Voices for Vaccines: 12 skutočností, ktoré ukazujú, že ide o propagandistické spiknutie Emory University, CDC a farmaceutického priemyslu

27.08.2015 09:59

Vactruth19.II.2014Jeffry John Aufderheide

 

    Pôvodný článok Voices for Vaccines: 11 Facts Show How it’s a Propaganda Ploy for Emory University, CDC, and Big Pharma
    z angličtiny preložila Mgr. Martina Haratíková
    a preklad jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

    Dôverujú farmaceutické spoločnosti svojim výrobkom?

    Nie.

    Veria peniazom a moci — zodpovedajú sa len svojim akcionárom. Keby svojim výrobkom dôverovali, nevyžadovali by právnu ochranu pred zodpovednosťou za škody, ktoré ich výroby spôsobia deťom prostredníctvom zákona 99-660 (Federálny zákon USA z roku 1986 o poškodeniach zdravia, spôsobených očkovaním v detstve, angl. National Childhood Vaccine Injury Act). Nehovoriac o tom, že by nemali potrebu rodičov do očkovania nútiť povinným očkovaním (to je dôvod, prečo na neočkovanie potrebujete výnimku).

    Prečo takýto úvod? Pretože farmaceutické spoločnosti a pro-očkovacia lobby vedia, že ich loď sa potápa. Rodičia sa o očkovanie čoraz viac zaujímajú a kladú pediatrom otázky, na ktoré títo nevedia odpovedať, čím narúšajú postranné zámery farmaceutického priemyslu.

    Ako tieto diery zaplátať a zastaviť potápanie lode? Odpoveď je pomerne jednoduchá — kopírujte správanie rodičov, odmietajúcich očkovanie.

    Navštívte blog „Voices for Vaccines“ (Hlasy za očkovanie).

    Možno ste zachytili nedávno publikovaný článok na tejto stránke s názvom „Vyrastať bez očkovania“ (Growing Up Unvaccinated).

    Ako správne predpokladáte na základe názvu článku, je to príklad matky, ktorá vyrastala neočkovaná. V dospelosti zmenila svoj názor a rozhodnutie očkovať bolo pre jej zdravie výhodné.[1] Kým navonok článok popisuje „prestup“ danej matky na očkovacie náboženstvo, pod povrchom je skrytý väčší príbeh, stačí ho len trochu rozpitvať.

    Ak vám to náhodou doteraz nedošlo, medzi stránkou Voices for Vaccines a farmaceutickým priemyslom je veľmi úzky vzťah.

    Je to obyčajný marketingový nástroj, bez ohľadu na to, koľko peňazí to farmaceutické spoločnosti stojí, a bez ohľadu na to, aká je stránka strojená. Musíte vedieť, kto je majiteľom domény, a pochopiť, kto ovplyvňuje stránku Voices for Vaccines alebo — inak povedané — kto z nej má prospech.

    Poďme sa na to pozrieť.

 

Skutočnosť č. 1: Vlastníkom domény je organizácia Task Force for Global Health

    Mali by ste vedieť, že majiteľom domény Voices for Vaccines je organizácia Task Force for Global Health (TFfGH; Pracovná skupina za celosvetové zdravie), tretia najväčšia nezisková organizácia v USA. Voices for Vaccines tvrdí, že je:[2]

„organizáciou, ktorá podporuje a zasadzuje sa o včasné očkovanie a redukciu chorôb, predchádzateľných očkovaním.“

    Kým ako administrátorky stránky sú spomínané dve matky, informácie o vlastníkovi domény naznačujú zásahy inej sily.

údaje o doméne VoicesForVaccines.org

 

Skutočnosť č. 2: Task Force for Global Health je treťou najväčšou neziskovou organizáciou v USA

    Tretia najväčšia nezisková organizácia v USA mala podľa časopisu Forbes príjem 1,66 miliardy dolárov za rok.[3] Napriek tomu, ak nie ste z oblasti Atlanty v štáte Georgia, pravdepodobne ste o tejto neziskovej organizácii nikdy nepočuli.

    Tento fakt sám o sebe hovorí dosť o tom, aké veľké peniaze sa tu točia – uvidíte, odkiaľ prichádzajú.

 

Skutočnosť č. 3: Zamestnanci Task Force for Global Health pracujú pre Emory University

    Teraz, keď viete, že vlastníkom domény Voices for Vaccines je nezisková organizácia TFfGH, je načase pozrieť sa na ňu bližšie.

    Pred tým, než vám ukážem, kto naozaj ovplyvňuje dianie na webovej stránke, mali by ste vedieť, že zamestnanci TFfGH pracujú pre Emory University. Celé je to trochu zložitejšie, keď sa pozrieme na daňové priznanie TFfGH.

    Strana 49 ich výročnej správy za rok 2011 hovorí:[4]

„Task Force for Global Health Inc. je pobočkou Emory University, takže všetci zamestnanci TFfGH sú súčasne zamestnancami univerzity. Emory University zahŕňa miesta predsedu a výkonného podpredsedu TFfGH do svojho výročného trhového prehľadu odmeňovaných zamestnancov v týchto kategóriách.“

    K tomuto dôležitému bodu sa ešte vrátime, aby ste videli, že väčšina vedenia neziskovej organizácie a jej členov má niečo spoločné s Emory Univerzity (a tiež so Strediskom pre potláčanie a prevenciu chorôb = Centers for Disease Control and prevention = CDC).

úryvok z daňového priznania TFfGH

 

Skutočnosť č. 4: Blízkosť TFfGH, Emory University a CDC

    Zatiaľ sme neriešili CDC, ale budeme.

    Pozrime sa na to, ako blízko k sebe majú tieto tri organizácie. Podľa Google Maps je TFfGH vzdialená len 4,2 km (2,6 míle) od Emory University a CDC je v podstate súčasťou univerzitného areálu.

    Fyzická blízkosť týchto troch organizácií ešte sama o sebe veľa neznamená. Je v tom ale čosi viac.

    Uvidíte, aký dôverný vzťah je medzi Emory University  a CDC.

mapa CDC, Emory University a TFfGH

 

Skutočnosť č. 5: Vplyv vedeckého poradného výboru

    Aby sme pochopili, kto podporuje stránku Voices for Vaccines a organizáciu TFfGH, musíme pochopiť ich vzťahy a prepojenie. Môže vám to zamotať hlavu, preto na konci článku nájdete prehľadné grafy, ktoré vám pomôžu.

    Tu je jeden z príkladov, ktoré mám na mysli:

mapa prepojení medzi osobami, čo stoja za Voices for Vaccines
    Alan Hinman zastáva viaceré riadiace postavenia v TFfGH a súčasne má vedúce postavenie aj na stránke Voices for Vaccines. Výročná správa z roku 2011 uvádza, že za svoju prácu dostal celkom 188.453 dolárov. Aj keď Voices for Vaccines nesmie prijímať príspevky od farmaceutických spoločností alebo štátne príspevky, Alan Hinman má prsty v iných kšeftoch, ktoré takéto príspevky akceptujú.

    Niekoľko faktov o riaditeľovi TFfGH a členovi Vedeckého poradného výboru Alanovi Hinmanovi:[5]

 • Je súčasťou Vedeckého poradného výboru stránky Voices for Vaccines.
 • Je riaditeľom programu TFfGH na urýchlené zníženie úmrtnosti na osýpky zlepšením plošného očkovania v Afrike (Accelerated Measles Mortality Reduction Improving Routine Immunizations in Africa = AMMRIRIA), ktorý je sponzorovaný Nadáciou Billa a Melindy Gatesových.
 • Je riaditeľom programu TFfGH na vytvorenie bezpečnostných zásob očkovacých látok a imunoglobulínov proti besnote (Rabies Vaccine/Immune Globulin Emergency Stockpile = RaVaGES), ktorý je sponzorovaný farmaceutickou spoločnosťou Novartis Pharmaceuticals.
 • Je docentom na  Emory University.
 • Bol dôstojníkom Epidemickej výzvednej služby (Epidemic Intelligence Service) pri CDC
 • Bol riaditeľom Odboru imunizácie CDC,
 • Je súčasťou Vedeckého poradného výboru pro-očkovacej organizácie s názvom Every Child by Two, rovnako ako Dr. Paul Offit.[6]

    A niečo viac o Dr. Paulovi Offitovi:

 • Je členom Vedeckého poradného výboru stránky Voices for Vaccines.
 • Spolu so Stanleym Plotkinom sú držiteľmi patentu na očkovaciu látku proti rotavírusom (Stanley Plotkin je tiež členom Vedeckého poradného výboru).[7]
 • Spolupracoval s výrobcom vakcín Merck na vývoji vakcín a dostáva licenčné poplatky.[8]
 • Bol plateným aj neplateným členom Vedeckého poradného výboru spoločnosti Merck.[9]
 • Bol zakladateľom Poradného výboru pre očkovacie postupy (Advisory Committee on Immunization Practices = ACIP) pri CDC.
 • Je členom Vedeckého poradného výboru proočkovacej organizácie Every Child by Two, spolu s už spomínaným Alanom Hinmanom.[6]
 • Spolu so Stanleym Plotkinom je členom Poradného výboru organizácie Akčnej koalície za očkovanie (Immunization Action Coalition = IAC), korý vedie Deborah Wexler.[10]
 • Je riaditeľom Vzdelávacieho strediska o očkovaní (Vaccine Education Center) pri Detskej nemocnici mesta Philadelphia. Mimochodom, Deborah Wexler (IAC) a Amy Pisani (Every Child By Two) sú tiež členkami poradného výboru Vaccine Education Center.[11]

    Pár informácií o členke Vedeckého poradného výboru Deborah Wexler:

 • Je členkou Vedeckého poradného výboru stránky Voices for Vaccines.
 • Je výkonnou riaditeľkou organizácie IAC.[12]
 • Organizácia IAC prijíma podporu od CDC (CDC Grant číslo 5U38IP000290) a farmaceutických spoločností.[13]
 • Je členkou poradného výboru Vzdelávacieho strediska o očkovaní (Vaccine Education Center) pri Detskej nemocnici mesta Philadelphia.[11]

    Posledný je Stanley Plotkin. Vo vakcinačných kruhoch ide o veľmi známu osobu, preto tu o ňom spomeniem len pár drobností.

 • Je členom Vedeckého poradného výboru stránky Voices for Vaccines.
 • Je členom Poradného výboru IAC.[13]
 • Pracoval pre Epidemickú výzvednú službu (Epidemic Intelligence Service) pri CDC.[14]
 • Bol jedným zo zakladateľov Poradného výboru pre očkovacie postupy (Advisory Committee on Immunization Practices = ACIP) pri CDC.
 • Je výkonným poradcom Sanofi Pasteur.[15]
 • Je v predstavenstve spoločnosti Dynvax.[15]
 • Bol riaditeľom infekčného oddelenia a starším lekárom pri Detskej nemocnici mesta Philadelphia.[15]
 • Bol profesorom virológie vo Wistar Institute.[16]
 • Spolu s Paulom Offitom je držiteľom patentu na vakcínu proti rotavírusom.[7]

 

Skutočnosť č. 6: Predstavenstvo TFfGH je prepojené so CDC a/alebo Emory University

    Mali by ste vedieť, že stránka Voices for Vaccines je plne pod záštitou TFfGH. V preklade to znamená, že riaditeľ Alan Hinman vypĺňa príkazy od vyššej moci.

    Okrem toho, že veľa členov TFfGH je na výplatnej listine Emory University, nezanedbateľný je aj vzťah medzi univerzitou a CDC.

    V nasledujúcom grafe sú „červenou hviezdičkou“ pred menom označené osoby spojené s Emory University a „modrým panáčikom“ osoby spojené s CDC:

Predstavenstvo TFfGH

Predstavenstvo

 1. Jane Fugate Thorpe, JD — bývalá členka predstavenstva Emory University[17]
 2. Paula Lawton Bevington, JD — Rada dekanov Emory University[18]
 3. James W. Curran, MD, MPH — dekan a profesor epidemiológie na Emory University, bývalý výskumník v CDC[19]
 4. John B. Hardman, MD — fakulta Emory University[20]
 5. Charles H. „Pete“ McTier — absolvent a bývalý správca Emory University, člen predstavenstva Nadácie CDC[21]
 6. Mark L. Rosenberg, MD, MPP — predseda a výkonný riaditeľ fakulty Emory University, Federálne stredisko pre predchádzanie zraneniam (National Center for Injury Prevention and Control) pri CDC[22]
 7. Carol C. Walters — pokladníčka a zakladateľka, bývalá sekretárka zástupcu riaditeľa v CDC

Bývalí členovia predstavenstva

 1. William H. Foege, MD: člen poradného výboru a fakulty Emory University, bývalý riaditeľ CDC
 2. Howard H. Hiatt, MD
 3. James T. Laney, PhD: bývalý rektor Emory University[23]
 4. David Satcher, MD, PhD: bývalý hlavný hygienik USA (angl. Surgeon General), čestný doktorát od Emory University, bývalý riaditeľ CDC, člen predstavenstva Nadácie CDC[24]

 

Skutočnosť č. 7: TFfGH založili Rockefellerovci, UNICEF, WHO, OSN a Svetová banka

    Oplatí sa pozrieť sa aj na to, ako Task Force for Global Health vlastne začínala. Podľa ich vlastnej webovej stránky:[25]

„…slúžila spočiatku ako sekretariát pre združenie celosvetových zdravotníckych organizácií: UNICEF, WHO, Nadácie Rockefellerovcov, Rozvojového programu Spojených národov a Svetovej banky.“

    Pohnútkam rodiny Rockefellerovcov pravdepodobne najlepšie rozumie spisovateľka a výskumníčka Lily E. Kay. Podrobne píše o filozofii Rockefellerovcov vo svojej knihe „The Molecular Vision of Life“ („Molekulárne videnie života“). Na str. 8 vysvetľuje:

„Skrytou pohnútkou týchto ohromných investícií do nových plánov („Science of Man“ = „Veda o človeku“) bolo rozvíjať vedy o človeku ako komplexný vysvetľujúci a aplikovaný rámec kontroly obyvateľstva, založený na prírodných, lekárskych a spoločenských vedách.“

    „Aplikovaná kontrola obyvateľstva“ je — jednoducho povedané — zneužitie akéhokoľvek odvetvia obchodu, vedy, práva, politiky alebo náboženstva za účelom podrobenia obyvateľstva skrytým úmyslom mocipánov. Lily Kay ďalej pokračuje:[26]

„Súčasťou tejto snahy bolo aj pozdvihnutie novej biológie (pôvodne nazvanej „psychobiológia“), ktorá stojí na fyzikálnych vedách a ktorej cieľom je detailne vysvetliť a prípadne aj ovládať základné mechanizmy ovplyvňujúce ľudské správanie, pričom mimoriadne silný dôraz sa kladie na dedičnosť.“

    Dedičnosťou, o ktorej hovorí Lily Kay, sa rozumie koncept, známy predtým ako eugenika a dnes ako genetika.

 

Skutočnosť č. 8: Emory University vlastní akcie výrobcu vakcín

    Emory University zarába na výskume vakcín. Vlastní 20% akcií výrobcu vakcín GeoVax.[27]

    Ak sa na túto spoločnosť pozrieme bližšie, zistíme, že aj tu je množstvo prepojení nielen na Emory University, ale aj na CDC a farmaceutické spoločnosti. Dr. Harriet Robinson, spoluzakladateľka spoločnosti GeoVax, vyvinula vo svojom laboratóriu technológiu očkovania proti AIDS spolu s výskumníkmi z CDC počas jej pôsobenia na Emory University.[28]

 

Skutočnosť č. 9: Farmaceutické spoločnosti platia Emory University

    Mimochodom, to, že Emory University je platená farmaceutickými spoločnosťami nie je nijakým tajomstvom.

    Emory University i niektorí jej zamestnanci dostávajú stovky tisícov dolárov od farmaceutických spoločností.[29] Vďaka tomu nie je ich postoj k očkovaniu postojom filosofickým. Ich postoj je podložený dolármi.

    Navštívte stránku Dollars for Docs (doláre pre lekárov) združenia ProPublica a zadajte do vyhľadávača „Emory University“.

 

Skutočnosť č. 10: Programy TFfGH, podporované nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov

    Nadácia Billa a Melindy Gatesovcov je finančným prispievateľom na viaceré programy TFfGH.[30] Za zmienku určite stojí, že jeden zo zakladateľov TFfGH, William H. Foege, pôsobí ako starší lekársky poradca pre Nadáciu Billa a Melindy Gatesovcov.[31]

 • Program na urýchlené zníženie úmrtnosti na osýpky zlepšením plošného očkovania v Afrike  (Accelerated Measles Mortality Reduction Improving Routine Immunizations in Africa = AMMRIRIA)
 • Polio Antivirals Initiative (Iniciatíva za antivirotiká proti poliomyelitíde = vírusovej detskej obrne)
 • International Trachoma Initiative (Medzinárodná iniciatíva proti trachómu = prenosnému ochoreniu oka, vedúcemu k oslepnutiu)
 • Neglected Tropical Diseases Support Center (Podporné stredisko pre opomínané tropické choroby)

 

Skutočnosť č. 11: Programy TFfGH, podporované farmaceutickými spoločnosťami

    Programy TFfGH sú tiež výdatne sponzorované farmaceutickými spoločnosťami:[30]

 • Vytvorenie bezpečnostných zásob očkovacých látok a imunoglobulínov proti besnote (Rabies Vaccine/Immune Globulin Emergency Stockpile = RaVaGES) — Novartis
 • Deti bez červov — Johnson & Johnson, GlaxoSmithKline
 • International Trachoma Initiative — Pfizer
 • Mectizan Donation Program (Program darovania Mectizanu, lieku proti „riečnej slepote“ onchocerkóze) — Merck, GlaxoSmithKline
 • Neglected Tropical Diseases Support Center — GlaxoSmithKline

 

Skutočnosť č. 12: TFfGH je partnerom firmy Merck už vyše 25 rokov

    Podľa istého starého pravidla nič v živote nie je zadarmo.

    Merck spolupracuje s TFfGH vyše 25 rokov. Prostredníctvom Mectizan Donation Program dodával zadarmo lieky proti „riečnej slepote“ do krajín tretieho sveta, ako je napríklad Uganda.[32]

    Je možné, že spoločnosť Merck takto vymieňa svoju „dobrú vôľu“ za možnosť testovať svoje nebezpečné experimentálne vakcíny? Napríklad v roku 2012 Merck ohlásil celoštátny program očkovania vakcínou Gardasil v Ugande.[33]

    Okrem toho v roku 2013 spustil Merck program Merck pre ugandské matky, v ktorom plánuje minúť 500 miliónov dolárov na vybudovanie lekárskej infraštruktúry v Ugande, ako napr. posilnenie úlohy miestnych lekární.[34]

 

Záver

    Program Voices for Vaccines organizácie Task Force for Global Health môže byť spravovaný pár matkami, ale tie ani zďaleka nie sú tým, kto ťahá za nitky za scénou. Informácie obsiahnuté v tomto článku jasne ukazujú, kto dozerá nad chodom stránky a nad TFfGH ako takou.

    Navyše minulé, súčasné a budúce vzťahy medzi CDC, Emory University a farmaceutickými spoločnosťami by mali rozsvietiť červenú kontrolku v hlave každého rodiča, najmä ak ich odkazom je, aby ste slepo verili lekárom, ktorí pichajú vašim deťom do tela nebezpečné chemikálie.

    Ako môžete sami zistiť, v tomto článku nie sú spomenuté všetky prepojenia medzi jednotlivými zainteresovanými stranami. Ak chcete, môžete s pomocou nižšie uvedených grafov tieto prepojenia nájsť:

 prepojenia medzi osobami TFfGH, CDC a Emory University 

financovanie TFfGH

 

Zdroje

[1]  https://www.voicesforvaccines.org/growing-up-unvaccinated/
slovenský preklad tu: https://bezpecneockovanie.wordpress.com/2014/01/07/rodicia-ma-odmietli-ockovat-takto-vyzeralo-moje-detstvo/
komentár k tomu tu: https://www.slobodavockovani.sk/news/hitovka-od-amy-parker-rodicia-ma-odmietli-ockovat-takto-vyzeralo-moje-detstvo-rozobrata-na-kusocky/

[2]  https://www.voicesforvaccines.org/about/

[3]  https://www.forbes.com/companies/task-force-for-global-health/

[4]  https://www.taskforce.org/sites/default/files/2011_tfgh_990_tax_return.pdf

[5]  https://www.taskforce.org/our-team/our-staff/alan-hinman-md-mph

[6]  https://www.ecbt.org/index.php/about/article/scientific_advisory_board

[7]  https://www.google.com/patents/CA2065847C

[8]  https://www.youtube.com/watch?v=K1Hw-Q23S_s

[9]  https://www.newsweek.com/dr-paul-offit-debunking-vaccine-autism-link-91933

[10]  https://www.immunize.org/aboutus/advisoryboard.asp

[11]  https://www.chop.edu/centers-programs/vaccine-education-center/our-team

[12]  https://www.immunize.org/aboutus/wexler.asp

[13]  https://www.immunize.org/aboutus/funding.asp

[14]  https://cid.oxfordjournals.org/content/44/1/1.full

[15]  https://investors.dynavax.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=231072

[16]  https://www.wistar.org/news-and-media/press-releases/wistar-emeritus-professor-stanley-plotkin-md-elected-institute-medicin

[17]  https://secretary.emory.edu/volunteer_leadership/board_of_visitors.html

[18]  https://whsc.emory.edu/home/publications/public-health/public-health/spring2010/deans-council.html

[19]  https://www.cfar.emory.edu/bio/investigator/curran.html

[20]  https://www.cartercenter.org/news/pr/ceo-appointment-040114.html

[21]  https://www.emory.edu/EMORY_MAGAZINE/fall95/firmfoundation.html

[22]  https://www.taskforce.org/our-team/our-staff/mark-rosenberg-president-and-ceo

[23]  https://www.emoryhistory.emory.edu/facts-figures/people/makers-history/profiles/laney.html

[24]  https://shared.web.emory.edu/emory/news/releases/2009/05/honorary-degree-for-former-us-surgeon-general.html

[25]  https://www.taskforce.org/about-us-and-annual-report

[26]  Edwin Black: „War Against the Weak“, Dialog Press, 2012, str. xvii

[27]  https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/832489/000143774914000670/govx20140116_424b1.htm

[28]  https://www.geovax.com/about-geovax.html

[29]  https://projects.propublica.org/docdollars/

[30]  https://www.taskforce.org/sites/default/files/final_tfgh_ar12updated.pdf

[31]  https://www.gatesfoundation.org/Media-Center/Press-Releases/2002/06/William-H-Foege-Fellowships-in-Global-Health

[32]  https://news.emory.edu/stories/2012/10/er_mectizan_donation_program/campus.html

[33]  https://www.triplepundit.com/2012/09/merck-donates-cervical-cancer-vaccine-uganda/

[34]  https://www.merckformothers.com/newsroom/uganda_partnership_program.html