Vykonštruovaný podvod — 7. časť, v ktorej sa hlavný príklad údajného Wakefieldovho podvodu ukáže byť vyslovene krivým obvinením

08.12.2011 09:50

Age of Autism3.XI.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok "An Elaborate Fraud Series Part 7: In Which the BMJ’s Prime Example of Wakefield’s Alleged Misconduct Proves Flagrantly False"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       V januári 2011 časopis British Medical Journal (BMJ = Britský lekársky časopis) začal útočiť na Dr. Andrewa Wakefielda tvrdiac, že zmenil každý jeden z 12 prípadov detí, popisovaných v jeho štúdii z roku 1998, uverejnenej v časopise Lancet, aby vytvoril falošnú spojitosť medzi očkovaním proti osýpkam, mumpsu a ružienke (MMR) a autizmom. V 5 prípadoch údajne príznaky autizmu začali ešte pred podaním MMR vakcíny.

       Ako najsilnejší bod obžaloby autor článku Brian Deer popísal, že príznaky dieťaťa č. 11 sa objavili "priskoro" - plné dva mesiace pred očkovaním MMR vakcínou. Deer povedal, že sám otec dieťaťa spozoroval túto "anomáliu" a bol hlboko nahnevaný na Wakefieldovo zavádzanie.

       Nič z toho však nie je pravda.

       Dieťa č. 11 bolo najprv očkované MMR vakcínou a príznaky fyzickej choroby a duševný úpadok prišli až po očkovaní, presne ako napísal Dr. Wakefield. Nikto okrem Deera netvrdí opak. Mnohé záznamy nezávislých lekárov-odborníkov potvrdzujú túto skutočnosť, otec dieťaťa ju potvrdzuje a redaktorka BMJ Fiona Godlee s Deerom to vedia už niekoľko mesiacov, pretože som im ja osobne o tom povedal a ukázal im dôkazy, rovnako tak otec dieťaťa.

       Napriek tomu Fiona Godlee odmietla opraviť túto chybu, ako aj ďalšie chyby podobného významu, naďalej verejne tvrdiac, že v článku žiadne chyby nie sú.

       Je to veľmi podivná proti-faktická pôda, na ktorú sa britská lekárska mašinéria dostala svojím postojom k afére o súvislosti očkovania s autizmom. Článok o Dr. Wakefieldovi, uverejnený v BMJ - napriek zhodnoteniu inými odborníkmi a napriek predpokladanému poctivému overovaniu faktov, - je prešpikovaný presne tým druhom prekrútení, zamlčaní a vyslovených klamstiev, z ktorých tento článok obviňuje Dr. Wakefielda.

       Doposiaľ sme v tejto sérii článkov prebrali neschopnosť BMJ dodržať svoje vlastné štandardy dôvernosti a slušnosti, ako aj taktiku bulvárneho novinára Briana Deera, ktorého BMJ poveril vyšetrovaním Dr. Wakefielda - taktiktu, ktorá zahŕňala používanie falošnej identity pri rozhovoroch s rodičmi očkovaním poškodených detí pre noviny The Sunday Times of London, v ktorých bola pôvodne zverejnená väčšina materiálu, neskôr použitého v BMJ. Po vypuknutí škandálu okolo News International zakázali Murdochom vlastnené Sunday Times používanie falošnej identity, hoci Deer povedal, že zostáva "nesmierne hrdý" na svoje spravodajské techniky.

       Teraz sa pozrieme na jednotlivé Deerove obvinenia Dr. Wakefielda z podvodu. Podobne ako BMJ začneme dieťaťom č. 11. Žiadne z detí nebolo v štúdii Dr. Wakefielda a 12 spoluautorov z roku 1998 pomenované. Ako Deer, aj ja som bol schopný zistiť si identitu jednotlivých rodín, ale - na rozdiel od Deera, ktorého článok bol obmedzený a selektívny - oslovil som každého, koho som našiel, a v každom jednom prípade som si vypočul niečo veľmi odlišné od toho, čo napísal Deer.

* * *

       Otca č. 11 som stretol v Peet's Coffee shop (Peetov obchod s kávou) v zámožnej, obrázkovo krásnej časti Južnej Kalifornie. Sadli sme si na slniečko pri cca 18 °C, čo vtipkujúc nazval "trochu mrazivým počasím". Je to bohatý obchodník, ktorý žije v neďalekej, plotom ohradenej štvrti. Mal na sebe ľahkú bundu ozdobenú nápisom "Cal", čo poukazuje na Kalifornskú univerzitu v Berkeley, na ktorej získal inžiniersky titul. Mal so sebou tenký šanón a špirálový poznámkový blok.

       V tomto uvoľnenom rozpoložení bolo pre mňa ťažké pochopiť úlohu, ktorú on a jeho rodina zohrali v jednom z najväčších lekárskych škandálov našej doby, čo sa odohral v jednom hmlistom meste, ležiacom 10.000 km východne.

       Tento otec je Deerov najlepší svedok medzi rodičmi 12 detí, popisovaných v štúdii z roku 1998. V skutočnosti je jediným z týchto rodičov, čo nie je naklonený Dr. Wakefieldovi, nielen "trochu mrazivo", ale je vyslovene nahnevaný. Jeho komentáre k Deerovmu článku "Secrets of the MMR Scare: How the Case Against the MMR Was Fixed" ("Tajomstvá strachu z MMR vakcíny: Ako bola žaloba proti MMR vakcíne sfalšovaná") v BMJ sa tvárili, že tento článok plne podporujú.

       "Tento otec si nemusel robiť obavy," povedal Deer. "Moje vyšetrovanie prípadu MMR odhalilo podvody vo výskume Dr. Wakefielda."

       Dieťa č. 11 bolo v skutočnosti prvé, ktoré Deer skúmal.

       Bolo medzi tými, "ktorých rodičia očividne obviňovali MMR vakcínu", ale Deer to kyslo okomentoval, že "Prípad dieťaťa č. 11 musel byť sklamaním. Záznamy ukazujú, že jeho príznaky zmeny správania sa objavili príliš skoro". Deer citoval prepúšťaciu správu z Royal Free Hospital (Slobodná kráľovská nemocnica): "Jeho vývojové míľniky boli v poriadku až do 13 mesiacov života. V období 13 až 18 mesiacov sa u neho prejavili vzorce pomalej reči a opakované pohyby rukou. Počas tohto obdobia si rodičia všimli jeho pomalý postupný úpadok."

       Deer to zhrnul: "To posúva príznaky ochorenia o 2 mesiace skôr, než bolo udané v štúdii z roku 1998, a mesiac pred očkovanie tohto chlapca MMR vakcínou. A to nebola jediná anomália, ktorá neušla otcovej pozornosti. ..." (Všimnite si, že to je Deer (a nie citovaný zdravotný záznam), kto hovorí, že príznaky sa objavili "mesiac pred očkovaním tohto chlapca MMR vakcínou.")

       Článok v BMJ bol posledným klincom do rakvy seriózneho preskúmania spojitosti medzi očkovaním a autizmom. Dr. Wakefield bol "obvinený z podvodu", napísal časopis Time v článku "The Dangers of the Antivaccine Movement" ("Nebezpečenstvá proti-očkovacieho hnutia"). Úvodník v denníku The New York Times, nazvaný "Autism Fraud" ("Podvod ohľadne autizmu"), poznamenal, že britská Všeobecná lekárska rada (General Medical Council = GMC) už odobrala Dr. Wakefieldovi oprávnenie vykonávať lekársku prax a časopis Lancet stiahol jeho štúdiu: "Teraz BMJ urobil výnimočný krok a zverejnil dlhý článok Briana Deera, britského investigatívneho novinára, ktorý ako prvý poukázal na podvody v tejto štúdii — a dal do stávky svoje vlastné dobré meno tým, že si stojí za svojimi zisteniami."

       To BMJ skutočne urobil.

       "Jasné dôkazy o falšovaní údajov by mali teraz zavrieť dvere za týmto škodlivým strachom z očkovania," napísala šéfredaktorka BMJ Fiona Godlee. Povedala, že "niet pochýb o tom, že to bol Wakefield", kto je zodpovedný za "vykonštruovaný podvod", a to napriek tomu, že mal 12 spolu-autorov.

       Nezatvárajte dvere, prosím. Zistil som, že Deerovo výbušné tvrdenie o dieťati č. 11 - ukážka č. 1 tohto údajného podvodu - nie je pravdivé. A to bol len prvý krok na mojej ceste do sveta, v ktorom veci vôbec nie sú také, ako sa zdali byť.

* * *

       Otec dieťaťa č. 11 otvoril šanón - strážiac papiere pred vrtkavým pobrežným vetríkom - a ukázal mi list, ktorý napísal 1.I.1997 na adresu "Dr. Andrew Wakefield, Royal Free Hospital, London, England" ("Dr. Andrew Wakefield, Slobodná kráľovská nemocnica, Londýn, Anglicko").

       List začínal slovami:

"Môj syn [meno priezvisko] bol vo veku 15 mesiacov očkovaný MMR vakcínou od firmy Merck a ochorel na niekoľko mesiacov.

       Ako naznačujú jeho zdravotné záznamy, ochorel na vírusovú nákazu a krátko na to na vírusový zápal pľúc. Jeho stav sa pomaly zhoršoval a v deň svojich 3. narodenín mu bol diagnostikovaný autizmus. Nástup tohto autistického správania bol okolo 18. mesiaca života. ... Bol mu diagnostikovaný stredne ťažký až ťažký autizmus, bez reči, bez očného kontaktu a s celkovými poznávacími schopnosťami na úrovni 6-mesačného dieťaťa."

       V liste sa ďalej píše, že viacerí lekári-špecialisti v USA potvrdili diagnózu autizmus, ako aj o ich podozrení, že MMR vakcína je pôvodcom ochorenia. Ďalšie lekárske vyšetrenia v Kalifornii odhalili aj "neurčité zápalové ochorenie čriev" - dvojitý syndróm, ktorý v tom čase skúmal Dr. Wakefield v Royal Free Hospital. Preto tento otec chcel, aby detskí gastroenterológovia z tejto nemocnice vyšetrili jeho dieťa.

       Takže naprv bolo očkovanie a až potom príznaky. Otcove svedectvo a zdravotné záznamy vytvorené pred tým, než sa čo len obtreli o Dr. Wakefielda, nemôžu byť jasnejšie. Povedal však Brianovi Deerovi presný opak, ako sa to opisuje v úvode článku v BMJ? A nepotvrdili to nemocničné záznamy?

       Nie a nie.

       Možno ste o tom nevedeli, ale otec dieťaťa č. 11 v skutočnosti diskutoval o tom, ako dlho PO očkovaní sa objavili určité príznaky. V skutočnosti tento otec priamo obvinil MMR vakcínu ako príčinu synovej choroby a jeho úpadku do autizmu. To je fakt, ktorý - zdá sa - ušiel Deerovej pozornosti.

       Áno, tento otec bol nahnevaný na Dr. Wakefielda. Áno, nesúhlasil s inými vecami, z ktorých niektoré sa netýkali obsahu článku z roku 1998. Ale nie - nepovedal, že príznaky nastali pred očkovaním. Nebola to "anomália" v štúdii z roku 1998, čo upútala jeho oko, ako napísal Deer.

       A samotná prepúšťacia správa? Bola jednoducho chybná, bol to jeden z tisícov papierov vytvorených rôznymi zdravotníkmi o komplikovanom lekárskom prípade ťahajúcom sa dlhé roky. Snáď tých "13-18 mesiacov" bol preklep namiesto "15-18", keďže to je to, čo tento otec celý čas hovoril.

       Bez ohľadu na to, tento otec tvrdí, že nikdy nepovedal Deerovi, že by príznaky prišli pred očkovaním a niet o tom ani žiadnych dôkazov. Deer sa očividne neobťažoval porovnať tento jeden papier s množstvom ďalších údajov, ani opýtať sa na to otca dieťaťa, ani sa uistiť, či sa jeho vlastné tvrdenie, že príznaky sa objavili "mesiac pred očkovaním tohto chlapca MMR vakcínou", zhoduje s akoukoľvek skutočnou chronológiou.

       Nikto na tejto planéte - žiadny lekár, žiadny rodič, žiadny dokument - nikdy nepovedal, že dieťa č. 11 bolo čokoľvek iné než zdravé a normálne sa vyvíjajúce až do očkovania MMR vakcínou. Nikto okrem Briana Deera a BMJ. A tu vidíme Deera pri práci: Keďže Dr. Wakefield bol z definície podvodníkom - lebo to Deer povedal - akýkoľvek nesúlad medzi údajmi v štúdii z roku 1998 a akýmkoľvek iným zdrojom údajov bol pre Deera dôkazom proti Dr. Wakefieldovi. Nejaký dokument hovorí o "13. až 18. mesiaci" ako o dobe, počas ktorej nastal úpadok do autizmu? Pre Deera dostatočný dôkaz, že Dr. Wakefield "použil falošné údaje ... aby stvoril spojitosť" medzi MMR vakcínou a autizmom.

* * *

       Na moje prekvapenie - keďže sme sedeli vonku v Južnej Kalifornii - tento otec nečítal článok v BMJ a odmietol moju ponuku počas nášho stretnutia prečítať mu tento článok. Radšej chcel rozprávať o slede udalostí svojimi vlastnými slovami.

       To sa ukázalo byť užitočným prístupom.

       Jeho syn bol úplne zdravý a vyvíjal sa normáne, hovoril, až kým MMR očkovanie v 15 mesiacoch života nespustilo postupný úpadok.

       "Veľmi tomu verím," povedal o spojitosti medzi očkovaním a príznakmi: Zložka proti osýpkam vyvolala imunodeficit (nedostatočnú imunitu), ktorá viedla ku kaskáde devastujúcich fyzických a mentálnych problémov. To v skutočnosti bola predbežná hypotéza Dr. Wakefielda.

       Keď som otcovi č. 11 ukázal, čo Deer napísal o postupnosti "očkovanie nasledované príznakmi", povedal dôrazne: "To nie je pravda."

       Niekoľko dní neskôr, keď si prečítal článok v BMJ, poslal tento otec Deerovi i mne e-mail.

       "Článok Briana Deera môže budiť dojem, že som nerozumný, keď naďalej verím, že MMR vakcína spôsobila ťažkosti, ktoré nastali ešte pred jej podaním, ale až kým som sa tento týždeň nedozvedel o nesprávnych dátumoch v prepúšťacej správe, nevšimol som si, že je táto prepúšťacia správa nepresná."

       Tento otec napísal, že išlo o úprimnú chybu na Deerovej strane.

       "Na základe chybnej prepúšťacej správy, ktorú som mu poskytol, Brian Deer logicky vyvodil, že príznaky autizmu u môjho syna nastali už pred tým, ako bol zaočkovaný MMR vakcínou, v skutočnosti však nastali až po očkovaní."

       Nie som žiadnym inžinierom, ale rovnako tak nie je otec č. 11 novinárom. Ako človek, oboznámený s bežnými postupmi v mojom povolaní, som zareagoval značne inak. Považujem za ťažko pochopiteľné, ako si Deer - ktorý sa 2x osobne rozprával s týmto otcom (raz v Kalifornii a raz v Londýne), ktorý si s ním dopisoval e-mailom a ktorý musel počuť ten istý príbeh ako ja, - mohol niečo tak dôležité vysvetliť tak zle. Počet citácií tohto otca, ktoré Deer použil na vytvorenie zavádzajúceho dojmu - aby to vyzeralo, že potvrdzuje nástup príznakov pred očkovaním - bol príliš vysoký a spôsob, akým boli použité, príliš prešibaný.

       Deer vytvoril zdanie nerozumu tohto otca. Avšak keď som sa s otcom č. 11 stretol ja, bol priamy a presný, ako by sa dalo očakávať od úspešného inžiniera. Keď sa moje stretnutie s ním končilo, nemal som žiadne pochybnosti o časovej postupnosti ani o dokumentácii.

       Pritom zásada uvádzať fakty správnym spôsobom - a opraviť ich bezodkladne a nápadne, ak sa to požaduje - je neúprosná. Ešte oveľa viac než v narýchlo zlátanej správe v novinách by nemali byť žiadne chyby v Deerovom článku v augustovom čísle BMJ. Sami to hovoria:

"BMJ si stojí za článkom Briana Deera a súvisiacim úvodníkom, zverejneným 5.I.2011," napísala Fiona Godlee vo februári 2011 ako odpoveď na e-maily čitateľov Age of Autism, kritické k týmto článkom. "Článok, ktorý prešiel zhodnotením inými odborníkmi z oboru a redakčnou kontrolou, je založený na prieskumoch vykonaných počas 7 rokov, ktoré zahŕňali aj rozhovory s rodičmi detí, zapojených do výskumu Dr. Andrewa Wakefielda. Štyria z týchto rodičov sú v článku citovaní. Ako sa jasne píše v článku, kľúčové údaje, na ktorých sú tieto zistenia založené, boli predložené ako dôkazy počas vypočúvania pred GMC od júla 2007 do mája 2010, až na prípad jedného dieťaťa."

       A týmto "jedným dieťaťom" - výnimkou, pre ktorú nejestvovali žiadne nezávislé dôkazy - bolo dieťa č. 11.

 

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.