Vyjadrenie sa žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. k Odvolaniu sa žalovaného Ing. Mariána Filla voči Uzneseniu Okresného súdu Žilina o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

30.07.2017 07:03

prof. MUDr. Vladimír OLEÁR, CSc.
v zastúpení: JUDr. Tatiana POLKOVÁ

Výzva súdu

Výzva súdu

 

Strana 1

Strana 1

 

Strana 2

Strana 2

 

Návrh žalobcu

Návrh žalobcu

 

Obálka

Obálka