Výťažok z Týždňa modrého gombíka podporí základné vzdelanie detí

15.08.2011 00:00

       Deťom v novovzniknutom štáte Južný Sudán pomôžu aj Slováci a to prostredníctvom zbierky Týždeň modrého gombíka 2011. Počas nej sa do pokladničiek UNICEF vyzbieralo 96 461,16 eur. Väčšina tejto sumy podporí základné vzdelanie a umožní deťom v Južnom Sudáne chodiť do školy.

       [...]

       Deti sa naučia nielen čítať, písať a počítať, ale aj základné zručnosti pre život: napríklad zásady hygieny a starostlivosti o zdravie ako očkovanie či dojčenie, dozvedia sa o nástrahách nášľapných mín aj HIV/AIDS a o tom, ako sa im vyhnúť. Kvalitná africká škola má nielen miestnosť na učenie, ale aj pitnú vodu a toalety, v jej priestoroch sa organizujú očkovacie kampane, vzdelávanie o dojčení a ochrane detí pred násilím, aj pre rodičov a celé komunity.

 

       Viac na stránke ChangeNet.sk.