Vyjadrenie žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. k Vyjadreniu žalovaného Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu k Odvolaniu žalovaného voči predbežnému opatreniu

18.10.2017 13:20

MUDr. Štefan ZELNÍK, PhD.
v zastúpení: JUDr. Tatiana POLKOVÁ

 

Stanovisko k oznámeniu zo 16.VIII.2017

Stanovisko k oznámeniu zo 16.VIII.2017

 

Stanovisko k vyjadreniu žalovaného z 21.VIII.2017

Stanovisko k vyjadreniu žalovaného z 21.VIII.2017

 

Obálka

Obálka

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.