Z dejín povinného očkovania na Slovensku

02.08.2012 09:21

Ing. Marián FILLO

 

       Pri kontrole odkazov na zdroje v článku "Štúdia: Přispívají hliníková adjuvans ve vakcínách k stoupajícímu výskytu autismu?" som narazil na stránku, kde sa píšu zaujímavé údaje z dejín povinného očkovania na Slovensku, ktoré som doposiaľ nikde inde nevidel. Tak som si povedal, že by to bolo dobré preložiť, keďže to je v angličtine:

       Tento zdroj však nezmieňuje niektoré ďalšie dôležité zmeny, tak tie som si dovolil doplniť. Mnou doplnené body sú označené (pozn. aut.)

 


 

Historické zmeny

 

Osýpky, príušnice (mumps), ružienka

 • 1969: Očkovanie proti osýpkam bolo zavedené do plošného očkovania detí vo veku 12 mesiacov.
 • 1974: Vek pre očkovanie proti osýpkam bol znížený na 9 mesiacov.
 • 1977: Druhá dávka očkovacej látky proti osýpkam bola zavedená pre deti vo veku 11 až 15 mesiacov.
 • 1982: Vek pre očkovanie proti osýpkam bol zvýšený na 11 mesiacov pre prvú dávku a 18 až 22 mesiacov pre druhú dávku.
 • 1982: Očkovanie proti ružienke bolo zavedené pre 11-ročné dievčatá s negatívnym testom na protilátky.
 • 1984: Očkovanie proti ružienke bolo zavedené pre všetky 11-ročné dievčatá.
 • 1985: Vek pre očkovanie proti osýpkam bol zvýšený na 14 mesiacov pre prvú dávku a 20 až 24 mesiacov pre druhú dávku.
 • 1985: Očkovanie proti ružienke bolo zavedené pre všetky deti vo veku 2 roky.
 • 1987: Očkovanie proti príušniciam bolo zavedené vo veku 14 mesiacov pre prvú dávku a 20 až 24 mesiacov pre druhú dávku - kombinovanou vakcínou spolu s osýpkami.
 • 1990: Vek pre druhú dávku očkovania proti príušniciam a osýpkam bol zmenený na 13 rokov.
 • 1992: Bola zavedená kombinovaná vakcína proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR) vo veku 14 mesiacov pre prvú dávku a 13 rokov pre druhú dávku.
 • 1995: Vek pre druhú dávku MMR vakcíny bol znížený na 11 rokov.
 • 2001: MMR vakcína Trimovax s príliš reaktívnym kmeňom príušníc Urabe bola nahradená za vakcínu Priorix s menej reaktívnym kmeňom príušníc Jeryl Lynn. (pozn. aut.)

 

Nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu B

 • 1998: Bolo zavedené očkovanie proti žltačke typu B.
 • 2004: Vek pre očkovanie proti žltačke typu B bol stanovený na 10 rokov.
 • 2008: Očkovanie bolo ukončené u bývalých adolescentov. Očkujú sa už len dojčatá.

 

Baktéria Haemophilus influenzae typu b (Hib):

 • 2000: Bolo zavedené očkovanie proti HiB.

 

Detská obrna (poliomyelitída):

 • 2005: Živá orálna očkovacia látka bola nahradená inaktivovanou (neživou) injekčnou očkovacou látkou.

 

Záškrt a tetanus (DT):

 • 2004: Preočkovanie proti záškrtu a tetanu bola zavedená pre deti vo veku 12 rokov.
 • 2009: Preočkovanie proti záškrtu a tetanu bolo zavedené pre dospelých každých 15 rokov po predchádzajúcom (pre)očkovaní.

 

Čierny kašeľ (pertussis):

 • približne 2007: Celobunková vakcína proti čiernemu kašľu (wP) bola plošne nahradená za acelulárnu (nebunkovú; aP). Predtým bolo možné očkovanie aP len za príplatok, plne hradená bola len wP. (pozn. aut.)
 • júl 2010: Preočkovanie 12-ročných detí 3-zložkovou vakcínou dT-IPV (záškrt, tetanus, detská obrna) bolo nahradené preočkovaním 4-zložkovou vakcínou dTap-IPV (záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna). 

 

Pneumokoky:

 • apríl 2008: PCV7 (očkovanie proti 7 typom pneumokokov, vakcína Prevenar) bolo odporučené deťom do 2 rokov ako doplnkové (voliteľné) pre optimálnu individuálnu ochranu. Vakcína bola hradená poisťovňou z 96%, pre rizikové skupiny bola úplne bezplatná.
 • január 2009: Očkovanie PCV7 bolo zavedené ako povinné a úplne bezplatné pre všetky dojčatá.
 • júl 2010: PCV13 (očkovanie proti 13 typom pneumokokov, vakcína Prevenar 13) nahradilo PCV7.
 • január 2011: Rodičia majú možnosť zvoliť si medzi PCV10 (očkovanie proti 10 typom pneumokokov, vakcína Synflorix) a PCV13. Obe vakcíny sú plne hradené poisťovňou. (pozn. aut.)
 • apríl 2011: Len očkovanie PCV10 je plne hradené poisťovňou. PCV13 je za doplatok 12,72 € na jednu dávku (očkuje sa dokopy 3 dávkami). (pozn. aut.)

 

Tuberkulóza:

 • júl 2010: Preočkovanie 10-ročných tuberkulín-negatívnych detí bolo stiahnuté z povinného očkovania.
 • január 2012: Očkovanie proti tuberkulóze bolo úplne zrušené. Firma GlaxoSmithKline sa tým stala výhradným dodávateľom všetkých povinných vakcín pre očkovanie detí. (pozn. aut.)

 


Preklad, doplnenie a zverejnenie tohto článku zabrali autorovi približne 1 hodinu čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.