Vyjadrenia politických strán k nášmu dotazníku ohľadne povinného očkovania a alternatívnej medicíny

31.01.2016 01:30

Ing. Marián FILLO

 

budova Národnej rady Slovenskej republikyDoplnené: článok bol pôvodne vydaný v utorok 26.I.2016 o 2011 a doplnený o vyjadrenia strán č. 8 a 11 v nedeľu 31.I.2016 o 130.

 

    K dnešku (nedeľa 31.I.2016) o 0130 došli zatiaľ odpovede na náš dotazník od týchto strán:

 


 

8. Koalícia Spoločne za Slovensko (Koalícia NP+PaS+SĽS)

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    d) pridáte ďalšie povinné očkovania (napr. proti HPV alebo proti ovčím kiahňam)
    e) iné... (uveďte)
    Prerozdelenie vakcinácií do časových úsekov, ktoré dieťa zvláda

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    d) sprísnite ich (vyššia pokuta, obmedzenia typu neprijatie neočkovaných do škôlky apod.)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    b) ponecháte súčasný stav

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    a) povinná štátna skúška

 


 

11. Most-Híd

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    d) pridáte ďalšie povinné očkovania (napr. proti HPV alebo proti ovčím kiahňam)

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    c) necháte ich v súčasnej podobe

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov — ale len určité

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    a) povinná štátna skúška

 


 

19. Kotleba — Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    e) iné... (uveďte)
    Touto témou sa ĽS Naše Slovensko momentálne nezaoberá.

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    e) iné... (uveďte)
    Touto témou sa ĽS Naše Slovensko momentálne nezaoberá.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    i) iné... (uveďte)
    Touto témou sa ĽS Naše Slovensko momentálne nezaoberá.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    e) iné... (uveďte)
    Touto témou sa ĽS Naše Slovensko momentálne nezaoberá.

 


 

22. Priama demokracia (PD)

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    c) povinné absolvovanie štátom uznaného školenia

 


 

    Keď prídu ďalšie odpovede, priebežne ich budem dopĺňať do tohto článku.

    Odpovede jednotlivých kandidátov na poslancov nájdete v samostatnom článku.