Vyšla kniha „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“ + jej slovenský predslov

04.11.2012 12:27

Ing. Marián Fillo

 

predná strana obálky knihy „Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov“       Vo vydavateľstve Slovart-Print pred niekoľkými dňami vyšla kniha ruského lekára Dr. Alexandra Kotoka Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov. Keďže som robil korektúru slovenského i českého prekladu, mám knižku prečítanú už niekoľkokrát a musím povedať, že sa mi veľmi páčila.

       K českému vydaniu (Očkování v otázkách a odpovědích pro přemýšlející rodiče) napísala predslov prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., autorka bestsellerov Doba jedová, Doba jedová 2 a Varovné signály očkování. K slovenskému vydaniu som napísal predslov ja a ten si máte možnosť prečítať nižšie.

 

Predslov k slovenskému vydaniu

       Očkovanie sa v ostatných rokoch stalo horúcou témou, ktorá plní stránky novín i časopisov, vysielací čas rozhlasov i televízií, ale predovšetkým internetové stránky, blogy a diskusné fóra. Niet divu, veď očkovanie je na Slovensku plošné a povinné, čo znamená, že očkovanie sa týka naozaj všetkých – s výnimkou niekoľko málo nešťastníkov, ktorí sú tak vážne chorí, že majú lekárom potvrdenú kontraindikáciu očkovania.

       S rastúcim množstvom tzv. „civilizačných“ chorôb, akými sú alergie, rakovina, cukrovka, či neurologické poruchy – hyperaktivitou počnúc a autizmom končiac, – si mnohí občania, predovšetkým však rodičia takto postihnutých detí, kladú otázky: „Kde sa stala chyba? Môže za to náš nezdravý životný štýl – vysedávanie za počítačom a zízanie na televízor namiesto pohybu na čerstvom vzduchu? Fastfoodová strava zhltnutá v zhone bez poriadneho požutia? Pesticídy v zelenine? Prídavné látky v priemyselne spracovaných potravinách? Znečistenie ovzdušia, vody a pôdy? Nebezpečné chemikálie v kozmetike a drogérii?“ Sčasti určite aj to. Mnohí rodičia však pozorovali nástup zmienených chorôb u svojich detí krátko po očkovaní tou či onou vakcínou. Je to len vzácna zhoda okolností, alebo za to v tom-či-onom prípade skutočne môže očkovanie?

       Rozmach internetu, ktorý zažívame od začiatku tohto tisícročia, nám priniesol donedávna netušené možnosti: sprístupnil nám obrovské množstvo informácií a umožnil nám rýchlo a lacno sa spojiť s ľuďmi trebárs aj na opačnom konci sveta. Keď si dnes lámeme hlavu nad diagnózou nášho dieťaťa, môžeme sa o nej dočítať v celom rade na internete prístupných encyklopédií, elektronických kníh, odborných článkov, či špecializovaných portálov. Keby nám to bolo málo, môžeme sa v priebehu pár sekúnd opýtať v tematicky zameranom diskusnom fóre, alebo napísať združeniu rodičov obdobne postihnutých detí z USA či Austrálie, a ešte v ten deň dostať odpoveď.

       Vďaka tomu zisťujeme, že nie sme sami, koho deti majú problémy, čo sa objavili krátko po očkovaní, máme sa s kým poradiť a pri troche šťastia nájdeme aj riešenie alebo aspoň zmiernenie nášho problému. Ak vieme len o jednom takom prípade (o tom našom), možno sa necháme presvedčiť, že to je len náhoda a že to s očkovaním nijak nesúvisí. Keď však narazíme na internete na stovky ďalších prípadov, ktoré tomu nášmu akoby z oka vypadli, z náhody sa stane vzorec – zhoda okolností, ktorá sa opakuje príliš často na to, aby mohla byť náhodou.

       V spoločnosti, ktorá je na viacerých úrovniach vyslovene chorá a zo všetkého najviac choré je zdravotníctvo, sa zdravie stáva čoraz cennejšou hodnotou. Zbesilá komercializácia spôsobila, že naše zdravie i zdravie našich detí sa stalo predmetom obchodu. Drvivá väčšina najpredávanejších „liekov“ vlastne vôbec nič nelieči, ale len potláča navonok viditeľné príznaky choroby a v skutočnosti chorobu len zhoršuje. Patria aj očkovacie látky medzi takéto „lieky“, ktorých prínosy sú len predstierané a ktoré nám v skutočnosti robia medvediu službu? Ide ich výrobcom naozaj o zdravie nás a našich detí, ako nás presviedčajú pôsobivé reklamy na očkovanie? Alebo nesledujú nič iné než svoj zisk, aj keby tým pripravili o zdravie či život milióny ľudí? Je stúpajúci počet plošných očkovaní hlavným vinníkom epidémie autizmu, astmy či cukrovky?

       Ruský lekár Dr. Alexander Kotok dáva v knihe Očkovanie v otázkach a odpovediach pre premýšľajúcich rodičov na tieto otázky jasné a logické odpovede, ktoré asi šokujú nejedného čitateľa, čo sa doposiaľ nad očkovaním do hĺbky nezamýšľal. Pomáha čitateľovi vyznať sa v záplave navzájom protichodných informácií z internetu či iných médií. Dr. Kotok si nekladie servítky pred ústa. Nie je taktný ani diplomatický, nechodí okolo horúcej kaše, naopak – ide priamo a nekompromisne k jadru problému. Odvážne a bez zaváhania pomenúva veci pravými menami a nemá problém svoje tvrdenia logicky zdôvodniť a zdokladovať. Nepúšťa sa do uletených konšpiračných teórií, ale stojí nohami pevne na zemi.

       Táto kniha je napísaná ako dialóg rodiča-laika s lekárom, ktorý o očkovaní vie svoje. Tento lekár sa nehrá na odborníka, chrliac odborné výrazy, aby mu laik nedokázal porozumieť, aby sa laik – súc ohúrený jeho „odbornosťou“ – vzdal zdravého sedliackeho rozumu a zveril svoj osud do rúk odborníka v slepej viere v jeho poznanie a dobré úmysly, lebo veď „lekár najlepšie vie, čo je pre mňa dobré“. Dr. Kotok sa – naopak – vyjadruje tak, aby ho pochopil aj človek, čo nedokončil ani len základnú školu. Vyzýva čitateľa k samostatnému kritickému mysleniu, k tomu, aby sa pýtal hĺbavé, a pokojne aj veľmi nepríjemné otázky. Aby sám hľadal pravdu a nebál sa konfrontovať svojho lekára čo aj s úplne „kacírskymi“ názormi, skúsenosťami či štúdiami. Aby si pýtal od lekára dôkazy sebavedomých tvrdení o bezpečnosti a účinnosti očkovania. Aby sa neuspokojil s vyčítavou otázkou lekára: „Snáď si nemyslíte, že by som Vášmu dieťaťu chcel(a) ublížiť?“. Aby rozhodnutie rodiča-laika dať svoje dieťa zaočkovať nebolo založené na slepej viere v dobrotivosť a nebetyčné vzdelanie lekára, ale na overiteľných faktoch, objektívnom poznaní a jasnej logike.

       Sám Dr. Kotok bez zbytočných emócií aj odpovedá na také otázky, na ktoré by nejeden zarytý odporca očkovania sotva našiel zmysluplnú odpoveď. Z jeho brilantných postrehov možno vybadať veľký rozhľad, ktorý v oblasti očkovania má. Jeho kniha, určená pôvodne ruskému čitateľovi, je však zaujímavá aj z iného dôvodu. Na jednej strane sa v Rusku používajú sčasti iné vakcíny než na Slovensku, ruský očkovací kalendár je iný než slovenský, v Rusku je iná epidemiologická situácia, a tak niektoré pasáže z knihy nemožno uplatniť v slovenskej realite. Na druhej strane môžeme Rusom ticho závidieť to, čo je na Slovensku, žiaľ, zatiaľ len zbožným prianím mnohých rodičov: plne slobodnú voľbu v očkovaní. A hoci v mysliach mnohých Slovákov a Sloveniek je Rusko zaostalou krajinou, kam by sa báli vôbec vycestovať, za slobodnú voľbu v očkovaní tam nikto nemusí usporadúvať petície, ako sa to deje u nás, tá tam už jednoducho je. Tým sa Rusko v porovnaní so Slovenskom skutočne stalo povestnou „krajinou, kde zajtra znamená už včera“.

       Napriek tomu, že v češtine už vyšli dve knihy, ktoré sa (každá trochu inak) snažia systematicky spracovať otázku očkovania pre radového občana, čo nemá doktorát z medicíny – kniha nemeckého detského lekára Dr. Martina Hirteho Očkování – pro a proti a kniha českej fyziologičky a vývojovej biologičky prof. Anny Struneckej Varovné signály očkování, – napriek tomu, že Slováci a Slovenky spravidla nemajú problém čítať knihy v češtine, slovenský preklad knihy Dr. Kotoka rozhodne nie je vozením dreva do lesa, ani liatím vody do mora. Táto kniha je písaná úplne iným štýlom, je zrozumiteľná snáď naozaj pre každého rodiča, čo vie čítať, a nájdete v nej mnohé fakty a súvislosti, ktoré by ste vo vyššie zmienených knihách hľadali márne. Ak by ste aj nechceli (alebo nemali čas) čítať žiadnu inú knihu o očkovaní, túto knihu si rozhodne prečítajte. Vaše zdravie a zdravie Vašich detí rozhodne stojí za vynaložený čas a námahu.

 


Uverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 30 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.