Výstraha: očkovanie proti čiernemu kašľu má na svedomí polovicu odškodnených úmrtí a ťažkých poškodení zdravia, spôsobených očkovaním

16.12.2011 12:30

Mercola.com - 2.XI.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Red Alert: The Vaccine Responsible for Half the Awards for Injury and Death"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Očkovacia látka proti čiernemu kašľu (pertussis), ktorá je súčasťou trojkombinácie DTP (záškrt, tetanus, čierny kašeľ), by mala chrániť pred čiernym kašľom. Je však spájaná so zápalmi mozgu, trvalými poškodeniami mozgu a úmrtiami dojčiat, odkedy bola plošne nasadená v USA koncom 40. rokov 20. storočia.

       Kniha "DPT: A Shot in the Dark" ("DPT: Výstrel naslepo") z roku 1985, ktorú napísali Harris L. Coulter a Barbara Loe Fisher, popisuje pochybnú bezpečnosť a účinnosť tejto vakcíny, ktorá bola v roku 1996 v USA (na Slovensku až v roku 2007 - pozn. prekl.) nahradená acelulárnou verziou (DTaP). [Pozn.prekl.: DTP = DTwP obsahuje celobunkovú (whole-cell) zložku proti čiernemu kašľu, ktorá pozostáva z celých usmrtených baktérií Bordetella pertussis. DTaP obsahuje acelulárnu zložku proti čiernemu kašľu, ktorá neobsahuje celé mŕtve baktérie, ale len ich časti + chemicky modifikovaný bakteriálny jed (toxín), tzv. anatoxín]

       Nedávno boli hlásené epidémie čierneho kašľa z Kalifornie medzi očkovanými i neočkovanými deťmi aj dospelými. V skutočnosti väčšina potvrdených i nepotvdených prípadov čierneho kašľa v roku 2010 bola u očkovaných ľudí.

       V prielomovej správe odhalil Watchdog Institute (Ústav pre dozor; watchdog = strážny pes - pozn. prekl.), že imunita po DTaP vakcíne trvá len tri roky. Navyše jestvujú dôkazy, že baktéria, spôsobujúca čierny kašeľ, zmutovala tak šikovne, že už na ňu očkovanie neúčinkuje, čo je ďalší významný dôvod, prečo vidíme nárast hlásených prípadov čierneho kašľa.

       DTaP vakcína však tiež môže spôsobiť zápal a poškodenie mozgu u niektorých zaočkovaných, aj keď je údajne menej reaktívna.

 

Profil obete očkovania proti čiernemu kašľu

       Hoci dojčatá a batoľatá sú najviac ohrozené, NIKTO nie je výnimkou z potenciálnych vážnych nežiaducich účinkov očkovania, napr. zápalu mozgu po očkovaní DTP alebo DTaP vakcínou.

       V tomto video-profile (v angličtine bez tituliek - pozn. prekl.) poškodenia zdravia očkovaním proti čiernemu kašľu vedie Barbara Loe Fisher, spolu-zakladateľka a predsedníčka NVIC (National Vaccine Information Center = Federálne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková spoločnosť snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.), rozhovor s rodinou z Houstonu, v ktorej mali nežiaduce účinky očkovania v troch pokoleniach. 12-ročná dcéra z tejto rodiny sa stala trvale invalidnou kvôli nežiaducemu účinku DTaP vakcíny, ktorú dostala spolu so 6 inými vakcínami vo veku 15 mesiacov.

       Jej rodina sa rozhodla podeliť o svoj srdcervúci príbeh, aby pomohla tým, ktorí mali rovnakú skúsenosť, cítiť sa menej osamelo a vzdelávala ostatných o tom, čo to znamená byť poškodený očkovaním. To, čo sa stalo tejto rodine, je významnou pripomienkou, aké dôležité je robiť dobre informované rozhodnutia o očkovaní.

 

Hlásené úmrtia dojčiat po DTP očkovaní v Afrike

       Ako už bolo zmienené vo vyššie uvedenom videu, nežiaduce účinky očkovania môžu byť v niektorých rodinách častejšie, keďže náchylnosť na ne sa môže odovzdávať z pokolenia na pokolenie. Vo všeobecnosti môžu byť rozdiely aj medzi pohlaviami. Nevieme to celkom presne, pretože len málo štúdií sa zameralo na zisťovanie takýchto detailov.

       Niekoľko pozorovacích štúdií v Afrike však došlo k záveru, že mnoho malých dievčatiek do 12 mesiacov veku zomiera na "nešpecifické" účinky očkovania DTwP (proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu - celobunková verzia).

       Podľa dánskej štúdie, nedávno zverejnenej v časopise Journal of Tropical Medicine:

"Z imunologického hľadiska sa domnievame, že nežiaduce účinky DTwP vakcíny mohli nastať kvôli vychýleniu rovnováhy k Th2 zložke imunity pôsobením adjuvantu - fosforečnanu hlinitého - a kvôli intramuskulárnemu podaniu (do svalu) tejto vakcíny, ktoré môže spôsobiť chronický zápal v mieste vpichu.

       ... Pohlavný dimorfizmus [odlišnosti medzi pohlaviami], ovplyvňujúci imunitné funkcie, a dopĺňanie vitamínu A môžu ovplyvniť ako nežiaduce, tak aj žiaduce nešpecifické účinky očkovania."

 

Aj predchádzajúce štúdie zistili zvýšenú dojčenskú úmrtnosť po očkovaní DTP vakcínou

       V lete som napísal článok o výskume Dr. Petra Aabyho, ktorý strávil vyše 30 rokov štúdiom príčin neúnosne vysokej detskej úmrtnosti v africkej krajine Guinea-Bissau. Jeho výskumy boli zverejnené v desiatkach odborných časopisov, zostali však takmer nepovšimnuté. S archívmi, obsahujúcimi vyše milióna zdravotných záznamov na podložnie svojich zistení, zverejnil Dr. Aaby niekoľko článkov, spochybňujúcich bezpečnosť DTP vakcíny.

       Len počas minulého desaťročia zverejnil 34 odborných článkov, spochybňujúcich bezpečnosť DTP vakcín. Štúdie Dr. Aabyho o DTP vakcíne, podanej dojčatám v Guinei-Bissau, ukázali, že:

 • Jedna dávka DTP zdvojnásobila dojčenskú úmrtnosť.
 • Dve či tri dávky DTP viac než zoštvornásobili dojčenskú úmrtnosť.
 • Dievčatá majú jednoznačne zvýšené riziko úmrtia pri súbežnom podaní DTP a vakcíny proti osýpkam.
   

       Navyše - ako sa zmieňuje aj vyššie spomínaná dánska štúdia - doplnky vitamína A ovplyvňujú úmrtnosť. Dr. Aaby zistil, že dievčatá boli o 41% náchylnejšie umrieť, ak dostali po narodení dávku vitamínu A, zatiaľčo chlapci z dopĺňania vitamínu A mali určitý (aj keď nie veľký) prínos.

       Ako spomínaná dánska štúdia, tak aj práca Dr. Aabyho ukazuje, že medzi pohlaviami sú rozdiely, ktoré sú úplne odignorované, a samotné očkovanie v spojení s doplnkom vitamínu A môže mať na chlapcov výrazne iné dopady než na dievčatá.

 

Celobunková DTP vakcína a encefalopatia

       V strhujúcej knihe "DPT: A Shot in the Dark" z roku 1985 popísali autori Harris Coulter a Barbara Loe Fisher zloženie celobunkovej vakcíny proti čiernemu kašľu (DTP). Tá sa toho času skladala z množstva jedovatých zložiek, pričom bioaktívny pertusický toxín a endotoxín boli tie najsmrteľnejšie. Pertusický toxín je zložkou, o ktorej sa predpokladalo, že je najviac zodpovedná za najobávanejšie komplikácie čierneho kašľa i očkovania proti nemu: za zápal mozgu (encefalitídu).

       Zápal mozgu a trvalé poškodenie mozgu bolo spájané s celobunkovou vakcínou proti čiernemu kašľu od počiatku jej používania v USA i Európe v 20. rokoch 20. storočia. Pertusický toxín sa stále používa v laboratóriách na úmyselné vyvolanie pokusnej autoimunitnej encefalomyelitídy u laboratórnych zvierat. Ďalší toxín v celobunkovej vakcíne proti čiernemu kašľu – endotoxín – môže spôsobiť šok a smrť u ľudí i zvierat.

 

Nebezpečné zložky vakcín: hliník a ortuť

       Už som pomerne dosť písal o možných zdravotných rizikách vakcín, obsahujúcich jedovaté konzervanty a adjuvanty. Jeden z adjuvantov vo vakcínach (vrátane celobunkovej i acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu), ktorý posilňuje imunitnú odpoveď, je hliník.

       V spomínanej dánskej štúdii sa výskumníci domnievajú, že hliníkový adjuvant v DTP vakcíne môže byť zodpovedný za zvýšenú úmrtnosť u malých dievčat. Je tiež dôležité podotknúč, že DTP vakcína obsahuje aj thimerosal - konzervant na báze ortuti, - ktorý je (podobne ako hliník) známym nervovým jedom (neurotoxínom).

       Hoci sa táto štúdia zameriavala len na africké deti, ktoré môžu byť náchylnejšie na poškodenie zdravia očkovaním kvôli podvýžive a iným faktorom v životnom prostredí, ktoré ovplyvňujú imunitný systém, poukazuje na fakt, že niektoré zložky vakcín predstavujú významné riziko a môžu poškodiť jednotlivé deti, ktoré by inak (bez očkovania) zostali zdravé. V USA je väčšina vakcín pre deti (s výnimkou vakcín proti chrípke vo viacdávkových liekovkách) dodávaných v jednodávkových liekovkách bez thimerosalu. [Pozn. prekl.: na Slovensku ani vakcíny proti chrípke pre deti neobsahujú thimerosal, prinajmenšom podľa údajov výrobcu by ho obsahovať nemali]

       Niektoré očkovacie látky, používané v USA a po celom svete obsahujú ortuťové konzervanty, vrátane nižšie uvedených.

 • všetky DTwP (záškrt, tetatnus a celobunkový čierny kašeľ)
 • meningokoky (viacdávkové liekovky)
 • DT (záškrt a tetanus) viacdávkové liekovky
 • sezónna i prasacia chrípka (všetky viacdávkové liekovky)
 • tetanus - všetky (platí pre USA; na Slovensku registrovaná vakcína Tetavax podľa údajov výrobcu ortuť (thimerosal) neobsahuje - pozn. prekl.)
   

       Úplný zoznam obsahu ortuti vo vakcínach, schválených v USA, nájdete na tejto stránke. Môžete si tiež vypočítať množstvo ortuti v očkovacích látkach, ktoré Vám Váš lekár odporúča, na kalkulátore obsahu vakcín.

Úplný textový prepis rozhovoru nájdete v článku "Nebezpečenstvá hliníka vo vakcínach".

       Zlúčeniny hliníka, použité pri výrobe niektorých vakcín, majú preukázateľné dopady na fungovanie mozgu a imunity u laboratórnych zvierat i ľudí a so zdravotnými problémami u ľudí sa taktiež spája množstvo ďalších zložiek očkovacích látok, napr.:

 • formaldehyd - známy karcinogén (rakovinotvorná látka)
 •  fenol  (kyselina karbolová) - prudký jed
 • neomycín a streptomycín - antibiotiká
 • živica a želatína - alergény
 • polysorbát 80 (Tween80™) - môže spôsobiť anafylaktické, spontánny potrat a neplodnosť (viď ďalšiu kapitolu pre podrobnosti)
 • Triton-X100 (oktoxynol-9) - detergent

 

Nebezpečenstvá očkovania proti čiernemu kašľu

       Každá značka vakcíny má svoj patentovaný spôsob výroby a zloženie a sú tiež rozdiely medzi vakcínami schválenými a predávanými v Afrike či Európe oproti schváleným a predávaným v USA. Preto je ťažké zistiť, či sa dve štúdie očkovania DTP, zmienené v tomto článku, priamo týkajú DTP vakcín používaných mimo Afriku.

       Tak-povediac, domnievam sa, že zmienené štúdie sú ako dymové signály, ktoré upozorňujú na skutočnosť, že s očkovaním sú spojené významné zdravotné riziká, aj keď veda musí ešte prejsť dlhú cestu, aby vyskúmala presné biologické mechanizmy, ktorými dochádza k poškodeniam zdravia a úmrtiam po očkovaní.

       Autori tejto štúdie DTP vakcíny jednoducho hovoria, že úmrtia sú spôsobené "nešpecifickými účinkami" očkovania, hoci ich hypotézou je, že hliníkový adjuvant v tom môže hrať významnú úlohu. Ako som predtým zmienil, DTP vakcíny obsahujú aj pertusický toxín a endotoxín, pričom nemáme dosť vedeckých poznatkov o tom, ako spolupôsobia tieto toxíny (jedy) s hliníkovými adjuvantami a ortuťovými konzervantami, keď spôsobia v tele akútny zápal, ktorý môže prispieť k SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dojčaťa; diagnóza, použitá pre nevysvetlené úmrtia detí do 1 roka - pozn. prekl.) alebo encefalitíde, ktorá vedie k chronickému zápalu a trvalému poškodniu mozgu.

       V USA dostávajú deti niekoľko dávok acelulárnej vakcíny proti čiernemu kašľu (DTaP) v snahe o prevenciu čierneho kašľa. Acelulárne vakcíny proti čiernemu kašľu neobsahujú ortuťové konzervanty a majú znížený obsah bioaktívneho pertusického toxínu a endotoxínu. Zdá sa, že spôsobujú menej prípadov zápalu mozgu a trvalých poškodení mozgu, stále však nie sú úplne bezpečné pre všetky deti. Vakcíny so zložkou proti čiernemu kašľu sú podávané 5x deťom do 6 rokov (na Slovensku 4x, v Česku 5x - pozn. prekl.) a potom posilňovacie dávky pre mladistvých a dospelých.

       Otázkou je: Sú celobunkové i acelulárne očkovacie látky tak bezpečné ako je len možné?

       Ako píše Barbara Loe Fisher v jednom svojom článku, očkovacia látka proti čiernemu kašľu môže obsahovať rôzne množstvá bioaktívnych jedov, vrátane hliníkových a ortuťových prísad, a je známe, že zabila alebo trvale zdravotne poškodila niektoré deti. V skutočnosti vyše polovica z 2.480 odškodnených prípadov poškodenia zdravia či úmrtia, spôsobeného očkovaním, v celkovej sume vyše 2 miliardy dolárov, bola spôsobená očkovaním proti čiernemu kašľu DTP a DTaP vakcínami.

       Vo vedeckej literatúre možno tiež nájsť dôkazy, že plošné nasadenie očkovania proti čiernemu kašľu počas 60 rokov vytvorilo tlak na baktériu Bordetella pertussis, ktorá úspešne zmutovala tak, že sa stala odolnou voči očkovaniu. V posledných rokoch tak vo výsledku vznikajú epidémie čierneho kašľa vo vysoko zaočkovaných krajinách, akou sú aj USA (a tiež Slovensko a Česko - pozn. prekl.).

 

Nová štúdia ukazuje, že ochranný účinok čierneho kašľa vyprchá už za tri roky

       Iná štúda (predstavená na konferencii Americkej spoločnosti pre mikrobiológiu (American Society for Microbiology) v Chicagu v septembri 2011) odhalila, že acelulárna vakcína proti čiernemu kašľu stratí veľa zo svojej účinnosti už v priebehu troch rokov. To je oveľa rýchlejšie, než sa predtým verilo, a tiež to môže vysvetliť nedávne epidémie čierneho kašľa v USA.

       Podľa CBS News:

"autori štúdie povedali, že výsledky treba potvrdiť ďalším výskumom. Tak-či-tak však tieto zistenia pravdepodobne vyvolajú debaty o tom, či by deti nemali dostať posilňovacie dávky skôr, než sa v súčasnosti odporúča. "Bol som znepokojený zistením, že sme možno tejto vakcíne verili viac, než si zaslúži," povedal vedúci výskumného teamu Dr. David Witt..."

       Nanešťastie, doplnenie ďalšieho preočkovania veci skôr zhorší, než by ich zlepšilo, obzvlášť keď zvážime, že plošné nasadenie tejto vakcíny už viedlo ku kmeňom odolným voči očkovaniu a môže viesť k ešte oveľa nebezpečnejším kmeňom. Všetky tieto zistenia dokopy — zvýšená dojčenská úmrtnosť u dievčat, možná mutácia odolná voči očkovaniu a rýchlejšie vyprchanie ochranného účinku, než sa myslelo — ponúkajú nádhernú ilustráciu toho, ako môžeme vytvoriť dokonalú pohromu, ak nezmeníme spôsob uvažovania o politike verejného zdravotníctva, ktorá sa tak silne spolieha na plošné očkovanie.

 

Neprestávajte sa vzdelávať o očkovaní

       Čoraz viac je potrebné ďalej vzdelávať seba a svoju rodinu o problémoch okolo očkovania proti všetkému možnému. Problémov s očkovaním je tak veľa, že žiadny článok nedokáže pojednať o všetkých.

       Môžete si vyhľadať všetky články o očkovaní na mojej stránke "Latest Vaccine News" ("Najnovšie správy o očkovaní"). Tiež Vám odporúčam oboznámiť sa so stránkou NVIC. Ako popredná organizácia, venujúca sa bezpečnosti očkovania, ponúka NVIC informácie o všetkom počnúc zákonmi v USA cez informovaný súhlas až po úplne najnovšie správy o očkovaní.

 

Čo môžete urobiť, aby sa veci zmenili?

       Hoci to vyzerá "staromódne", jediná ozaj účinná vec, ktorú môžete urobiť pre ochranu práva na informovaný (ne)súhlas s očkovaním a rozšírenie výnimiek z očkovania, je osobne sa spojiť so zákonodarcami vo vašom štáte a vedúcimi predstaviteľmi vášho mesta/obce. Napíšte list alebo e-mail Vašim voleným zástupcom a podeľte sa s nimi o svoje obavy/starosti. Zavolajte im, alebo ešte lepšie: dohodnite si stretnutie a navštívte ich osobne v ich kancelárii. Nedovoľte im zabudnúť na vás!

       Politika plošného očkovania sa vytvára na federálnej úrovni, ale očkovacie zákony sú robené na úrovni jednotlivých štátov USA, a práve na tejto úrovni môže mať vaše zasadenie sa za ochranu práva na slobodnú voľbu v očkovaní najväčší dopad.

 

Podeľte sa o svoj príbeh s médiami a ľuďmi, ktorých poznáte

       Ak ste Vy alebo člen Vašej rodiny utrpeli vážny nežiaduci účinok očkovania, ťažké poškodenie zdravia, alebo ak niekto z Vašich blízkych zomrel na následky očkovania, hovorte o tom, prosím. Ak sa navzájom nepodelíme o informácie a skúsenosti, každý sa bude cítiť osamelý a bude sa báť prehovoriť. Napíšte list redaktorovi miestnych novín, ak máte iný pohľad na v nich uverejnený článok o očkovaní. Zavolajte do rozhlasovej relácie, v ktorej sa hovorí len o pozitívnej stránke očkovania.

       Taktiež sa môžete podeliť o svoj príbeh na stránke NVIC "Memorial for Vaccine Victims" ("Pamiatka na obete očkovania").

       Musím k vám byť úprimný: treba, aby ste boli statoční, pretože si možno vyslúžite silnú kritiku za to, že ste sa odvážili verejne hovoriť o "inej stránke" očkovania. Pripravte sa na to a majte odvahu neustúpiť. Iba zdieľaním nášho pohľadu na vec a toho, čo považujeme za pravdu o očkovaní, sa otvorí verejná debata o očkovaní tak, aby sa ľudia nebáli o tom hovoriť.

       Nesmieme dovoliť výrobcom liekov a lekárskym zväzom, financovaným výrobcami liekov, aby boli pánmi debaty o očkovaní. Ľudí, poškodených očkovaním, nemožno zamiesť pod koberec a správať sa k nim ako k "štatisticky prijateľnej strate" plošného očkovania, ktoré vystavuje príliš veľa ľudí riziku ťažkého zdravotného postihnutia či úmrtia. Nemali by sme s ľuďmi zaobchádzať ako s pokusnými králikmi.

 

Starostlivo si vyberte detského lekára

       Ak Váš všeobecný lekár odmietne poskytovať zdravotnú starostlivosť Vám alebo Vášmu dieťaťu, pokým nebudete súhlasiť s očkovaním, ktorému sa bránite, rozhodne Vám odporúčam nájsť si iného lekára. Obťažovanie, zastrašovanie a odmietnutie zdravotnej starostlivosti sa stáva pracovným nástrojom farmakokracie v snahe zastaviť zmenu postojov mnohých rodičov k očkovaniu po tom, čo nadobudli skutočné poznatky o zdraví a očkovaní.

       Avšak je tu určitá nádej. Prinajmenšom 15% mladých lekárov v nedávnom prieskume pripustilo, že si začínajú osvojovať individuálnejší prístup k očkovaniu, čoby priamu odpoveď na obavy rodičov z nebezpečnosti očkovania. To je dobrá správa, že rastie počet rozumných mladých lekárov, ktorí uprednostňujú pracovať s rodičmi ako s partnermi v individuálnych rozhodnutiach o očkovaní detí, vrátane odkladu očkovania alebo očkovania menším počtom očkovacích látok v jeden deň, či pokračovania v poskytovaní zdravotnej starostlivosti rodinám, ktoré odmietnu jedno či viac očkovaní.

       Nájdite si teda čas na vyhľadanie lekára, ktorý sa k Vám správa s citom a úctou, a chce spolupracovať s Vami na tom, čo je dobré pre Vaše dieťa.

       A zapamätajte si, že je nepravdepodobné, aby jedna jediná vakcína bola príčinou všetkého zla. Zníženie výskytu autizmu je otázkou bližšieho pohľadu na celkovú toxickú záťaž našich detí a privysoký počet očkovaní počas citlivých chvíľ ich vývinu.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.