"Vy to dítě prostě naočkujete, jinak...!"

09.01.2015 01:14

       [...]

       Již před mnoha lety jsem četl v etickém kodexu, že tento styl komunikace je ze strany poradce vůči klientovi nepovolený. Co se mi asi vybavilo, když jsem u dětské lékařky své dcery v den, kdy jí chtěla poprvé naočkovat hexavakcínou, vyjádřil obavy z očkování a chtěl jsem se zeptat na některé detaily a místo toho jsem uslyšel: "Vy chcete, aby Vám zemřela?" Budou se i za toto prosím udělovat miliónové pokuty? Nebo bude nadále pacient pouze ten, co se nemá právo ani zeptat? A když se zeptá, budou na něj někteří lékaři či jiní odborníci, kteří si myslí, že pouze oni tématu rozumí, koukat jako na šílence?

       Chápu zcela význam kolektivní imunity. Je mi jasné, že usilujeme o to, aby naše děti neumíraly na infekční choroby. Rozumím tomu a jsem ten první, kdo chce své děti chránit. Ale, můj státe, respektuj prosím, že rodič má především právo na informace a na skutečnou ochranu svých dětí a to nejen před chorobami, ale i před negativními důsledky očkování jako je např. postvakcinační encefalopatie. Můj státe, prosím buď korektní, pokud na jedné straně přikazuješ očkování, začni adekvátně odškodňovat ty, co tak učinili, a dnes mají trvale postižené děti a nesnaž se to smést ze stolu tím, že rodičům vysvětlíš, že tomu nerozumí, že tohle očkování prostě nemůže způsobit. Milý státe, pochop prosím, že dětem nemůžeš rozumět více než jejich rodiče. A konečně: Můj státe, uvědom si, že pokud chceš někoho o něčem přesvědčit, nepůjde ti to, pokud přikážeš lidem, aby se neptali a konali, jinak jim hrozí postih.

 

       Viac na stránke blog.iDNES.cz.