Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Kto má viac práv a ochrany? Investor, spotrebiteľ či pacient?

13.03.2011 19:51

Ako na RÚVZ - časť 7.

11.02.2011 20:06

Ako na RÚVZ - časť 5. - DOPLNENÉ

06.02.2011 22:45

Ako na RÚVZ - časť 2. - 2x DOPLNENÉ

05.02.2011 13:29

Verejný ochranca práv (ombudsman): Slovenská právna úprava povinného očkovania je protiústavná

24.01.2011 01:01

Štatút a Rokovací poriadok Pracovnej skupiny pre imunizáciu

21.01.2011 03:06

Ako na RÚVZ - časť 6.

27.10.2010 15:19

Protiprávnosť povinného očkovania - DOPLNENÉ

22.10.2010 22:05

Ďalšie právne argumenty proti povinnému očkovaniu

05.09.2010 21:38

Čo je dobré si prečítať o odmietaní očkovania na iných stránkach - AKTUALIZOVANÉ

18.07.2010 11:19

Ako na RÚVZ - časť 4.

12.07.2010 21:37

Spoločný protest poľských rodičov

30.06.2010 13:38

Vyšla Vyhláška MZ SR č. 273/2010 Z.z. upravujúca Vyhlášku MZ SR č. 585/2008 Z.z.

24.06.2010 21:44

Ako na RÚVZ - časť 3. - DOPLNENÉ

19.06.2010 11:44

V Zbierke zákonov vyšla novela Zákona o petičnom práve

11.05.2010 10:46

Ako si RÚVZ v Bratislave po svojom vysvetľuje čl. 26 Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

04.05.2010 16:38

Zamlčaná sloboda v slovenskom preklade Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

02.05.2010 01:10

Zdôvodnenie právnej nepodloženosti priestupkového konania

26.04.2010 06:49

Ako je to s platnosťou neoverených elektronických podpisov pod petíciu?

18.04.2010 21:59

Právny status Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

06.04.2010 10:59

Pripomienky Národného bezpečnostného úradu k pripravovanej novele vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z.

03.04.2010 04:32
Záznamy: 151 - 171 zo 171
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7