Vyjadrenia kandidátov na poslancov NR SR k nášmu dotazníku ohľadne povinného očkovania a alternatívnej medicíny — 6x DOPLNENÉ

04.03.2016 22:39

Ing. Marián FILLO

 

rokovacia sála v budove Národnej rady Slovenskej republikyDoplnené: Článok bol pôvodne vydaný v utorok 26.I.2016 o 2113 a v nedeľu 31.I.2016 o 1930 bol doplnený o vyjadrenie kandidátky č. 3/117. Následne bol v nedeľu 7.II.2016 o 1248 doplnený o vyjadrenie kandidátky č. 19/85. V sobotu 20.II.2016 o 2020 bolo doplnené vyjadrenie kandidáta č. 17/117. V sobotu 27.II.2016 o 2017 bolo doplnené vyjadrenie kandidáta č. 3/20. V pondelok 29.II.2016 o 2245 bolo doplnené vyjadrenie kandidáta č. 19/89. V piatok 4.III.2016 o 2239 boli doplnené vyjadrenia kandidátov č. 3/143 a 17/20.

 

    K dnešku (piatok 4.III.2016) o 2239 došli odpovede na náš dotazník od týchto kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR):

 


 

3. Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO-Nova)

20. Ľubomír Klieštik

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    b) ponecháte súčasný stav

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    a) nijak

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    i) iné... (uveďte)
    Žiaden, nemám k nim zatiaľ dôveru a nič o nich neviem, s výnimkou homeopatie, neprípustná. Som otvorený rozumnej diskusii, ale odmietam takú alternatívnu liečbu, ktorá je v rozpore s mojím vierovyznaním a ktorú katolícka cirkev neodporúča, či pred ňou dokonca varuje.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    e) iné... (uveďte)
    Som otvorený rozumnej diskusii.

 

117. Ing. Eva Ivanovová

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    b) zmenšíte rozsah povinného očkovania

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    b) znížite ich

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    b) založíte a budete financovať príslušné školy
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov
    Všetky tri sú dobré — to by už záležalo na záujme občanov.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    a) povinná štátna skúška
    b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole
    c) povinné absolvovanie štátom uznaného školenia
    Niektorú z týchto variant, aby to nemohol vykonávať hocikto (každej oblasti sa treba naozaj venovať, študovať a ako každej inej oblasti tomu treba rozumieť predtým, než človek začne praktizovať dané vecí na pacientoch).

 

143. Mgr. Helena Mezenská

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    c) necháte povinné očkovanie bezo zmeny
    e) iné... (uveďte)
    Vzhľadom na to, že názory lekárskej odbornej obce sa trieštia je potrebná široká odborná diskusia. So zástupcami klasickej i alternatívnej medicíny. Myslím, že viaceré momenty neboli prerokované a tvoria komunikačné bariéry. Nemožno zavádzať sprísnené opatrenia a povinnosti, ba ani z overených skúseností pre zdravie osvedčené očkovania vypúšťať, pretože zdravie jednotlivca sa dotýka verejného zdravia. To nemožno ohrozovať. Je potrebný konsenzus a celospoločenská dohoda pre priblíženie protichodných stanovísk.

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    e) iné... (uveďte)
    Otvorene priznám neviem, aký je stav dnes. Myslím si, že všeobecne k tejto téme máme čiastkové informácie. Ísť však cestou sankcií, namiesto vedomého posúdenia rizík alebo výhod očkovania je neprirodzená cesta.
    Myslím, že ako laická verejnosť sme veľmi slabo informovaní o prínosoch a rizikách očkovania. Názory medicínskej obce sa pritom výrazne, až diametrálne líšia. Nie sme dostatočne informovaní pre prijatie zásadných stanovísk.

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)
    e) iné... (uveďte)
    Ja som za to, aby overené alternatívne metódy liečenia boli uznané a možno aj licencované a podporované. Tradičnú medicínu dnes nemožno považovať za komplexnú a jedinú.

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov
    e) iné... (uveďte)
    Prihováram sa za výraznejšie a širšie informovanie o alternatívnych metódach, ktorých však možno preukázať nespochybniteľné dôkazy.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    f) bylinkárstvo/fytoterapia
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch
    i) iné... (uveďte)
    Bylinkárstvo a iné, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    c) povinné absolvovanie štátom uznaného školenia

 


 

6. Sme rodina — Boris Kollár

50. Henrieta Minichová

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    a) homeopatia — sama ju využívam
    c) tradičná čínska medicína
    d) psychosomatika
    e) chiropraxia
    f) bylinkárstvo/fytoterapia
    i) iné... (uveďte)
    Podporím každý druh liečiteľstva ako takého. Moje deti sú neočkované a využívame veľa smerov liečiteľstva. Naše hnutie chce podporiť aj uzákonenie konopných liečivých výrobkov. Chceme v zdravotníctve spraviť krok dopredu, a nie tu žiť s najväčším počtom očkovaní vo svete.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    c) povinné absolvovanie štátom uznaného školenia — a ak by bol záujem, videla by som možnosť vybudovať napr. SŠ so zameraním na liečiteľstvo

Dodatok:
    V prvom rade som matka a nie žiadny politik. Chcem spraviť prelomové zmeny v zdravotníctve, aj keď je mi jasné, že to bude na dlhé lakte. Takisto chcem spraviť zmeny v pôrodníctve na Slovensku. Naše pôrody sú, ako keď rodí krava v klietke — nehumánne. Treba to zmeniť.

 


 

12. Slovenská národná strana (SNS)

103. Ing. Martin Patoprstý

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov
    e) iné... (uveďte)
    Ohľadne možnosti b) a c) si netrúfam označiť túto možnosť, nakoľko takéto riešenie by som zrejme nedokázal ovplyvniť, uvádzam preto možnosť, ktorú viem zabezpečiť aj ako jednotlivec.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    g) všetky, ktoré sú zavedené a osvedčené v zahraničí
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch
    i) iné... (uveďte)
    Tak ako pri všetkých „kontroverzných“ otázkach, bude potrebné najprv urobiť osvetovú kampaň.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    e) iné... (uveďte)
    Vzhľadom na to, že v tomto smere sú určité legislatívne normy, bude najskôr potrebné prediskutovať alternatívy poskytovania zdravotnej starostlivosti a následne spoločne s poskytovateľmi takýchto služieb nájsť kompromisné riešenie na určitú formu certifikácie, aby sa nestávalo, že pri neregulácii budú takéto typy služieb poskytovať aj absolútni amatéri.

 


 

13. Odvaha — Veľká národná a proruská koalícia (O2H)

7. Ing. Ľubor Perháč

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    e) iné... (uveďte)
    Všetky zdravotné výkony sú rovnocenné a musia sa preplácať zo spoločného. Vyberá si pacient. On jediný je zodpovedný za svoje telo, ostatní sú len poradcovia (lekár, poisťovňa, štát). Zdravie a diverzita (biodiverzita) je to najcennejšie čo spoločnosť má a zodpovedá ústavnému zákonu v slobode myslenia, názoru, vyznania, svedomia. A tým sa potiera kult osobnosti a nezdravý egoizmus — „len ja mám patent na rozum“, ktorý si dnes v zdravotníctve uzurpujú farmaceutické firmy a tým ničia zdravie pacientov nielen obrazne, ale aj fakticky.

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    b) založíte a budete financovať príslušné školy — školy ale musia zakladať ľudia dobrovoľne, nie štát
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    i) iné... (uveďte)
    Všetky zdravotné výkony sú rovnocenné a musia sa preplácať zo spoločného. Vyberá si pacient. On jediný je zodpovedný za svoje telo, ostatní sú len poradcovia (lekár, poisťovňa, štát). Zdravie a diverzita (biodiverzita) je to najcennejšie čo spoločnosť má a zodpovedá ústavnému zákonu v slobode myslenia, názoru, vyznania, svedomia. A tým sa potiera kult osobnosti a nezdravý egoizmus — „len ja mám patent na rozum“, ktorý si dnes v zdravotníctve uzurpujú farmaceutické firmy a tým ničia zdravie pacientov nielen obrazne, ale aj fakticky.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole
    e) iné... (uveďte)
    Reguláciu by mali riešiť asociatívne združenia všetkých zúčastnených strán — pacient, lekár zo všetkých zdravotných výkonov

 


 

17. Kresťansko-demokratické hnutie (KDH)

20. Ing. Albín Maslaňák

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole

 

117. Mgr. Ľubor Kalafus

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
     b) zmenšíte rozsah povinného očkovania

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
     a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
     a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
     d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
     c) tradičná čínska medicína — jeden môj známy žil 3 roky v Číne a povedal, že to normálne funguje, a tomu chlapovi verím
     h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
     b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole

 


 

19. Kotleba — Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko)

85. Zuzana Garelová

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú
    Povinné očkovanie zmeníme na dobrovoľné ako v ostatných vyspelých krajinách. Pacientov ktorí boli poškodení očkovaním musíme odškodňovať, no nie daňoví poplatníci ale spoločnosť, ktorá vakcínu vyrobila. Tento krok výrazne môže zlepšiť a posunúť výskum aby vytváral poctivé liečivá v prospech ľudí s čo najmenším počtom vedľajších účinkov.

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)
    Zrušíme sankcie za povinne očkovanie. Nevidím dôvoď tohto výpalného, nakoľko rodič najlepšie vie, čo je pre jeho dieťa najlepšie, informuje sa a urobí rozhodnutie. Prinútením rodiča sa štát stáva zodpovedným za poškodenie zdravia alebo úmrtie človeka. Je to totalitné a nedemokratické.

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)
    K alternatívnej starostlivosti sa staviam pozitívne. Veľa by sa ušetrilo aj finančných prostriedkov v zdravotníctve vhodnou prevenciou a šetrnou liečbou.

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    b) založíte a budete financovať príslušné školy
    c) uzákoníte úhradu zdravotnej poisťovne za výkony a liečivá týchto liečebných smerov
    Zdravotné poisťovne by mali byť pre poistenca a ten by si mal mať možnosť vybrať spôsob liečby. Tak by si poistenci mali vybrať ako a kde sa budú liečiť, porodia, s akou starostlivosťou súhlasia pri sebe alebo svojich deťoch a nemalo by im nič byť nanútené. Samozrejme, musíme mať odborníkov, nie iba podnikateľov na alternatívnu medicínu. Chce to určite aj adekvátne štúdium. Je toho veľa, čo musíme za desaťročia akože demokratických vlád doháňať.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch
    Naša krajina aj spoločnosť, ako aj ľudstvo celkovo spalo. Možno je načase zobudiť sa a začať pracovať, vyvíjať sa a pokračovať v rozvoji, ktorý bol rýchly v minulom storočí a z nepochopiteľných príčin ľudstvo prestalo napredovať. Dnes poznáme milióny rastlín a prípravkov, ktoré dokážu liečiť takmer všetky choroby. Otázkou zostava, prečo sa liečime drahými a neúspešnými spôsobmi?

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    b) povinný doklad o vzdelaní na štátom uznanej škole
    Povinný doklad o vzdelaní a možno i prax. V alternatívnej medicíne sa tiež vyskytujú ľudia, ktorým ide o biznis, nie o prínos pre pacienta. Naša spoločnosť sa musí naučiť zodpovednosti. Naši politici, lekári a všetci ľudia musia pochopiť, že niet vyššej hodnoty, než je život.

 

89. Michal Buchta

1. Ako sa postavíte k otázke povinného očkovania?
    a) zrušíte očkovaciu povinnosť ako takú
    Je potrebná zmena očkovania povinného na očkovanie dobrovoľné.  Zároveň je potrebné k očkovaniu pristupovať individuálne u každého dieťaťa a nie celoplošne len za účelom maximalizácie zisku pre farmaceutický priemysel.

2. Ako sa postavíte k sankciám za odmietnutie povinného očkovania?
    a) zrušíte ich úplne (= teraz povinné očkovanie sa stane úplne dobrovoľným)
    Ako som uviedol v prvej otázke, presadzujem zmenu povinného očkovania na očkovanie dobrovoľné a teda úplne zrušenie sankcií za odmietnutie očkovania.

3. Ako sa postavíte k starostlivosti o zdravie, ktorá v túto chvíľu nie je štátom podporovaná (psychosomatika, homeopatia, osteopatia, chiropraxia, naturopatia, tradičná čínska medicína, bylinkárstvo/fytoterapia...)?
    a) podporíte ich (viď ďalšia otázka)
    Zdravie nie je biznis. Je potrebné zdravie postaviť nad všetko ostatné, rovnako aj nad zisk pre farmaceutický priemysel. Všetky cesty, ktoré vedú k zlepšeniu zdravotného stavu pre chorého človeka, považujem za pozitívne. Častokrát sú tieto nevšedné postupy liečby efektívnejšie a pre zdravie človeka prospešnejšie. Preto som pripravený podporiť aj iné alternatívy liečby, pokiaľ to bude znamenať väčšie šance na zlepšenie zdravotného stavu pre pacientov.

4. Ako podporíte iné než momentálne štátom podporované spôsoby starostlivosti o zdravie?
    d) spustíte informačnú kampaň vo verejnoprávnych (prípadne aj súkromných) médiách na podporu týchto smerov
    Hlavne mladší občania sú momentálne veľmi málo informovaní o alternatívnej liečbe, sile liečivých bylín a pod. Médiá majú dnes obrovskú moc a dokážu tvoriť verejnú mienku, či zmeniť chod rôznych udalostí. Preto som presvedčený, že informačnou kampaňou vo verejnoprávnych médiách sa otvoria nové možnosti starostlivosti o zdravie.

5. Ktoré smery by ste podporili a prečo?
    h) všetky, ktoré sa preukážu ako účinné a bezpečné v štátnych testoch.
    Zdravie je jedna z najcennejších vecí, ktorú človek má, preto je potrebné neustále zdokonaľovať naše poznatky v tomto smere a hľadať nové, lepšie a efektívnejšie možnosti liečby.

6. Ako by ste regulovali iné než momentálne štátom podporované smery v zdravotnej starostlivosti?
    e) iné... (uveďte)
    Túto otázku by som nechal na odborníkov v oblasti medicíny

 


 

    Odpovede kandidujúcich strán ako takých nájdete v samostatnom článku.