Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Komentár k prejavu ministerky zdravotníctva SR doc. MUDr. Andrey Kalavskej PhD. o očkovaní v NR SR 12.IX.2019

02.10.2019 21:18

Petícia proti návrhu novely zákona č. 355/2007 Z.z. o neprijímaní neočkovaných detí do predškolských zariadení

06.09.2019 23:13

Stanovisko k úmyslom Ministerstva zdravotníctva SR zakázať neočkovaným deťom vstup do verejných i súkromných škôlok

22.03.2019 10:04

Podľa ÚVZ SR nemusí byť povinné očkovanie plne uhradené poisťovňou, ak ho rodičia bez preukázateľných zdravotných dôvodov odložia na neskôr

07.05.2018 11:40

Oprava čísla účtu vo výzve advokátky prof. MUDr. Vladimíra OLEÁRA CSc. a MUDr. Štefana ZELNÍKA PhD. na zaplatenie trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (2×340,36 € = 680,72 €)

29.03.2018 11:09

Vyjadrenie sa Ing. Mariána FILLA k „Žalobe o ochranu osobnosti“ od prof. MUDr. Vladimíra OLEÁRA CSc. zo stredy 15.XI.2017

27.03.2018 20:19

Výhražné listy, ktoré maďarský Colný a daňový úrad rozosiela neočkujúcim rodičom

24.03.2018 07:50

Totálny očkovací teror v Maďarsku: násilné očkovanie pod hlavňami strelných zbraní

21.03.2018 22:01

Oznámenie Ing. Mariána Filla o chybnom čísle účtu, uvedenom advokátkou MUDr. Štefana Zelníka PhD. a prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. vo výzve na úhradu trov konania o nariadení neodkladného opatrenia

16.03.2018 15:53

Výzva advokátky prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. a MUDr. Štefana Zelníka PhD. na zaplatenie trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia (2×340,36 € = 680,72 €)

14.03.2018 20:39

Žaloba o ochranu osobnosti žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. voči žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi

08.03.2018 13:47

Uznesenie Okresného súdu Žilina o náhrade trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalovaným Ing. Mariánom Fillom žalobcovi MUDr. Štefanovi Zelníkovi PhD. vo výške 340,36 €

08.03.2018 11:40

SÚRNE: Spojte sa so svojimi euro-poslancami ohľadne debaty o povinnom očkovaní v Európskom parlamente!

22.02.2018 11:09

Uznesenie Okresného súdu Žilina o náhrade trov konania o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia žalovaným Ing. Mariánom Fillom žalobcovi prof. MUDr. Vladimírovi Oleárovi CSc. vo výške 340,36 €

11.01.2018 11:30

Uznesenie Krajského súdu Žilina o návrhu MUDr. Štefana Zelníka PhD. na nariadenie neodkladného opatrenia v konaní o odvolaní odporcu Ing. Mariána Filla proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 14.VI.2017

11.01.2018 09:54

Poznámky a námietky k Odvolaniu sa ÚVZ SR z 18.IV.2016 voči priaznivému rozhodnutiu KS PO z 29.II.2016 v žalobe od mamičky neurologicky poškodeného dieťaťa kvôli pokute od RÚVZ PP za neočkovanie

22.11.2017 23:18

Uznesenie Krajského súdu Žilina o návrhu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. na nariadenie neodkladného opatrenia v konaní o odvolaní odporcu Ing. Mariána Filla proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 6.VI.2017

26.10.2017 18:47

Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ

19.10.2017 22:29

Vyjadrenie žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. k Vyjadreniu žalovaného Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu k Odvolaniu žalovaného voči predbežnému opatreniu

18.10.2017 13:20

Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. z utorka 8.VIII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z utorka 4.VII.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

18.10.2017 08:48

Vyjadrenie sa žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. k Odvolaniu sa žalovaného Ing. Mariána Filla voči Uzneseniu Okresného súdu Žilina o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

17.10.2017 17:11

Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. zo stredy 12.VII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z piatka 23.VI.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

30.07.2017 16:33

Vyjadrenie sa žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. k Odvolaniu sa žalovaného Ing. Mariána Filla voči Uzneseniu Okresného súdu Žilina o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

30.07.2017 07:03

Uznesenie Okresného súdu Žilina o poplatku za Odvolanie sa žalovaného Ing. Mariána Filla proti Nariadeniu neodkladného opatrenia na podnet žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD.

29.07.2017 15:53

Odvolanie sa voči Nariadeniu neodkladného opatrenia v spore MUDr. Štefan ZELNÍK PhD. vs. Ing. Marián FILLO

29.07.2017 13:29
Záznamy: 1 - 25 zo 167
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>