Volební kalkulačka ukazuje, že dobrovolné očkování nemá šanci

09.10.2013 00:00

       Dobrovolné očkování není to samé co neočkovat. Řada vyspělých zemí nechává rozhodnutí na svých občanech. Strany kandidující v předčasných volbách se k tomuto řešení nekloní.

       [...]

       Oficiální politika současný model očkování doporučuje a podporuje. „V poslední době se v médiích objevují tvrzení popírající podstatu povinného očkování, hovoří dokonce o jeho škodlivosti. Ministerstvo zdravotnictví tedy považuje za podstatné tyto nepodložené a často velmi hrubě zkreslené informace uvést na pravou míru,“ uvádí MZ ČR a ústy prof. Romana Chlíbka, vedoucího katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany, říká: „Česká republika se řadí mezi světovou špičku v oblasti proočkovanosti populace. Díky tomu se u nás již několik desítek let neobjevují nebezpečné a život ohrožující nemoci. Tento stav ovšem není neměnný. Dokazují to mj. příklady z řady evropských zemí. Snížení úrovně tzv. kolektivní imunity, která je důsledkem vysoké míry proočkovanosti v populaci, s sebou může přinášet infekce, které jsou považovány laickou veřejností za vymýcené.“

 

       Viac k tomu na stránke Vitalia.cz.

       K tomu viď článok Kolektívna imunita — mýty a fakty.