Videá

 


 

Po slovensky

 • https://www.youtube.com/watch?v=Xj46QsW1Crc
  Druhá strana: "Lieky" — hip-hopová pesnička, pojedávajúca o povinnom očkovaní a ďalších zvrhlostiach tzv. "modernej" medicíny
 • https://www.youtube.com/watch?v=lzvs9_STdJ8
  Relácia Fokus právo z 5.XII.2013 na STV2 o očkovaní
         Účinkujú:
  • JUDr. Ivan Humeník, PhD. — právnik špecializujúci sa na medicínske právo z advokátskej kancelárie H&H partners
  • MUDr. Marta Špániková — obvodná pediatrička z Bratislavy
  • Ing. Marián Fillo — šéfredaktor www.slobodaVockovani.sk
  • MUDr. Mária Avdičová, PhD. — epidemiologička z RÚVZ Banská Bystrica
  • MUDr. Beáta Nemčoková — obvodná pediatrička z Košíc
  • Beáta Jelinková z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania — matka očkovaním poškodeného dieťaťa, ktorá vyhrala súd proti RÚVZ KE ohľadne pokuty za odmietnutie povinného očkovania 
 • https://www.youtube.com/watch?v=7S0lrxCuaFU
  „Povinné očkovanie — bezpečná prevencia či oprávnený zdroj obáv rodičov?“ — beseda časopisu Dieťa z 30.XI.2013.
         Účinkujú:
  • farmaceutka Mgr. Anna Wenclová
  • chemik doc. Ing. Josef Prousek, CSc.
  • morálny teológ, bioetik ThDr. René Balák, PhD.
  • právnička Mgr. Mária Globánová
  • právnička JUDr. Katarína Bystrická
  • bývalá poslankyňa NR SR Mgr. Ľudmila Mušková
  • poslankyňa NR SR JUDr. Mária Ritomská
  • poslanec NR SR doc. RNDr. Jozef Mikloško, DrSc.
 • https://vimeo.com/40119480
  „Obchod so strachom“ — študentský dokument (16 min. 37 sek.) režisérky a scenáristky Márie Martiniakovej o nežiaducich účinkoch očkovania, odvysielaný na TV TA3 15.IV.2012.
         Účinkujú:
 • https://www.stv.sk/online/archiv/fokus?date=2011-02-25&id=44354
  Relácia Fokus z 25.II.2011 na STV2 o očkovaní.
         Účinkujú:
  • prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. — člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu, detský lekár, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica
  • MUDr. Avdičová Mária, PhD. — vedúca Odboru epidemiológie na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva, Banská Bystrica
  • Mgr. Peter Tuhársky — otec očkovaním poškodeného dieťaťa (neurologické poškodenia)
  • Mária Hudáková — matka očkovaním poškodeného dieťaťa (detská cukrovka)
  • Ing. Iva Vranská-Rojková — predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, autorka knihy "VAKCÍNA alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!"
 • Relácia Reflex z 22.II.2011 na TV Markíza o očkovaní:
  1. časť: https://youtu.be/yk7NGWSzG9k
  2. časť: https://youtu.be/39j7_HoEPS4
  3. časť: https://youtu.be/JdcUJmGAku0
  4. časť: https://youtu.be/3Mk7wfku4Hs
  5. časť: https://youtu.be/W4XaqBOCKaM
         Účinkujú:
  • MUDr. Peter Lipták — všeobecný lekár pre dospelých, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu
  • MUDr. Darina Sedláková, MPH — riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku
  • doc. MUDr. Martin Brezina, CSc. — hlavný odborník MZ SR pre pediatrickú pneumológiu a ftizeológiu
  • MUDr. Ivan Bakoš — Inštitút očkovania a cestovnej medicíny INOCEM
  • MUDr. Ľubomír Uherčík — lekár a cestovateľ
  • MUDr. Jana Gyepesová — všeobecná lekárka pre dospelých, poliklinika ProCare Prosanus Daxnerovo námestie
  • MUDr. Jana Rašková — všeobecná lekárka pre deti a dorast, poliklinika ProCare Prosanus Daxnerovo námestie
  • prof. MUDr. Roman Prymula, PhD. — predseda Českej vakcinologickej spoločnosti
  • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. — Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
  • Katarína Tumpachová + dcérka Simonka, ktorá dostala rakovinu po očkovaní
  • Alica Bajnóciová + dcérka Veronika, ktorá oslepla po očkovaní
  • Andrea Ďurianová — matka štyroch detí, z toho troch poškodených očkovaním
  • Daniela Babjaková — dievčina čiastočne ochrnutá po očkovaní
  • Vladimír a Daniela Babjakovci — jej rodičia
  • Mika Vargová + syn Radko, ktorý dostal cukrovku po očkovaní
  • MUDr. Peter Hrabčák + dcérka Peťka, ktorá dostala cukrovku po očkovaní
  • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH — primár I. neurologickej kliniky, Univerzitná nemocnica Bratislava
  • MUDr. Mariana Kubovčáková — všeobecná lekárka pre deti a dorast, spánkové laboratórium Buona Notte
  • Ing. Iva Vranská Rojková — predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania, autorka knihy VAKCÍNA alebo Nedovoľ, aby mi ublížili!
 • https://vimeo.com/51917009
  Relácia Cesty nádeje z 11.IX.2010 na STV2 o očkovaní.
         Účinkujú:
  • prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD., MPH — vedúca odboru epidemiológie na RÚVZ v Martine, hlavná odborníčka MZ SR pre epidemiológiu, podpredsedníčka Pracovnej skupiny pre imunizáciu pri ÚVZ SR, členka Kategorizačnej komisie MZ SR pre vakcíny, vedúca Ústavu verejného zdravotníctva Jeseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine...
  • MUDr. Peter Hrabčák — gynekológ-pôrodník z Bratislavy
  • MUDr. Katarína Šimovičová — všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy 
  • MUDr. Mariana Kubovčáková — všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy
  • Katarína Mičíková — fyzioterapeutka z Bratislavy
  • Zuzana Orlovská — matka dieťaťa s cukrovkou 1. typu po očkovaní
  • Mária Hudáková — matka dieťaťa s cukrovkou 1. typu po očkovaní
  • Ing. Iva Vranská Rojková — predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania
  • Romana Filkusová — matka, odmietajúca povinné očkovanie detí
  • Lucia a Andrej Kuzminovci — rodičia, odmietajúci povinné očkovanie detí
  • JUDr. Ján Drgonec, DrSc. — advokát a ústavný právnik z Bratislavy
 • https://gloria.tv/?media=32960
         Účinkujú:
  • MUDr. Peter Hrabčák — gynekológ, otec očkovaním poškodenej dcéry (detská cukrovka)
  • Mgr. Ľudmila Mušková — bývalá poslankyňa NR SR
 • Relácia Paľba z 16.VI.2008 na TV Markíza o očkovaní:
  1. časť: https://www.youtube.com/watch?v=DOWKx6XWVrU
  2. časť: https://www.youtube.com/watch?v=ChVMJKLLe24
         Účinkujú:
  • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH — primár I. neurologickej kliniky Univerzitnej nemocnice Bratislava
  • Lenka Šramková — hovorkyňa Úradu verejného zdravotnícva Slovenskej republiky
  • MUDr. Mariana Kubovčáková — všeobecná lekárka pre deti a dorast z Bratislavy
  • MUDr. Peter Lipták — všeobecný lekár pre dospelých z Bratislavy, člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu
  • Ing. Aleš Sušický — Homeopatická fakulta s klinikou v Brne
  • Andrea Ďurianová — matka očkovaním postihnutých detí
  • MUDr. Darina Sedláková — riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku
  • Anna Harlow — Slovenka, žijúca vo Veľkej Británii
  • Mgr. Ľudmila Mušková — poslankyňa Národnej rady Slovenskej republiky v rokoch 2006-2010
  • Valentino Vranić, PhD. — otec očkovaním poškodeného dieťaťa
  • MUDr. Peter Hrabčák — gynekológ-pôrodník z Bratislavy, otec očkovaním postihnutého dieťaťa
  • Martina Sýkorová — matka očkovaním poškodeného dieťaťa
  • MUDr. Jaroslava Orosová — Klinika detskej pneumológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave
  • MUDr. Roman Prymula — predseda Českej vakcinologickej spoločnosti
  • doc. Ing. Jozef Prousek, CSc. — Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
  • MUDr. Miroslav Kotek — Slovenská asociácia farmaceutických spoločností, orientovaných na výskum a vývoj
  • Ing. Iva Vranská Rojková — predsedníčka Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania

 

So slovenskými titulkami

 • https://www.youtube.com/watch?v=H5jIGSE62mU
  „Spôsobuje očkovanie autizmus?“ („Do vaccines cause autism?“) — kreslený film, nahovorený hercom Robom Schneiderom, ktorý vysvetľuje, ako funguje systém odškodňovania obetí očkovania v USA
 • https://www.veoh.com/watch/v81666646RrNe5rXj
  „Vyššie dobro“ („The Greater Good“) — dokumentárny film o neblahých následkoch očkovania
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=5jxbyYnT5No
  „Vaccine Nation“ — dokumentárny film o pro-očkovacej diktatúre v USA, ktorá sa neštíti zavrieť do väzenia rodičov, ktorých deti zomreli na následky očkovania. Názov filmu je slovnou hračkou — po anglicky znamená „Vakcínový národ“, avšak vyslovuje sa takmer rovnako ako „Vaccination“ čiže očkovanie.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=4yPc1yrSQZc
  „ASIA — autoimunitný/zápalový syndróm, vyvolaný adjuvantmi“ (napr. zlúčeninami hliníka vo vakcínach) — rozhovor s Dr. Yehudom Shoenfeldom - lekárom-výskumníkom, ktorý sa tomuto novému syndrómu intenzívne venuje vo svojich výskumoch.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=l4NbykCMafU
  „Prípad hliník“ resp. „Doba hlinitá“ (de: „Die Akte Aluminium“, en: „The Age of Aluminum“) — celovečerný film Berta Ehgartnera o nebezpečenstve hliníka (nielen) v očkovacích látkach.
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=4UFO8K9Z104
  „Hliník — špinavé tajomstvo farmaceutických firiem“ — 25-minútový rozhovor s Bertom Ehgartnerom, autorom filmu „Doba hlinitá“ (de: „Die Akte Aluminium“, en: „The Age of Aluminum“), o rizikách hliníka (nielen) v očkovacích látkach.
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v81688488jXHZseYS
  Dr. Andrew J. Wakefield o MMR vakcíne (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) v súvislosti s ochorením čriev a autizmom.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v81664739xYamq3TC
  „Očkovacia vojna“ — necelú hodinu trvajúci dokumentárny film americkej verejnoprávnej televízie PBS, ktorý je síce tendenčne pro-očkovací, ale k slovu sa dostávajú aj odporcovia povinného/plošného očkovania.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=MJhO5yOr-6U
  „Žijem“ — krátky film o osude Alberta Tremanteho, ktorému očkovanie proti detskej obrne spôsobilo trvalé ťažké zdravotné postihnutie, pričom to isté očkovanie jeho dvoch bratov zabilo.
  (po taliansky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v81669145yNhNc6kZ
  „Očkovanie: skrytá pravda“ — celovečerný dokumentárny film
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.auria.sk/blog/ockovanie-zmysel-ci-nezmysel
  „Očkovanie — zmysel či nezmysel?“ — prednáška Anity Petek-Dimmer
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.auria.sk/blog/kliest-hysteria-okolo-maleho-zvieratka
  „Kliešť — hystéria okolo malého zvieratka“ — prednáška Anity Petek-Dimmer
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.auria.sk/blog/historia-ockovania
  „História očkovania“ — prednáška Dr. Johanna Loibnera
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.auria.sk/blog/vymyslena-epidemia
  „Vymyslená epidémia“ — prednáška Hansa Tolzina
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.auria.sk/blog/nie-sme-chori-sme-traveni
  „Možnosti detoxikácie“ — prednáška Dr. Dietricha Klinghardta a Dr. Joachima Muttera
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=QzZwiOt6KeQ
  „Filosofia slobody“ — týka sa aj slobody v očkovaní, aj keď očkovanie v tom videu vyslovene zmienené nie je.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=lZs2_9Dvgq0
  Dr. John Rengen Virapen, bývalý riaditeľ švédskej pobočky farmaceutickej firmy Eli Lilly, sa verejne priznáva ku korupcii a zločineckému správaniu veľkých farmaceutických firiem — úvod prednášky.
  (po anglicky so slovenskými titulkami. Preložila Lenka Molitorisová)
 • https://www.youtube.com/watch?v=i1o6fM0605Y
  „Stopové množstvá“ („Trace Amounts“) — film o ortuti vo vakcínach
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=YcHEHYwrSCA
  „Neočkujeme!“ („Wir impfen nicht!“) — Film o mýtoch a realite očkovacej propagandy, sprevádzaný smutným osudom detí zmrzačených očkovaním, proti ktorému sa nemajú ako brániť. Autor dokumentu, Michael Leitner, krok za krokom vyvracia mýty šírené vakcibarónmi.
  (po nemecky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v1033458372KgDns4T
  „Zdoktorovaní“ („Doctored“) — Film, ktorý by vám váš lekár určite neodporúčal, aby ste zhliadli, nakoľko by mohol naštrbiť vašu dôveru k medicínskemu monopolu zdravotnej starostlivosti. Film sa zaoberá hlavne chiropraxiou ako alternatívou k farmaceutickej medicíne.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=TFBhh-s7sNo
  „Strieľanie naslepo — Ticho o očkovaní“ (Shots In The Dark: Silence on Vaccine) — Po náraste počtu prípadov autizmu a ďalších porúch imunity u niektorých zvlášť zraniteľných osôb, niekoľko odborníkov spochybňuje bezpečnosť rozsiahleho očkovania. Aj napriek závažným nežiaducim účinkom, farmaceutické spoločnosti, lekári a vládne úrady aj naďalej schovávajú svoje hlavy do piesku, odmietajú vidieť vážny problém. V Quebecu, Spojených štátoch a vo Francúzsku, rovnako ako vo väčšine priemyselných krajín, obete očkovania sú takmer bez odškodnenia, aj napriek vysokej toxicite látok, ako je ortuť a hliník obsiahnuté vo vakcínach. V tomto dokumente Lina B. Moreco upozorňuje na veľmi znepokojujúci problém pre verejné zdravie.
  (po anglicky a po francúzsky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=A8U30DUSG1w
  „Tichá epidémia — Nevyslovený príbeh o vakcínach“ („Silent Epidemic — The Untold Story of Vaccines“) — Dokumentárny film o ochoreniach spôsobených očkovaním. V dnešnom modernom svete máme najchorľavejšie generácie detí — s mnohými novými chronických ochoreniami a pritom najvyššou úrovňou očkovania a očkovacích látok vôbec. Nie je náhoda, vakcíny ovplyvňujú normálne fungovanie imunitného systému vášho dieťaťa a spôsobuje chronické poruchy vo významnej časti populácie. Až 98% všetkých vedľajších účinkov a poškodení po očkovaní nie je nahlásených alebo sa poprie, že by mali súvis s očkovaním.
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=cjhTTiYePKw
  „Očkované dievčatá“ („De vaccinerede piger“) — Dokumentárny film dánskej TV2. Nežiaduce účinky očkovania vakcínou Silgard/Gardasil a následný postoj dánskych verejných ustanovizní k tomuto problému je možné prirovnať k strkaniu si hlavy do piesku či k hraniu sa na hluchých a slepých. V ničom nezaostávajú nad vyhláseniami slovenských zdravotníckych úradov.
  (po dánsky so slovenskými titulkami)
 • https://www.youtube.com/watch?v=oza2ion-6Sw
  „O pôvode AIDS“ („Origins of AIDS“) — Tento film z roku 2004, ktorý trvá len necelých 44 minút, predstavuje množstvo pozoruhodných faktov, ktoré by nemali nechať chladným žiadneho fanúška očkovania, obzvlášť očkovania proti detskej obrne (poliomyelitíde), ako ani žiadneho bojovníka proti HIV/AIDS. Totiž vo vtedajšom Belgickom Kongu (dnešná Demokratická republika Kongo a medzitým Zair) bola v druhej polovici 50. rokov 20. storočia vyrábaná a hromadne skúšaná vakcína proti detskej obrne, a to na vyše milióne miestnych Afričanov. Z toho istého obdobia a z toho istého miesta zároveň pochádza najstaršia HIV pozitívna vzorka krvi. Pritom nikdy predtým nebola žiadna taká choroba zaznamenaná a zistilo sa, že vírus HIV bol prenesený na človeka zo šimpanzov, pre ktorých však nie je ani zďaleka tak nebezpečný. Pritom vírusy pre vakcíny, vyrábané v Belgickom Kongu, boli podľa všetkého pestované na obličkách šimpanzov. Náhoda?
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v114354660kqHz4dWz
  „Zaočkovaní — od zatĺkania po katastrofu“ („VAXXED: from cover-up to catastrophe“) — Rozhovory s farmaceutickými insidermi, lekármi, politikmi a aj rodičmi detí poškodených očkovaním, ktoré odhaľujú alarmujúci podvod so štúdiou MMR vakcíny, ktorý prispel k raketovo stúpajúcemu nárastu autizmu a potenciálne najviac katastrofickej epidémii nášho života.
  logo filmu Vaxxed
  (po anglicky so slovenskými titulkami)
 • https://www.veoh.com/watch/v111009608XmZTykjW
  „Človekom stvorená epidémia“ („Man Made Epidemic“) — Nemecká filmárka Natalie Beer sa vydala na cestu po Európe, kde sa stretla s poprednými lekármi, vedcami a rodinami, kde zisťovala pravdu o epidémii autizmu a či v tom majú alebo nemajú vakcíny svoju úlohu. Tento film skúma mylnú predstavu o tom, že autizmus je len dedičnou chorobou, a nahliadne do vedeckých obáv posledných rokov o činiteľoch životného prostredia, napr. liekoch či pesticídoch, ktoré zanechávajú naše deti s telesnými i duševnými poškodeniami zdravia. Vo filme vystupujú:
  • Dr. Richard Halvorsen, britský lekár, poskytujúci rodičom možnosť skutočne informovaného rozhodovania o očkovaní, vedúci londýnskej kliniky Baby Jabs
  • Dr. Andrew Wakefield, britský chirurg a gastroenterológ, ktorý ako prvý poukázal na možnú súvislosť MMR vakcíny a autizmu
  • Dr. Lucija Tomljenovic, kanadská vedkyňa chorvátskeho pôvodu, zaoberajúca sa hlavne hliníkom vo vakcínach
  • Dr.med. Jan Leidel, predseda nemeckej štátnej Stálej komisie pre očkovanie (STändige ImpfKOmmission = STIKO)
  • Luca Ventarolo, taliansky právnik, zastupujúci obete očkovania pred talianskymi súdmi
  • Paul Shattock, bývalý riaditeľ Autism Research Unit (Jednotka na výskum autizmu) na univerzite v Sunderlande
  • Dr. Stephan Schmidt Troschke, anthroposofický lekár
  • Dr.med. Ulrich Fegeler, hovorca nemeckého spolkového zväzu všeobecných lekárov pre deti a dospievajúcich
  • Thomas Breuer, zamestnanec výrobcu vakcín GlaxoSmithKline (GSK)
  • Dr. Nataša Campbell-McBride, anglická neurologička a dietologička ruského pôvodu, autorka knihy Syndróm trávenia a psychológie
  • Dr. Wolfgang Wodarg, nemecký epidemiológ
  • a rodičia autistických detí
  (po anglicky a po nemecky so slovenskými titulkami)

 

Po česky alebo s českými titulkami

 

Po anglicky alebo s anglickými titulkami