Vykonštruovaný podvod — 10. časť, v ktorej BMJ poprie pravdu o liečbe a zotavení sa z autizmu u istého dieťaťa

09.07.2012 05:41

 Age of Autism 1.XII.2011Dan Olmstead

 

       Pôvodný článok "An Elaborate Fraud, Part 10: In Which the BMJ Suppresses the Truth About a Child’s Treatment and Recovery From Autism"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Časopis British Medical Journal začal svoj útok na Dr. Andrewa J. Wakefielda v januári 2011 príibehom o dieťati č. 11, jednom z prípadov, ktoré Dr. Wakefield údajne pozmenil, aby vykonštruoval "zdanie spojitosti" medzi autizmom a očkovaním MMR vakcínou (proti osýpkam, príušniciam (mumpsu) a ružienke - pozn. prekl.).

       Brian Deer napísal v rozpore s tvrdeniami Dr. Wakefielda, že príznaky autizmu sa u dieťaťa č. 11 objavili pred očkovaním MMR vakcínou. Podľa Deera bol otec dieťaťa č. 11 rozčúlený z Wakefieldovho "podvodu". Dokonca aj diagnóza autizmus bola podľa Deera pochybná, pretože bola založená výlučne na základe "spomienok" rodičov.

       Ako sme už ukázali v predchádzajúcich dieloch seriálu, BMJ sa smrteľne mýli v oboch bodoch: očkovanie predchádzalo príznakom a úpadok do autizmu, ktorý nasledoval, bol až príliš skutočný. Obe skutočnosti boli popísané a potvrdené niekoľkokrát nezávislými lekármi skôr, než sa táto rodina vôbec dostala k Dr. Wakefieldovi či do Slobodnej kráľovskej nemocnice (Royal Free Hospital) v Londýne, kde Dr. Wakefield v tom čase pracoval. Niet nijakého opodstatnenia pre obvinenie Dr. Wakefielda z podvodu či pre spochybňovanie jeho verzie zdravotných záznamov dieťaťa.

       Sú tu ešte ďalšie tri skutočnosti o dieťati č. 11 - skutočnosti, ktoré odporujú tomuto obvineniu z podvodu a ktoré BMJ zamlčiava:

  1. Otec dieťaťa veril, že MMR vakcína spôsobila úpadok jeho syna do autizmu.
  2. Dieťa bolo primerane liečené.
  3. Podľa otca sa dieťa zotavilo z autizmu.
     

       Otec dieťaťa č. 11 napísal 7.I.1997 Dr. Wakefieldovi, keď ho poprvýkrát chcel dať vyšetriť v Slobodnej kráľovskej nemocnici:

"Naša zanietená snaha zachrániť synovi život priniesla svoje ovocie. Ako malé dieťa, neschopné komunikácie, nastúpil do normálnej škôlky za pomoci opatrovníka. Je dosť inteligentný a robí pokroky, stále však bojuje s črevnou chorobou, o ktorej sa domnievame, že je vírusová - z MMR vakcíny."

       Áno, z vakcíny. Keď tento otec videl, ako bol opísaný v BMJ, povedal:

"Článok pána Deera ma vykresľuje ako iracionálneho, keď naďalej verím, že MMR vakcína spôsobila ťažkosti, ktoré časovo predchádzali jej podaniu."

       A ako presne sa toto dieťa zotavilo z toho, o čom jeho otec veril, že to bolo očkovaním spôsobené poškodenie zdravia? Vo svojom liste píše:

"V marci 1994 sme navštívili Dr. [meno vynechané] a jeho batéria imunologických testov poukázala na imunodeficienciu, ako sa môžete dočítať v jeho správe. Jeho podozrenia, že problémy môjho syna spôsobilo očkovanie MMR vakcínou, sú spomenuté v jeho liste. Synovi bola okamžite nasadená liečba vnútrožilovo podaným imunoglobulínom (IVIG) v dávke 400mg/kg telesnej váhy každé 4 týždne v [meno kliniky vynechané], a tá bola značne úspešná."

       Imunoglobulín sa podáva vnútrožilovo za účelom zvýšenia hladiny protilátok u imunodeficientných pacientov (pacientov s oslabenou imunitou), a vo vysokých dávkach na reguláciu autoimunitných ochorení.

       Otec dieťaťa č. 11 vzal svojho syna k inému poprednému imunológovi, ktorý vyhlásil, že titer vírusu osýpok bol nad merateľnou hranicou. Vyšetrenia u tretieho lekára odhalili, že syn "trpí neurčitým zápalovým ochorením čriev."

       To bol ten zjavný nový syndróm, ktorý liečili lekári v Slobodnej kráľovskej nemocnici a ktorý Dr. Wakefield skúmal — neurčité alebo nešpecifické zápalové ochorenie čriev a úpadok do autizmu, vo väčšine prípadov (podľa rodičov alebo lekárov) v časovej následnosti po očkovaní MMR vakcínou. Otec dieťaťa č. 11 sa o tomto výskume dozvedel od svojich amerických lekárov a bol prvým, kto letel ce Atlantik, lebo sa domnieval, že jeho syn vykazuje ten istý vzorec. Prvá štúdia série prípadov 12 takýchto detí vrátane dieťaťa č. 11  bola zverejnená v časopise The Lancet v roku 1998.

       Lenže túto jasná postupnosť — očkovanie, choroba, úpadok do autizmu, chronické ochorenie čriev, liečba, zotavenie sa — by ste v BMJ hľadali márne, hoci Deer sa s otcom dieťaťa č. 11 stretol 2x, v Kalifornii i v Londýne, a komunikoval s ním aj e-mailom.

       Nedočítate sa tam ani to, že dieťa č. 11 je teraz na vysokej škole v Kalifornii po tom, čo zmaturovalo s vyznamenaním.

       Liečbu, o ktorej tento otec hovorí, a jej odôvodnenie, popisuje podrobne americký lekár, ktorý ju aplikoval. "U pacientov s autizmom bolo pozorovaných mnoho imunologických abnormalít," povedal o tom následne na stretnutí rodičov autistických detí. Povedal tiež, že všetky deti, ktoré liečil (vrátane dieťaťa č. 11), upadli do autizmu po očkovaní MMR vakcínou.

"NK bunky (prirodzení zabijaci) ... ktoré, ako sa ukazuje, hrajú významnú úlohu pri obrane pred vírusom nakazenými a rakovinovými bunkami, majú u pacientov s autizmom obmedzenú funkčnosť i množstvo. Táto deficiencia môže hrať úlohu vo zvýšenej náchylnosti na rôzne nákazy, ktoré naoplátku hrajú úlohu v patogenéze autizmu."

       Následne popisuje použitie IVIG v takomto prípade, v dávke 400 mg/kg telesnej váhy:

"IVIG sa používa na liečbu širokej palety vrodenej imunodeficiencie (oslabenej imunity), autoimunitných a imunitno-zápalových porúch, vrátane demyelinizujúcej polyneuropatie, roztrúsenej sklerózy a Guillain-Barrého syndrómu."

       U autistických pacientov:

"Výsledky liečby IVIG ukazujú značné zlepšenie, i keď u rôznych pacientov v rôznej miere, v oblasti recipročnej spoločenskej interakcie, slovnej i mimoslovnej komunikácie a v repertoári činností a záujmov u všetkých detí. Jeden z týchto pacientov bol "úplne vyliečený" a navštevuje normálnu školu."

       Deer mal mnoho pírležitostí zozbierať tieto zásadné skutočnosti a napísať o nich. Napriek tomu to neurobil. Prečo? Takýto podrobnejší opis by totiž protirečil obvineniam Dr. Wakefielda z podvodu, ktoré Deer zverejnil v BMJ. Nemožno jednoducho mať dieťa liečené z údajného nežiaduceho účinku očkovania, ktoré sa (podľa otca) uzdravuje, ak sa snažíte tvrdiť, že očkovanie bolo vykonané až po nástupe regresívneho autizmu, že časová postupnosť bola zmanipulovaná Dr. Wakefieldom a že otec bol rozčúlený z Wakefieldovho podvodu.

       Namiesto toho Deer uplietol príbeh, v ktorom použil iba kúsky pravdy a využil preklep v prepúšťacej správe na to, aby mohol tvrdiť, že Dr. Wakefield sfalšoval údaje o úpadku do autizmu a o ochorení čriev.

       Úžasne, vynásobené 12-imi, takéto šikovné lži sa skrývajú za celým obvinením Dr. Wakefielda z podvodu, ktorého sa dopustil BMJ. Redaktorka BMJ Fiona Godlee vo svojej prednáške v NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravotnícky v USA - pozn. prekl.) hovorila o "viacerých nezrovnalostiach", vyrobených Dr. Wakefieldom v popise

"zápalových ochorení čriev, regresívneho autizmu a tvrdení rodičov, že očkovanie MMR vakcínou bolo pôvodcom týchto problémov. Tieto články v BMJ hovoria o tom, že keď tieto tri veci Dr. Wakefieldovi nevyšli na 12 skúmaných deťoch, ako aj na ďalších deťoch tak, ako sa mu to hodilo, pozmenil údaje tak, aby sa tieto tri veci objavili."

       V skutočnosti však v prípade č. 11 to bol BMJ a nie Dr. Wakefield, kto "pozmenil údaje tak, aby tieto tri veci" zmizli.

       Až kým som otca dieťaťa č. 11 nevystopoval, neboli údaje o prípade č. 11 dostupné na nezávislé preverenie, pretože proces u britskej GMC (General Medical Council = Všeobecná lekárska rada; registračný a regulačný orgán pre lekársku prax vo Veľkej Británii - pozn. prekl.), vedený proti Dr. Wakefieldovi a dvom ďalším lekárom, nezahŕňal tento americký prípad. Fiona Godlee pritom hovorí, že všetky údaje boli overené pred tým, ako tento recenzovaný článok (peer-reviewed, tzn. zhodnotený inými nezávislými odborníkmi z daného odboru - pozn. prekl.) bol v BMJ zverejnený.

       Nič to preto, otec dieťaťa č. 11 je bohatým obchodníkom a inžinierom s diplomom z Kalifornskej univerzity v Berkeley (University of California, Berkeley), a tak sa ukazuje, že zdravotné záznamy jeho dieťaťa boli pravdepodobne tými najdôkladnejšie preverenými a medzi tými najlepšie zdokumentovanými spomedzi tých detí, ktoré sa objavili v Slobodnej kráľovskej nemocnici počnúc rokom 1995. A jednoducho nie sú v súlade s tým, čo zverejnil BMJ.

       Na rozdiel od ostatných rodín, ktoré vyšli na mizinu v snahe vyliečiť svoje deti alebo jednoducho nemali prístup k primeranej zdravotnej starostlivosti, otec č. 11 mal dostatok prostriedkov na to, aby skúšal spôsoby liečby, ktoré nielenže boli mimo lekárskeho hlavného prúdu (mainstreamu), ale boli tiež drahé a ťažko dostupné. Mohol si dovoliť ísť za jedným lekárom, potom za iným a následne za ďalším. Dokonca zaplatil nezávislý výskum očkovania v súvislosti s autizmom a povedal mi:

"Mnoho detí bolo poškodených farmaceutickými firmami skrz očkovanie."

       Deera mi opísal ako "posadnutého" a dodal:

"Vidím uňho určité skreslenia. Mohol byť zmanipulovaný farmaceutickými firmami."

       Ako však uvidíme, ten istý nezávislý prístup a vedecké pozadie, v spojení s neskrotnou túžbou uzdraviť svojho syna, viedli tiež k nedohodám a rozporom so Slobodnou kráľovskou nemocnicou a Dr. Wakefieldom. V prekotnom víre osudu práve to dovolilo BMJ obsadiť otca dieťaťa č. 11 do úlohy korunného svedka vo vykreslení spojitosti medzi MMR vakcínou, úpadkom do autizmu a ochorením čriev čoby "vykonštruovaného podvodu".

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabralo prekladateľovi vyše 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.