Záverečné vyhodnotenie strán a hnutí, kandidujúcich vo voľbách do NR SR 2016, na základe ich prístupu k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne

01.03.2016 22:48

Ing. Marián FILLO

 

Doplnené: článok bol pôvodne vydaný 28.II.2016 o 2358 a doplnený o vyjadrenie resp. hlasovanie dvoch kandidátov za Skok! a o vyjadrenie ďalšieho kandidáta za ĽS Naše Slovensko 29.II.2016 o 2248.

 

    Voľby do Národnej (z)rady Slovenskej republiky (NR SR) už klopú na dvere, do soboty 5.III.2016, kedy prebehnú, zostáva menej než týždeň, a tak je načase vyhodnotiť náš prieskum postojov kandidujúcich politických strán a hnutí k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne, aby sme mali jasnejšie v tom, koho (ne)voliť:

 

1. Trochu Iná Politika (TIP)

záber na rokovaciu sálu NR SR    Strana TIP je úplne nečitateľná, keďže na webe nič k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne nemajú, na náš dotazník neodpovedali ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Osobne by som nekupoval mačku vo vreci.

 

2. Strana moderného Slovenska (SMS)

    Táto strana vzhľadom k tomu, že by si priala mať ako štandard niektoré dnes „nadštandardné“ očkovania nevyzerá byť dobrou voľbou smerom k slobode v očkovaní. Na náš dotazník neodpovedala ani ako strana, ani nikto z kandidátov. Rovnako tak som nezachytil vyjadrenie k očkovaniu či alternatívnej medicíne nikoho z tejto strany v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Celkovo hodnotím na jedno mínus.

 

3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-Nova)

    Nejde o politickú stranu v pravom zmysle slova, takže v radoch OĽaNO sú aj pomerne významné názorové rozdiely. Na náš dotazník ako strana neodpovedali, ale na otázku o povinnom očkovaní sa pre www.rodinka.sk hnutie OĽaNO vyjadrilo úsečne:

„Zmeny v tejto oblasti neplánujeme.“

    Napriek tomu však minimálne dvaja kandidáti na poslancov NR SR na kandidátke OĽaNO (Ľubomír Klieštik a Eva Ivanovová) sa vyjadrili v prospech pre nás pozitívnych zmien (zrušenie očkovacej povinnosti a sankcií za neočkovanie resp. jej/ich obmedzenie).

    Počas práve končiaceho volebného obdobia bola na pretrase novela Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorá mala zaviesť odškodňovanie obetí povinného očkovania. Žiaľ, neprešla aj kvôli nepodpore drvivej väčšiny poslancov NR SR za OĽaNO, menovite:

Zdržali sa hlasovania: Martin Fecko, Eva Horváthová, Igor Hraško, Erika Jurinová, Helena Mezenská, Ján Mičovský, Peter Pollák, Richard Vašečka, Jozef Viskupič
Neprítomní: Miroslav Kadúc, Branislav Škripek

Za zavedenie odškodnenia obetí povinného očkovania boli len Štefan Kuffa a Igor Matovič.

    Igor Matovič a Jozef Viskupič boli aj za zníženie sankcií za neočkovanie z 331 € na 100 €.

    Pre túto stranu nemožno dať nejaké všeobecné odporúčanie, len na základe vyššie uvedeného — ak už chcete túto stranu voliť — treba si vybrať koho krúžkovať.

    Celkovo hodnotím nerozhodne.

 

4. Demokrati Slovenska - Ľudo Kaník (DS-Ľudo Kaník)

    Z nášho hľadiska to je úplne nečitateľná strana. V programe nemajú k očkovaniu a alternatívnej medicíne nič, na dotazník neodpovedali ani ako strana, ani priamo oslovený kandidát tejto strany Jozef Čuha sa nechcel vyjadriť.

    Predseda strany (vtedy ešte poslanec NR SR za SDKÚ-DS) nebol na vyššie spomínanom hlasovaní prítomný.

    Osobne by som nekupoval mačku vo vreci.

 

5. Šanca

    Ani Šanca ako strana, ani nikto z jej kandidátky na náš dotazník neodpovedal, ale z programu je úplne jasné, že toto je pravý protipól nášho snaženia, tzn. chcú sprísniť sankcie za odmietnutie povinného očkovania.

    Celkovo hodnotím na dva mínusy.

 

6. Sme rodina

    Z programu nie je postoj tejto strany k očkovaniu a alternatívnej medicíne zrejmý, strana ako taká na náš dotazník neodpovedala, ale  odpovedala kandidátka č. 50  (Henrieta Minichová) v pre nás veľmi potešujúcom duchu.

    Ak sa rozhodnete pre túto stranu, viete koho máte krúžkovať.

    Celkovo hodnotím na jedno plus.

 

7. Strana zelených Slovenska (SZS)

    Strana zelených Slovenska je úplne nečitateľná, keďže na webe nič k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne nemajú, na náš dotazník neodpovedali ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Osobne by som nekupoval mačku vo vreci.

 

8. Koalícia Spoločne za Slovensko

    Vo volebnom programe na webe o očkovaní a alternatívnej medicíne nemajú nič, ale odpovedali ako koalícia na náš dotazník a to v krajne nepriaznivom duchu: chcú pridať ďalšie povinné očkovania a sprísniť sankcie za odmietnutie povinného očkovania.

    Celkovo hodnotím na tri mínusy.

 

9. Maďarská kresťanskodemokratická aliancia - Magyar Kereszténydemokrata Szövetség (MKDA-MKDSZ)

    Strana MKDA je úplne nečitateľná, keďže na webe nič k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne nemajú, na náš dotazník neodpovedali ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Osobne by som nekupoval mačku vo vreci.

 

10. Vzdor — strana práce

    Strana Vzdor je značne nečitateľná, keďže na náš dotazník neodpovedali ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch. Na webe majú zmienky o očkovaní aj v pozitívnom duchu aj v negatívnom duchu (v zmysle výmyslu prehnito-imperialistických farmaceutických gigantov).

    Keďže sa hrdo hlásia k tradícii Komunistickej strany Československa, ktorá práve väčšinu z dnes povinných očkovaní počas svojej monopolnej vlády v rokoch 1948–1989 zaviedla, nevyzerajú ako nejaká veľká nádej.

    Osobne hodnotím na jeden mínus.

 

11. Most-Híd

    Program tejto strany na jej webe o očkovaní a alternatívnej medicíne nehovorí nič, ale odpovedala na náš dotazník, a to v pre nás nepriaznivom duchu: chce pridať ďalšie povinné očkovania, aj keď sankcie sprísňovať nechce. Na druhú stranu ale chce podporiť alternatívnu medicínu.

    Odškodňovanie obetí očkovania neprešlo v NR SR aj vďaka väčšine poslancov za Most-Híd, menovite:

Proti: Árpád Érsek, Zsolt Simon, František Šebej
Zdržali sa hlasovania: Gábor Gál, Andrej Hrnčiar, Elemér Jakab, József Nagy, László Sólymos, Ivan Švejna
Neprítomní: Tibor Bastrnák, Béla Bugár, Gabriel Csicsai, Lucia Žitňanská

Za bol jedine Rudolf Chmel.

    Ak sa predsa len rozhodnete pre Most-Híd, viete aspoň podľa vyššie uvedenej tabuľky, koho (ne)krúžkovať.

    Celkovo hodnotím na jeden mínus, keďže podpora alternatívnej medicíny vyvoláva zmiešané pocity.

 

12. Slovenská národná strana (SNS)

    V programe SNS k očkovaniu a alternatívnej medicíne nič nie je, ani ako strana na náš dotazník neodpovedala, odpovedal však kandidát č. 103 (Martin Patoprstý), ktorý by rád zrušil očkovaciu povinnosť a tiež podporil alternatívnu medicínu. Na druhej strane, vyjadrenia podpredsedu SNS Štefana Zelníka pre www.rodinka.sk, že povinné očkovanie treba zachovať, nedáva dobré vyhliadky.

    Vďaka poslancom za SNS tiež neprešlo zníženie maximálnej pokuty za odmietnutie povinného očkovania z 331 € na 100 €, menovite:

Proti: Vincent Lukáč, Ján Mikolaj, Rudolf Pučík, Rafael Rafaj, Igor Štefanov, Štefan Zelník
Zdržali sa hlasovania: Anna Belousovová
Neprítomní: Ján Slota, Dušan Švantner

Za nebol nikto zo SNS. Je však nutné dodať, že to bolo v roku 2011 a s výnimkou Štefana Zelníka nikto z menovaných v týchto voľbách za SNS nekandiduje. Uvidíme, ako sa k našej téme postaví výrazne obmenená SNS, pokiaľ sa v týchto voľbách do NR SR dostane (čo by sa podľa prieskumov mala).

    Ak sa rozhodnete pre SNS, viete aspoň, koho máte a koho určite nemáte krúžkovať.

    Celkovo hodnotím na dva mínusy.

 

13. Odvaha — veľká národná a proruská koalícia (O2H)

    Program O2H ako jedinej z kandidujúcich strán obsahuje priamo zmienku o zrušení očkovacej povinnosti a tiež o podpore alternatívnej medicíny. Ako strana síce na náš dotazník neodpovedali, ale kandidát č. 7 (Ľubor Perháč) sa vyjadril obdobne pre nás priaznivo.

    Dobrý dojem kazí len (podľa mňa úplne zbytočná) provokácia v názve strany („proruská“) a skutočnosť, že žiadny z predvolebných prieskumov, čo som doposiaľ videl, nedáva tejto strane šancu pokoriť 5% hranicu, potrebnú na vstup do NR SR. Je to zrejme dané príliš krátkym pôsobením na slovenskej politickej scéne, kvôli čomu je pre drvivú väčšinu obyvateľov Slovenska táto strana úplne neznáma.

    Celkovo hodnotím na dva plusy.

 

14. Komunistická strana Slovenska (KSS)

    Ako som už uviedol u Vzdoru, komunisti zaviedli veľkú väčšinu dnes povinných očkovaní, takže ak ste za slobodu v očkovaní, voliť komunistov nie je dobrý nápad. Web KSS obsahuje viacero zmienok o očkovaní, pričom vždy to je za očkovanie a za povinnosť očkovania. Pred štyrmi rokmi sa predstaviteľka KSS vyjadrila k tejto otázke tiež celkom jasne a pre nás nepriaznivo.

    Celkovo hodnotím na dva mínusy.

 

15. Slovenská demokratická kresťanská únia — Demokratická strana (SDKÚ-DS)

    Strana SDKÚ-DS je úplne nečitateľná, keďže na webe nič k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne nemajú, na náš dotazník neodpovedali ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Pri hlasovaní o odškodňovaní obetí očkovania boli piati poslanci za SDKÚ-DS za: Mikuláš Dzurinda, Martin Fedor, Ivan Mikloš, Jozef Mikuš a Viliam Novotný. Zvyšní traja boli neprítomní. Na druhú stranu SDKÚ-DS (resp. jej predchodkyne SDK a SDKÚ) bola pri kormidle (viedla vládu SR) trikrát a ani raz nepresadila nič v náš prospech, a to napriek viacerým návrhom.

    Za zníženie maximálnej pokuty pre odmietačov povinného očkovania z 331 € na 100 € bola väčšina poslancov za SDKÚ-DS, až na:

Proti: Ivan Harman
Zdržali sa hlasovania: Pavol Kubovič, Peter Markovič
Neprítomní: Miroslav Beblavý

čím menovaní poslanci za SDKÚ-DS zmarili presadenie tohto návrhu, keďže chýbali len dva hlasy.

    I keď je tiež nutné priznať, že medzitým z SDKÚ-DS odišlo viacero vtedajších poslancov, takže dnešná SDKÚ-DS už môže byť čisto teoreticky o niečom inom. Ale aj tak z toho veľké nádeje netrčia.

    Celkovo hodnotím na jedno mínus.

 

16. Smer — sociálna demokracia (Smer-SD)

    Smer sa snažil zavrieť všetkých, čo praktikujú alternatívnu medicínu a majú tú drzosť pýtať za to peniaze, čo naozaj nie je dobrá vizitka. Na šťastie to neprešlo, ale možno len preto, lebo to bolo nebezpečne blízko k voľbám do NR SR. Čo bude po voľbách, ak sa znovu dostane ku kormidlu Smer, si radšej ani nechcem predstavovať.

    Taktiež vyjadrenie smeráckeho ministra zdravotníctva pre www.rodinka.sk nedáva veľké nádeje, aj keď o sprísnení sankcií za neočkovanie sa nezmieňuje, ale uvažuje de facto o možnosti navýšenia počtu povinných očkovaní.

    Smeráci tiež ako jeden muž odmietli zníženie pokút za neočkovanie z 331 € na 100 € (až na troch, ktorý sa hlasovania zdržali: Darina Gabíniová, Dušan Jarjabek, Ladislav Lazár; a dvoch, čo neboli prítomní: Viliam Jasaň a Mojmír Mamojka) a rovnako tak neboli za odškodňovanie obetí povinného očkovania (v tom druhom prípade s jedinou výnimkou, ktorou bola Darina Gabániová).

    Celkovo hodnotím na tri mínusy.

 

17. Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)

    Z KDH mám dosť zmiešané pocity, pretože to boli práve poslanci za KDH Jozef Mikloško a Ivan Uhliarik, ktorí predniesli návrh na zavedenie odškodňovania obetí povinného očkovania, na druhej strane ale práve Ivan Uhliarik odmietol zrušiť očividne kontraproduktívne povinné očkovanie proti pneumokokom a rovnako tak odmietol vylúčiť z Pracovnej skupiny pre imunizáciu ľudí s očividnými konfliktami záujmov (pracujúcich pre výrobcov vakcín). Naproti tomu zase Uhliarik zaviedol povinnosť pre farmaceutické firmy hlásiť, komu zaplatili za školenia, kongresy a iné dovolenkové aktivity, vďaka čomu sme sa dozvedeli, že aj ďalší člen Pracovnej skupiny pre imunizáciu Peter Lipták je v konflikte záujmov. Na druhú stranu zase poslanci za KDH boli za zníženie pokút za neočkovanie z 331 € na 100 €, teda všetci až na dvoch (Marián Kvasnička a Monika Gibalová), ktorí sa hlasovania zdržali, čo však práve rozhodlo o neprijatí tohto návrhu, pretože na jeho prijatie chýbali práve dva hlasy.

    Za bačovania KDH na ministerstve zdravotníctva tak došlo k zmenám, ktoré boli pozitívne, aj keď na druhú stranu sa zase podmienky pre odmietačov očkovacej povinnosti nijak zvlášť nezlepšili, hoci treba priznať, že určitú snahu vidieť bolo.

    Kandidát č. 117 (Ľubor Kalafus) za KDH chce zrušiť sankcie za odmietnutie povinného očkovania.

    Celkovo hodnotím na jeden plus.

 

18. Slovenská občianska koalícia (SKOK!)

    Strana SKOK! na webe nič k povinnému očkovaniu a alternatívnej medicíne nemá, na náš dotazník neodpovedala ani ako strana, ani nikto z kandidátov a ani som nezachytil žiadnu zmienku kohokoľvek z tejto strany na tieto dve témy v iných oznamovacích prostriedkoch.

    Pred minulými voľbami (2012) sa kandidátka č. 2 (Katarína Augustinič), ktorá vtedy kandidovala za SaS, vyjadrila o očkovaní z nášho hľadiska veľmi pozitívne.

    Predseda strany Juraj Miškov (kandidát č. 1) nebol v čase hlasovania o odškodňovaní obetí povinného očkovania v NR SR prítomný, ale Martin Chren (kandidát č. 6) hlasoval za.

    Celkovo hodnotím na jedno plus.

 

19. Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

    Hoci v programe tejto strany nie je o očkovaní nič, nájdeme na jej webe článok v prospech zdobrovoľnenia očkovania a táto strana tiež odpovedala na náš dotazník tak, že chce očkovaciu povinnosť zrušiť, avšak k alternatívnej medicíne sa nijak nevyjadrila. Taktiež kandidátki č. 85 a 89 (Zuzana Garel ová a Michal Buchta) chcú zrušiť očkovaciu povinnosť a chcú aj podporiť alternatívnu medicínu.

    Na rozdiel od O2H ide o už zavedenú stranu, ktorej predseda je mediálne dobre známy, rovnako tak prieskumy verejnej mienky (nech už sú akokoľvek skreslené) dávajú tejto strane slušnú šancu na získanie 5% voličov, čo je hranica na prebojovanie sa do NR SR.

    Celkovo hodnotím na tri plusy.

 

20. #Sieť

    #Sieť ani nikto z jej kandidátov na náš odtazník neodpovedal(a), ale pre www.rodinka.sk sa zástupkyňa #Siete vyjadrila, že neplánujú zmeny v povinnom očkovaní. Na druhú stranu, predseda strany Radoslav Procházka podporil aj zníženie pokuty za neočkovanie, aj zavedenie odškodňovania obetí povinného očkovania.

    Celkovo hodnotím na jedno mínus.

 

21. Strana maďarskej komunity — Magyar Közösség Pártja (SMK-MKP)

    SMK ani nikto z jej kandidátov na náš odtazník neodpovedal(a), ale pre www.rodinka.sk sa zástupkyňa SMK vyjadrila skoro až militantne za povinné očkovanie a za sprísnenie sankcií. Uviedla pritom, že vďaka odmietaniu povinného očkovania sa znovu vracia na Slovensko šarlach, čo je totálny nezmysel, keďže zatiaľ nebola nikde na svete vakcína proti šarlachu ani len vyvinutá a schválená, nieto ešte hromadne používaná, a už vôbec nie na Slovensku, čo svedčí o (ne)kompetentnosti tejto panej.

    Celkovo hodnotím na tri mínusy.

 

22. Priama demokracia (PD)

    Hoci sa strana PD v odpovedi na náš dotazník vyjadrila za zrušenie očkovacej povinnosti a za podporu alternatívnej medicíny, dobrý dojem kazí MUDr. Peter Lipták na kandidátke tejto strany, ktorý je už zmieneným členom Pracovnej skupiny pre imunizáciu v konflikte záujmov a ktorý na moju priamu výzvu neodpovedal na náš dotazník.

    Celkovo hodnotím na dva plusy.

 

23. Sloboda a solidarita (SaS)

    Strana SaS sa na rozdiel od predošlých volieb v súčasnom volebnom programe nevyjadruje k otázke očkovacej povinnosti. Na náš dotazník neodpovedala ani strana, ani nikto z kandidátov. Z tých troch, čo sa v minulých voľbách vyjadrili za zrušenie očkovacej povinnosti, už dvaja (Daniel Švorc a Katarína Augustinič) na tohtoročnej kandidátke nie sú. Jeden (Peter Kalist) však je, takže ak predpokladáme, že názor nezmenil, snáď je SaS stále (aspoň čiastočne) za zdobrovoľnenie očkovania.

    V predošlom volebnom období SaS navrhla zníženie maximálnej pokuty za odmietnutie povinného očkovania z 331 € na 100 €, tak niet divu, že všetci jej poslanci boli za.

    Na druhú stranu, v práve končiacom volebnom období neprešlo zriadenie fondu na odškodnenie obetí povinného očkovania aj vďaka nepodpore väčšiny poslancov za SaS, menovite:

Zdržali sa hlasovania: Jozef Mihál, Lucia Nicholsonová, Peter Osuský, Martin Poliačik,
Neprítomní: Ľubomír Galko, Daniel Krajcer, Juraj Miškov, Richard Sulík

Za boli len Juraj Droba a Martin Chren.

    Ak sa rozhodnete pre SaS, viete aspoň, koho (ne)krúžkovať.

    Celkovo hodnotím na jeden plus, aj to s otáznikom.

 

Záver

    Vyššie uvedené hodnotenie vychádza len z mne známych údajov o postojoch a hlasovaniach jednotlivých strán resp. ich kandidátov či aktívnych alebo bývalých poslancov. Mnohé veci mi pritom mohli uniknúť a hodnotenie tiež nezohľadňuje iné otázky, ktoré sa v týchto voľbách skloňujú vo všetkých pádoch, ako je napr. vystúpenie z EÚ, vystúpenie z NATO, sfunkčnenie referenda resp. priamej demokracie, LGBTI agenda ai. Neriešil som ani podivné okolnosti financovania predvolebnej kampane niektorých strán apod.

    Napriek tomu dúfam, že som týmto prehľadom aspoň trochu prispel k vašej lepšej orientácii v spleti kandidujúcich politických strán a hnutí pred nadchádzajúcimi voľbami do NR SR.

    Ak máte ešte akékoľvek doplnenia či opravy, neváhajte mi hneď napísať na sloboda.v.ockovani@gmail.com.