Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Vírus pred súdom

10.02.2016 23:55

Vyjadrenia politických strán k nášmu dotazníku ohľadne povinného očkovania a alternatívnej medicíny

31.01.2016 01:30

Čo sa pýtať politikov pred voľbami do Národnej rady Slovenskej republiky 2016?

19.01.2016 11:16

Uzákonenie povinného očkovania v USA povedie k povinnému odoberaniu telesných orgánov

16.01.2016 14:10

Vakcinacisti sa náramne podobajú obhajcom násilného odoberania ľudských telesných orgánov „pre vyššie dobro“

13.01.2016 16:20

Osýpkový policajný štát: „Rodičia, čo nedávajú svoje deti očkovať, by mali byť uväznení“

07.01.2016 16:51

Štát Rhode Island požaduje od siedmakov povinné očkovanie nebezpečnou vakcínou proti HPV

04.01.2016 00:01

Kresťanský očkovací teror? Snem Kresťansko-demokratickej únie požaduje zavedenie zákonnej očkovacej povinnosti v Nemecku

02.01.2016 20:23

Sudca zrušil zákon mesta New York, požadujúci nútené očkovanie bábätiek neosožnými vakcínami proti chrípke

24.12.2015 10:28

Ako je to s povinným očkovaním u imigrantov, ktorí prídu na Slovensko?

21.09.2015 06:08

Norimberský kódex — slovenský preklad

03.08.2015 09:34

Ústavný súd Slovenskej republiky konečne zverejnil svoj kontroverzný nález vo veci povinného očkovania z 10.XII.2014

12.03.2015 06:08

Odpovědnost státu za škodu způsobenou povinným očkováním

27.02.2015 05:58

Nejsme králíci, ale občané (Ad: Nález Ústavního soudu České republiky z 23.II.2015 o povinném očkování)

26.02.2015 14:30

Odlišné stanovisko soudkyně Kateřiny Šimáčkové k výroku i odůvodnění nálezu Ústavního soudu České republiky sp. zn. Pl. ÚS 19/14

25.02.2015 16:37

Plénum Ústavního soudu: Povinné očkování je v pořádku, ale stát by měl odškodňovat nežádoucí účinky

24.02.2015 07:38

Tisíce občanů vyjádřují nespokojenost s právní úpravou očkování v České republice a její navrhovanou novelizací

23.02.2015 16:24

Petice proti represivnímu přístupu státu v otázce očkování

13.02.2015 15:47

Kedy ústavný súd zverejní rozhodnutie o povinnom očkovaní z 10.XII.2014?

10.02.2015 23:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odmieta zrušiť povinné očkovanie proti pneumokokom napriek tomu, že je podľa jeho vlastných údajov prudko kontraproduktívne

08.02.2015 21:27

V Austrálii založili falošnú cirkev, ktorej členovia sa chcú vyhnúť očkovaniu svojich detí

28.01.2015 19:38

Úrad na ochranu osobných údajov odmieta chrániť osobné údaje neočkujúcich rodičov a neočkovaných detí

23.01.2015 17:28

Tisková zpráva LLP a Rozalia: „Novela k povinnému očkování — navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky“

22.01.2015 21:32

Jak přitvrdit s povinným očkováním? Likvidačními pokutami, navrhuje ministerstvo

31.12.2014 02:13

Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín

25.12.2014 00:55
Záznamy: 51 - 75 zo 171
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>