Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Kedy ústavný súd zverejní rozhodnutie o povinnom očkovaní z 10.XII.2014?

10.02.2015 23:54

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odmieta zrušiť povinné očkovanie proti pneumokokom napriek tomu, že je podľa jeho vlastných údajov prudko kontraproduktívne

08.02.2015 21:27

V Austrálii založili falošnú cirkev, ktorej členovia sa chcú vyhnúť očkovaniu svojich detí

28.01.2015 19:38

Úrad na ochranu osobných údajov odmieta chrániť osobné údaje neočkujúcich rodičov a neočkovaných detí

23.01.2015 17:28

Tisková zpráva LLP a Rozalia: „Novela k povinnému očkování — navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky“

22.01.2015 21:32

Kde sú aké očkovania povinné - 12x AKTUALIZOVANÉ

16.01.2015 15:48

Jak přitvrdit s povinným očkováním? Likvidačními pokutami, navrhuje ministerstvo

31.12.2014 02:13

Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín

25.12.2014 00:55

Odvolanie sa voči pokute od RÚVZ PP, udelenej matke neočkovaného dieťaťa za to, že nesúhlasila s očkovaním, pokým nedostane dostatočné údaje o bezpečnosti použitých vakcín

19.12.2014 13:25

Ako vidí ÚVZ SR (ne)ochranu osobných údajov v otázke povinného očkovania

12.12.2014 10:48

Vakci-milionár Paul Offit chce zrušiť akékoľvek náboženské a filosofické výnimky z povinného očkovania v USA

06.11.2014 00:01

Povinné očkovanie verzus základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky (Justičná revue 2/2014)

05.10.2014 11:27

Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom

26.12.2013 17:36

Všeobecní lekári nie sú povinní hlásiť odmietnutie povinného očkovania. Porušili by tým zákon

22.08.2013 16:52

Návrh na prerušenie súdneho konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

09.07.2013 18:46

Ako ďalej s povinným očkovaním? (anketa)

05.07.2013 08:33

Návrh na prerušenie priestupkového konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

23.06.2013 16:59

Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať - DOPLNENÉ

29.05.2013 11:33

E-mail poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od matky očkovaním postihnutého syna - DOPLNENÉ

28.05.2013 02:22

E-mail RÚVZ TT pediatrom ohľadne ochrany osobných údajov pri udávaní rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie svojich detí

25.04.2013 05:26

Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania - 5x DOPLNENÉ

16.03.2013 19:51

Výzva na protest proti pripravovanej zmene legislatívy v oblasti očkovania

04.03.2013 06:40

Nanútené očkovanie, vláda a verejný záujem

20.01.2013 19:40

Hlavný hygienik o povinnom očkovaní a (ne)odškodňovaní obetí očkovania na Slovensku

30.12.2012 12:50

Otázka lekárom: Ako ďalej s povinným očkovaním?

20.12.2012 01:09
Záznamy: 51 - 75 zo 154
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>