Výzva slovenským univerzitám

26.04.2017 22:43

    Vážená akademická obec, kolegovia z univerzít, milí študenti a priatelia,

    sú to práve vzdelávacie inštitúcie a univerzity, ktoré boli už od nepamäti priestorom pre slobodné vyjadrenie názorov a postojov, hoci za bránami zúrilo inkvizičné šialenstvo v mnohorakých podobách.

    V dnešných dňoch sa začínajú študenti a univerzity zneužívať ako hybná sila nátlaku na tvorbu mienky a politických názorov koordinovaných mimovládnym sektorom financovaným zo zahraničia. Korporátne médiá v rukách oligarchie a nadnárodného kapitálu sa v spoločnosti snažia vytvoriť dojem, že izolácia, ostrakizácia a sociálno-mediálna smrť všetkým, ktorí nesúhlasia s masívnou manipuláciou a cenzúrou je adekvátnu odpoveďou.

    Aktuálna diskusia na Medzinárodnej vedeckej konferencii o budúcnosti médií potvrdila, že zástupcovia hlavného mediálneho prúdu nie sú spôsobilí viesť vyváženú a racionálnu diskusiu, pred ktorou napriek avizovanej účasti utiekli (RTVS, Markíza, SME). Namiesto dialógu volia cestu nenávisti, zastrašovania a polarizácie. Znásilňujú študentov a štvú ich proti vlastným pedagógom ale aj proti autoritám podsúvaním nepravdivých a zavádzajúcich informácií. Vedenie trnavskej univerzity UCM však tomuto tlaku odolalo a vytvorilo priestor pre spájanie a synergiu všetkých univerzít, ktorým slobodná autonómia názorového spektra nie je ľahostajná. Dekanka doc. Dana Petranová v prítomnosti vedenia a rektora tento postoj vyjadrila slovami:

„Radšej budem ex-dekanka, ktorá sa bude môcť pozrieť do zrkadla, ako dekanka zahnaná do kúta.“

    Vzácni kolegovia, milí študenti,

    v dnešných časoch štúrovskej národno-revolučnej obrody vás žiadame, aby ste aj vy prejavili osobnú statočnosť a priestor univerzít nedovolili ovládať tlakom, spôsobeným z financovania niektorými mimovládnymi organizáciami, akou je Sorosova OSF (Open Society Fund = Nadácia otvorenej spoločnosti). Na svojom nadchádzajúcom stretnutí sa George Soros dokonca stretáva s predsedom Európskej komisie Jeanom Claudeom Junckerom, aby mohol vyvinúť účinnejší nátlak na vedenie európskych štruktúr, čo je v príkrom rozpore s elementárnymi princípmi demokracie.

    Nenechajme sa zastrašiť, ovládať a znásilňovať mocou, ktorá nás chce pripraviť o základné ľudské práva ukotvené v ústave — slobodu slova a prejavu! Držme spolu a aj naďalej chráňme voltairovské zásady slobodného vyjadrovania názorov v diskusiách, kde sa tvorí demokracia a už v zárodku zamedzuje totalite!

 

Asociácia nezávislých médií 

 

Tibor Eliot Rostas na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave

 

Zdroj + možnosť pridať svoj podpis pod túto výzvu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.