Zbieranie podpisov pod petíciu už začalo

19.02.2010 08:58

       V noci na dnes (tzn. zo štvrtka 18. na piatok 19. februára roku Pána 2010) bolo dokončené konečné znenie Petície za slobodnú voľbu v očkovaní v Slovenskej republike. Slovenský petičný výbor srdečne ďakuje petičnému výboru PETICE za svobodnou volbu v očkování za možnosť použiť znenie česko-moravsko-sliezskej petície ako odrazový mostík pre znenie Petície slovenskej.

       Zbieranie podpisov už začalo dnes (piatok 19.II.2010) v skorých ranných hodinách. Za každý podpis srdečne ďakujeme a veríme, že spoločnými silami odstránime aj posledný relikt totalitnej neslobody v právnych normách Slovenskej republiky.

       Prosíme všetkých ochotných ľudí a ochotné ustanovizne, ktorí/ktoré umožnia vystaviť našu Petíciu na podpis vo svojom obchode, čajovni, kaviarni, materskom centre, cirkevnom zbore, modlitebni, lekárni, ambulancii, poradenskom alebo informačnom centre či inom verejnom mieste,
aby nám napísali, kde je možné našu Petíciu osobne podpísať. My následne zverejníme tieto miesta na týchto stránkach.

 

Za petičný výbor
Ing. Marián FILLO