Žiadosť obyvateľov Malaciek ohľadne výstavby továrne na vakcíny, adresovaná premiérovi, ombudsmanke a primátorovi Malaciek

21.05.2012 00:00

       Vážený pán premiér, vážená pani ombudsmanka, vážený pán primátor mesta Malacky,

       dovoľujeme si vás požiadať o pomoc a poskytnutie informácií. Ako obyvatelia mesta Malacky sa na základe dostupných informácií obávame, že v Malackách má bez posudzovania vplyvov na životné prostredie vzniknúť Areál pre výrobu vakcín na pandemickú chrípku. Snažili sme sa získať viac informácií, avšak stavebný úrad mesta Malacky nám z dôvodu režimu utajenie stanovisko neposkytol.

       [...]

       Na základe vyššie uvedených dôvodov preto ako obyvatelia Malaciek, dotknutí zámerom výstavby areálu pre výrobu vakcín na pandemickú chrípku, žiadame kompetentné osoby o:

  • zrušenie režimu utajenia,
  • vypracovanie EIA,
  • preverenie hospodárnosti nakladania s verejnými prostriedkami,
  • a preskúmanie zákonnosti celého procesu.
     

       Ako obyvatelia mesta Malacky Vás žiadame o pomoc, pretože za okolností, ktoré sprevádzajú utajený zámer výstavby, sme stratili možnosť vyjadriť svoj postoj k realizácii tohto zámeru v našom meste.

 

       Viac na stránke Ľudia pre Malacky - mesto pre ľudí.