Vykonštruovaný podvod — 2. časť, v ktorej zavádzajúce taktiky Murdochových novín nakazia British Medical Journal

26.08.2013 07:40

Age of Autism21.VII.2011Dan Olmstead

 

       Pôvodný článok An Elaborate Fraud, Part 2: In Which a Murdoch Newspaper’s Deceptive Tactics Infect the British Medical Journal
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť

 

       Keď si Rosemary Kessick sadla 29.XI.2003, aby napísala do Sunday Times of London, bola celá bez seba. Deň predtým za ňou prišiel novinár z týchto novín, menom Brian Lawrence, aby s ňou urobil rozhovor, a neúnavne v tom zotrval dlhých šesť hodín. Bolo to skôr ako výsluch než ako rozhovor. Všetko, čo povedala o úpadku svojho silne autistického syna — čo sa stalo, kedy sa to stalo, prečo si myslela, že to súvisí s MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam a ružienke), ktorú dostal — bolo spochybňované, ako keby bola obhajcom v súdnej miestnosti.

fotografia - jedno z 12 detí zo štúdie Dr. Wakefielda na návšteve u lekáraJedno z 12 detí zo štúdie Dr. Wakefielda, uverejnenej v časopise Lancet v r. 1998, počas návštevy lekára, krátko po zverejnení článkov v BMJ v januári 2011.

       Autizmus jej syna sa prejavil pred 13 rokmi, v r. 1990, a stále „traumatizoval a bol pohromou“ pre rodinu, ale Brian Lawrence od nej očakával, že si bude všetko pamätať, ako keby sa to stalo včera, a že to popíše úplne jasne. Akákoľvek neistota alebo zaváhanie sa, zdá sa, okamžite stali nezrovnalosťou. Nemala nijakú dôveru v to, čo tento novinár ide napísať. Myslela si, že môže o nej naznačiť, že je prinajlepšom nespoľahlivým svedkom mentálnej a telesnej dezintegrácie svojho syna, alebo prinajhoršom že nehovorí pravdu.

       Keď začala písať, nevedela, že je to „Brian Lawrence“|, kto nehovorí pravdu. Táto skutočnosť vysvitla o niekoľko dní neskôr, keď našla na internete obrázok Briana Deera, novinára notoricky nepriateľského k ľuďom, čo tvrdili, že očkovanie poškodilo ich deti. To bol ten chlap, ktorý sedel v jej obývačke, pohŕdavo sa škeril a nejavil „nijaké známky ľudského súcitu“.

       V tento deň, deň po výsluchu, všetko, čo vedela, bolo, že sa jej vôbec nepáčil spôsob, akým s ňou tento novinár zaobchádzal, a to začala písať nadriadenému Briana Deera, Johnovi Witherowovi (ktorý je dodnes redaktorom Sunday Times).

       Stojí za to prečítať si tento list a následnú korešpondenciu, po poradí a s vynechaním len pár nepodstatných drobností, pretože kam táto cesta vedie, rozhodne nie sú Sunday Times, ale British Medical Journal (BMJ). BMJ citoval z tohto rozhovoru v januári (cz:lednu) 2011 — sedem rokov po tom, čo sa „Brian Lawrence“ objavil pri jej dverách, 20 rokov po popísaných ničivých udalostiach — ako dôkaz toho, čo BMJ nazval „vykonštruovaným podvodom“ Dr. Andrewa Wakefielda, aby spojil úpadok vo vývoji, ochorenie čriev a MMR vakcínu. Syn Rosemary Kessick bol jedným z 12 detí spornej štúdie, uverejnenej v časopise Lancet, ktorá ako prvá upozornila na možnosť prepojenia medzi touto vakcínou a popísanými príznakmi, čo si vyžadovalo ďalšie štúdie, a účastníkom žaloby o odškodnenie za následky očkovania MMR vakcínou, ktorá však bola zmetená zo stola.

       V nedeľu 17.VII.2011 sa stopa stočila späť k Sunday Times. Redaktor Witherow napísal stĺpček s podnadpisom „Zatiaľčo búrka ohľadne odpočúvania telefónov ďalej besnie, redaktor Sunday Times hovorí, že zavádzanie môže byť niekedy jedinou cestou k pravde“, v ktorom obhajoval taktiky týchto novín a vypichol dôležité vyšetrovania týchto novín, vrátane „vynikajúcej práce Briana Deera na odhalení doktora, stojaceho za falošnou hrôzou z MMR vakcíny.“ Odmietol akúkoľvek kritiku minulých činov svojich novín s odvolávkou na verejný záujem.

       „Inými slovami,“ povedal, citujúc iné významné vyšetrovanie Sunday Times, „účel svätí prostriedky.“

       Sunday Times odmietli obvinenia bývalého predsedu vlády Veľkej Británie Gordona Browna, že ho tieto noviny „okradli“, keď zamestnanec  Sunday Times vystupoval ako Brown v snahe získať prístup k jeho bankovému účtu. Skutočný Gordon Brown postúpil túto vec polícii.

 


29.XI.2003:
Vážený pán Witherow [redaktor, The Sunday Times of London],

       navštívil ma včera (v piatok 28.XI.2003) Brian Lawrence, ktorý sa v telefonáte týždeň predtým predstavil ako korešpondent Sunday Times v oblasti zdravotníctva. Požiadal ma o schôdzku, ktorá (ako mi povedal) má byť súčasťou Vami podnietených právnych krokov, aby ste sa rozhodol, či majú Sunday Times podporovať obnovenie právnej pomoci v prípadoch poškodenia zdravia MMR vakcínou.

       Bola som jednak prekvapená, jednak šokovaná tónom a dôrazom dotazovania, ktorému nechýbalo veľa do výsluchu. Toto dotazovanie začalo otázkami na presnú podstatu toho, čo sa stalo v deň, keď môj mladší syn dostal MMR vakcínu, a skončilo otázkami o tom, kde som pracovala, aká bola ordinácia, v ktorú časť dňa sa to stalo. …

       Bolo zvláštne, že keď sa ma pán Lawrence pýtal, či mi nevadí, ak si náš rozhovor nahrá, otáčal tú istú pásku zakaždým, keď došla na koniec.

       Nesmieme zabudnúť, že nech už sú kohokoľvek osobné názory na príčinu choroby akékoľvek, sme rodinou, ktorá je traumatizovaná a zničená z toho, že náš normálny, zdravý, krásny syn, sa zrazu zmenil na zdravotne postihnutého a musel ťažko zápasiť, aby sa vysporiadal so všetkým, čo to obnáša, počas tej najlepšej časti jeho 14 rokov.

       Pán Lawrence neprejavil nijakú známku ľudského súcitu a dokonca začal našu schôdzku rozhodným a zásadným tvrdením o jeho sympatiách, schvaľovaní a obdive k tým detským lekárom a iným zdravotníkom, ktorí nielenže zostávajú odosobnení od utrpenia svojich malých pacientov a ich rodín, ale ktorí dokonca preukazujú zvláštny chladný nedostatok súcitu. Táto nálada bola podčiarknutá anekdotou o tom, ako sedel v miestnosti spolu s rodičmi, oplakávajúcimi smrť ich dieťaťa následkom nedbalosti lekára, keď obrazne popisoval, ako ignoroval ich slzy a pozeral TV ponad plecia týchto rodičov, aby sledoval ďalší príbeh nekonečného seriálu.

       Očakávam od Sunday Times novinárstvo najvyššej akosti, zatiaľčo som poriadne využitá na nepriateľské dotazovanie novinárom tohto kalibru, ktorý zneužil moju pohostinnosť v mojom vlastnom dome, čo bolo jednak zbytočné, jednak neprimerané. Ten chlap prišiel o 10:30 a odišiel zhruba o 16:30.

       Napriek môjmu osobnému pobúreniu nad úplne necitlivým dotazovaním, správaním sa a naladením tohto novinára, najviac starostí si robím s rozsahom, v akom sa Sunday Times očividne zamýšľajú spoliehať na úsudok tohto indivídua pri tvorbe názoru na tieto súdne spory.

       Počas nášho stretnutie pán Lawrence opakovane preukazoval povýšenosť vo svojej domnelej schopnosti a poznaní, ktoré — keď došlo na lámanie chleba — dôsledne odhaľovali nebezpečnú bigotnosť a čistú nevedomosť o mnohých právnych a vedeckých skutočnostiach ohľadne týchto MMR prípadov. Zdá sa, že mu spôsobovalo rozkoš vyvracanie mnohých faktov, ktoré som mu predkladala, a začala som byť v istom bode tak frustrovaná, že som zavolala môjmu právnikovi, aby sa pozrel na presnú citáciu jedného z obhajcov v súdnom jednaní. Môj právnik — hoci sám bol na inom stretnutí — mi zdvihol telefón a odpovedal okamžite. Pán Lawrence sa javil byť podráždený, že môj právnik odmietol stretnúť sa s ním, keďže mal pokyny od právneho zástupcu kráľovnej (Queen's Counsel; špeciálny právnik pri britských súdoch — pozn.prekl.), aby nehovoril s tlačou, pokým nebude ukončené odvolacie konanie ohľadne zrušenia právnej pomoci pre deti, poškodené MMR vakcínou.

       Opakujúcou sa témou stretnutia bolo Lawrenceovo pošpinenie integrity a kompetentnosti každého, čo sa zaujímal o prípady poškodenia MMR vakcínou, počnúc Richardom Barrom a jeho teamom, našimi právnikmi, cez Dr. Wakefielda, mňa, moju rodinu, až po súdnych znalcov. … To zašlo až príliš ďaleko za to, čo by sa dalo považovať za rozumný odhad človeka vo všeobecnosti a bolo to výnimočne urážlivé.

       Ďalšou témou bolo tvrdenie, že my a naše rodiny sme naivní, pretože každý má v živote svoje vlastné plány a sme len využití všetkými, aby títo nasledovali ďalej svoje vlastné ciele.

       Po včerajšej úplnej strate času môžem len predpokladať, že plány pána Lawrencea sú úplne iné než to, čo použil na dohodnutie si stretnutia so mnou. Jeho metódy sa javili byť podobnejšie zvrhlému bulváru než tomu, čo by sa dalo rozumne očakávať od zodpovedného novinára, Navyše, celý jeho vzhľad bol brakový a zákerný s jasným nedostatkom rešpektu voči mne, mojej rodine či môjmu domu. …

       Zostávam v hlbokom šoku, že takýto novinár, ktorý podľa môjho názoru nie je ani dobre informovaný, ani zvlášť inteligentný, by mal byť zástupcom novín s povesťou Sunday Times.

       Zatiaľčo som toto písala, dostala som od neho e-mail, ktorý Vám prepošlem spolu s týmto listom. Nemám v úmysle odpovedať na komentáre pána Lawrencea. Oboje vložím do pošty pre Vás a očakávam Vašu odpoveď.

       S pozdravom

Rosemary C. T. Kessick


 

       Rosemary Kessick si spomína, že bola prekvapená zmenou z predchádzajúceho dňa, ktorú predstavoval Deerov e-mail, a poznamenala, že prišiel počas písania jej listu redaktorovi o Deerovom vystupovaní. Nečítala Deerov e-mail, až kým neodoslala svoj list do Sunday Times.

 


Od: Brian Lawrence <lawrence_b_st@yahoo.com>
Dátum: 29.XI.2003 11:09

 

Milá Rosemary,

       dúfam, že nemáte pocit, že včera to bolo príliš drsné. Ja som hlavne rozmýšľal nahlas. Snažil som sa nájsť odpoveď na otázku, ktorá mi bola položená: Prečo sa nepokúsiť o vypočúvanie, keď bol všetok ten výskum zverejnený? Možno sú nejaké procedurálne dôvody, prečo nie, a ja sa len snažím naznačiť, že toto možno nie sú veci, ktoré necháte právnikom, pretože oni môžu chcieť vec čo najskôr uzavrieť, aby sa mohli venovať ďalšiemu prípadu. Podľa mojich skúseností najlepšie rozhodujú práve tí ľudia, čo sú skutočne zasiahnutí daným problémom. Nehovoril som, že nepodporujem Váš prípad alebo že si nemyslím, že robíte správnu vec. Autizmus a MMR je veľký problém a akýkoľvek súdny spor určite spôsobí veľkú zmenu tým či oným smerom.

       Každopádne, ak máte nejaké otázky, dajte mi vedieť. Vrátim sa, keď mi tí, čo majú väčší vplyv na tieto veci, než mám ja, dajú vedieť, ako noviny navrhujú začať boj v tejto veci.

       Všetko dobré praje

Brian


 

       Neskôr toho istého dňa dostala Rosemary Kessick odpoveď na svoj list od šéfredaktora Sunday Times Richarda Casebyho.

 


Od: Caseby, Richard <richard.caseby@sunday-times.co.uk>

Dátum: 29.XI.2003 19:53

Predmet: sunday times

 

Milá pani Kessick,

       Váš e-mail redaktorovi bol preposlaný mne, čoby šéfredaktorovi, aby som ho mohol prešetriť. Akonáhle sa porozprávam s tými, čo sú do prípadu zapojení, spojím sa s Vami budúci týždeň.

       S pozdravom

Richard Caseby
šéfredaktor The Sunday Times


 

       Nasledujúci deň Rosemary Kessick odpovedala Casebymu:

 


       Vskutku srdečne ďakujem. Teším sa na Vašu odpoveď. Medzitým som sa snažila nájsť niečo o tomto mužovi na internete a nenašla som nič pod menom Lawrence.

       Avšak... Myslím, že muž, ktorý sem prišiel, bol v skutočnosti niekto iný. Našli sme 4 roky starý obrázok Briana Deera (prikladám k mailu) a mám pocit, že aj keď zostarol a bol dosť strapatý, je to ten istý muž.

       S pozdravom

Rosemary Kessick


 

       O 2 týždne neskôr Rosemary Kessick napísala šéfredaktorovi Sunday Times:

 


       Milý pán Caseby,

       po našom ďalšom telefonáte by ma zaujímalo, kedy sa vrátite späť ku mne v tejto veci?


 

       O mesiac neskôr nasledovala ďalšia upomienka:

 


       Milý pán Caseby,

       po našej korešpondencii a diskusii očakávam Vaše komentáre k správaniu sa pána Briana Deera počas jeho návštevy v mojom dome v posledný decembrový deň.

       Keď som s Vami telefonicky hovorila pred Vianocami, spomenula som moje obavy z internej správy v rámci Sunday Times, ktorá ma, okrem iného, obviňuje z poskytnutia „neuspokojivého“ výčtu udalostí okolo očkovania môjho syna, ktorý som podala pánovi Deerovi.

       Hoci som nikdy túto správu nevidela, bola som zhrozená z e-mailu, ktorý mi nedávno bol preposlaný, predpokladám, že z dôvodu jeho obsahu, v ktorom bola reč o mne s niekým, koho som v živote nestretla. Mnohé veci sa ma dotýkali, obzvlášť odkazy na môj charakter a slovo „kampaň“, čo je naskutku smiešne. Hovorila som s pánom Deerom ako rodič, čo si robí starosti o svoje dieťa, a keď vidím, aké obvinenia o mne kolujú, mám z toho veľký strach. Tu je hlavná časť tohto mailu (od Briana Deera):

       „… Som stále veľmi zamestnaný týmto prípadom a poriadne som si naštudoval vedu, ktorá (ako uvidíte) opakovane ukazuje 99,999% pravdepodobnosť, že medzi MMR a autizmom nie je žiaden súvis. Naskutku neviem o nijakej autorite v dôveryhodne relevantnej špecializácii, ktorá by tvrdila niečo iné. To ma prekvapuje. Počas predchádzajúceho strachu z očkovania, ktorý sa týkal DTP vakcíny, mnohí dlhoroční odborníci, vrátane najuznávanejších pediatrických neurológov a epidemiológov, predložili teóriu, že očkovanie proti čiernemu kašľu spôsobilo neurologické poškodenia. A ukázalo sa, za rovnovážnej pravdepodobnosti, že sa mýlia. …

       MMR je vážna vec, dotýkajúca sa hlbokých problémov bezpečia verejnosti. Uvidíte, že na tomto základe som urobil rozhovor s pani Rosemary Kessick z vašej kampane a zo štyroch hodín zaznamenaného materiálu som vyhodnotil jej výčet udalostí okolo očkovania jej syna ako neuspokojivý.

       Verím tomu, že veľká časť materiálu, predkladaného verejnosti, je taktiež zavádzajúcej povahy. Po preštudovaní mediálneho pokrytia MMR som zhodnotil, že Dr. Wakefield a ostatní sa väčšinou obracali na novinárov, ktorí by mohli sympatizovať s krížovou výpravou proti tejto vakcíne. Ja v sebe žiadnu takú sympatiu neprechovávam. Ak na základe toho nechcú so mnou hovoriť — čo rozhodne je dojem, ktorý z toho mám — musí to byť pre nich dôležité.

       Všetko dobré a šťastný nový rok praje

Brian Deer“


       Pán Caseby, ako matka ťažko zdravotne postihnutého syna, bojujúca za svoje práva, považujem za škandálne, keď o mne takto hovorí novinár, ktorý zastupuje noviny, čo som vždy považovala za jedny z najlepších, a úprimne dúfam, že pán Deer nezamýšľa ďalej očierňovať moju povesť vo verejnej tlači v Sunday Times.

       Vašu odpoveď očakáva s pozdravom

Rosemary C.T. Kessick

Kópia zaslaná:

  • Press Complaints Commission (komisia pre sťažnosti na tlač)
  • John Witherow
  • Lois Rogers

 

       19.II.2004 Rosemary Kessick poslala Casebymu poslednú upomienku:

 


       Milý pán Caseby,

       stále očakávam uspokojivú písomnú odpoveď ohľadne mojich e-mailov, z ktorých posledný som Vám poslala 15.I.2004.

       S pozdravom

Rosemary C.T. Kessick


 

       Rosemary Kessick sa tiež obrátila na Alastaira Bretta z právneho oddelenia Sunday Times:

 


       Milý pán Brett,

       píšem Vám ohľadne hroziaceho úmyslu Sunday Times zverejniť článok o súdnych sporoch vo veci poškodenia zdravia MMR vakcínou. Dozvedela som sa o tom s prekvapením a obavami, pretože stále očakávam uspokojivú odpoveď na moje e-maily Richardovi Casebymu.

       Verím, že zvážiac zavádzajúci spôsob, ktorým viedol Brian Deer rozhovor so mnou, je veľmi dobre možné, že budem dezinterpretovaná.

       Vôbec nie som spokojná so spôsobom, akým bola spracovaná moja sťažnosť. Zistila som tiež, že pán Deer ma obviňuje zo lži a neviem, čo mám robiť, keď viem, čo hovorí. Ako matka vážne postihnutého syna som sa dobrovoľne podelila o svoj príbeh s pánom Deerom, ako aj s inými novinármi.

       Všetko, čo som doposiaľ zakúsila, ma osobne uráža, rozčuľuje ma to kvôli mojej rodine a som šokovaná, že Sunday Times mohli dať voľný priechod takýmto taktikám, hoci verím, že je veľký záujem zverejniť to túto nedeľu, nech sa stane, čo sa stane.

       Nechcem, aby bola zverejnená akákoľvek zmienka o mne, mojej rodine, mojom postihnutom synovi alebo o práci, ktorú robím, aby som pomohla rodinám autistických detí, či už priama zmienka, alebo narážka.

       Pokým nebude táto vec úplne vybavená k mojej spokojnosti, žiadam, aby bola moja sťažnosť vznesená k najvyššej možnej autorite.

       Medzitým by som ocenila e-mailovú odpoveď od Vás, aby som vedela, že ste dostal môj e-mail. Môj pôvodný list Johnovi Witherowovi pripájam v prílohe, rovnako tak následné e-maily Richardovi Casebymu. Môj posledný kontakt s pánom Casebym bol telefonát spred niekoľkých týždňov, v ktorom mi povedal, že pracuje na odpovedi a že ma ubezpečuje, že žiadny článok nebol zverejnený.

       Zostávam nepresvedčená.

       S pozdravom

Rosemary C.T. Kessick


 

       Právnik Sunday Times jej odpovedal 18.II.2004:

 


Milá pani Kessick,

       nevidel som konečnú verziu článku, ale nakoľko viem, tak v súčasnosti nemáme v úmysle zahrnúť Vás do čohokoľvek, čo sme sa rozhodli zverejniť o MMR. Odhliadnuc od vyššie uvedeného, nemyslím si, že by bolo vhodné, aby som akokoľvek komentoval Vaše listy redaktorovi či šéfredaktorovi.

       Mojou prácou je zaistiť, aby čokoľvek, čo zverejníme, bolo v rámci zákona a v súlade s najvyššími štandardmi investigatívneho novinárstva. Snažím sa udržať tieto štandardy a dúfam, že Abel Hadden to potvrdí.

       Neváhajte mi zavolať na 020 7782 5858, ak chcete prediskutovať čokoľvek ďalšie, ale ako som už povedal, naozaj nechcem hovoriť za redaktora či šéfredaktora.

       S pozdravom

Alastair Brett
vedúci právneho oddelenia


 

       To je koniec korešpondencie. Rosemary Kessick nebola citovaná v článku z roku 2004. Ale rozhovor s ňou spomenul Deer v článku v Sunday Times v roku 2009, v ktorom tvrdil, že Dr. Wakefield sfalšoval údaje v štúdii, ktorej sa zúčastnilo dieťa Rosemary Kessick. Povedal, že „rodičia s ním spolupracovali“ na jeho vyšetrovaní.

       Priame citáty z rozhovoru boli použité o 7 rokov neskôr, v januári 2011, v článku v BMJ, nazvanom „Ako bol prípad proti MMR vakcíne sfalšovaný.“

 

1. časť     2. časť     3. časť     4. časť     5. časť     6. časť     7. časť     8. časť     9. časť     10. časť

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.