prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.: „Doba jedová“

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.: „Doba jedová“

Väzba: mäkká väzba, matný povrch
Rozmery: cca A5 (20x14 cm)
Rozsah: 295 strán
Vydal: Triton, Praha
Rok vydania: 2011
ISBN: 978-80-7387-469-8
EAN: 9788073874698
Recenzia: https://www.slobodavockovani.sk/news/recenze-knihy-doba-jedova-autoru-prof-rndr-anny-strunecke-drsc-a-prof-rndr-jiriho-patocky-drsc-/
Objednávky: https://www.daryzivota.sk/Doba-jedova-mse-d12211.htm

 

Anotácia vydavateľa:

       Kniha ponúka pútavé čítanie o škodlivých látkach v potravinách, nápojoch, kozmetike, liekoch a potravinových doplnkoch a v životnom prostredí vôbec, ktoré sú reklamou, médiami a neraz aj medicínou odporúčané ako zdraviu prospešné. Značná pozornosť je venovaná možným rizikám očkovania, ktoré v súčasnosti vyvolávajú zvýšený záujem verejnosti.

       Autori Anna Strunecká a Jiří Patočka, vysoko erudovaní a medzinárodne uznávaní odborníci v oblasti biomedicíny a toxikológie s dlhoročnými skúsenosťami v publicistike, podávajú vysvetlenie jasnou, prístupnou a zrozumiteľnou formou. Každá kapitola je doplnená odkazmi na populárnu i vedeckú literatúru. Čitateľom sa tak ponúka celkom ojedinelá príručka pre každodennú orientáciu v neprehľadnej oblasti ovládanej záujmami trhu a zisku, s námetmi, ako sa brániť pred mnohými zdravotnými rizikami a akože vedecky podloženými radami.

 

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

       má dlhoročné skúsenosti z pedagogickej práce na Univerzite Karlovej. Zároveň bola riešiteľkou a spoluriešiteľkou siedmych grantových projektov zaoberajúcich sa mechanizmami vzniku patofyziologických zmien u hematologických ochorení, schizofrénie, Alzheimerovej choroby a autizmu. Venuje sa intenzívne aj vedecko-populárnej publicistike so zameraním na biomedicínu.

 

prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

       je profesorom toxikológie na Zdravotno-sociálnej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach. Pracuje v obore molekulárnej biochémie, enzymológie a toxikológie extrémne jedovatých synteticky pripravených i prírodných látok a psychofarmák. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na biochemické mechanizmy toxických účinkov rôznych biologicky aktívnych látok a liekov, hlavne v terapii Alzheimerovej choroby. Zaoberá sa aj pôsobením rôznych peptidov v procesoch učenia a pamäti.