Zamlčaná sloboda v slovenskom preklade Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne

02.05.2010 01:10

Ing. Marián FILLO

 

       Rada Európy ešte v minulom tisícročí spísala Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, ktorý na Slovensku začal platiť 1.XII.1999. Tento Dohovor bol zverejnený ako Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 40/2000 Z.z. Toto oznámenie obsahuje slovenský preklad Dohovoru i jeho pôvodné znenie v angličtine.
         Prvá veta článku 5 tohto Dohovoru v angličtine znie:

An intervention in the health field may only be carried out after the person concerned has given free and informed consent to it.

 
       Do slovenčiny je však táto veta preložená takto:

Zásah v oblasti zdravia sa môže vykonať iba vtedy, ak osoba, ktorej sa týka, bola informovaná a so zásahom vyjadrila súhlas.

 
       Pre porovnanie - český preklad tej istej vety:

Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.

 
       Aj Vám na slovenskom preklade niečo "nesedí"? Nie ste sami. Zo slovenského prekladu totiž nejakým záhadným spôsobom vypadla sloboda. To by ovšem znamenalo, že povinnosť osôb vykonávajúcich zásah v oblasti zdravia sa obmedzí na informovanie a vyžiadanie si súhlasu, avšak tento už nemusí byť slobodný, môže teda byť pokojne aj vynútený akýmkoľvek nátlakom, zastrašovaním či psychickou manipuláciou.

       Je mi jasné, že z právnického hľadiska je prípadný takýto nátlak neobhájiteľný, keďže SR podpísala nie slovenský preklad, ale pôvodné znenie v angličtine, kde stojí čierne na bielom, že súhlas so zákrokom v oblasti zdravia musí byť slobodný. Aj tak však tento výpadok slobody v slovenskom preklade (z hľadiska (ne)očkovania) najdôležitejšej vety tohto Dohovoru považujem za pozoruhodný.