Želatína (hydrolyzovaná želatína, polyželatína)

20.11.2014 14:36

Všeobecné informácie

       Želatína (v potravinárstve E441) je priehľadná krehká tuhá látka, žltkastá alebo bezfarebná, takmer bez chuti a zápachu. Je to zmes peptidov a bielkovín vzniknutých čiastočnou hydrolýzou kolagénu z koží, chrupaviek a kostí domácich zvierat (hovädzí dobytok, sliepky, prasce a ryby). Nakoľko želatína je živočíšneho pôvodu, môže byť jej obsah v očkovacej látke problematický pre vegetariánov/vegánov, ako aj príslušníkov určitých náboženstiev. Využíva sa v potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle, pri spracovaní fotografií atď.

 

Bezpečnosť

       V očkovacích látkach sa používa ako stabilizátor. Spôsobuje mnohé alergické reacie po očkovaní (žihľavka, miestne reakcie, ako aj životu nebezpečnú anafylaxiu). Obsah želatíny v očkovacích látkach rozvíril otázky súvisiace s prenosom choroby šialených kráv (BSE). Štúdia FDA zhŕňa, že „.... kroky pri výrobe by mali byť postačujúce na zníženie hladiny kontaminácie pôvodcami BSE, avšak v súčasnosti nie je dostatok  vedeckých dôkazov na preukázanie, že by tieto kroky efektívne odstránili pôvodcov BSE, ak by sa vyskytovali v surovom materiáli.“  Riadiaca vedecká komisia pri EÚ v roku 2003 vyhlásila, že riziko spojené so želatínou z kostí je veľmi malé alebo nulové.

       Želatína vždy obsahuje voľnú kyselinu glutámovú (resp. glutaman sodný), takže pre ňu platia aj všetky bezpečnostné riziká, platné pre glutaman sodný.

 

Zdroje a viac informácií:

 

Vypracovali:

  • Lenka (výber a preklad)
  • Ing. Marián Fillo (grafická úprava + kontrola odkazov)

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.