Vykonštruovaný podvod — 1. časť, v ktorej Murdochov novinár zavádza matku autistického dieťaťa

26.08.2011 13:33

Age of Autism18.VII.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok "An Elaborate Fraud, Part 1: In Which a Murdoch Reporter Deceives the Mother of a Severely Autistic Child"
       z angličtiny preložila Ing. Lucia Mušková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       5.I.2011 obvinil britský lekársky časopis British Medical Journal (BMJ) Dr. Andrewa Wakefielda zo spáchania vykonštruovaného podvodu v kontroverznom článku, uverejnenom v lekárskom časopise The Lancet v roku 1998. Článok pojednával o 12 deťoch, u ktorých sa vyvinulo zápalové ochorenie čriev choroba a úpadok do autizmu po podaní vakcíny MMR. Titulný článok prvého tohtoročného vydania BMJ z pera novinára Briana Deera sa zameral na "podvrhnuté údaje za tvrdeniami, ktoré vyvolali celosvetový strach z vakcíny proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR)."

       Deer identifikoval rodičov niektorých z týchto (v článku v časopise Lancet nemenovaných) detí a urobil s nimi rozhovory, z ktorých, ako píše, vyplývajú významné nezrovnalosti. "Cestoval som do rodinného domu 80 míľ severovýchodne od Londýna, aby som sa dozvedel o dieťati č. 2 od jeho matky“, napísal Deer v jednom rozhovore. Dieťa trpelo silným autizmom a črevnými problémami, ktoré matka pripisovala MMR vakcíne.

       Čo však Deer v článku BMJ nepovedal, klamal tejto matke o svojej skutočnej identite a predstavil sa ako Brian Lawrence (jeho prostredné meno). Deer v minulosti napísal veľa článkov kritických k tvrdeniam rodičov o očkovaním spôsobených poškodeniach zdravia, takže sa bál, že ak udá svoje skutočné meno, matka dieťaťa č. 2 s ním nebude chcieť hovoriť. Keby si totiž prezrela jeho blog, pravdepodobne by ho vyhodila zo svojho domu a nezniesla by niečo, čo sa nakoniec premenilo na šesťhodinovú inkvizíciu.

       Dokonca si pre svoju falošnú identitu vytvoril falošnú e-mailovú adresu lawrence_b_st@yahoo.com, ktorú využil pre komunikáciu s ňou.

       Prečo tak uznávaný časopis, ako je BMJ, dovolil takúto zákernosť voči matke dieťaťa, ktoré, nech už je príčina akákoľvek, je ťažko postihnuté? V čase, keď prebehol spomínaný rozhovor, tzn. v novembri 2003, viac ako sedem rokov pred publikovaním predmetného článku, Deer ešte pre BMJ nepracoval. Bol najatý londýnskym časopisom The Sunday Times.

       Časopis The Sunday Times vlastní Rupert Murdoch a je súčasťou divízie News International, na ktorú v Anglicku padol obrovsky tieň obvinení za používané spravodajské taktiky - podvodne získavané dôverné informácie, podplácanie polície, odpočúvanie 9000 telefónnych čísiel, nadobudnutie prístupov k bankovým kontám a používanie veľkých finančných čiastok na umlčanie niektorých obetí.

       Článok v BMJ s názvom "Ako bol prípad proti MMR vakcíne upravený" má teda korene v Sunday Times. A je nápadne podobný inému článku, ktorý Deer napísal pre Sunday Times dva roky predtýmv - vo februári 2009. Ten článok mal nadpis "MMR doktor Andrew Wakefield upravil údaje o autizme", uvádza mnoho rovnakých údajov a spomína mnohé z osôb, zmienených článkom v BMJ.

       Schválenie BMJ - podobne ako aj Britského zväzu lekárov, ktorý tento časopis vydáva - poskytli Deerovi "peer-reviewed" platformu (pozn. red.: "peer reviewed" znamená skontrolovaný/zhodnotený iným odborníkom z daného odboru, čo má signalizovať vyššiu dôveryhodnosť daného článku či časopisu), z ktorej sa tento príbeh šíril široko-ďaleko ako jasný dôkaz podvodu. BMJ opatril tento príbeh aj poznámkami pod čiarou, grafmi, úvodníkom, komentármi a tým, čo sa nazýva "kontrola redaktora".

       Je však jasné, že jadro článku a zároveň jadro problému vzniklo už v čase, keď Deer pracoval pre Sunday Times. Spolu s dôkazmi prezentovanými na výsluchoch pred Všeobecnou lekárskou radou (General Medical Council = GMC) napísal Deer v Sunday Times, že sa opieral o "bezprecedentný prístup k zdravotným záznamom, obrovské množstvo dôverných dokumentov a spoluprácu s rodičmi počas vyšetrovania pre potreby časopisu". Jeho práca, ako sa vyjadril, odhalila "selektívne hlásenie a úpravu zistení, ktoré umožnili vyhlásiť, že jestvuje spojitosť medzi MMR vakcínou a autizmom."

       Deer nezverejnil identitu dieťaťa č. 2 alebo jeho matky ani v Sunday Times ani v BMJ - nemusel. Uviedol ich mená vo svojom blogu (a následne ich vymazal), ba čo viac - tie mená boli známe, pretože matka vypovedala na podnet výskumníkov a bola žalobkyňou v neúspešnom súdnom spore ohľadne MMR vakcíny. Deer však uviedol, že akékoľvek obvinenie jeho osoby zo "zverejnenia dôverných informácii na webe" je nepravdivé.

       Odhliadnuc od falošných zámienok a dôvernosti údajov, etický kódex BMJ zakazuje použitie kohokoľvek zdravotných informácii bez jeho písomného súhlasu - a to dokonca aj vtedy, keď ide o anonymnú osobu.

       "Akýkoľvek článok, ktorý obsahuje osobné zdravotné údaje o identifikovateľnej žijúcej osobe, musí mať pacientov výslovný súhlas predtým, ako ho môžeme publikovať", hovorí sa v etických zásadách (zvýraznenie je prebraté z pôvodiny). "Požadujeme od pacienta, aby podpísal náš formulár o súhlase so zverejnením údajov, čo si vyžaduje, aby si pacient daný článok prečítal."

       Ak by tak spomínaná matka urobila, BMJ by si vypočul spŕšku ostrých slov ohľadne "Briana Lawrenca", Briana Deera a následného jednania so Sunday Times. To bude predmetom ďalšieho dielu tohto seriálu článkov.

 

O autorovi

       Dan Olmsted je redaktorom internetového denníka Age of Autism (Vek autizmu) a spolu s Markom Blaxillom napísal knihu "The Age of Autism – Mercury, Medicine, and a Man-Made Epidemic" ("Vek autizmu - ortuť, zdravotníctvo a človekom vytvorená epidémia").

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť