Z ľudskej masy vyrobiť poslušné bytosti! Farmaceutické korporácie zneužívajú genetické inžinierstvo. Vakcíny zmenia ľudskú DNA! Všetko v mene zisku. Kto bude pánom a kto otrokom?

07.06.2016 00:00

    [...]

    Hlavný imunológ TSRI a jeden z hlavných autorov tejto štúdie doktor Michael Farzan verí, že nová technika poskytne ľudskej populácii dlhodobú ochranu pred chorobami, keďže „bežné“ vakcíny zlyhávajú. Imunoprofylaxiu prenosom génu (IGT), teda podávanie vakcín so syntetickým génom, už vedci experimentálne vyskúšali na opiciach. IGT vakcína je úplne odlišná doterajšieho očkovania. Je to forma génovej terapie. Vedci izolovali gény, ktoré produkujú silné protilátky proti niektorým chorobám, potom syntetizujú umelé verzie génov, do ktorých vložili vírusy, a tie potom aplikujú do svalu. A ako to má fungovať? Vírusy napadnú bunky a zároveň aj DNA, ktorá je vo vnútri bunky. Syntetický gén sa ihneď zabuduje do DNA prijímajúcej bunky. To znamená, že syntetické gény menia DNA prijímajúcej alebo pôvodnej bunky, modifikujú jej genetickú stavbu, čím vzniká trvalá zmena.

    [...]

    Zvrátenosť vakcín IGT je v tom, že tieto vakcíny budú ideálnymi nosičmi pre všetky druhy génov, ktoré by mohli byť trvalo zabudované do ľudskej DNA. Pod rúškom prevencie civilizačných chorôb však môžu IGT vakcíny zakryť skutočný zámer. Hrozí tu, že vakcíny so syntetickými génmi, ktoré by boli neskôr aplikované stovkám miliónov ľudí po celom svete, by tak mohli doslova vytvoriť nový ľudský druh s natrvalo zmenenou DNA!

 

    Viac na stránke PяotiPrúd.