Vyhlásenie Konferencie katolíckych biskupov Kene o hromadnej očkovacej kampani proti tetanu, uskutočnenej v Keni v marci a októbri 2014

06.03.2015 18:54

Kenya Conference of Catholic Bishops14.I.2015

 

    Pôvodný článok Statement by the Kenya Conference of Catholic Bishops on mass tetanus vaccination campaign carried out in Kenya in March and October 2014
    z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

 1. logo Konferencie katolíckych biskupov KenePred spustením hromadnej očkovacej kampane v mesiacoch marec a október 2014 vyjadrila Katolícka cirkev svoje obavy v súvislosti s bezpečnosťou použitej vakcíny. Tieto obavy vyplývali zo skúseností z Mexika, Nikaraguy a Filipín, kde WHO/UNICEF viedla podobné kampane s použitím tetanového toxoidu s naviazaným beta-HCG,[1] ktorý vyvoláva tvorbu protilátok proti prirodzenému HCG a následne vedie k dlhodobej neplodnosti.
 2. Hromadná očkovacia kampaň v Keni v mesiacoch marec a október 2014 bola tiež sponzorovaná WHO a UNICEF.
 3. Katolícka cirkev žiadala Ministerstvo zdravotníctva Kene (MZK), aby boli vakcíny pred použitím otestované, a tým potvrdená ich bezpečnosť.
 4. Tieto žiadosti MZK zamietlo.
 5. Katolíckej cirkvi sa následne, i keď s ťažkosťami, podarilo získať z týchto dvoch kampaní 9 ampuliek vakcíny.
 6. Šesť z týchto ampuliek bolo testovaných v piatich rôznych laboratóriách v Keni. Tretina ampuliek (3/9) obsahovala beta-HCG.
 7. MZK výsledky týchto testov odmietlo s odvolaním sa na nedostatočnú metodológiu testovania.
 8. Zdravotnícky výbor Parlamentu Kene si predvolal ministra zdravotníctva, ktorý tvrdil, že vakcíny používané počas hromadnej očkovacej kampane boli testované a sú bezpečné.
 9. Tento výbor tiež oslovil Katolícku cirkev, ktorá uviedla, že z 9 vzoriek vakcín, boli tri s obsahom beta-HCG.
 10. Konfrontovaný s týmito protichodnými hláseniami, ktoré pravdepodobne pochádzali z rovnakých laboratórií, parlamentný výbor zdravotníctva požiadal o vytvorenie spoločného výboru odborníkov z radov MZK a Katolíckej cirkvi.
 11. Úlohou spoločného výboru bolo testovanie ampuliek, ktoré predtým vybrala a dala testovať Katolícka cirkev a MZK. Testovanie sa malo uskutočniť v spoločne vybratom laboratóriu a výsledok mal byť prezentovaný obyvateľom Kene.
 12. Keď sa spoločný výbor MZK a KCCB (= Kenya Conference of Catholic Bishops = Konferencia katolíckych biskupov Kene) zišiel, predstavitelia Katolíckej cirkvi priniesli 9 ampuliek, ktoré mali k dispozícii; sedem bolo otvorených počas predošlého testovania, dve boli neotvorené.
 13. Na prekvapenie spoločného výboru, ministerstvo zdravotníctva nemalo ampulky, o ktorých tvrdilo, že boli testované. Nemalo dokonca ani výsledky z predošlého testovania. Nie je preto prekvapujúce, že všetky nimi dodané ampulky boli zatvorené.
 14. Deväť ampuliek dodaných predstaviteľmi katolíckej cirkvi otestoval spoločný výbor odborníkov MZK a KCCB pomocou najmodernejšej a najsofistikovanejšej metódy — vysokovýkonnej kvapalinovej chromatografie (HPLC).
 15. 3 z 9 vzoriek obsahovali beta-HCG.
 16. Z 10 testovaných ampuliek, poskytnutých ministerstvom zdravotníctva zo skladov očkovacích látok, 3 obsahovali beta-HCG. Tieto výsledky testovacie laboratórium zhrnulo 4.I.2015.
 17. 5. a 6.I.2015 sa testovacie laboratórium opakovane snažilo kontaktovať spoločný výbor odborníkov MZK a KCCB s cieľom predstaviť zistené výsledky, avšak MZK nemalo záujem tieto výsledky obdržať.
 18. Až 8.I.2015 — po tom, čo predseda KCCB pohrozil svojím vystúpením zo spoločného výboru MZK a KCCB, — si MZK vyžiadalo ešte jeden deň. V ten istý deň poskytlo MZK laboratóriu na testovanie 40 ampuliek zo svojich skladov očkovacích látok, a to bez konzultácie a bez schválenia spoločným výborom MZK a KCCB. Výsledky z testovania týchto 40 vzoriek boli zakomponované do už predtým skompletizovaných výsledkov z testovania 19 ampuliek, dodaných spoločným výborom MZK a KCCB.
 19. Cieľom tohto postupu bolo zväčšiť veľkosť testovaného súboru a následne vytvoriť dojem, že tri pozitívne vzorky predstavujú len akési skreslenie (angl.: „bias“).
   

    Vzhľadom na tieto skutočnosti, My, Katolícki Biskupi Kene, chceme zdôrazniť, že medzi vakcínami proti tetanu používanými v rámci hromadnej očkovacej kampane v mesiacoch marec a október 2014 bolo aj niekoľko takých, ktoré obsahovali beta-HCG.

    Je nutné poznamenať, že jedine Katolícka cirkev zbierala vzorky na testovanie počas prebiehajúcich očkovacích kampaní v mesiacoch marec a október 2014.

    Trváme na tom, aby na území Kene neprebiehala žiadna ďalšia očkovacia kampaň skôr, ako budú vakcíny náležite otestované a bude dokázaná ich bezpečnosť.

 

Podpísaní

Jeho Eminencia John Cardinal Njue
predseda KCCB

 
Jeho Excelencia Philip Anyolo
podpredseda KCCB
Homa Bay
Jeho Excelencia Zacchaeus Okoth Kisumu
Jeho Excelencia Peter Kairo Nyeri
Jeho Excelencia Philip Sulumeti Kakamega
Jeho Excelencia Paul Darmanin Garissa
Jeho Excelencia Cornelius K. Arap Korir Eldoret
Jeho Excelencia Joseph Mairura Okemwa Kisii
Jeho Excelencia Alfred Rotich
vojenský ordinár
 
Jeho Excelencia Maurice Crowley Kitale
Jeho Excelencia Norman Wambua King’oo Bungoma
Jeho Excelencia Peter Kihara, IMC Marsabit
Jeho Excelencia David Kamau Ng’ang’a
pomocný biskup
Nairobi
Jeho Excelencia Anthony Ireri Mukobo, IMC vikariát Isiolo
Jeho Excelencia Virgilio Pante Maralal
Jeho Excelencia Salesius Mugambi Meru
Jeho Excelencia Emmanuel Okombo Kericho
Jeho Excelencia Martin Kivuva Musonde
Archbishop Elect
Machakos
Mombasa
Jeho Excelencia Anthony Muheria Kitui
Jeho Excelencia James Maria Wainaina Muranga
Jeho Excelencia Paul Kariuki Njiru Embu
Jeho Excelencia Maurice Muhatia Makumba Nakuru
Jeho Excelencia Dominic Kimengich Lodwar
Jeho Excelencia Emmanuel Barbara
apoštolský administrátor
Malindi
Mombasa
Jeho Excelencia Joseph Mbatia Nyahururu
Jeho Excelencia John Oballa Owaa Ngong
Jeho Excelencia Joseph Allesandro
koadjútor
Garrisa
Jeho Excelencia Joseph Obanyi Sagwe
Bishop Elect
Kakamega

 


[1]  beta-HCG = beta humánny (ľudský) chorionický gonadotropín — hormón, ktorý sa v prvej fáze tehotenstva zúčastňuje na uhniezdení oplodneného vajíčka do sliznice maternice.