Zápis zo stretnutia zástupcov firiem GlaxoSmithKline Slovakia, s.r.o. a Pfizer Luxemburg Sarl, o. z. s ministerkou zdravotníctva SR Zuzanou Zvolenskou konaného dňa 11. 06. 2012 o 10.00 hod. na MZ SR

11.06.2012 22:00

       [...]

  1. Ministerka zdravotníctva SR JUDr. Zuzana Zvolenská privítala zástupcov spoločností.
  2. Informovala prítomných, že ministerstvo zdravotníctva vie o narastajúcom počte rodičov, ktorí pod vplyvom rôznych mediálnych antivakcinačných aktivít odmietajú očkovanie svojich detí, očkovanie sa čoraz viac stáva diskutovanejšou témou nielen odbornej ale aj laickej verejnosti.
  3. Pani ministerka uviedla, že zaočkovanosť je celosvetový problém, ministerstvo zdravotníctva má snahu podniknúť pozitívne kroky vo vakcinácii. Realizácia podpory ministerstva zdravotníctva o nutnosti očkovania bude na základe vecnej prezentácie špecialistami, ktorí budú v gescii MZ SR informovať širokú verejnosť o potrebe očkovania a o následkoch pri nezaočkovaní.

 

       Viac na stránke Ministerstvo zdravotníctva SR.