Manuál pre vytváranie prehľadu tlače

       Prehľad tlače slúži na monitoring správ o očkovaní v slovenských a českých médiách. Toto je ľahké dosiahnuť, keď si človek dá od Googlu posielať novo zaindexované stránky s určitými kľúčovými slovami. Dá sa to urobiť tak, že:

 1. poklikáme postupne na tieto odkazy a kroky 2 a 3 urobíme pre každý z týchto odkazov zvlášť:
  https://www.google.sk/alerts?t=1&q=o%E8kovanie&hl=sk
  https://www.google.sk/alerts?t=1&q=o%C4%8Dkov%C3%A1n%C3%AD&hl=cs
  https://www.google.sk/alerts?t=1&q=vakc%C3%ADny&hl=sk
  https://www.google.sk/alerts?t=1&q=vakc%C3%ADna&hl=cs
 2. zobrazí sa stránka Google Alerts, kde treba len napísať e-mail-ovú adresu, kam sa budú upozornenia posielať, a stlačiť tlačidlo "Vytvoriť upozornenie".
 3. kukneme do e-mail-ovej schránky a potvrdíme príchodziu správu od Google Alerts. Treba si otvoriť túto správu, a kliknúť na odkaz uvedený pod slovami "Ověřit tento požadavek na upozornění Google:" resp. "Overiť žiadosť o upozornenia Google:".

       Raz za deň nám tak budú chodiť 4 e-maily s prehľadom nových českých a slovenských stránok zaindexovaných Googlom, ktoré obsahujú kľúčové slová "očkovanie" a "vakcíny". Z tohto prehľadu treba všetko poklikať a zistiť, či ide o nejaký seriózny článok, alebo len o nejaký treťotriedny blog (tnapr. ypu "bola som na očkovaní proti HPV a je mi zle"). Zaujímajú nás len seriózne články, prípadne prvotriedne blogy. Niektoré články sa môžu duplikovať, tzn. objavia sa vo viac než jednom z uvedených štyroch každodenných upozornení.

       Po odfiltrovaní duplikátov a balastu pre každý článok, čo prejde filtrom, urobíme nasledovné:

 1. V sekcii "Články / Prehľad správ" vytvoríme nový článok kliknutím na "Add article" (resp. "Pridať článok") vľavo hore nad nadpisom "Prehľad správ o očkovaní".
 2. Do políčka "Nadpis" skopírujeme nadpis článku uvedený na pôvodnej stránke.
 3. Do políčka "Dátum" vyplníme dátum článku uvedený na pôvodnej stránke. V prípade, že na pôvodnej stránke je uvedený čas, skopírujeme ho, inak ako čas uvedieme "00:00".
 4. Do políčka "Štítky" (na spodku) uvedieme "správy" a prípadne aj nejaké ďalšie z týchto štítkov (podľa obsahu článku - ak sa ich týka): alergie, autizmus, besnota, cukrovka, čierny kašeľ, detská obrna, formaldehyd, Hexa, HiB, HIV, hliník, homeopatia, HPV, cholera, chrípka, kliešte, knihy, komentáre, meningokoky, MMR, olovo, ortuť, osobnosti, ovčie kiahne, petícia, pneumokoky, podujatia, polysorbát 80, potraty, pravé kiahne, právo, príbehy, rakovina, rotavírusy, rozhovory, RSV, stres, tetanus, tuberkulóza, záškrt, žltačka.
 5. Do políčka "Text" skopírujeme najviac dva odstavce z pôvodného článku, pokiaľ možno čo najzaujímavejšie. Pritom najmenej v jednom z týchto dvoch odstavcov nech je aspoň jedno zo slov "očkovanie", "očkovať", "očkovacia látka", "vakcína", "vakcinácia" a pod.
 6. V prípade, že prvý vybratý odstavec nie je prvým aj v pôvodnom článku, dáme predeň na samostatný riadok tri bodky v hranatých zátvorkách: [...]
 7. V prípade, že medzi prvým a druhým vybratým odstavcom je v pôvodnom článku ešte ďalší text, dáme medzi ne namiesto vypusteného textu na samostatný riadok tri bodky v hranatých zátvorkách: [...]
 8. Nie je nutné skopírovať celý pôvodný odstavec. V prípade, že chceme vynechať nejaký text vnútri odstavca, nahradíme ho za tri bodky v hranatých zátvorkách: [...]
 9. Za druhý skopírovaný odstavec dáme na samostatný riadok jednu medzeru
 10. Za tento oddeľovací riadok dáme na samostatný odstavec text:
  Viac na stránke Názov stránky.
 11. V prípade, že ide o agentúrnu správu (typicky z TASR, SITA alebo ČTK), ktorá sa vo viac-menej nezmenenej podobe objaví na viacerých stránkach, znie tento text napr. pri troch rôznych stránkach s tou istou správou:
  Viac na stránkach Názov stránky 1, Názov stránky 2 a Názov stránky 3.
 12. Namiesto textu "Názov stránky" bude názov stránky, napr. "SME.sk"´alebo "Preklady od lesa". Na názov stránky dáme odkaz na pôvodný článok tak, že označíme myšou alebo klávesnicou text "Názov stránky" a klikneme na tlačidlo "Vložiť/zmeniť odkaz" vpravo hore nad editovacím okienkom textu článku. Otvorí sa okno "Vloženie odkazu", a tam do políčka "Zadajte URL adresu" skopírujeme presný odkaz na pôvodný článok, zaškrtneme "Otvoriť v novom okne" a klikneme na "Vložiť".
 13. Voliteľne za odstavec s odkazom na pôvodný článok môžeme vložiť odkaz na iný článok na stránke slobodaVockovani.sk, ktorý tiež pojednáva o danej téme, a to slovami:
  Viď tiež článok "Názov článku".
 14. Namiesto textu "Názov článku" dáme názov článku na stránke slobodaVockovani.sk. Na slová "Názov článku" (bez úvodzoviek) pridáme odkaz na článok spôsobom ako v bode 11.
 15. Každý odstavec je odsadený o 7 (sedem) medzier.
 16. Priama reč je vždy v úvodzovkách (aj keby v pôvodnom článku nebola) a zvýraznená šikmým písmom (kurzívou = italic).
 17. Obzvlášť zaujímavú časť citovaného textu je možné zvýrazniť tučným písmom (bold), aj keby v pôvodnom článku zvýraznená nebola.
 18. Na konci každého článku je jeden prázdny odstavec s jednou medzerou.