Vykonštruovaný podvod — 6. časť, v ktorej používanie falošnej identity je hanebnou novinárskou taktikou, až kým ho neodobrí časopis British Medical Journal

25.11.2011 15:04

Age of Autism12.VIII.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok An Elaborate Fraud, Part 6: In Which “Blagging” is Discredited as a Journalistic Tactic, Unless the British Medical Journal Publishes It
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Odkaz pre Briana Lawrencea: „Ste prepustený!“

       Podvodná taktika používania falošnej identity na získanie informácií bola zakázaná v novinách The Sunday Times of London – v novinách, pre ktoré Brian Deer pracoval, keď sa predstavoval ako „Brian Lawrence“, aby získal rozhovory s rodičmi detí, vážne zdravotne postihnutých očkovaním.

       „Noviny The Sunday Times ticho zakázali svojim reportérom používať úskoky pri honbe za príbehmi,“ oznámili noviny Guardian 5.VIII.2011.

       Deer, ktorý sa v odpovedi na predchádzajúce diely tohto seriálu článkov opísal ako „nesmierne hrdý na použité úskoky“, povedal, že tieto rozhovory boli kľúčové pri vyrábaní aféry, že Dr. Andrew J. Wakefield sa dopustil podvodu v kontroverznej štúdii z roku 1998 o úpadku vo vývoji dieťaťa a črevných chorobách po očkovaní proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR). Časopis British Medical Journal použil informácie získané Deerom, maskujúcim sa za „Lawrencea“ – úplné, aj s falošnou e-mailovou adresou Sunday Times, – aby v januári 2011 obvinil Dr. Wakefielda zo spáchania podvodu.

       Rodičia, ktorých Deer preľstil, stáli za Dr. Wakefieldom a potvrdzovali pravdivosť štúdie z roku 1998 o tucte detí, vrátane ich detí, za čo si od Deera vyslúžili obvinenie, že sa „spikli“ s Dr. Wakefieldom, aby z toho vyťažili nejaké peniaze. Teraz však dokonca aj Murdochom vlastnené noviny Sunday Times zakázali Deerom použitú taktiku, vďaka čomu – tak povediac – zostal Čierny Peter v rukách časopisu British Medical Journal (BMJ).

       V štúdii z roku 1998, vypracovanej Dr. Wakefieldom a 12 spoluautormi z londýnskej Slobodnej kráľovskej nemocnice (Royal Free Hospital) a zverejnenej v časopise Lancet, rodičia 8 z 12 skúmaných detí spojili popisované príznaky s očkovaním MMR vakcínou. Autori štúdie však napísali, že je potrebný ďalší výskum na potvrdenie či vyvrátenie tejto spojitosti. Dr. Wakefield následne vyzval k podávaniu vakcín proti osýpkam, príušniciam a ružienke samostatne (tzn. nie v jednej troj-zložkovej vakcíne), pokým tento výskum nebude vykonaný, čím vyvolal obrovskú aféru. Vyšetrovanie štúdie z roku 1998, vykonané na podnet Deera, viedlo časopis Lancet k stiahnutiu tohto článku v roku 2010 a Všeobecná lekárska rada (General Medical Council) v tom istom roku odobrala Dr. Wakefieldovi licenciu na lekársku prax.

       Tento seriál článkov skúma podklady pre tvrdenie BMJ, že Dr. Wakefield sa sám dopustil „vykonštruovaného podvodu“, čo je tvrdenie, ktoré BMJ a následne aj mainstreamové médiá prijali ako fakt. Dokonca aj keď, až na jedného, všetci rodičia skúmaných detí stáli za výskumom Dr. Wakefielda – pričom komentáre jedného z rodičov boli v BMJ hrubo dezinterpretované – Dr. Wakefielda teraz v širokej miere opisujú ako diskreditovaného a akúkoľvek súvislosť medzi očkovaním a autizmom ako vyvrátenú.

       Používanie falošnej identity je (slovami BBC) „tienistou technikou“, výslovne zakázanou britským zákonom o ochrane údajov z roku 1996. Tento zákon zakazuje „vedome alebo v nedbalosti získavať a zverejňovať osobné údaje alebo informácie bez súhlasu toho, koho sa údaje týkajú“. Tento zákon umožňuje výnimku ohľadne informácií, ktoré sú jednoznačne vo verejnom záujme, ale to sa týka zločincov, nevyspytateľných verejných činiteľov a skorumpovaných riaditeľov korporácií, nie rodičov zdravotne postihnutých detí. Sunday Times vedeli o tom, že Deer používa pseudonym, ale povedali, že je to preto, lebo farmaceutické spoločnosti chceli zablokovať vyšetrovanie, ktoré robil. Výrobcovia liekov však naopak asi boli nadšení Deerovou križiackou výpravou proti rodičom, ktorí tvrdili, že ich deťom výrobky týchto firiem spôsobili trvalé poškodenia zdravia.

       Bez ohľadu na to, noviny Sunday Times si od tejto praktiky nakoniec umyli ruky, hoci k mydlu a vode boli dotlačené kopajúc a vrieskajúc. Noviny Guardian napísali:

"Zákaz podľa niekoľkých zamestnancov prišiel z úplne najvyšších miest firmy News International, a musel byť vydaný minulý mesiac po verejnom rozhorčení, ktoré vyvolalo odhalenie, že telefón zavraždenej školáčky Milly Dowler bol hacknutý (na diaľku sa doňho niekto nabúral) a správy zmazané.

       Vo výsledku redaktor Sunday Times - John Witherow - povedal svojmu spravodajskému tímu, aby nepoužívali pseudonymá a fiktívne identity - napriek faktu, že to je zákonom povolené a obsiahnuté v kódexe Komisie pre sťažnosti na tlač (Press Complaints Commission) u príbehov, ktoré sú vo verejnom záujme. ,Boli sme k tomu donútení,‘ povedal náš zdroj."

       Iróniou osudu tento zákaz nasledoval po troch týždňoch Witherowho obhajovania tejto praktiky – obzvlášť v prípade Deera. Witherow napísal stĺpček s podnadpisom: "Za silnejúceho hromobitia okolo hackovania telefónov redaktor The Sunday Times hovorí, že podvoný trik niekedy môže byť jedinou cestou ku pravde", v ktorom obhajoval baseballovú taktiku Sunday Times a vypichol dôležité vyšetrovania vedené novinármi Sunday Times, vrátane "vynikajúcej práce Briana Deera na odhalení lekára, ktorý je v pozadí falošných obáv z MMR vakcíny". Odmietol akúkoľvek kritiku konania jeho novín v minulosti, odvolávajúc sa na verejný záujem.

       Ohľadne iného vysoko dôležitého vyšetrovania novinármi Sunday Times povedal:

"Inými slovami: účel svätí prostriedky."

       Noviny Sunday Times odmietajú tohto-mesačné obvinenia z úst bývalého predsedu vlády Veľkej Británie Gordona Browna, že sa ich novinári vydávali za Browna, aby získali prístup k jeho bankovému účtu. Ozajstný Gordon Brown odovzdal túto vec polícii a povedal, že tí, čo zbierali údaje o ňom, sú "známi zločinci" spojení so "zločineckým podsvetím".

       Ako som už napísal, bez ohľadu na to, či noviny Sunday Times schválili Deerove metódy v onom čase – a Deer tvrdí, že schválili – zverejnenie citátov rodičov, ktorí k tomu nedali svoje dovolenie, zrejme porušuje štandardy BMJ, ktoré požadujú písomný súhlas od každého, koho dôverné zdravotné údaje majú byť zverejnené. Žiadny taký súhlas si však v tomto prípade nevyžiadali.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1 hodinu a 40 minút čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.