Vyjadrenie bioetika prof. MUDr. Jozefa Glasu, PhD., CSc. k otázkam poslucháča rádia Lumen

06.03.2013 00:49

Ing. Marián Fillo

 

       V prvom rade by som sa rád ospravedlnil prof. MUDr. Jozefovi Glasovi, PhD., CSc. za to, že som mu uviedol nižší titul doc. (docent), nie vyšší prof. (profesor), i keď si za to v podstate môže sám, pretože jeho neaktuálne tituly som odpísal zo stránky Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, n.f., ktorého je správcom/vedúcim.

prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.

       Dnes som sa dozvedel, že sa prof. Glasa posťažoval poslucháčovi rádia Lumen Rastislavovi Fukasovi, ktorý mu 31.I.2013 o 23:47 poslal sadu zásadných otázok v súvislosti s prejavom prof. Glasu na rádiu Lume n 30.I.2013, že prečo nemáme záujem zverejniť ďalšiu korešpondenciu prof. Glasu s Rastislavom Fukasom:

       Vážený pán Fukas,

       a prečo nemajú záujem uverejniť aj celú našu priateľskú korešpondenciu: myslím, že obsahuje dostatok usmernenia k tomu, aby si súdny čitateľ, keď už si tie "pseudopravdy" nebude vedieť hneď aj úplne sám vyvrátiť, bude aspoň možno vedený ku kritickému uvažovaniu a nebude ich od p. Ing. Filla nekriticky "papať" ako svojho druhu "slovobožie". Už to by bolo veľmi záslužné a morálne hodnotné.

       S úctou a srdečným pozdravom - JG

       Vážený pán prof. Glasa, vec sa má jednoducho tak, že som túto korešpondenciu až do dneška nemal k dispozícii a preto som ju (pochopiteľne) ani nemohol zverejniť. Činím tak teraz.

       Len krátky komentár: svojich čitateľov/poslucháčov opakovane vyzývam, nech mi NEVERIA ANI SLOVO, ale sami študujú, logicky premýšľajú, nech kladú otázky odborníkom a kompetentným úradníkom, nech si overujú každé jedno moje tvrdenie, namietajú, kritizujú..., skrátka: nech sa nesprávajú ako OVCE, ktoré len vymenili pastiera - napr. prof. Dluholuckého alebo Glasu trebárs za mňa alebo Mgr. Petra Tuhárskeho.

       Od nikoho nechcem, aby čokoľvek, čo poviem, "papal ako svojho druhu slovobožie". Ak niečo také prof. Glasa tvrdí, nech to láskavo doloží aspoň jedným jediným príkladom. Ak to neurobil a neurobí, je to pre mňa príklad, ako prof. Glasa podľa seba súdi mňa.

       Okrem toho: prečo ma prof. Glasa (bioeticky?) ohovára za mojím chrbtom a nenapíše mi svoje priania priamo v odpovedi na môj e-mail, ktorý som mu poslal 24.II.2013 19:38??? Na to, že by mu chýbala moja e-mailová adresa sa rozhodne sťažovať nemôže. Aj keby ten môj e-mail nedopatrením zmazal, nie je nič ľahšie než "vygoogliť" si moju adresu.

       Nebudem už viac zdržiavať a uvádzam sľubovanú konverzáciu s prof. Glasom. Túto odpoveď poslal prof. Glasa 2.II.2013 na otázky Rastislava Fukasa:

 


Vážený pán Fukas,

       ďakujem za Váš záujem i za pomerne podrobný e-mail.

       Z Vášho e-mailu vyplýva, že Vaše odpovede na otázky, ktoré kladiete, poznáte. Prečo ste mi teda napísali?

       S úctou a srdečným pozdravom - JG

 

       P.S.: Slovenským "iniciatívam", ktoré naznačujete, hoci presne nepomenúvate, chýba, pokiaľ som (nie celkom podrobne) oboznámený s ich argumentáciou i rétorikou, podľa môjho názoru, práve to rozlišovanie, úcta k pravde, pokora a skromnosť pri snahe o individuálne i spoločné dobro, ktoré som si dovolil zdôrazniť vo svojom nedávnom "rozprávaní" vo vzťahu k hľadaniu naozajstných riešení bioetických problémov, o ktoré ide. Obávam sa, že práve z tohto dôvodu ich aktivity, pokiaľ ich môžem do istej miery "poznať po ovocí", hoci aj môžu byť vedené úprimne dobrým úmyslom, prinášajú v konečnom dôsledku viac negatív, ako sú samotné problémy, ktoré sa podujali riešiť.

___________________________________________

Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF LF a ÚZE FOaZOŠ SZU
Limbová 12 - 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.769, fax: 02/59370.770
jozef.glasa@szu.sk


 

       Rád by som podotkol, že Rastislav Fukas pomenoval dve slovenské iniciatívy celkom presne - jednu (Iniciatívu pre uvedomenie si rizík očkovania) úplne presne, druhú (Petíciu za slobodnú voľbu v očkovaní) takmer presne. Citujem R. Fukasa:

"Ja na Slovensku poznám 2 iniciatívy. Jedna je za slobodu v očkovaní a druhá je za uvedomenie si rizík očkovania."

       To len na margo toho, komu chýba "úcta k pravde".

       Rastislav Fukas na to odpovedal 3.II.2013 o 22:53:

 


       Áno, moje odpovede poznám a rád by som vedel, aké sú Vaše odpovede, lebo ak sa zhodujú s mojimi, tak sa potom pýtam, prečo kresťanskí bioetici (ako Vy a tiež pán Vigľaš) pomenúvajú iba výhody očkovania a nehovoria nič práve o etických rozporoch očkovania na Slovensku.

       Ďalej nazývate "hlúposťou" bojovať proti očkovaniu. Pritom sa objavuje čoraz viac vedeckých článkov, ktoré hovoria proti očkovaniu. Naproti tomu tí, čo sú za očkovanie, majú veľmi málo vedeckých argumentov v prospech očkovania. Skôr sú to dogmatické tvrdenia, (potvrdil mi to aj jeden lekár, ktorého dcéra - mimochodom - dostala do 2 týždňov po očkovaní cukrovku). A potom argumentácia v prospech očkovania vyzerá tak ako napr. tu: https://ockovanie.org/reakcia-na-rozhovor-bakos.html.

       Taktiež hovoríte, že ich aktivity prinášajú viac negatív. To pravdepodobne ale nepoznáte negatíva samotných očkovaní. Tieto iniciatívy združujú dosť ľudí, ktorí majú nielen teoretické negatívne skúsenosti s očkovaním. Akurát sa na Slovensku podľa zdravotníckych autorít ešte nevyskytla v súvislosti s očkovaním žiadna väčšia komplikácia. Akurát to nevedia dokázať. To je tá úcta k pravde?

       Tie iniciatívy teda pomenujem:

R. Fukas


 

       4.II.2013 prof. Glasa odpovedal:

 


Vážený pán Fukas,

       z Vašej odpovede som nepochopil, prečo ste mi vlastne napísali. Prepáčte.

       Bohužiaľ, zatiaľ nemám dôvod zmeniť svoj osobný názor na pôsobenie Vami pomenovaných iniciatív (krátke zdôvodnenie som už naznačil).

       Celej doterajšej pseudo-diskusii o problematike očkovania (obe spomínané stránky pôsobia, podľa môjho názoru, ako odstrašujúci príklad) chýbajú práve tie atribúty, ktoré stručne spomínam vo svojom predchádzajúcom texte. Myslím, že to je hlavným dôvodom toho, že dosiaľ je z toho viac škody, ako dobra.

       Áno, inteligentná, informovaná, pravdivá a úctivá diskusia nie je (nielen) na Slovensku populárna. Ak by sa Vami citované stránky o takúto diskusiu pokúšali, pravdepodobne by už dávno boli zanikli, alebo ostali celkom na okraji záujmu svojich cieľových skupín.

       Momentálne ich, myslím, robí pre tieto cieľové skupiny (pomerne zraniteľných!) osôb zaujímavými až mierne nadpriemerná koncentrácia pseudo-informovanosti a pseudo-odbornosti, ktorú sa im podarilo v danej oblasti/téme zhromaždiť.

       Nezdieľať nekriticky uvedenú (i každú inú) horu hlúposti/í patrí k základným predpokladom/povinnostiam každej poctivej práce v bioetike, ktorá by mala byť predovšetkým o používaní rozumu - a o úcte k pravde.

       Na to nie je vôbec potrebné ani "ťahať Pána Boha za nohy", ani sa oháňať "kresťanstvom".

 

S úctou a srdečným pozdravom - JG

___________________________________________
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF LF a ÚZE FOaZOŠ SZU
Limbová 12 - 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.769, fax: 02/59370.770
jozef.glasa@szu.sk


 

       Prof. Glasa vo svojej odpovedi - rovnako ako na rádiu Lumen - opäť nebol schopný uviesť ani jeden jediný príklad "hlúposti", "pseudo-informovanosti" či "pseudo-odbornosti". No a nekritický prístup je práveže charakteristický pre "odborníkov" ako napr. prof. Dluholucký, ktorý na Slobodnom vysielači v podstate vyzval poslucháčov k tomu, aby mu v otázke hliníka vo vakcínach verili, inak...

       Rastislav Fukas 4.II.2013 o 22:50 odpísal prof. Glasovi:

 


       Písal som Vám preto, lebo som dúfal, že mi objasníte Váš postoj. Voči bioetikom ako Vy a pán Viglaš mám totiž rešpekt už len preto, že majú vo vás dôveru biskupi, a nemôžem pochopiť, prečo jednostranne informujete o blahu očkovania a vôbec nespomínate sporné stránky očkovania. Bez ohľadu na nejaké iniciatívy predsa musíte mať prístup k informáciám a predpokladám, že tieto informácie o tejto oblasti aj hľadáte.

       Ani ja sa nestotožňujem so všetkým, čo píšu na uvedených stránkach. Niektoré informácie sú manipulatívne, tak ako sú manipulatívne informácie od našich zdravotníckych autorít. Ale tá hromada "pseudo-informácií" do mňa vniesla pochybnosť o jednoznačnej prospešnosti očkovania a začínam vidieť aj negatívne stránky očkovania. Je lepšie ignorovať všetky tieto informácie? Hlavne ak zdravotnícke autority sú chabé vo svojej argumentácii za očkovanie a skôr mi to pripomína dogmatické tvrdenia.


 

       Ani ja nesúhlasím so všetkým, čo je zverejnené na tejto stránke. Máme tu napr. vyjadrenia prof. Dluholuckého alebo Dr. Liptáka, s ktorými zásadne nesúhlasím. V rámci slobody slova ich tu však máme a rád by som uvítal ďalšie autorské články obhajcov povinného očkovania, avšak napriek mnohým výzvam títo jaksi nie a nie niečo pre nás napísať.

       6.II.2013 prof. Glasa odpovedal:

 


Vážený pán Fukas,

       vážim si našu doterajšiu komunikáciu i tieto Vaše riadky.

       Ospravedlňujem sa, že nateraz mi robí z časového hľadiska (mám pracovne mimoriadne náročné obdobie, zvyčajne pracujem denne do večerných/nočných hodín...) problém podrobnejšie sa zaoberať jednotlivými otázkami/odpoveďami, resp. ich zdôvodnením, objasnením, keď navyše neviem odhadnúť "level" Vašej informovanosti atď.

       Iste sú to závažné veci - a sú poväčšine už aj (dávnejšie) seriózne zodpovedané. Problém niekedy je, že pre "laika" je ťažké rozoznať, ktoré sú to tie seriózne odpovede... a ktoré "bombastické" tvrdenia a "fakty" sú už dávno vyvrátené, alebo korigované... zdanlivá arogancia, resp. podráždenosť "medicínskych autorít" vyplýva niekedy z toho, že sa im z odborného (nie pseudo-odborného alebo nedostatočne informovaného) hľadiska javia mnohé kladené otázky až príliš naivné, či hlúpe alebo aj pokrivené/tendenčné... ale myslím, že tie autority by si mali dať čas a prácu veci vysvetliť v dostatočnom rozsahu, hĺbke, ako aj zrozumiteľnosti (aj komplikované sa dá vysvetliť zrozumiteľne). Na druhej strane niekedy chýba ochota tie autority počúvať, lebo to bombastické, konšpiratívne a senzačné je zaujímavejšie...

       Prosím, všimnite si stránku www.kklz.sk - robievame mesačné diskusné stretnutia, iste budú aj takéto, resp. príbuzné témy. Nech sa páči prísť. Nie je to len pre zdravotníkov, ale pre všetkých, ktorí sa o tieto otázky zaujímajú.

 

S úctou a srdečným pozdravom - JG
___________________________________________
Prof. MUDr. Jozef Glasa, CSc., PhD.
ÚFKEF LF a ÚZE FOaZOŠ SZU
Limbová 12 - 14, 833 03 Bratislava
tel.: 02/59370.769, fax: 02/59370.770
jozef.glasa@szu.sk


 

       To je všetko, čo som dostal na zverejnenie.

sponzori Ústavu medicínskej etiky a bioetiky       Zhrnuté: absolútne nijaký skutočný argument zo strany prof. Glasu, len samé kydanie hnoja na tých, čo nie sú ovce, na tých, čo odporujú hlavnému prúdu v medicíne, na tých, čo majú veľmi dobré a vedecky podložené dôvody na tento odpor, na tých, ktorým "odborníci" a úradníci nie sú schopní dať uspokojivé odpovede. Prof. Glasa vyzýva k tomu, aby čitatelia/poslucháči nebrali moje vyjadrenia nekriticky ako "slovobožie" (a presne k tomu istému vyzývam aj ja, ale nielen vo vzťahu ku mne, ale aj vo vzťahu k "autoritám", vrátane prof. Glasu, "padni komu padni"), ale jedným dychom de facto vyzýva k počúvaniu autorít, ktoré (ako dokonca on sám priznáva) nie sú schopné (pardón, "nedali si čas a prácu") kriticky mysliacim občanom (kresťanov nevynímajúc) vysvetliť tú hlavno-prúdovú (mainstreamovú) "pravdu". A čo je najhlavnejšie: prof. Glasa absolútne nijak neodpovedal na pôvodne položené otázky, iba uhýba a vyhovára sa. Nevie odpovedať, alebo by mu bolo blbé dať pravdivé odpovede na položené otázky, čím by však nevyhnutne musel poškodiť povesť sponzorov (ním samým vedeného) Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, medzi ktorými nechýbajú traja najväčší výrobcovia vakcín: GlaxoSmithKline, Pfizer a Sanofi???

       Tiež by ma zaujímalo, čo pán prof. Glasa hovorí na článok iného katolíckeho bioetika - ThDr. Reného Baláka: "Etické aspekty vakcinácie v pediatrickej starostlivosti o dieťa vo svetle vybraných dokumentov Katolíckej cirkvi", v ktorom - na rozdiel od vyjadrení prof. Glasu - sú aj skutočne dobre podložené logické argumenty, odkazy na zdroje a naopak - nie je v ňom žiadne nepodložené kydanie hnoja na názorových oponentov.

       Pripomínam tiež moju kritiku ďalšieho bioetika - ThLic. Jána Viglaša, ktorý napriek opakovaným výzvam na ňu doposiaľ neodpovedal: "Bioetik ThLic. Ján Viglaš na Rádiu Lumen verejne obhajoval neetické vakcíny". Celistvú bioetickú argumentáciu PROTI niektorým očkovacím látkam, vrátane povinného očkovania proti ružienke, nájdete aj v článku "Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute" v bode III. Odvolania.

       Na záver si neodpustím otázku: Ako je možné, že niektorí katolícki bioetici (ako napr. ThLic. Ján Viglaš a prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.) na jednej strane broja proti umelým potratom (v čom majú moju osobnú podporu), na druhej strane však nemajú žiadny (alebo aspoň nie vážny) problém s umelými potratmi v súvislosti s výrobou a vývojom očkovacích látok???

 

       Viď tiež:

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku (vrátane doplnenia mäkčeňov a dĺžňov do citovaných e-mailov, pravopisnej a typografickej korektúry a grafickej úpravy) zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Vyjadrenie bioetika prof. MUDr. Jozefa Glasu, PhD., CSc. k otázkam poslucháča rádia Lumen

buy cialis online cialiswithdapoxetine.com

buy cialis usa | 11.11.2021

https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis online

cialis online cialiswithdapoxetine.com

cialis with dapoxetine overnight to | 09.11.2021

cialis generic https://cialiswithdapoxetine.com/

buy cialis usa cialiswithdapoxetine.com

can ubuy cialis on streets | 05.11.2021

cialis online <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis tadalafil & dapoxetine</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

best prices for cialis 20mg | 02.11.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a> cialis 20mg

cialis alternative cialiswithdapoxetine.com

cialis 20 mg | 30.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20 mg</a> buy cialis online

cialis dosage cialiswithdapoxetine.com

buy cialis usa | 26.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">best prices for cialis 20mg</a> cialis dosage

cialis generic cialiswithdapoxetine.com

buy cialis usa | 23.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a> cialis alternative

cialis price cialiswithdapoxetine.com

cialis price | 20.10.2021

generic cialis <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a>

cialis price cialiswithdapoxetine.com

cialis 20mg | 13.10.2021

cialis generic <a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis 20mg</a>

cialis 20 mg cialiswithdapoxetine.com

cialis without a doctor prescription | 07.10.2021

<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis pills</a> cialis 20 mg

cialis original use

treania | 05.05.2021

<a href=https://gcialisk.com/>cialis prescription online

viagra cialis comparison

Rhikilt | 14.04.2021

https://vskamagrav.com/ - kamagra next day delivery

cialis steroid Jerweete

treania | 12.12.2020

levitra capsulas tertkalf <a href=https://xbuycheapcialiss.com/>cialis cheapest online prices</a> kameMype achat cialis pharmacie

povinnosť

tibus | 20.08.2015

Ak je niečo povinné, musí to mať pádny dôvod. Narastajúce nové choroby, ktorých sa tvárime, že nepoznáme príčinu, môžu mať pôvod v tej povinnosti. Nikto nedokáže stopercentnú bezpečnosť žiadneho zásahu do ľudského organizmu. Ani tí najväčší odborníci. Iba ak by naše informácie o fungovaní ľudského organizmu a doň vpravených látok boli kompletné. Na to si však bude treba niekoľko storočí počkať.

preco katolici obhajuju ockovania napriek odporu voci potratom

Jana RT | 24.05.2013

zial, pontifikalna akademia pre zivot vydal stanovisko, v ktorom tvrdi, ze ak neexistuje alternativa vakcinam, vyrobenych z potratenych ludskych embryi, tak pre "ochranu verejneho zdravia" je moralne pripustne pouzit aj vakciny vyrobene neeticky skrz potraty. akademia vsak neriesila otazku toho, ci vakciny su naozaj na ochranu verejneho zdravia a ich rizikovost, ci priam skodlivost. myslim, ze sa v tejto veci postupne vytvara tlak. viem, ze uz i na Teologickej fakulte v KE sa o tom zacina diskutovat a snad casom aj vatikanski bioetici prehodnotia tuto stranku veci. asi im zatial vsak tuto otazku nikto nepolozil z tohto uhla a vlastne ich stanoviska su k aktualne kontroverznym temam suvisiacim so zivotom.
ich stanovisko je problematicke pre katolikov v tych krajinach, kde si obcania mozu uplatnit nabozensku vyhradu, napr. v USA. jednoducho sa nemozu odvolat na katolicke ucenie, lebo to neobsahuje taku vyhradu, nastastie aspon v USA existuje aj tzv. filozoficka vyhrada.

Re:preco katolici obhajuju ockovania napriek odporu voci potratom

rodic | 24.06.2013

academia pro vita neriesila vo svojom dokumente viacero dolezitych suvislosti. v rime ako aj v zapadnom svete o tom diskutuje. na SK tento zavazny moralny problem ako prvy z katolickych bioetikov zacal riesit Dr Rene Balak, PhD, v roku 2011 mal prednasku o tom na konferencii Ochrana zivota. zrovna vtedy bola konferencia zamerana na pediatricke zalezitosti.
katolici sa mozu a maju odvolat na vyhradu vo svedomi. nie je moralne dovolene vyuzit vrazdu desiatok nenarodenych deti ktore predchadzali vyvinutiu niekktorych binkovych kultur pouzivanych v niektorych vakcinach, pre dekalrovane dobro inych

oprava

rodic | 24.06.2013

v druhej vete chyba "sa"
v poslednej vete "bunkovych"
ospravedlnujem sa

k profesorovi Glasovi

reakcia | 26.03.2013

Poznám vás pán profesor Glasa a to nielen ako pedagóga, ale aj ako lekára človeka a nesmierne si vás vážim, že ste sa k očkovaniu vyjadrili tak, ako ste sa vyjadrili aj keď ste padli supom do náručia. Zrejme ste ani netušili do čoho idete. My -odborníci na vakcináciu sme už dávno prestali hádzať perly sviniam, lebo každý z tých, čo očkovaniu čo i len trošku rozumie a ozve sa v jeho prospech je antivakcinistami zotretý spôsobom ktorý nemá s etikou nič spoločné. Nech vás teší to, že pre nás odborníkov ste človek s veľkým Č a týmto, čo ich živia tieto stránky už perly nikdy nehádžte

Re:k profesorovi Glasovi

stara mama | 27.03.2013

študent p. Glasu práve prehovoril...,

Re:k profesorovi Glasovi

pre reakcia | 30.03.2013

Vážená reakcia, ak sme pre Vás SVINE a SUPY vy odborníčka na očkovanie ako sama seba nazývate (ste určite žena, lebo takéhoto riťolezectva by chlap chlapovi schopný v písomnom prejave nebol), tvrdíte, že ste nám už dávno tie perly prestali hádzať, no tak v tom jedinom máte pravdu, lebo nám nehádžete perly ale sračky, a nielenže hádžete, ale tým supom a sviniam, ktorými pre vás zjavne obyčajní ľudia sú, tie sračky vakcíny aj NANUCUJETE. Vy určite nie ste s veľkým Č., že pán Glasa je s veľkým Č. takých pánov s veľkým Č. je habadej a nechvália sa tým....

Re:Re:k profesorovi Glasovi

gojko mitič | 10.05.2013

oni odborníci na vakcináciu čo "slušne" povedané prestali hádzať perly sviniam, čo NÁS naočkovali už 4. dňových dobytčím patogénom ako keby sme boli DOBYTOK hovädzí, nikdy neboli odborníkmi, ....treba byť ale na pozore tie "perly" tým sviniam dobytčím neprestali hádzať, vymysleli vakcínu proti "prasačej" chrípke. :-)

Re:Re:k profesorovi Glasovi

hladajuci | 22.11.2013

ja som do dnesneho dna nepocul od Glasu jediny agument vo vedeckej rovine ak ide o ockovanie. len osobne utoky a invektivy. nenasiel som od neho jediny bioeticky odborny clanok (asi sm zle hladal.)

BIOETIK GLASA POZOR!

J.N. | 14.03.2013

Vrelo odporúčam prečítať si toto vyjadrenie pána bioetika voči zaobchádzaniu s mŕtvolami: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20121009039 Škoda, veľká škoda - a je to paradox - že pánovi bioetikovi Glasovi sa myšlienky nespojili, a tak ako sa vehemente dožaduje etického zaobchádzania s mŕtvym ľudským telom, odvolávajúc sa na medzinárodné dohovory a ľudské práva, že tento istý názor a morálny postoj NEDOKÁŽE APLIKOVAŤ VOČI ČLOVEKU ŽIVÉMU, pokiaľ ide O SLOBODU V OČKOVANÍ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Podľa konov, či zákonov?

Rajka | 12.03.2013

Nikto nemá právo manipulovať s mojim telom! Je moje, mám ho jedno pre celý svoj život, a mám právo robiť s ním to, čo sama uznám za vhodné. Titulovaní hovoria, že oni sú vzdelaní, a že oni najlepšie vedia, čo potrebujeme. To nieje pravda. Oni nám môžu niečo odporučiť na základe ich štúdia a výskumov. A ja sa sama rozhodnem, či to prijmem, alebo nie. Ja viem sama rozhodnúť o sebe a svojich deťoch. Moje deti sú pokračovaním môjho rodu a nie ich! To nech si ,,páni titulovaní" uvedomia!
Treba konať podľa konov. Kon je nad zákon! Kony sú od Boha, zákony ( za - kon = mimo konania podľa konov) tvoria ľudia - väčšinou pre záujmy elity, a nie pre dobro všetkých.

najvyssia autorita je Boh, nie prof. Glas

bebatka | 10.03.2013

...a vysvetluj potom babke a dedkovi, odchovanym na vsemohucnosti bielych autorit, ze tam nieco nie je s kostolnym poriadkom, ked to povedali v radiu/televizii.... ktore predsa vedia vsetko. tak mi babka doniesla clanok v krestanskom casopise, zdroje informacii ziadne. tak sa jej pytam, ze na zaklade coho tomu veri, ved tu nie su uvedene ani zdroje, odkial cerpali, aby sme si to vedeli overit....a jej odpoved: z internetu. takto rozmyslaju ludia. ked to niekto povie, tak je to pravda. ked ma este aj titul, tak to bude pravda pravduca. a ked to povie dokonca vo verejnom mediu, tak to tak musi byt, lebo inak by to tam nedali....hahaha.
som znechutena a v koncoch z toho, kam az toto moze zajst. co mame urobit?

Re:najvyssia autorita je Boh, nie prof. Glas

Ing. Marián FILLO | 11.03.2013

Môžete sa napr. skúsiť porozprávať s Vaším farárom na túto tému, posunúť mu katolícke dokumenty a vyjadrenia niektorých významných katolíkov k tejto otázke, viď napr. prvé tri články z tohto prehľadu:
www.slobodaVockovani.sk/clanky/temy/potraty/

Môžete sa o tom pobaviť aj s ďalšími ľuďmi z Vašej farnosti a šíriť tak osvetu... A možno sa to potom okľukou dostane aj k Vášej babke a dedkovi.

Re:Re:najvyssia autorita je Boh, nie prof. Glas

hladajuci otec | 25.06.2013

mozno by sa viaceri pobavili na tom ako prebiehala katolicka akcia o ockovani s p.prof.Glasom v BA, ak by dostali link leteckej posty, na zvukovy zaznam tejto akcie.
posluchaci by mali moznost pocut v com spocivaju argumenty tohto cloveka s velkym C:)

dakujem

Slavka | 06.03.2013

Dakujem panovi profesorovi ze mi opat raz otvoril oci...dakujem za to, ze informoval o tom, ze je ako doktor a profesor opat nieco viac ako my vsetci ostatni, ktori pouzivame vlastni rozum a vieme co je to zodpovednost za vlasne zdravie a zdravie nasich deti, dakujem, ze poukazal na vlastnu aroganciu, "ludskost", nadradenost a neochotu zodpovedat jasne polozene otazky. Viac uz nemusi, mne stacilo a som nesmierne stastna, ze v mojom okoli mam lekarov, ktorych mozem nazvat CLOVEK...nevadi im odpovedat na moje otazky,su otvoreni novym informaciam, pretoze vedia, co je to farmapriemysel...a maju deti...

Re:dakujem

J.N. | 07.03.2013

Áno, čo napísala trefne Slávka, k tomu niet čo dodať iba snáď, že áno, profesor Glasa dal krásne najavo svoju nadradenosť, povýšenosť a pseudosladkými rečami ako zmija iba otrávil dušu človeka ale relevantné informácie nijaké nepodal.

Re:dakujem

Laila | 09.03.2013

Slavka, tak to si napisala uplne vystizne, na stastie, nestastie pana prof.Glasu osobne poznam a je to jeden povysenecky pan, ktory naozaj nevie, co je to ludskost, taktiez jeho vyjadrovanie je vysoko inteligentne a my obycajni smrtelnici bez titulu mudr by sme ho nepochopili, lebo sme za svoj zivot neboli na tolkych kongres s farmafirmami ako pan profesor ;)

Senior

Helena | 06.03.2013

https://www.infowars.com/bill-gates-descends-on-austin-in-controlled-pre-planned-appearance/
V tomto dnešnom článku je napísané čo už všetko spôsobil Bill Gates pomocou vakcín, ako pracuje na depopulácii...

Senior

Helena | 06.03.2013

Pred chvíľkou som počula prípad ako starší človek bol obvodnou lekárkou navedení na očkovanie proti chrípke a odvtedy je veľmi chorý. Ja naivní človek sa pýtam: Prečo ho obv. lekárka neinformovala o možných vedľajších účinkoch tohto očkovania? Aké svedomie má táto lekárka? Môže táto lekárka v noci kľudne spať čo zdemoluje zdravie staršiemu človeku?

Re:Senior

tibus | 10.07.2019

lekárka nemá potuchy o všetkých možných reakciách organizmu na všetky možné faktory, ktoré jedinca ovplyvňujú. prípadne ich nemôže všetky brať na zreteľ, lebo by sa musela venovať jednému človkeu celý život. liečba sa predpisuje napriek rôznym rizikám. verím, že lekárka to myslela dobre. bohužiaľ nemala dosť informácií, lebo nie všetky objektívne infromácie majú lekári naservírované, resp. je o nich pomlčané, resp. o nich informujú nekompetentní, ako je zrejmé z uvedenej diskusie.

rozlišovanie a úcta k pravde brata Glasu

GSK, Pfizer, Sanofi | 06.03.2013

Boh a mamona

Nik nemôže slúžiť dvom pánom, pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.

*Mamona v aramejčine znamená majetok, peniaze, zisk. Zosobňuje tyrana, ktorý zotročuje človeka.

biovinič

sanca

hladajuci otec | 06.03.2013

je mi luto ze pan prof.Glasa nevyuzil sancu ako katolicky lekar, vysvetlit svoj odborny nazor na uvedene otazky..mozno si najde cas na napisanie vedeckej studie o danych problemoch.

Re:sanca

alena | 07.03.2013

Hmmm, myslim si, ze skor si na to najdu cas pracovnici PR agentury pracujuci napr. pre GSK, vsak "pan profesor na to nema cas", staci, ked sa pod ten clanok alebo nebodaj "studiu" len podpise...

Re:Re:sanca

Ing. Marián FILLO | 08.03.2013

100 bodov, Alenka!!!
:-)

Re:sanca

rodicia | 24.05.2014

pan prof. Glasa uz napisal clanok: Ockovanie v rodine: medicina a etika v sluzbe zivotu. In: Ochrana zivota XIV /folia univeritatis tynaviensis volXX/ Trnava 2013 s. 129. zial vedecke argumenty pre ockovanie sme tam nenasli. ale propagacne lzi ano. dokonca pan profesor prekrutil (podla neho vyjadrenie) PAV. ale to zjavne nevadi.

odkaz

Stefan | 06.03.2013

odkaz pre prof. MUDr. Jozef Glasa, PhD., CSc.:
Vasa bohorovnost a arogancia typicka pre ludi tohto veku je neuveritelna.
Je mi na grcanie a dufam, ze takychto ludi nebeha po Slovensku vela.

Z jeho odpovedi sa clovek nic nedozvedel, iba keca, keca a keca. Ocividne sa rad sam pocuva, pretoze byt na jedinej jeho prednaske tak spacham samovrazdu.
Toto je ten moralny upadok, ked dokaze "autorita" napisat list, ktoreho obsahom je nic.

Re:odkaz

Renáta Krausová | 06.03.2013

Ja som sa z odpovedí pána profesora dozvedela všetko, čo je potrebné na to, aby si človek utvoril svoju predstavu o tom, kto má záujem pravdivo informovať verejnosť. Je výborné, že sa človek má možnosť oboznámiť s takýmito stanoviskami, keď mu je hneď jasné, kto má a kto už stratil otvorený pohľad na túto problematiku. Je to ľahko čitateľné. Takže ja ďakujem pánu profesorovi a jeho pozíciu mu rozhodne nezávidím. Najhoršie, čo môže jedinec, v akejkoľvek pozícii utrpieť, je strata slobody a nezávislosti. S tým pocitom, keď raz človek precitne, sa musí veľmi ťažko žiť.

Re:Re:odkaz

Rasťo | 03.05.2015

Poklona pani Krausová. Výstižné, niet čo dodať.

Re:Re:Re:odkaz

Rasťo | 03.05.2015

snáď len ...
a ešte ťažšie umierať.

Re:odkaz

filip | 06.03.2013

To si len nesprávne pochopil.Z jeho odpovedí je jasné,že argumenty majú.Tak Glasa, ako Dluholucký,alebo Lipták s Krištúfkovou.
Len ich nemali čas,ani príležitosť predložiť,preto si stádo musí zatiaľ vystačiť s vierou v dobrotu nadnárodných korporácií a ich lokálnych služobníčkov:)
V situácii,keď to 99 percentám ovčanov postačuje,nieje potrebné nič iné.

Re:Re:odkaz

Ing. Marián FILLO | 06.03.2013

No ale napriek tomu im to zvyšné jedno percento (mimochodom: už nás je na Slovensku naozaj cez 50.000? To by bolo celkom pekné číslo) strašne oči kole a preto je predmetom každého jedného vymývania mozgov (pardón, celoživotného vzdelávania) v oblasti očkovania.

Re:odkaz

stara mama | 06.03.2013

Nemožeme od neho chcieť, aby zapredal svojich sponzorov, ja osobne som o tom ani len na chvilku nezapochybovala. Nie Boh a svedomie, ale peniaze sú až na prvom mieste a toto je jednoznačný dokaz - odpovedal a zároven neodpovedal.

Záznamy: 1 - 45 zo 45

Pridať nový príspevok