Zaujíma politikov povinné očkovanie?

19.02.2016 00:00

    [...]

    Strana maďarskej komunity stavia na silné morálne, etické a kresťanské základy, kde  rodinu považujeme za najdôležitejší článok spoločnosti a jej ochranu za povinnosť, je to jedna z našich priorít.

    Na Slovensku rapídne stúpa počet detí, ktoré neboli zaočkované proti detským chorobám. Z toho dôvodu sa už aj u nás objavujú dávno zabudnuté detské choroby, ktoré sa tu už veľmi dávno nevyskytovali, ako napr. šarlach, rubeola, mumps, či čierny kašeľ alebo diftéria. Strana maďarskej komunity rešpektuje slobodnú voľbu a vôľu rodičov, ktorí nedajú zaočkovať svoje dieťa proti detským chorobám, no na druhej strane sa odmietame iba prizerať, ako sú ohrozené zaočkované deti. Kolektívna odolnosť sa dostaví iba pri 90%-nom preočkovaní, čo momentálne na Slovensku predstavuje menej ako 80%, tzn., že ani preočkované deti nie sú v bezpečí. Cítime zodpovednosť za zdravú detskú populáciu, preto ako parlamentná strana budeme presadzovať zmenu legislatívy tak, aby jasle a materské školy mohli odmietnuť prijatie nezaočkovaného dieťaťa. Budeme presadzovať, aby v prípade ochorenia nezaočkovaného dieťaťa sa rodičia spolupodieľali na nákladoch spojených s liečbou.

 

    Viac na stránke www.rodinka.sk.