Štúdie: Očkovanie spôsobuje u detí výrazný nárast výskytu astmy

16.07.2011 23:40

VaccineTruth - 11.VII.2011 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Research Shows Vaccinations Are Causing Surge Of Asthma In Children"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Podľa organizácie Children & Asthma in America (Deti a astma v USA) je v USA najmenej 7 miliónov detí, ktoré trpia vysiľujúcim astmatickým ochorením. Po vypracovaní prelomového prieskumu, zisťujúceho aktuálny stav astmy a liečby astmy u detí v USA, odhalila organizácia Children & Asthma in America, že touto chorobou trpí takmer 10% detí. (https://www.asthmainamerica.com/children_index.html)

       Mnohí ľudia si nie sú vedomí toho, že niektoré detské vakcíny obsahujú kvasnice. Tie môžu spôsobiť problémy s dýchaním a astmu u ľubovoľného dieťaťa, ktoré má alergiu na kvasnice. Jedna z vakcín, obsahujúcich kvasnice, je vakcína proti HiB, ktorá by mala dieťa chrániť pred nákazou baktériou Haemophilus influenzae typu B. To je vážna bakteriálna nákaza, spôsobujúca zápal mozgových blán, zápal pľúc, opuch v hrdle a iné komplikácie choroby. Ďalšou vakcínou s obsahom kvasníc je vakcína proti nákazlivej žltačke typu B. Táto choroba môže spôsobiť zápal (a opuch) pečene a značné poškodenie pečene. Bábätká v USA dostávajú prvú vakcínu proti nákazlivej žltačke typu B pri narodení a prvú vakcínu proti HiB po dosiahnutí 8 týždňov života.

       Farmaceutka Heidi White napísala v roku 1999 článok (https://www.whale.to/vaccines/hib2.html), ktorý spájal očkovanie proti HiB s astmou. Vysvetlila, ako rôzne štúdie na potkanoch, myšiach a morčatách podporujú túto hypotézu:

"Do nosa vstreknutá vakcína proti HiB preukázateľne dráždi Th1 a Th2 bunky myší. Ak je Th2 zložka imunitného systému predráždená, môže to zvýšiť riziko astmy a alergie."

       Svoj článok ukončila konštatovaním, že v čase písania článku ešte neboli vypracované nijaké štúdie na ľuďoch, ktoré by podporovali jej teóriu.

       Je vysoko pravdepodobné, že jej štúdie sú korektné, keďže niektorí výrobcovia používajú kvasnice ako zložku vakcín proti HiB a alergia na kvasnice je známou príčinou astmy a dýchacích problémov u niektorých detí. Na stránke "Bez-kvasnicová diéta" sa spomína astma ako jedna z mnohých nežiaducich reakcií spôsobených alergiou na kvasnice. (https://www.yeastfreedietcure.com/yeast-allergy/yeast-allergy-symptoms)

       Lauren DiMiceli a kol. vypracovali štúdiu, ktorá sa opierala o databázu VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System = Systém hlásenia nežiaducich účinkov vakcín v USA) ako o pomôcku. Oznámili, že niektoré deti mali nežiaduce reakcie na kvasnice použité v očkovacích látkach. Zistené problémy sa najčastejšie spájali s vakcínou proti nákazlivej žltačke typu B, o ktorej sa vie, že bola deťom podávaná zároveň s očkovaním proti HiB. Ak by boli použité dve vakcíny s obsahom kvasníc súbežne, možno predpokladať, že ľubovoľný problém, ktorému môže čeliť dieťa s alergiou na kvasnice, bude dvojnásobne intenzívnejší. V zhrnutí štúdie zmienili, že pri príprave rekombinantnej vakcíny proti nákazlivej žltačke typu B sa používajú bunkové kultúry Saccharomyces cerevisiae, inak známe ako pekárenské kvasnice. (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X05007486).

       Ďalšou vakcínou obsahujúcou kvasnice, ktorá sa podáva deťom od 9 rokov, je Gardasil (v Európe známy skôr ako Silgard - pozn. prekl.). Merck (výrobca vakcíny) tvrdí, že Gardasil ochráni deti pred nákazou HPV a rakovinou krčka maternice. Táto vakcína tiež spôsobuje u detí astmu.

       Na webovej stránke Medications.com popisuje jedna matka, ako jej dieťa trpí silnou astmou, odkedy bolo zaočkované Gardasilom. Povedala, že je presvedčená, že jej dcéra dostala astmu až po zaočkovaní. Napísala (https://www.medications.com/gardasil/51538):

"Teraz naša dcéra navštevuje odborníka na alergie, astmu a imunológiu, ktorý je tým správnym typom lekára. Naša dcéra stále bojuje s veľmi silnou astmou už vyše 1 roka a 10 mesiacov."

       Nie je jedinou matkou, ktorá hlásila, že jej dieťa trpí astmou a problémami s dýchaním, odkedy bolo zaočkované Gardasilom. Marianne Green tiež hlásila, že jej dcéra Holly trpí vážnymi problémami s dýchaním, odkedy bola zaočkovaná Gardasilom. Napísala (https://truthaboutgardasil.org/breaking-news-truth-about-gardasil-makes-headlines/):

"Holly dostala prvú dávku Gardasilu vo štvrtok a v sobotu dostala niečo, o čom si myslela, že to je alergický záchvat. V nedeľu mala problém dýchať a užila lieky na astmu. Nasledujúci pondelok mala silné bolesti v hrudi a nemohla dýchať. Jej beztak bledá pokožka zosivela. Počas 9 dní opakovane navštívila záchranku, hovoriac svojej mame, že ju "hruď bolí tak silne, ako keby jej niekto chcel vyrvať srdce z hrude". Mala perikarditídu (zápal osrdcovníka), zápal a opuch, ktorý obklopil srdce tekutinou. Lekár povedal, že to bolo priamo spôsobené Gardasilom a napísal to do svojho hlásenia."

       Článok "Chráňte svoje dcéry pred očkovaním Gardasilom", ktorý vyšiel v Epoch Times, ktorého autorkami sú reportérka Sally Fallon Morell, MA a Mary G. Enig, PhD., FACN, CNS z Weston A. Price Foundation (nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie o výžive - pozn. prekl.), ponúka vysvetlenie, prečo niektoré deti dostali astmu a problémy s dýchaním po očkovaní Gardasilom. Sally Fallon a Mary Enig napísali, že pri klinických skúškach Gardasilu použili výskumníci namiesto neúčinného fyziologického roztoku roztok obsahujúci hliník. Výsledky boli katastrofálne, keďže Gardasil tiež obsahuje hliník (https://en.epochtimes.com/news/7-10-4/60404.html):

"Okolo 60% z účastníkov klinických skúšok — ako tých, čo dostali vakcínu, tak aj tých, čo dostali "placebo" — trpelo nežiaducimi účinkami, ako sú bolesti hlavy, horúčka, nevoľnosť, závrat, zvracanie a hnačka. Avšak nežiaduce účinky boli vážnejšie v skupine, ktorá dostala Gardasil: astma, bronchospazmus (kŕče priedušiek), artritída a — iróniou osudu — zápalové ochorenie v oblasti panvy."

       Nikto sa nikdy nedozvie, či to boli kvasnice alebo hliník, na čo účastníci skúšok reagovali. Domnievam sa, že to pravdepodobne bolo jedno s druhým. Vyzerá to ako obrovská (a neuveriteľná) náhoda, že deti, čo utrpeli najvážnejšie nežiaduce účinky (napr. astmu), boli deti, ktoré dostali Gardasil a nie "placebo".

       Očkovacie látky s obsahom kvasníc však nie sú jediné, ktoré údajne spôsobujú astmu u detí. V článku Dr. Davida L. Phillipsa nazvanom "Spôsobujú očkovania proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu astmu?" pojednáva autor o štúdii, ktorá odhalila, že deti, ktoré boli očkované proti záškrtu, tetanu a čiernemu kašľu (prípadne len proti tetanu) o 50% pravdepodobnejšie zažijú vážne alergické reakcie a sú o 80% náchylnejšie na sinusitídu (zápal prínosových dutín). S 2x vyššou pravdepodobnosťou dostanú astmu.

       Štúdia z roku 2000, vypracovaná E. L. Hurwitzom a H. Morgensternom z Katedry epidemiológie Fakulty verejného zdravotníctva Kalifornskej univerzity v Los Angeles (UCLA School of Public Health, Department of Epidemiology), dospela k záveru, že medzi očkovaním proti tetanu (resp. proti tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu) a astmou je jednoznačná príčinná súvislosť. V štúdii sa píše:

"Pravdepodobnosť astmy je 2x vyššia u očkovaných osôb než u neočkovaných."

       V záveroch štúdie sa dočítame (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10714532):

"Očkovanie proti tetanu, resp. tetanu, záškrtu a čiernemu kašľu, ako sa ukazuje, zvyšuje riziko alergií a súvisiacich problémov s dýchaním u detí a dospievajúcich."

       Ďalšia vakcína, ktorá údajne spôsobuje u detí astmu, je vakcína proti čiernemu kašľu. Časopis Pulse oznámil v roku 1997, že deti, ktoré sú zaočkované proti čiernemu kašľu, dostanú astmu, ekzém a sennú nádchu s o 50% vyššou pravdepodobnosťou než neočkované deti. Praktický lekár a odborník na hrudník z Churchillovej nemocnice v Oxforde, Dr. Julian Hopkin, vypracoval štúdiu použijúc vzorku svojich pacientov na preskúmanie vzťahu medzi detskými chorobami a následným rozvojom atopickej astmy, sennej nádchy a ekzému.

       Po prispôsobení medicínskym a spoločenským faktorom odhalil Dr. Hopkin, že očkovanie proti čiernemu kašľu, užívanie antibiotík v prvých dvoch rokoch života a atopia u matky predstavujú nezávislé rizikové faktory pre vznik alergie v neskoršom živote. Napísal (https://www.whale.to/vaccines/asthma5.html):

"V tejto vzorke obyvateľstva sa tieto tri nezávislé faktory ukázali byť spoľahlivou predpoveďou následného vzniku astmy, sennej nádchy a ekzému. Túto spojitosť sme nenašli u ostatných faktorov."

       Jestvuje niekoľko teórií ohľadne dôvodov náhleho nárastu výskytu astmy v posledných rokoch. Dr. Stephen G. Hendrix zo štátu Georgia v USA pojednáva o niekoľkých z nich. Zaujímavé je, že jednou z teórií, o ktorých hovorí, je tzv. "Hygienická teória". Hygienická teória hovorí, že detí, ktoré vyrastaú v špinavom, nečistom prostredí, ako napr. na farme alebo v oblastiach bohatých na baktérie, budú s menšou pravdepodobnosťou náchylné na vznik astmy, pretože vystavenie takýmto vplyvom v ranom veku prispieva k budovaniu imunitného systému dieťaťa. Dr. Hendrix píše (https://www.southcoastmedical.com/documents/blurbs/Hendrix%20Article.pdf):

"Obľúbenou hypotézou na vysvetlenie nárastu výskytu astmy a alergií je tzv. "hygienická hypotéza". Výskumníci si všimli, že deti vystavené nákazám od starších súrodencov majú, zdá sa, určitú ochranu pred vznikom astmy a alergií. Deti vyrastajúce v prostredí bohatom na baktérie a mikróby, ako napr. blízko stajní a chlievov, dostanú alergie zvyčajne s oveľa menšou pravdepodobnosťou, než deti žijúce v domovoch s vysokou úrovňou hygieny. Styk s mikróbmi a choroboplodnými zárodkami v ranom detstve umožňuje ľudskému imunitnému systému vyvinúť si určitú toleranciu na alergény alebo iné jedy v životnom prostredí, ktoré sú zodpovedné za spustenie príznakov alergií a astmy."

       Dr. Andrew H. Liu a James R. Murphy, PhD. z Denveru v štáte Colorado, USA, taktiež pojednávajú o "hygienickej teórii" vo svojom článku nazvanom "Hygienická hypotéza: Fakt alebo fikcia?".

       Väčšina zdravotníkov považuje domáce roztoče za hlavnú príčinu astmy. Asthma UK (nezisková britská organizácia na podporu výskumu astmy) odporúča používať úplne nepriepustné obliečky/plachty na matrace, periny a vankúše. Hovorí, že mnoho ľudí s astmou je citlivých na trus domácich roztočov. Avšak keď Dr. Liu a Dr. Murphy študovali výsledky svojho výskumu, zistili, že kontakt s mikrobiálnymi produktmi v životnom prostredí, meraný úrovňou endotoxínov v prachu v matraci, bol spojený s výrazným ZNÍŽENÍM rizika sennej nádchy, atopickej precitlivelosti, atopickej astmy a atopickej dýchavičnosti v detstve.

       Inými slovami: čím viac boli deti vystavené choroboplotným zárodkom a baktériám, tým silnejší bol ich imunitný systém.

       Jedno z najrozumnejších konštatovaní, ktoré som kedy čítal na túto tému, napísala Anne Munoz-Furlong, riaditeľka a zakladateľka The Food Allergy & Anaphylaxis Network (FAAN; Združenie pre potravinové alergie a anafylaxiu v USA), ktorá napísala (https://www.whale.to/vaccines/hoffman.html):

"Možno sú naše domovy príliš čisté – urobili sme veľmi veľa pre to, aby sme zbavili práce náš imunitný systém. Nemáme parazity, množstvo detských chorôb, proti ktorým sa očkuje, a tak možno u niektorých ľudí si zaháľajúci imunitný systém hľadá nejakú prácu a rozhodne sa: "Nemám rád mlieko" alebo "Nemám rád arašidy", a telo potom útočí na bielkovinu z jedla, ako keby to bol nejaký nepriateľský votrelec. Myslím si, že nám Pán Boh dal imunitný systém, ktorý je šikovnejší – ak ho ponecháme robiť svoju prácu bez akýchkoľvek zásahov!"

       Dr. Lawrence J. Hoberman s tým súhlasí (https://www.yourpathtohealing.com/Hygiene_Theory.html):

"Za posledných 30 rokov bol v rozvinutých krajinách dvoj- až troj-násobný nárast výskytu alergií u detí. To je významný rozdiel, keď si to porovnáme s 19. storočím, kedy bola senná nádcha (alergická rinitída) a astma vzácnosťou.

       Vzostup alergií, ako sú astma, rinitída a ekzém, nebol zaznamenaný v nerozvinutých krajinách. Z tohto pozorovania vznikla "Hygienická teória".

       Táto teória pripisuje nárast alergií nášmu dezinfikovanému životnému štýlu. V našom super-čistom svete – očkovanie, anti-bakteriálne mydlá, antibiotiká a vzduchotesné dvere a okná – si udržiavame odstup od špiny a choroboplodných zárodkov.

       70% nášho imunitného systému je v črevách. Keďže črevá nám slúžia ako okno do nášho životného prostredia, je dôležité vedieť, že črevá monitorujú náš styk so škodlivými nákazami a jedmi."

       Úplne súhlasím s tým, že náš imunitný systém skutočne potrebuje robiť to, na čo je určený. Mali by sme prestať útočiť na prirodzené obranné prvky nášho tela náporom očkovaní s úmyslom ochrániť sa pred nákazami, na ktoré bol náš imunitný systém stavaný, aby ich zvládol. Očkovanie je umelé a vymyslené človekom. Ako by vôbec kedy mohlo nahradiť prirodzenú obranu nášho tela proti chorobe? Dr. Viera Scheibnerová raz povedala, že vakcíny predstavujú lekársky útok na imunitný systém, čoho výsledkom je, že očkované deti zvyčajne vykazujú porušenú imunitnú odpoveď, a že nové choroby sú spôsobené očkovaním. Z výskumov, s ktorými som sa oboznámila, vyplýva, že to Dr. Scheibnerová snáď ani nemohla povedať výstižnejšie.

 


Preklad, korektúra prekladu a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.