Whitaker, Robert

16.07.2013 23:41

Robert Whitaker - fotografia       je novinár, ktorý sa špecializuje na medicínu a vedu.

       Jeho články o psychiatrii a farmaceutickom priemysle vyhrali Cenu Georgea Polka za články o medicíne a Cenu federálneho zväzu vedeckých spisovateľov v USA za najlepší časopisový článok. V roku 1998 bol spoluautorom seriálu článkov o zneužívaní v psychiatrickom výskume, ktorý bol finalistom v súťaži  o Pulitzerovu cenu za službu verejnosti.

       Je autorom štyroch kníh. Najnovšia je Anatomy of an Epidemic: Magic Bullets, Psychiatric Drugs, and the Astonishing Rise of Mental Illness in America“ („Anatómia epidémie: čarovné guličky, psychiatrické lieky a dych-vyrážajúci nárast duševných chorôb v USA“).