Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

On-line brain-storming: Pomôžte pri tvorbe odvolania proti rozhodnutiu RÚVZ Trnava

20.02.2012 01:49

Poučenie, ktoré Vám dá podpísať RÚVZ Nitra, Trnava i Dunajská Streda

18.02.2012 14:30

Tlačivo na udávanie rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie, ktoré dáva pediatrom vypisovať RÚVZ Dunajská Streda

18.02.2012 02:19

Argumenty proti povinnému očkovaniu, adresované RÚVZ Trnava

17.02.2012 14:15

Ktorí poslanci NR SR hlasovali ZA a ktorí PROTI zníženiu pokuty za odmietnutie povinného očkovania

05.02.2012 21:30

Čo robiť, keď ste nedopatrením podpísali nevhodne formulovaný nesúhlas s očkovaním?

04.02.2012 00:30

Mala by byť účasť v klinických skúškach vakcín povinná?

21.01.2012 00:05

Za akým účelom zbiera ÚVZ SR od pediatrov každý mesiac údaje o povinnom očkovaní?

20.01.2012 08:27

Dr. Andrew Wakefield žaluje BMJ za tvrdenie, že jeho štúdia je podvodom

07.01.2012 03:55

V Zbierke zákonov vyšla eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR

30.12.2011 14:00

ÚVZ SR/RÚVZ klamú, až sa hory zelenajú (Ad: eštébácka novela očkovacej vyhlášky MZ SR) - DOPLNENÉ

26.12.2011 15:32

Hromadná pripomienka k novelizácii očkovacej Vyhlášky MZ SR č. 585/2008 Z.z. o podrobnostiach o prevencii a kontrole prenosných ochorení

17.12.2011 12:27

Vyhlásenie účastníkov konania k priestupkovému konaniu na RÚVZ Trnava

17.12.2011 01:35

Nepodpisujte detskému lekárovi nič do zdravotného záznamu, ak nechcete byť nemilo prekvapení

16.11.2011 19:33

V USA uvažujú o povinnom očkovaní chlapcov od 11 rokov proti HPV

07.11.2011 00:31

Nový zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach zbavuje výrobcov vakcín a očkujúcich lekárov niektorých povinností

04.11.2011 12:01

Revolúcia za slobodu v zdravotníctve kontra povinné očkovanie

30.10.2011 13:46

Ako na RÚVZ - časť 1. - OPRAVENÉ, PREPRACOVANÉ a DOPLNENÉ

23.10.2011 21:15

Odhalenie: Zákony štátu Illinois (USA) finančne pokutujú štátne školy, v ktorých zaočkovanosť klesne pod 90%

21.10.2011 12:00

Niekoľko právnických postrehov z návštevy na RÚVZ Bratislava

19.10.2011 20:10

Očkovací kalendár na rok 2011 je 3x v rozpore s vyhláškou MZ SR - AKTUALIZOVANÉ

13.10.2011 19:48

Morálne právo na výnimku z povinného očkovania na základe svedomia, filosofického presvedčenia a osobnej viery

08.08.2011 04:00

Niekoľko postrehov z návštevy na RÚVZ v Dolnom Kubíne - 3. časť

11.07.2011 19:20

Ad: Výzva RÚVZ Trnava ohľadne posunutia povinného očkovania - DOPLNENÉ

01.07.2011 10:57

Analýza Rozhodnutia ÚVZ SR, ktorým potvrdzuje pokutu, ktorú udelil RÚVZ Trnava za odmietnutie povinného očkovania

24.06.2011 15:00
Záznamy: 126 - 150 zo 177
<< 4 | 5 | 6 | 7 | 8 >>