Vodcovia 4 slovenských odborných lekárskych spoločností spoľahlivo dokázali, že sú úslužnými poskokmi očkovacieho priemyslu

25.10.2012 04:00

Ing. Marián Fillo

 

logo GlaxoSmithKline       Tento mesiac (október 2012) je mimoriadne úrodný na očkovacie aféry. Najprv to na nás vybalil GlaxoSmithKline (GSK) s novou stránkou o meningokokoch, ktorá nie je ničím iným než platenou reklamou na novú vakcínu Nimenrix od tejto firmy, potom ten istý GlaxoSmithKline začal sťahovať jednu šaržu hexavakcíny, ale nedokázal zmysluplne odpovedať na otázku, že prečo to robí, no a nakoniec bol oprášený vyše tri-štvrte-roka starý smutný príbeh úmrtia 3-mesačného chlapčeka po očkovaní vražednou kombináciou vakcín Infanrix Hexa + Synflorix + Rotarix (všetky od firmy GlaxoSmithKline). Dá sa teda povedať (tak ako máme marec - mesiac knihy): október - mesiac GlaxoSmithKline.

 

Reakcia prof. Dluholuckého

       Keď denník Plus 1 deň vytiahol v pondelok nešťastný príbeh Katky, matky očkovaním o život pripraveného Maroška, slovenskí vakcinacisti tento mesiac už druhýkrát spanikárili. Pozrime sa na vyjadrenie ich čestného vodcu, profesora sociálnej práce MUDr. Svetozára Dluholuckého, CSc.:

„Súvislosť medzi očkovaním a chorobou chlapčeka odmietam. Žiadne očkovanie nevyvolá zápal mozgových blán. A žiadne očkovanie neoslabí imunitu dieťaťa tak, žeby preto dostalo zápal mozgových blán. Príčinná súvislosť tu nie je. Ak dieťatko malo fľaky, je možné, že išlo o zápal mozgových blán spôsobený baktériou meningokok.“

       Pán profesor - navzdory svojmu vakci-extrémizmu, ktorým je povestný aj za hranicami Slovenska - zrejme v živote nevidel príbalový leták vakcíny, prinajmenšom nie časť 4.8, venovanú nežiaducim účinkom. Inak by sa tam dočítal, že očkovanie môže vyvolať zápal mozgových blán (meningitídu). Overte si to sami napr. v príbalovom letáku vakcíny Priorix, ktorou sa u nás očkuje povinne v 15. mesiaci a 11. roku života. Meningitídu nájdeme aj medzi nežiaducimi účinkami vakcíny Infanrix Hexa, aj keď s dodatkom, že "príčinná súvislosť s očkovaním sa nedokázala". To je úplne logické, pretože akoby sa mohla príčinná (kauzálna) súvislosť (sama seba) dokázať? Nemohla. Musel by ju dokázať NIEKTO, a ten niekto by to musel chcieť (rozumej: byť za to zaplatený). Lenže za to výrobca vakcíny určite nikoho nezaplatí, pretože by takýto dôkaz pravdepodobne významne znížil jeho obrat a výrobca by predsa nešiel sám proti sebe.

       Povedať, že "žiadne očkovanie nevyvolá zápal mozgových blán" je teda bezočivým klamstvom, čo potvrdzujú dokonca aj samotní výrobcovia vakcín, ktorí prof. Dluholuckého platia a ktorých záujmy celkom otvorene obhajuje (pre istotu podčiarkujem: nie záujmy pacientov, ale záujmy výrobcov vakcín!!!). Viď napr. vyjadrenie prof. Dluholuckého k stiahnutiu hexavakcíny:

„To, že sťahujú vakcínu napriek tomu, že sa kontaminácia zistila len vo výrobnom prostredí a nie v samotnej očkovacej látke, len dokazuje zodpovednosť firmy.“

       Vážne??? Firma vyrobí stovky tisíc vakcín a (údajne) príde až po 21 mesiacoch (kedy už väčšina z týchto vakcín bola napichaná do detí) na to, že boli vyrobené v kontaminovanom prostredí, a pán profesor toto zistenie kontaminácie AŽ PO 21 MESIACOCH (a následné stiahnutie z trhu) považuje za dôkaz "zodpovednosti firmy"??? Firma by bola zodpovedná v prípade, že tú kontamináciu zistí hneď a vakcíny ani len nezačne vyrábať, resp. ak ku kontaminácii došlo v priebehu výroby, tak v prípade, že vakcíny vôbec nepustí na trh, ale rozhodne nie, keď odhalí kontamináciu až po 21 mesiacoch od výroby. Tu máte názornú ukážku "sociálnej práce", ktorej je prof. Dluholucký profesorom, rozumej: ukážku majstrovského klamstva, ktoré nemá problém urobiť z čiernej bielu alebo z bielej čiernu.

       Vráťme sa späť k prvému citátu. Vraj "žiadne očkovanie neoslabí imunitu dieťaťa tak, žeby preto dostalo zápal mozgových blán". Okrem toho, že toto tvrdenie je priamo vyvrátené príbalovými letákmi vakcín (viď vyššie), máme tu štúdiu, ktorá zistila prudký úbytok T-lymfocytov (imunitných buniek) po očkovaní proti tetanu (ktoré je obsiahnuté aj v 6-zložkovej vakcíne Infanrix Hexa popri 5 ďalších chorobách), a to až na úroveň pacientov s rozvinutým AIDS (vážnym oslabením imunity, ktoré spôsobuje vírus HIV).

       Takže môžeme skonštatovať, že vakcína v skutočnosti môže spôsobiť ako meningitídu, tak aj vážne oslabenie imunity. Rozvinutý AIDS je tak vážnym oslabením imunity, že vážnejšie už je asi len úplné zničenie imunity imunosupresívami, potrebné pre transplantáciu kostnej drene. Ak očkovanie spôsobilo oslabenie imunity na úroveň pacientov s rozvinutým AIDS, priviesť dieťa do hrobu už muselo byť pre (inak pomerne neškodného a bežne sa vyskytujúceho) meningokoka vyslovene hračkou. A to je, myslím, príčinná súvislosť jak vyšitá. Ak prof. Dluholucký tvrdí, že "Príčinná súvislosť tu nie je", tak je buď brutálne nevzdelaný, alebo klame až sa hory zelenajú. Je tiež možné, že oboje je pravdou zároveň.

       To mi pripomína môj nedávny komentár k výrokom hlavného hygienika prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, na záver ktorého som vyslovil svoj dojem, "že prof. Rovný sa asi stavil s rekordmanom prof. Dluholuckým, že kto dokáže natlačiť viac lží a nezmyslov do jedného krátkeho rozhovoru o očkovaní... A výsledok je mimoriadne pôsobivý – prof. Dluholucký veru bude mať čo robiť, aby prof. Rovného tromfol." Netrvalo dlho a prof. Dluholucký sa pokúsil vyrovnať svojmu rivalovi vo vakci-demagógii. Myslím, že celkom úspešne.

 

Kvarteto (úmyselne?) nechápavých (alebo nevzdelaných?)

       So stanoviskom k úmrtiu Maroška sa poponáhľali aj vodcovia štyroch slovenských odborných lekárskych spoločností:

 • doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD. (Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť = SEVS)
 • prof. MUDr. Tibor Šagát, PhD. (Slovenská pediatrická spoločnosť = SPS)
 • prof. MUDr. Peter Pružinec, PhD. (Slovenská spoločnosť alergológie a klinickej imunológie = SSAKI)
 • prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD. (Slovenská spoločnosť infektológov = SSI)
   

       Vo svojom stanovisku:

"zásadne odmietajú akékoľvek spájanie tohto prípadu s očkovaním. Príčinou úmrtia dieťaťa aj podľa odborných vyjadrení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v žiadnom prípade nebola vakcinácia." 

       V žiadnom prípade? To už vyzerá, že tých prípadov je viac, nielen Maroško. A to teda aj je! Čisto v tomto roku priniesli médiá informácie o obdobnom prípade z Belgicka, kde zomrelo bábätko krátko po očkovaní proti tým istým chorobám, len ako pneumokoková vakcína poslúžil Prevenar namiesto Synflorixu, ako aj o prípade z Portugalska, v ktorom bola vymenená aj vakcína proti rotavírusom - Rotateq namiesto Rotarixu. Vo všetkých troch prípadoch (slovenskom, belgickom i portugalskom) však bola použitá vakcína Infanrix Hexa.

       Odmietanie príčinnej súvislosti očkovania s úmrtím je v tomto prípade naozaj (tragi)komické. Keď Vám do troch dní po užití nejakého lieku nabehnú vyrážky, tak to lekár uzavrie ako alergiu na daný liek a po zvyšok života sa tomu lieku budete vyhýbať. Keď však do troch dní od očkovania dieťa zomrie, lekári "odmietajú akékoľvek spájanie tohto prípadu s očkovaním". Čistý úlet. Rovnako tak aj ich odôvodnenie:

"Vakcína, ktorou bol Maroško zaočkovaný nespôsobila ani infekciu – zápal mozgových blán, pretože testy potvrdili, že nebola kontaminovaná, ani opuch mozgu, pretože je to neživá očkovacia látka, ani pokles imunity, pretože očkovaním sa imunitný systém stimuluje, teda podporuje a nepotlačuje."

 1. Jednak vakcína môže spôsobiť zápal mozgových blán aj bez toho, že by bola kontaminovaná (viď vyššie),
 2. jednak testy potvrdili, že skúmaný kus (nie ten kus, ktorý bol použitý na očkovanie Maroška) nebol kontaminovaný, pričom prakticky nijaký test nie je na 100% spoľahlivý (viac k tomu v bode 2 v článku "Nezodpovedané otázky okolo Infanrixu Hexa a stiahnutia jednej šarže"), a skúmaný kus nemusel mať úplne totožné zloženie ako kus použitý na očkovanie Maroška,
 3. jednak opuch mozgu očividne môže spôsobiť aj neživá očkovacia látka, ba dokonca priamo hexavakcína, ako to dokumentujú vo svojej štúdii mníchovskí súdni lekári, skúmajúci nečakané úmrtia dojčiat po očkovaní hexavakcínou, pričom naše vakci-eminencie akosi "zabudli" alebo si "nevšimli", že Maroško bol zároveň očkovaný nielen neživou vakcínou Infanrix Hexa a neživou vakcínou Synflorix, ale aj živou vakcínou Rotarix,
 4. jednak očkovanie (prinajmenšom) proti tetanu (ktoré je súčasťou Infanrixu Hexa) preukázateľne spôsobuje oslabenie imunity (viď vyššie) a navyše každé očkovanie (okrem očkovania proti tuberkulóze) stimuluje tvorbu protilátok (tzn. protilátkovú/Th2 imunitu), pričom na úspešné zvládnutie infekcie je v prvom rade potrebná bunková/Th1 imunita (a až potom - a aj to nie vždy - protilátková) a nie je možné, aby obe zaberali naplno. Buď je v prevahe Th2 a potom je Th1 v útlme, alebo je to opačne, prípadne sú obe v rovnováhe, ale ani jedna nejde na plný výkon. Stimuláciou tvorby protilátok sa reálne (prinajmenšom dočasne) potláča schopnosť brániť sa nákazám vírusmi a baktériami z okolia, keďže očkovaním vybičovaná tvorba protilátok zároveň odstaví bunkovú imunitu na vedľajšiu koľaj.
         Z rovnakého dôvodu je vysloveným hazardom očkovanie zároveň živou i neživou vakcínou. Neživá vakcína prepne imunitu do Th2 režimu, živá vakcína vypustí živé (i keď oslabené) vírusy, ktoré na úspešné zvládnutie potrebujú v prvom rade Th1 režim (a až s odstupom času Th2), takže živé a neživé vakcíny idú vyslovene proti sebe, ak sú podané naraz. To bol aj prípad Maroška, ktorý bol očkovaný Rotarixom (živá vakcína) a Infanrixom Hexa spolu so Synflorixom (neživé vakcíny) súbežne počas jednej jedinej návštevy pediatra.
   

       Nie je to zas tak zložité, aby to nemohol pochopiť aj trochu logicky rozmýšľajúci laik. Je teda vcelku prekvapením, že také zásadné veci nechápu (resp. nie sú s nimi oboznámení) nositelia titulov doc., prof., MUDr. a PhD. 

       Veď prípad je pomerne jednoduchý: dieťa v plnom zdraví bolo zaočkované tromi vakcínami naraz (z toho jedna živá a dve neživé - hazardná kombinácia!!!), to mu radikálne oslabilo imunitu a toto oslabenie imunity (možno až na úroveň pacientov s rozvinutým AIDS) bleskovo využil okolo sa potulujúci meningokok (ba možno ho Maroško už nosil v tele ešte pred očkovaním), a ten bol napokon vyhlásený za príčinu úmrtia. Pritom nosičmi meningokokov býva okolo 5% až 15% obyvateľstva, ide teda o úplne bežné baktérie, takže Maroško sa mohol ním nakaziť (ale nie ochorieť) od rodičov či starých rodičov, alebo aj (a to je veľmi pravdepodobné) počas návštevy pediatra. Posledným klincom do rakvy zrejme boli imunosupresívne (imunitu potláčajúce) čípky Rectodelt, ktoré dostal Maroško na potlačenie prudkej imunitnej reakcie na očkovanie. Je to jasné, logické, má to hlavu a pätu, ale kvarteto nechápavých absolútne nijakú súvislosť nevidí, tvrdiac pri tom štyri vyslovené a ľahko preukázateľné lži. Sú úplne slepí a hluchí, alebo si nevedia spočítať 2 a 2???

       Vo svojich vakci-klamstvách pokračujú:

"Keby to tak bolo, ochorení a úmrtí by bolo určite viac."

       Ale veď presne toto sa aj deje! V Nemecku bolo hlásených už vyše 100 úmrtí, spôsobených hexavakcínou!!! A to sú len hlásené úmrtia. Pritom vieme, že hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania je v Nemecku nanajvýš 5%, takže ak by sme boli optimistami, hexavakcínou spôsobených úmrtí tam musí byť už dobrých 2000.

"Vakcínou bolo na Slovensku v tomto roku zaočkovaných viac ako 10 000 detí. Od januára 2011 do dnes ochorelo na Slovensku 69 osôb na hnisavý zápal mozgových blán, z nich 10 zomrelo. Ochorelo 9 detí v prvom roku života. Ide o ochorenie s veľmi rýchlym a dramatickým priebehom. Najčastejšie končí smrťou u detí v prvom roku života, pretože nemajú ešte vyvinutý imunitný systém do takej miery, aby si vedeli s infekciou poradiť."

       Zaujímavé je, že Maroško s meningokokom nemal žiadny problém, až kým nebol očkovaný.

       Na druhú stranu: ak deti v prvom roku života "nemajú ešte vyvinutý imunitný systém do takej miery, aby si vedeli s infekciou poradiť", ako môžu mať imunitný systém vyvinutý do takej miery, aby si poradil s vakcínou? Pripomeňme si, že tá obsahuje okrem 10 antigénov (účinných látok - podnetov pre tvorbu protilátok) ešte 16 pomocných látok, z toho 6 je priznaných aj v EÚ: hydroxid hlinitý (neurotoxín), fosforečnan hlinitý (neurotoxín), laktózu, chlorid sodný, fenoxyetanol (mutagén), médium 199 (obsahuje voľnú kyselinu glutámovú - excitotoxín), a 10 len mimo EÚ (napr. v Austrálii): formaldehyd (karcinogén), glycín, síran neomycínu (antibiotikum), síran polymyxínu B (antibiotikum), polysorbát 80 (poškodzuje ženské pohlavné orgány), polysorbát 20, dihydrát fosforečnanu sodného, chlorid draselný a fosforečnan draselný. Okrem toho v tejto vakcíne môžu vyskytovať stopové množstvá častí VERO buniek (bunková kultúra z opičích obličiek, na ktorej boli pestované vírusy detskej obrny), častí geneticky modifikovaných kvasiniek Saccharomyces cerevisiae, bližšie neupresneného "hovädzieho materiálu" ("bovine derived material"), glutaraldehydu, brómkyánu, hydrazidu kyseliny adipovej. Toľko priznáva výrobca. Reálne tam toho môže byť aj viac, napr. austrálski vedci v hexavakcíne našli ortuť, hoci výrobca jej prítomnosť nijak nepriznáva. 

       Ako si asi tak nezrelý imunitný systém (ktorý si údajne nevie poradiť s jedným jediným druhom meningokoka) poradí s koktejlom tohto všetkého a ktovie čoho ešte? A ešte zásadnejšia otázka: čo tie ostatné už zosnulé deti s hnisavým zápalom mozgových blán - zomreli by, aj keby neboli očkované? Možno sa právom domnievať, že prinajmenšom niektoré z nich by bez očkovania dnes ešte žili.

"Maroško zomrel, pretože sa nakazil a nevedel s infekciou bojovať. Bola to len náhoda, že bol pred nakazením očkovaný."

       Aj tých vyše 100 úmrtí po hexavakcíne v Nemecku - aj to boli všetko len náhody??? Nie je to nejak priveľa smrteľných náhod, spojených zrovna s touto jednou vakcínou?

"Nevedel by si s infekciou poradiť, aj keby nebol očkovaný."

       Ako toto môžu povedať? Vedia snáď veštiť z krištáľovej gule? Chcú snáď poprieť, že očkovanie zamestnáva imunitný systém prinajmenšom na dva týždne (pričom Maroško zomrel tri dni po očkovaní), čím (v lepšom prípade len dočasne) znižuje jeho kapacitu vysporiadať sa s infekciami z okolia? Ak by toto popreli, tak by tým popreli akúkoľvek účinnosť očkovania. Očkovanie totiž funguje (ak vôbec funguje) práve tak, že umelo vytvorí určitú záťaž, s ktoru je imunitný systém NÚTENÝ sa popasovať. Keby bolo očkovanie také neškodné, ako tvrdia naši vakcinacisti, tak by si imunitný systém očkovaciu látku ani len nevšimol, a teda by ani nemohla vytvoriť žiadne protilátky.

       Pozrime sa ešte raz na lživé tvrdenie č. 4:

"Vakcína, ktorou bol Maroško zaočkovaný nespôsobila ... ani pokles imunity, pretože očkovaním sa imunitný systém stimuluje, teda podporuje a nepotlačuje."

       Čo to je stimulácia? Je to podnet k nejakej činnosti. Očkovanie skutočne stimuluje imunitný systém, lebo ten po očkovaní spustí paniku a snaží sa práve vpichnutú vakcínu zneškodniť. Je teda zamestnaný zvládaním votrelca - vakcíny. Stimulácia teda znamená zamestnanie imunitného systému niečím. A teraz ten logický skrat: ak očkovanie imunitný systém stimuluje (teda zamestná), tak ho vraj podporuje a nepotlačuje. To je ako keď niekto cvičí bojové umenie. Tréning vo výsledku vedie k celkovému posilneniu, avšak v čase tréningu, keď na cvičenca útočí (za účelom tréningu, teda výsledného posilnenia) sparring partner, tak má v čase tohto útoku celkom logicky oveľa nižšiu kapacitu vysporiadať sa s prípadným skutočným útočníkom, ktorý by začal útočiť ešte počas tréningu so sparring partnerom. Dvaja útočníci naraz sa jednoducho vždy horšie zvládajú než len jeden z nich osamote. Rovnako tak očkovanie + meningokok sa oveľa horšie zvláda súčasne, než čisto meningokok bez očkovania. VŽDY a BEZ VÝNIMKY!!! A je pritom úplne jedno, aký bol zbožný úmysel očkujúceho lekára (vo výsledku posilniť imunitu), faktom zostáva, že očkovanie (každé jedno), ak je aspoň trochu účinné, musí prinajmenšom dočasne imunitu zamestnať (a teda oslabiť). Ak nejaké očkovanie imunitu nijak neoslabuje (ani dočasne), tak musí byť absolútne neúčinné.

       Vyplašení vodcovia 4 slovenských odborných lekárskych spoločností nám tu teda verejne predviedli logiku pod úrovňou IQ hojdacieho koníka. Ich tvrdenie, že "[Maroško] Nevedel by si s infekciou poradiť, aj keby nebol očkovaný." je teda nielen odvážnym tvrdením, je to vyslovene kolosálne klamstvo. Logika nepustí, lenže títo 4 zástupcovia lekárskej elity Slovenska buď sami majú vážne problémy s elementárnou logikou, alebo nás všetkých vo svojej nafúkanosti považujú za úplných debilov, neschopných pohnúť rozumom, takže si dovolili nám predostrieť aj takto primitívne klamstvo.

"Považujeme za nešťastné využívať situáciu so sťahovaním vakcíny k takejto negatívnej propagácii očkovania, ktorá má za následok vyvolanie paniky. U matiek vyvolá bezpríčinný strach z očkovania, čím môže dôjsť k ohrozeniu zdravia ich detí."

       Strach z očkovania áno, ale ani omylom nie bezpríčinný. Chce snáď výkvet našich vakcinacistov tvrdiť, že očkovanie nikdy nikoho nezabilo? Ak áno, mali by sa v prvom rade naučiť po anglicky, aby si mohli čo-to o očkovaní naštudovať v jazyku, v ktorom je publikovaná drvivá väčšina odborných lekárskych článkov, štúdií a informácií ako takých vôbec. Potom by sa na úplne mainstreamovej (teda z ich vlastného názorového tábora) stránke eMedTV mohli dočítať:

"For every million people vaccinated in the past, up to 52 people had a life-threatening reaction to smallpox vaccine and up to 2 people died."

       Keďže však drvivá väčšina z nich nevie dosť dobre po anglicky na to, aby si čítala v angličtine odborné články, alebo ak aj po anglicky vedia, tak to jednoducho nerobia, tu je preklad:

"Na každý jeden milión očkovaných malo v minulosti až 52 ľudí život ohrozujúce reakcie na očkovanie proti pravým kiahňam a až 2 zomreli."

       Vynásobte to počtom (pre)očkovaní na osobu a cca 5 miliónmi ľudí na Slovensku. Neviem koľko ľudí bolo na Slovensku očkovaných proti pravým kiahňam, ale tých 5 miliónov určite, možno aj 10 miliónov ak nie 20, pretože s týmto očkovaním sa začalo ešte za Márie Terézie. Takže 52 x počet miliónov x počet (pre)očkovaní na osobu malo život ohrozujúce reakcie a 2 x počet miliónov x počet (pre)očkovaní na osobu na následky tohto očkovania zomrelo. To ak by sme verili oficiálnym číslam, ktoré sa pravdepodobne týkajú len najnovšej verzie vakcíny, ktorá už bola pomerne dobre čistená, nie starších verzií, ktoré vo svojej najprimitívnejšej podobe boli prenášaním hnisu z pľuzgierov jedného človeka na druhého alebo z kravy na človeka - aj so všetkými možnými vírusmi a baktériami, čo sa zrovna v "odbernom mieste" "darcu" nachádzali.

       Strach z očkovania je teda plne oprávnený a hoci vakcína proti pravým kiahňam má povesť najhoršie znášanej vakcíny, údajná úmrtnosť na ňu je stále pod úrovňou hlásenej (nieto ešte reálnej) úmrtnosti na Infanrix Hexa v Nemecku. Za 8 rokov bolo v Nemecku hlásených 100 úmrtí po hexavakcíne. V tom čase sa rodilo v Nemecku zhruba 700.000 detí ročne, takže ak by sme počítali s rovnakým počtom očkovaní (3) ako u hexavakcíny, tak by úmrtnosť po očkovaní proti pravým kiahňam mala byť 8 (rokov) x 1,4 (úmrtí na 700.000) x 3 (počet očkovaní) = 33,6. Vo výsledku teda možno skonštatovať, že hlásená úmrtnosť (nieto ešte reálna úmrtnosť) na hexavakcínu je v Nemecku 3x vyššia než oficiálna úmrtnosť na najobávanejšie očkovanie všetkých čias - proti pravým kiahňam.

       Vyzerá snáď vo svetle týchto faktov strach z očkovania hexavakcínou ako "bezpríčinný"???

"MUDr. Štofko nie je imunológ, teda odborník na imunitu. Z minulosti sú známe jeho zavádzajúce prehlásenia do médií o úmrtiach po očkovaní proti chrípke, ktoré sa následným prešetrením nepotvrdili."

       MUDr. Juraj Štofko je v prvom rade neurológ a ako neurológ má dobre že nie denne na stole neurologické následky očkovania. Dovolím si však nevšímavcom pripomenúť, že už nejaký čas je Dr. Štofko aj nositeľom epidemiologického titulu MPH = Master of Public Health (doslova: majster verejného zdravotníctva). Takže aj čo sa odbornosti týka, zrejme má k očkovaniu čo povedať. Poukaz výkvetu našich vakcinacistov na údajne zavádzajúce prehlásenia Dr. Štofka o úmrtiach po očkovaní proti chrípke je horší než trápny, keď vyhľadávanie v databáze nežiaducich účinkov očkovania v USA (VAERS) nájde 411 úmrtí z očkovania proti chrípke. To si treba násobiť 10x (ak by sme boli optimistami) až 100x (ak by sme boli pesimistami), lebo hlásenosť nežiaducich účinkov očkovania v USA sa odhaduje na 1% až 10%. Celkovo teda došlo v USA pravdepodobne k 4.110 až 41.100 úmrtiam v súvislosti s očkovaním proti chrípke. Aj keby sa v nejakom konkrétnom prípade Dr. Štofko pomýlil, faktom zostáva, že očkovanie proti chrípke celkom jednoznačne môže spôsobiť smrť. A v tom má Dr. Štofko svätú pravdu, aj keby sa naši vakcinacisti rozliali na kolomaž.

"Uverejniť takéto verejnosť zavádzajúce tvrdenia bez stanoviska kompetentných, ako je Ministerstvo zdravotníctva SR a Hlavný hygienik, Štátny ústav pre kontrolu liečiv a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou považujeme za neprípustné a novinársky neetické."

       Toto je veľmi zaujímavé: podľa slovenských vakcinacistov sa novinár (napr. ja) údajne nemôže vyznať v medicíne (alebo nejakej jej časti, trebárs v očkovaní), ak nemá doktorát z medicíny, ale zdá sa, že MUDr. sa môže vyznať v novinárčine (napr. v novinárskej etike) bez toho, že by žurnalistiku študoval na vysokej škole. Odhliadnuc od toho, ja môžem rovnako dobre vyhlásiť, že zverejnenie stanoviska kvarteta nechápavých bez súbežného zverejnenia stanoviska nejakého odmietača povinného očkovania (napr. mňa alebo niekoho z Iniciatívy pre uvedomenie si rizík očkovania) je novinársky neetické a zaklincovať to tvrdením, že kvarteto nechápavých nie je vôbec kompetentné vyjadrovať sa k novinárskej etike.

       Ako je vám už asi úplne jasné, hoci aj predchádzajúce vety boli samé klamstvo, táto je skrz na skrz scestná. V skutočnosti je to však (čaro nechceného) ukážkový prejav niekoho, kto je nesmierne vytočený z toho, že nemá monopol na informovanie verejnosti, prská od jedu a najradšej by bol, keby všetky informácie o očkovaní, čo sa kedy v médiách mihnú, museli najprv prejsť jeho cenzúrou. Je to vynikajúca ukážka mocibažnosti, túžby ovládať druhých, vnucovať im niečo pokojne aj proti ich vôli, túžby diktovať, udávať smer - bez ohľadu na priania a slobodnú vôľu "poddaných". Podobnosť s ministrom propagandy Tretej ríše zrejme nebude vôbec náhodná.

       A to je nakoniec aj skutočným posolstvom obludného stanoviska štyroch nechápavých: vakcinacistická lobby zúri, že nemá kontrolu nad médiami, že desaťročia úspešne udržiavaná vakci-propaganda sa jej behom pár rokov rúca ako domček z karát. A to škodí biznisu, priatelia. Nezabúdajte, že tento október je mesiacom GlaxoSmithKline a GlaxoSmithKline je dodávateľom všetkých plne hradených vakcín pre povinné očkovanie detí na Slovensku, ako aj hlavným sponzorom "vzdelávacích" (rozumej: propagandistických) podujatí o očkovaní pre lekárov. Ktokoľvek podkopáva povinné očkovanie na Slovensku, kazí kšefty GlaxoSmithKline. A o to tu ide: o peniaze, o moc, o postavenie. Zdravie vašich detí je pre firmu až na poslednom mieste. GSK vlastne vôbec nepotrebuje, aby vaše deti boli zdravé. Práve naopak: zdravý občan = stratený zákazník. GlaxoSmithKline (i jeho farmaceutickí konkurenti) potrebuje chorý národ, najlepšie chronicky chorý národ, lebo chronická choroba = štamgast = doživotný kšeft.

       Ešte stále si myslíte, že súbežný nárast chronických chorôb (alergie, astma, autizmus, rakovina, autoimunitné ochorenia...) spolu s počtom plošných očkovaní je len náhodou? Asi takou náhodou, ako úmrtie dobre živeného trojmesačného chlapčeka z plného zdravia do troch dní po očkovaní?

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 5,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Vodcovia 4 slovenských odborných lekárskych spoločností spoľahlivo dokázali, že sú úslužnými poskokmi očkovacieho priemyslu

Dakujeme za osvetu

MUDr.Slavo | 03.11.2012

Som rodicom 17-rocnej dcery a 13-rocneho syna.
Nasho 5-mesacneho syna sme dali pod hrozbou pokuty zaockovat prvou a druhou davkou.Po druhom ockovani hned ochorel,zacat kaslat,teplotovat,hnackovat a jeho spravanie sa zmenilo na nepoznanie.Preto sme rozhodnutí,aj napriek pokute,vynechat tretie ockovanie,hoci si uvedomujeme,ze bude na nas vyvijany velky tlak od lekarky.Na okraj:Pracujem v zdravotnictve 15 rokov a myslienku nedat ockovat mi vnukol kamarat,ktory pracuje pre farmafirmu.
PS:Aj tak sme sa stali otrokmi FARMAFIRIEM,PETROFIRIEM,BANK a POLITIKOV!!!!

Re:Dakujeme za osvetu

PharmDr.Veronika | 03.11.2012

Pan doktor, dakujem Vam za vystizny prispevok.Pomohli ste mi rozhodnut sa a prispiet na platy administrativy Ustavu VZ. :)

Re:Re:Dakujeme za osvetu

Ing. Marián FILLO | 15.11.2012

To je aký Ústav?

Re:Re:Re:Dakujeme za osvetu

Michal | 11.03.2013

Asi myslela Ústav Verejného Zdravotníctva. ÚVZ. :)

len tak ďalej

jarka | 31.10.2012

pán Ivan, HOMEOPATIU ,myslím tu prastarú (v dnešnej dobe veľa skreslení o tejto prastarej vede.), môžu používať, ľudia,ktorí majú otvorenú aspom 10% kapacitu mozgu. To zaroveň zaručuje vyváženosť rozumu a citu. Táto vyváženosť vás vedie. To je územie, kde sa už nechodí s titulmi, pýchou, nadradenosťou. Vedie vás hlavne pokora k životu . Na územi rozumu môže pracovať veľa rozumných ľudí s titulmi , alebo bez. Bohužial toto územie produkuje vlastnosti, ako je chamtivosť, bezcitnosť, pyšnosť, zrada samého seba., nenásytnosť. Prepáčte, myslím si , že pani doktorka Ľudmila (aspom to tak cítim) je ochotná pripustíť, že na tomto území rozumu nie je niečo v poriadku. Počujem za jej slovami rozhorčenú dušu a obrovskú ochotu pomôcť .Je ľudská.

konspiracne teorie

peter | 28.10.2012

je doba konspiracnych teorii, zle korporacie, zidia, vlady, tajne sluzby atd. ovladaju svet, nezalezi im na zivotoch a vsetci su len babky v ich hre ... ludia umieraju, vzdy umierali a umierat budu ... pred par desiatkami rokov ludia umierali na choroby, ktore su dnes bezne a lahko liecitelne pretoze medicina sa hybe dopredu ... lieky tak ako vakciny su len zmesou chemickych zlucenin a ludske telo na ne moze reagovat rozne ... su tisicky ludi, ktorym podanie penicilinu moze sposobit anafylakticky sok a smrt a pritom vdaka penicilinu sa stala chripka len sezonnou neprijemnostou a nie zabijakom milionov ... z ojedinelych umrti vyvodzovat vseobecne zavery? Vyborne pan Ing. bohvie coho. Mali by ste si zmenit motto tejto stranky na: "Šírenie poplašných správ a strachu je in v každých časoch."

Re:konspiracne teorie

alena | 28.10.2012

Preboha,Peter, to co to tu trepete, ze: "vdaka penicilinu sa stala chripka len sez.neprijemnostou a nie zabijakom milionov"??!! Nastudujte si aspon zakladne veci,ked to tu uz chcete verejne prezentovat na tomto fore...Ale take vedomosti ake mate o chripke a peniciline mate evidentne aj o ockovani...ŠTUDUJTE!!! A na chripku aj dnes zomieraju ludia,ale jedna sa o ludi s oslabenou imunitou,o chronicky chorych a slabych starych ludi...Vakciny sa aplikuju UPLNE ZDRAVYM detom - a je absolutne nepripustne,aby po jej aplikacii zdrave dieta zomrelo !!! A kazdej matke je uplne jedno,ci jej dieta by bolo 1 z 10.000 alebo 1 zo 100.000 alebo kolko statistika "pustí"...ale Vám je to jedno - vsak nejde o Vase dieta,ze??!! teda zatial...My inteligentnejší sa vzdy poucime z chyb ostatnych, zial tí menej inteligentní a naivnejší sa musia poucit az na vlastnej chybe-tak si pekne kazdy rok dajte pichnut vakcinu proti chripke, kliestovej encefalitide a vobec doplnte si vsetky ockovania,ktore nemate,a pritom su momentalne dostupne "na trhu" (DTP,Hep.A aj B, meningokoky,pneumokoky...) a potom sa mozno skor-ci neskor dockame aj Vasho pribehu v sekcii Pribehy na tejto stranke...

Re:konspiracne teorie

Ing. Marián FILLO | 29.10.2012

1 z 3 detí má alergiu, čoskoro to bude 1 z 2
1 z 6 detí má poruchu sústredenia, učenia alebo správania sa
1 z 9 detí má astmu
1 z 88 detí má autizmus alebo poruchu autistického spektra
1 zo 400 detí má cukrovku 1. typu
atď. atď.

Pred 100 rokmi, keď jediným očkovaním boli pravé kiahne, nebol žiadny autizmus a ostatné veci sa vyskytovali extrémne ojedinele.

A vám to pripadá ako "vyvodzovanie všeobecných záverov z ojedinelých úmrtí"? Úmrtia sú pomerne ojedinelé, hoci stále nám zomiera 5-6 detí z 1000 živo narodených. Niektoré, pravda, kvôli príliš predčasnému pôrodu (to sú spravidla úmrtia do 1. mesiaca), ale dosť ich je aj medzi 1. mesiacom a 1. rokom života. Maroško bol jedným z nich, ale viem aj o ďalších. Ročne ich býva na Slovensku čosi cez 100. To je cena za povinné očkovanie - životy dojčiat (popri všeličom inom) výmenou za neraz značne chabú (ak vôbec nejakú) ochranu pred chorobami, ktoré sa tu buď už roky nevyskytujú, alebo sú pre drvivú väčšinu ľudí banálne, alebo je extrémne ťažké sa nimi nakaziť...

Som inžinierom informatiky alebo softvérovým inžinierom, ak chcete, a vôbec sa tým netajím.

Očividne ste "v obraze". Alebo skôr "pod obraz", keď mierny priebeh chrípky pripisujete antibiotikám, ktoré s chrípkou vôbec nič nenarobia, lebo chrípka je viróza a proti vírusom antibiotiká neúčinkujú?

Re:Re:konspiracne teorie

ferko | 29.10.2012

ešte by som chcel doplniť, keď mi moji priatelia spomínali ako docentka na detskej onkologii vyučovala následníkov, že v budúcnosti bude trpieť onkologickými ochoreniami 3 z 4 detí. dessss

Re:Re:Re:konspiracne teorie

ferko | 29.10.2012

traja zo štyroch doslovne

Re:Re:Re:konspiracne teorie

Ing. Marián FILLO | 30.10.2012

No tak to je vskutku skvelá vyhliadka a vizitka práce tzv. "modernej" medicíny. Či skôr hrobáriny?

Re:Re:Re:konspiracne teorie

alena | 05.11.2012

no a títo "lekári" sú bez problémov schopní rodicom,ktorí upozornia na vznik neuroblastomu alebo leukemie u ich deti po ockovani: "Nas nezaujima pricina, my len liecime ! " Pritom pricina je pre vsetky dalsie deti to najdolezitejsie,aby sme vedeli,comu sa treba vyhybat a nielen stupidne cakat,kedy nastane ta doba,ze 3 zo 4 deti budu zomierat na onkologickych oddeleniach-to je nieco neakceptovatelne !! Prave lekari na onkolog.odd. by mali vytvarat tlak na to, aby sa zistili mozne priciny vzniku leukemie u deti !! - vid napr. https://www.slobodavockovani.sk/news/ockovanim-vytvorene-protilatky-mozu-suvisiet-so-vznikom-leukemie/

Re:Re:Re:Re:konspiracne teorie

ferko | 06.11.2012

pri čítaní toho článku pani alena ma napadlo, kedysi keď som hľadal info o mycobaktériach a imunitnej reakcii org. na ne, som našiel možno zaujímavé info.- na B-lymfocytoch sa nachádza receptor pre mycobaktérie a EBVirus. Nebolo tam okolo toho už nic viac rozoberané. To mi vnuklo odpoveď na mnohé otázky. Zistil som, že imunitná reakcia, symptómy a komplikácie pri mononukleóze, tuberkulóze a leukémii sú rovnaké. Ďalšie hľadanie ma priviedlo k ďalším odpovediam na otázky.
Mycobaktérie, EBVirus, CMVirus sa reaktivujú pri oslabení Th1 imunity v dôsledku stimulácie Th2 protilátkovej imunity očkovaním, čo vedie k aktivácii, proliferácii a transformácii lymfocytov na blasty. A čo to má spoločné s leukémiou? To, že jednou z možných príčin leukémie je tuberkulóza krvi, spôsobená očkovaním.
Nehľadal som to len tak, nešlo mi do hlavy prečo sa zomiera na invazívnu mycobakteriálnu sepsu pod dg. leukémia a ako bonus liečby aj hubovú sepsu. Hľadali sme teda viacerí, čo si myslím že to je úlohou lekárov. Ale oni nič nehľadajú, pretože by museli priznať nepríjemnú pravdu.
Už som to v jednom príspevku písal pri náleze neutropénia (až vymiznutie granulocytov) - lymfocytóza (nález blastov-transformácia lymfocytov na blasty) treba vždy trvať na vylúčení/potvrdení tuberkulózy z vakcíny, tuberkulózy krvi. Nedajte sa oklamať, lekári ani sami možno netušia. Píšem jednoducho, a to preto že som stratil reč, ale vrátil sa mi zrak.

Re:Re:Re:Re:Re:konspiracne teorie

ferko | 08.11.2012

transformácia B-lymfocytov na blasty (ALL B typu je najčastejšia u detí)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:konspiracne teorie

alena | 28.11.2012

to je velmi zaujimava a dolezita informacia,dakujem! Toto by sa malo dokladne preskumat !!!

emocie?

Jozef Šišulák | 28.10.2012

Mne sa p.Fillo Váš emotívny prístup k problematike očkovania na rozdiel od istého pána páči.Myslím,že sú na mieste a sám niekedy zažívam veľké emocie,ked čítam o zabitých deťoch vakcínami/Maroško/.Som hlboko presvedčený ,že ho majú na svedomí.Neprajem nikomu mič zlé,ale chcel by som poznať ich reakcie ,keby sa niečo podobné stalo ich deťom alebo vnúčatám.Mám na mysli aj tých štyroch "mušketierov" s titulmi a funkciami z titulku.Ich vedomie a svedomie musí ticho plakať voľakde v kúte ich obrovského ega.Ich arogancia a bohorovnosť nemá hranice a nehanbia sa šíriť polopravdy a klamstvá pred očami laickej verejnosti a strašiť ľudí chorobami a tak nahanať ovečky famapriemyslu,ved aj im sa ujdú nejaké omrvinky z ich bohatého stola.Takže p.Fillo len smelo do nich a hlavne verejne odhalovať ich klamstvá,treba rozpútať verejnú diskusiu o povinnom očkovaní a zainteresovať do toho posalncov NR,hoci o nich nemám žiadne ilúzie,ale v súčasnom systéme majú oni zákonodarnú moc.Hoc vieme na čo používa očkovanie WHO v záujme NWO a ich snahy o svetovládu.A naše zdr, je v ich úplnom vleku a područí.

Nová liečebná metóda z Mozambiku

rodič | 27.10.2012

Je vedená skúseným neurologickým špecialistom a zdravotnou sestrou s atestáciou II.stupňa v príslušnom obore a je založená na cielenom prekrvení mozgových buniek - zlepšuje pamäť a je zaručene bez vedľajších účinkov :)))
Doporučujem ju preventivne každý mesiac všetkým lekárom, ktorá poslušne bonzujú rodičov neočkovaných detí RUVZ a ktorí už zabudli na znenie Hippokratovej prísahy!!
https://www.youtube.com/watch?v=LLNABfQcG4M

pravda

neustale hladajuci otec | 25.10.2012

a jej bytostne dolezity vyznam v tejto oblasti spociva v tom, preco sa takyto povinny postup /vakcinaciaa/ presadzuje legislativnym nasilim, aj ked jestvuje dostatocny pocet vysledkov vyskumu, ktore poukazuju na nebezpecne nasledky vakcinacie,ci uz z kratkodobeho ako aj z dlhodobeho hladiska na zdravie dietata/cloveka? je s tym suvisi moja otazka: je vedecky zamyslany a pomocou vakcinacie realizovany nejaky (verejnosti neznamy) synergicky efekt vakcinacie na zdravotny stav cloveka z dlhodobej perspektivy?
na druhej strane som presvedceny,ze verejne prezentovanie toho, co sposobuju alebo co mozu sposobit vakciny, by sa mohlo realizovat bez zbytocnej ironie a sarkazmu voci platenym propagatorom plosnej vakcinacie,ktora neberie do uvahy individualiovany pristup k clovekovi/pacientovi.

Re:pravda

neustale hladajuci otec | 25.10.2012

ospravedlnujem sa za preklepy ale hadam je to zrozumitelne

Re:Re:pravda

"neustale hladajuci otec" | 25.10.2012

Je nás viac ako si dokážete predstaviť, my sme už našli, našli sme pravdu..nuž ale ale každý ide svojou cestou..

Re:pravda

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Ospravedlňujem sa za ten sarkazmus a iróniu. Je to taký môj spôsob, ako sa vysporiadať s do-neba-volajúcimi klamstvami tých, čo sú pri koryte, bez toho, aby som použil nejaké veľmi škaredé (nepublikovateľné) nadávky.

Čo sa týka dlhodobého vplyvu očkovania na zdravie človeka, nechcem špekulovať o úmysloch ľudí, čo za očkovaním stoja, lebo im nevidím do duše. Každopádne však očkovanie má reálny potenciál spôsobovať alergie, autoimunitné ochorenia, neplodnosť, rakovinu, astmu, autizmus atď., čo sú všetko choroby, ktorých výskyt možno smelo nazvať epidémiou - oveľa väčšou epidémiou než epidémie prenosných ochorení, pred ktorými očkovanie údajne má chrániť.

Re:Re:pravda

ivan | 26.10.2012

hnisavá meningitída je niečo úplne iné ako encefalitída, keď už tak.
Podľa toho čo píše pán inžinier, encefalitíd po očkovaní by malo byť obrovské množstvo aj keď teraz neviem či by nemalo byť hnisavých meningitít obrovské množstvo, teda podľa tvrdenia pána inžiniera. Pán inžinier určite vie ako je to s hnisavou meningokokovou meningitídou v Anglicku.

Re:Re:Re:pravda

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Poučte nás teda, ako to je v Anglicku, nech sme múdrejší.

A hlavne by ma zaujímalo, ako asi chcete zistiť, koľko detí reálne má neinfekčný zápal mozgu (encefalitídu) po očkovaní, pretože encefalitída býva u tak malých detí, ktoré nevedia rozprávať, zistená len v prípade, že je už naozaj veľmi vážna. Koľko tých encefalitíd reálne je, keď výrobca Infanrixu Hexa uvádza početnosť "neobvyklého plaču" (rozumej: encefalitického kriku) u viac než 1 z 10 očkovaných detí???

Meningitída a encefalitída samozrejme nie je jedno a to isté, ale na druhej strane určitá príbuznosť tu je. A okrem toho môže byť ešte aj meningoencefalitída, všakže?

Treba, pravda, rozlišovať medzi infekčnými a neinfekčnými, súhlasím. Niektoré vakcíny (napr. MMR) vyvolávajú infekčnú a iné (neživé, trebárs Infanrix Hexa) zase neinfekčnú. Celkové dopady však bývajú podobné.

A čo ste vlastne chcel povedať tým, že to nie je jedno a to isté? Tvrdil som snáď niekde, že to je to isté?

Re:Re:Re:Re:pravda

ivan | 29.10.2012

prečítajte si začiatok svojho príspevku a nemusíte sa pýtať

Re:Re:Re:Re:Re:pravda

Ing. Marián FILLO | 30.10.2012

Ale ja predsa o meningokokoch v Anglicku nič nepíšem. To ste napísal Vy. Tak ako to tam teda je?

Re:Re:pravda

hladajuci otec | 27.10.2012

malokedy sem nieco napisem. skor mi tato stranka sluzi ako rychly rozcestnik do sveta. avsak pri diskusiach v bioetickej rovine /v ktorych sa angazujem v akademickej sfere/sarkazmus ci ironia dost skodi a az znehodnocuje argumentaciu, ktoru prezentujute. odporcovia antivakcinacnych lekarov, aktivistov a rodicov maju potom tendenciu znehodnocovat argumenty ktore prezentujete. sam vidim ze viete logicky uvazovat a vyvodzovat logicke zavery v duchu evidence based medicine /nedavam pozor na gramatiku/. a preto su ctim vase aktivity. chapem aj vase odovodnenie. ale to co vam aj inym ludom velmi skodi je prav ten emocionalny naboj ktory je intenzivne pritomny na niektorych miestach. ovela vacsi ucinok ma chladna racionalna argumentacia bez vnasania emocionality a parcialneho prenasania problemov do personalnej roviny.to totiz sposobuje ze vasi oponenti vitaju parcialne prenasanie odbornych problemov do personalnej roviny. lebo sam nemate doklad o absolvovani medicinskeho vzdelania /napriek tomu ze vase poznanie v tejto vakcinacnej problematike moze byt vacsie ako u vacsiny lekarov ktori maju diplom, osobne to aj predpokladam ze je to tak/. a presne toto im v diskusiach vyhovuje ak obcas sklznete do personalnej roviny. viem ze je velmi tazke udrzat sa pri otvorenych klamstvach vakcinacnej lobby v medziach merita problematiky /sam s tym obcas bojujem/ ale myslim ze je zbytocne im dobrovolne nahravat na smec. inak som vam velmi vdacny za pracu ktoru robite aj ked zdravotnicky system ma iny pohlad na vec. z mailov ktore som nedavno dostal som si dovolil vam napisat tieto poznamky aby to prospelo dobru o ktore vam ide. a nielen vam ale aj inym ktori su ochotni hladat pravdu v dobe, kde to moze byt neprijemne, zosmiesnovane az sankcionovane. prajem pekny den vsetkym hladajucim

Profesor rovny je hlupy alebo len vtipny?

Profesorviacrovny | 25.10.2012

dalsia pravna perla pana Rovneho.... on je zrejme aj ustavny pravnik, alebo rovno ustavny sudca? :D :D :D :D

citujem
"platny zakon c.355/2007 Z. z., ktory bol harmonizovany s pravom EU a ani Vami
citovany Dohovor o biomedicine Vam nedva pravo dobrovolne rozhodovat'
o povinnom ockovani ako takom."

Re:Profesor rovny je hlupy alebo len vtipny?

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Zdroj?

Seniori

Helena | 25.10.2012

Modlím sa aby sa seniori nedali očkovať. Už som niekoľkých odhovorila. Kiež by pán Ing. Fillo zostavil článok o nebezpečenstve podávania očkovaní seniorom. U nás sa to vo veľkom zatajuje koľko starkých umrelo, vážne z toho ochorelo.

Re:Seniori

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Článok (aj) o očkovaní seniorov by mal vyjsť vo Vitalite 11/2012, tzn. do týždňa. Začiatkom decembra 2012 ho potom dám aj na web (keď vyjde Vitalita 12/2012).

Re:Re:Seniori

Helena | 26.10.2012

Veľmi pekne ďakujeme. Som obkolesená dôchodcami a "plačem" čo s nimi robia lekári. Násilne ich zaočkujú, predpisujú lieky, ktoré vôbec nepotrebujú...
Ja teraz získavam rozumi z www.naturalnews.com www.naturalnews.tv www.mercola.com www.badatel.sk

na titulke uz druhy - suuupeeer

EvaD | 25.10.2012

Gratulujem pán Filo, článok je už druhý na titulke SME

falošná symfónia

ferko | 25.10.2012

...no a potom zverte svoje deti do rúk takým s prepáčením lemplom. koĺkým deťom museli domrviť diagnózu, len aby zakryli obludnosť očkovania, hroza pomyslieť
pekne ste to pán Fillo všetko vystihol

Re:falošná symfónia

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Ďakujem za ocenenie.

S takouto úrovňou "vzdelanosti" (či skôr akceptácie propagandy), akú tu pozorujeme, niet divu, že niektorí lekári údajne 30 rokov nehlásili žiadny nežiaduci účinok očkovania, lebo údajne žiadny nezaznamenali.

Je to selektívna slepota: Očkovanie je úžasné, a preto akýkoľvek vážnejší zdravotný problém rozhodne nemôže byť spôsobený očkovaním. Z princípu.

To je ako za komunistov: Sovietsky zväz bol náš vzor a komunizmus náš cieľ, a preto akýkoľvek prešľap urobil Sovietsky zväz či komunistická strana, vždy to bola buď náhoda, alebo vina zahnívajúceho imperializmu, podvratných živlov apod. Ale Sovietsky zväz i komunistická strana boli vždy absolútne bezchybné - bez najmenšej škvrnky. Presne tento druh "myslenia" doposiaľ prežíva v hlavách drvivej väčšiny pediatrov, epidemiológov či imunológov pri úvahách o očkovaní.

vysetrenie

jar | 25.10.2012

viete mi niekto poradit?poprosim aj o nazor pani MUDr.Elekovej. Je bezpecne ist na scintigraficke vysetrenie obliciek 5mesacneho babatka?ma to byt vo fakultnej nemocnici v Martine.mam trochu strach z toho vysetrenia..pouzivaju sa tam aj radioaktivne prvky...

Re:vysetrenie

Jarka | 26.10.2012

Dobrý deň, skúste si pozrieť na internete vyšetrenie prístrojom Diacom, porp. Salvia (je ich viac druhov), bola som na tom s dcérou bez akýchkoľvek zásahov do organizmu, a potom zvážte to vyšetrenie na ktoré Vás posielajú, možno vôbec nebude nutné. Ide o neinvazívne vyšetrenie, nehradené poisťovňou. Vyšetrujú ním už aj niektorí lekári, ale večšninou kluby s alternatívnou medicínou. Bolo navrhnuté na vyšetrovanie astronautov. Veľa šťastia.

Re:Re:vysetrenie

jar | 26.10.2012

vdaka za radu.aj nad takymto niecim som uz uvazovala.a dlho sa caka?neviem do akeho mesta by sme na to mohli ist..a cenovo zhruba ako?

Re:vysetrenie

MUDr.Ludmila Eleková | 29.10.2012

Nebyla jsem před víkend na internetu. Scintigrafie je radioaktivní vyšetření, tj. musí být zatraceně dobrý důvod, proč to dělat u mimina. Ptejte se jich, otravujte. Chtějte odpovědi na tyto otázky: k čemu je to nutné, jak výsledek vyšetření změní zamýšlený nebo dosavadní způsob léčby, co se stane, když na něj nepůdjete, jak jinak můžou zjistit, co chtějí atd. Bez náležitých odpovědí nedávejte souhlas.
Někdo navrhoval vyšetření biorezonančním přístrojem Diacom, jiné jsou např. Bicom. Oba tyto přístroje i léčí. Kde je najdete, podívejte se na web, zadejte jejcih názvy, dostanete se na stránky distributorů a určitě vám dají kontakty na lékaře, kteří přístroj mají a používají.
Se scintigrafií bych souhlasila pouze kdyby to vyšetření mělo přinést jinak nezjistitelné informace a jeho neprovedení by vedlo k orhožení života dítěte.

oni tomu opravdu věří

MUDr.Ludmila Eleková | 25.10.2012

Víte, co je asi nejhorší? Oni (vakcinologové) tomu skutečně věří. ŽE očkování posiluje imunitu, že NÚ jsou jen náhody apod. Od té doby, co znám skutečná fakta o očkování, se snažím přijít na to, co se jim děje v hlavách. Jakými cestičkami to tam běhá. Protože pokud jsou to vědecky myslící lidé a jsou konfrontováni s odlišným názorem, měli by ho zkoumat. Ne osobně útočit na jeho autory, ne prostě jen opakovat dokola své řeči. Měli by vidět skutečný stav dnešních dětí. Mělo by je zajímat, že někdo upozorňuje na možná úmrtí.
Nic z toho nedělají, dělají to, co jste si právě přečetli. Je to na stejné úrovni jako dementi politiků: není to pravda, není to pravda, přesto každý pozná, kdy politik lže.
Měla jsem možnost osobní výměny názorů s našimi exempláři a zažila jsem totéž. Nulová výměna informací, dva monology. Ale neschopnost dialogu je na jejich straně.
Důvodem je možná to, co opakovaně napsal RNDr.Marek Petráš, provozovatel webu vakciny.net. Napsal mně osobně a nedávno nepřímo o prof. Strunecké, že máme asi obě poškozený mozek z vakcín, které jsme dostaly. On je zjevně tak mimo, že neví, co píše. Ano, byly jsme obě očkovány, stejnými vakcínami jako dr. Petráš (je jen o rok starší než já) a ostatní prominentní vakcinologové u nás i na Slovensku.
Jejich výplody jsou důkazem negativního působení složek vakcín na nervovou soustavu, někomu holt skutečně hrábne.

Re:oni tomu opravdu věří

J.N. | 25.10.2012

Vážená pani doktorka Eleková, píšete, že sa snažíte prísť na to, akými cestičkami to behá v hlave im - vakcinológom. Ono odpoveď je jednoduchá - ono nielen falošne, vypočítavo hlásať, ale i hlboko veriť niečomu PRE PENIAZE je pre materialisticky uvažujúceho jedinca jedna z najjednoduchších a najpríjemnejších vecí na svete!

A preto to neviete pochopiť - lebo Vy si jednoducho neviete predstaviť, že by ste dokázali oklamať samu seba,

Oni to dokážu, to je ten rozdiel, takže tie ich cestičky v hlavách sú vydláždené peniažkami a nemalými - to zvyšuje ich agresivitu voči všetkým kvôli ktorým by mohli byť ich príjmy ohrozené.

A nielen to - nejde len o príjmy - ale o celú ich kariéru, povesť, honor, zabezpečenie ich rodín, vily, autá, služobníci, pohodlný život, recepcie, spoločenské styky, medaily....im je jedno zdravie cudzích ľudí, im je jedno cudzie nešťastie, oni myslia len na seba a peniaze.

Pekne ste to napísali kdesi inde, pre takých sú skutoční pacienti iba obťažujúci hmyz, oni sú akademici, docenti, profesori povýšení nad to, než by sa zaoberali konkrétnym človekom, oni majú medicínu iba ako nástroj na maximálne zarábanie peňazí pri minimálnej námahe. A tou najjednoduchšou cestou je robiť dealera a ideologického referenta farmafirme najlepšie pod záštitou, ruka v ruke štátnej moci (veď aj tam niečo kvapne).

Tak je to. Nadchla ma informácia od vás, že kdesi v starej Číne, ľudia platili lekárovi za to, že ich udržoval zdravých. Akonáhle ochoreli, peniaze nedostával - toto by sa rysovalo ako riešenie aj v dnešných časoch v očkovacích programoch. Namiesto preplácania vakcín farmafirmám, čo keby čiastky obdobných výšok občan jednorazovo zaplatil zo svojho zdravotného poistenia čoby províziu pre lekára prípadne aj jeho nadriadeného ideologického dogmatika na RUVZ, za to, že ho udržia v dobrom zdraví, bez vakcíny, ale takým poradenstvom, aké napríklad poskytujete Vy. A samozrejme čo to by sa ušlo aj akademikom a docentom a profesorom, ktorí by za tieto peniaze hlásali pravdu... Proste ešte raz: skorumpovaní ľudia budú vždy a všade, prečo ich neplatiť za to, aby hovorili - pravdu? Berte to ako vtip :)

Re:Re:oni tomu opravdu věří

MUDr.Ludmila Eleková | 26.10.2012

Máte naprostou pravdu, já jsem nenapravitelná idealistka. Je mi jasné, že pro prachy většina lidí udělá cokoliv.
A také vím, že ti ověnčení tituly nejsou vždy ti nejkvalitnější jedinci a ani nejchytřejší. Mnoho blbů umí šplhat po kariérním žebříčku a vybudovat si neotřesitelnou pozici. Pak už to je samoudržovací mechanismus, jednou je to doc. nebo prof. nebo PhD a tak má automaticky patent na rozum.
Určitě to je kombinace hlouposti, nevzdělanosti a normální chamtivosti a přebujelého ega. Musí tam být ten osobnostní základ. Což mi připomíná, že dříve jsem měla v ordinaci dealera farma firmy určitě tak dvakrát měsíčně. Když jsem jim řekla, co si o nich myslím a že mě zajímají pouze skutečně nové léky, nikoli variace na staré, vyhodila jsem dealerku, která mi chtěla do čekárny pověsit reklamu na Coldrex, rovnou jim říkám, že o vakcínách nepotřebuji nic slyšet, od té doby mám pokoj a cca 10 měsíců ke mně nikdo nepáchl. Přestože momentálně určitě obrážejí praktické lékaře s vakcínami proti chřipce a vychvalují tu svou nejlepší.

Re:Re:Re:oni tomu opravdu věří

irena | 26.10.2012

Moja reč, ja som takto vyhodila z čakárne nie jedného, lebo toto povolanie robia len špinaví príživníci, ktorým sa nechce pracovať a žijú z utrpenia tých, ktorí užívajú nimi propagované lieky. Všetci ušli, lebo som im rázne povedala, že kvôli nim vlastne lekári nemajú čas na pacientov, lebo dve tretiny pracovnej doby venujú práve im. Sú neuveriteľne drzí a otrlí . Vyškolení farmafirmami.

Re:oni tomu opravdu věří

Tomáš | 08.11.2012

Na to potrebujete psychiatrické vzdelanie, sociopatom bežný človek nerozumie a ich pohnútky sú pre pre neho nepochopiteľné. Skúste porozumieť Mengelemu, je to rovnaké, ako porozumieť Dluholuckému, petrášovi a ďalším, oni(zatiaľ) našťastie úplne voľnú ruku ako prv menovaný nedostali, verte, že by sme pri nich boli svedkami rovnakých zverstiev, tentokrát páchaných na deťoch.

toto to jen potvrzuje, jak to chodí v big pharma:

jdhfh | 25.10.2012

https://afinabul.blog.cz/1210/vedec-ktery-objevil-ohrozeni-zdravi-od-gmo-byl-okamzite-vyhozen-a-jeho-tym-rozpusten

Re:toto to jen potvrzuje, jak to chodí v big pharma:

Helena | 25.10.2012

Bohužiaľ u nás veľa ľudí nevie ako sú gmo nebezpečné a u nás sa pestuje gmo kukurica. Veľa ľudí nevie, že sme stále postrekovaní chemtrailsom (veľmi nebezpečnými chémiami). Mne bohužiaľ jedno očkovanie zobralo pol života.

UZ DOST!!!

Zdenka | 25.10.2012

Neviem ako Vam ostatnym, ale mne z toho zacina byt vazne zle. CHcelo by to mozno uz konecne nejaky verejny strajk, peticiu, myslim, ze by sa nas nazbieralo viac ako dost. Je to hrozne co s nami robia.

Re:UZ DOST!!!

jar | 25.10.2012

ANO...treba daco robit fakt.

Re:UZ DOST!!!

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Najlepším štrajkom je odmietnutie očkovania u Vášho všeobecného lekára a pediatra + osveta o očkovaní vo Vašom okolí.

Zaplnené námestia už dnes nijakého politika nevzrušujú. Pozrite sa na akcie proti Gorile: čo to bolo platné, keď tá najväčšia gorila je zase pri koryte?

Najúčinnejší prostriedok je masový bojkot. To je jediné, čo v tejto dobe výborne zaberá ako donucovací prostriedok.

Re:Re:UZ DOST!!!

anna | 26.10.2012

No neviem pan Fillo, co by ste tym dosiahli, ked ockovanie odmietnete a na druhej strane vyzadujete od lekara, aby toto odmietnutie nehlasil, tak akym sposobom sa to akoze ma dostat do povedomia verejnosti? to uz je co za strajk? nepaci sa mi, ze ked sa rodic rozhodne svoje dieta neockovat, preco sa za svoje rozhodnutie aj verejne nepostavi-myslim aj proti RUVZ a naopak sa snazi zalezitost ututlat prostrednictvom lekara, ktory sa tak ocita medzi 2 mlynskymi kamenmi a bud je "svina udavacska, vakcinacista" atd alebo porusuje nejake nariadenia. Lebo presne toto na svojej stranke propagujete.

Re:Re:Re:UZ DOST!!!

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Ja by som len bol rád, aby boli povinní dodržiavať zákony nielen pacienti, ale aj lekári. Hlásenie osobných údajov neočkujúcich rodičov je za súčasnej právnej úpravy protizákonné. Keďže povinnosť je ustanovená vo vyhláške (čo navyše samo o sebe je protiústavné) a tá je v konflikte so zákonom (na ochranu osobných údajov) prednosť má mať zákon čoby právny predpis vyššej sily.

Ale pediatri na to kašlú. Ale akonáhle rodič poruší protiústavnú vyhlášku, tak už je z neho delikvent a "hrozba pre verejné zdravie", hoci lekári porušujú zákony denno-denne jak na bežiacom páse a to majú štátne orgány totálne na háku. To mi oči kole, nie fakt či sa niekto verejne prizná alebo neprizná k odmietaniu povinného očkovania.

Na druhú stranu je pravdou, že keby sa nikto nesnažil vybabrať so systémom, ale všetci odmietači povinného očkovania sa v jednom momente postavili na otvorený odpor, malo by to oveľa väčší efekt. Žiaľ, väčšina národa si nejak nechce znepríjemňovať život a už vôbec nie konfliktami so štátnymi úradmi.

Ja osobne nie som zástancom vybabrávania so systémom a mohla ste si všimnúť, že moje odmietnutie očkovania mojich detí bolo skrz-na-skrz otvorené a verejné. Žiaľ, väčšina neočkovačov je na také niečo buď príliš pohodlná alebo nemá odvahu na otvorený odpor. Mrzí ma to, ale čo mám robiť?

Každopádne však chcem, aby zákony platili pre všetkých rovnako, a ak majú platiť pre pacienta, mali by aj pre lekára. Lenže my tu máme dve kasty: radový občan musí dodržiavať zákony a vyhlášky, čo aj protiústavné, a lekár ich môže veselo porušovať a nikoho na žiadnom úrade to absolútne netankuje. A toto mi teda fest vadí. Netýka sa to len udávania neočkovačov, ale trebárs aj (ne)hlásenia nežiaducich účinkov očkovania alebo (ne)informovania rodičov o očkovaní PRED očkovaním, zamlčiavania vážnych nežiaducich účinkov vakcín atď.

Detskí lekári sú naozaj medzi dvomi mlynskými kameňmi a nezávidím im. Na druhú stranu: snáď si nemyslia, že ich problémy niekto bude riešiť namiesto nich samotných???

Re:Re:Re:Re:UZ DOST!!!

anna | 29.10.2012

Lenze nie vsetci pediatri na to kaslu. Mozno len nechcu platit pokutu, ktora im hrozi tak isto ako rodicom, ktori deti neockuju. Preco by lekari mali platit a rodicia nie? Vymozitelnost prava je v tomto state nulova bohuzial a zakony sa tiez mozu vykladat roznymi sposobmi, ani pravnici na toto nemaju rovnaky nazor. Dvojity meter sa tyka lekara len kym robi to, co od neho kontrolne organy vyzaduju, ak nie, je v takej istej pozicii, ako radovy obcan. Ja si myslim, ze tento boj si musia vybojovat rodicia sami a je fajn, ze vy to robite verejne a preto nechapem, ze to neziadate aj od ostatnych rodicov, ale naopak su tu same navody na to, ako sa vyhnut pokute. A poslednej vete fakt nerozumiem-co ste mali na mysli pod pojmom "ich problemy"? Snad si nemyslite, ze ak sa rodic rozhodne dieta nezaockovat, je to problem lekara.

Re:Re:Re:Re:Re:UZ DOST!!!

Ing. Marián FILLO | 30.10.2012

Nie, myslel som tým protizákonné obťažovanie až zastrašovanie zo strany RÚVZ. To je problém lekárov.
Odmietnutie povinného očkovania je problém rodičov, nie lekárov.

len tak dalej

marek | 25.10.2012

Dalsie ockovanie nasich dvoch dcer (starsia este predtym dostala hexavakcinu) sme najskor odlozili a potom uplne zavrhli najma na popud vlastneho sedliackeho rozumu po prejdeni si par statistik historickeho vyvoja chorob a vedlajsich ucinkov ockovacich vakcin.

Pri prvom oznameni nasho rozhodnutia lekarke (prvy krat to bolo odlozenie, lebo sme este vahali co a ako) nam lekarka povedala, ze 'jasne, dobre si to este premyslite, ale dufam ze sa nerozhodnete na zaklade tych dezinformacii od toho Zilincana'..

Vobec sme nechapali o com hovori. Totiz nepoznali sme tuto stranku. Az ked sme na nu narazili, tak nam to doslo :) Musim vsak skonstatovat, ze som tu dezinformacie nenasiel, prave naopak - paci sa mi ze sa snazite poukazat na jasne relacie a podporit jednoduche zmyslanie ludi a hlavne studium a nie len slepu doveru..

Len tak dalej, drzim palce!

Re:len tak dalej

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Ďakujem za ocenenie.

Oni ma totiž to neustále prepierajú na tých ich výplachových "vzdelávacích podujatiach", ktoré však v skutočnosti sú oveľa skôr propagandistickým politickým školením mužstva (či skôr ženstva v prípade detských lekárov).

Takže mi vlastne robia celoslovenskú reklamu. Síce negatívnu reklamu, ale aj negatívna reklama je reklama a ono sa to nakoniec obracia proti ich úmyslom a na prospech veci, čo ma nesmierne teší.

A najlepšie na tom je, že absolútne nikto z nich nie je schopný zostaviť serióznu logickú a vedecky podloženú kritiku toho, čo píšem, ba dokonca sa ma tak boja, že ma odmietajú pustiť čo i len ako tichého poslucháča na svoje "vzdelávacie" akcie, viď:
https://www.slobodavockovani.sk/news/reportaz-spred-xviii-vakcinacneho-dna-v-ziline-29-ix-2012/
https://www.slobodavockovani.sk/news/ako-mi-zakazali-zucastnit-sa-vakcinologickeho-kongresu/

Re:len tak dalej

ivan | 26.10.2012

nie som očkujúci, ale čo to som už videl a zažil...
Tak ma napadá vždy otázka, či by si rodičia napríklad jedného 16 ročného chlapca,ktorý ráno prišiel a večer s meningokovou sepsou odišiel radšej ho nemali zaočkovaného s pokesom T lymfocytov, alebo 3 mesačného kojenca ktorý nebol ešte očkovaný a bol dovezený s meningokokovou sepsou, alebo 62 ročný pán prišiel s tetanom a odišiel...a filminantná hepatits B u 43 ročnej pani a mohol by som pokračovať v x konkrétnych prípadoch, konkrétnych, nie, počul som , známa povedala.....prečítal som si na nejakom fóre.
ak by sa neočkovalo, videl by som toho ešte viac, bohužiaľ, že sa očkuje a chvalabohu, že ľudia fajčia.
Ozaj kedy bol na našom území prijatý prvý zákon o očkovaní ?

Re:Re:len tak dalej

MUDr.Ludmila Eleková | 26.10.2012

To jsou ty tragické případy, které se propírají v médiích na podporu očkování. Jenže už nikdo nemluví o tom, že na jednoho takového pacienta, který zemřel, připadají tisíce dalších, kteří se buď vůbec nenakazí, přestože jsou v kontaktu nebo onemconí tak lehce, že si toho ani nevšimnou. Já za svou praxi viděla podstatně víc lidí, kteří mají protilátky proti hepatitidě B, aniž vůbec tuší, že ji měli, než těch, kteří to odnesli.
Meningokok: víte, kdo je zdrojem nákazy pro tyto nebožáky? Bezpříznakový nosič! Tj. někdo, v jehož krku si meningokok klidně sedí a nic mu nedělá. Proč ho (nebo jiné bakterie) někdo má v krku a neví o něm a na jiného doslova skočí a do večera ho zabije? Jaký byl rozdíl mezi těmi lidmi? To jsou otázky, které si klást. Hlavně, proč ty bakterie a viry mnoha lidem zjevně vůbec nevadí -studovat jejich přirozenou odolnost a způsob života.
Kromě toho, očkování právě proti meningokokům pokrývá jen jeden nebo dva typy (A a C), přestože nejčastjěší a nejhorší je typ B a pár dalších. takže i kdyby byl ten chlapec očkován, nemuselo by mu to pomoci.
V televizi byla pár let nazpět reportáž právě o zemřelém kojenci na meningokokovou sepsi způsobenou typem B. Tj. typem proti kterému není vakcína. Hádejte, čím reportáž končila? Doporučením "nechte se očkovat". Co na tom, že konkrétně tomuto dítěti by bylo očkování na nic.
Je třeba si uvědomit, že život s sebou nese rizika. Jistoty neexistují, existuje jediná jistota, že všichni jednou umřeme. Kdy a jak, to už je jiná věc. Chceme-li být zdraví a žít dlouho, je třeba myslet a ptát se a hledat způsoby, které prokázaly, že zvyšují šance na přežití. Očkování to rozhodně není.
Proti meningokokům se očkují branci a přestože se očkují hned při vstupu do přijímače, právě u branců je nejvyšší nemocnost. Neonemocní mazáci, pomocný personál ani dívky, které se s vojáky stýkají. Kdyby vznik invazivního onemocnění závisel jen na kontaktu s bakterií, neměl by být tak velký rozdíl ve výskytu. Jedna studie z USA ukázala, že epidemie meningitid byly nejvíce v městech, kde se nejvíce předepisovaly antibiotika, zejména erytromycin. Takže ta nemoc není žádná náhoda, žádné boží entetyky, ale má své zákonistosti. Kdo si zhuntuje imunitu očkováním, špatnou stravou, stresem, zbytečnými antibiotiky apod., nemůže čekat pevné zdraví.
Co se týče kojenců, mnoho dnešních miminek není dost zdravých. Už se neuvede, bylo-li to dítě kojeno, jaká byla jeho sociální situace, jak byla živena matka, jeslti se u nich nekouřilo apod. To vše jsou faktory, které mohou nemoc ovlivnit.

Re:Re:Re:len tak dalej

ivan | 26.10.2012

pani doktorka, to nie sú tie prípady ktoré sa prepierajú v médiách, to Vám zjavne ušlo, to sú len prípady pacientov ktorých som ja sám a osobne zažil a prežil.
Viete, ak by ste nemali MUDr. pred menom tak OK. Ešte ako študent medicíny som tušil že to v medicíne nebude len čiernobiele a potom prax ukázala, že je to veľmi farebné, občas až príliš. Odrazu prišiel internet a diskusné fóra a všelijaké stránky a s hrôzou som zistil, že medicína je čiernobiela a že Dr. Gúúúúgl je ten doktor House a všetci ostatní sú tupci. Viete, nehnevajte sa na mňa, napíšete siahodlhý článok ktorý sa tvári veľmi múdro s citáciou od Lancetu až po Himaláje a potom to zaklinčujete čiernobielym o hemeopatii a pod. Ozaj a ak by ste mali pred sebou pacienta s meningokokovou sepsou tak aké homeopatiká by ste mu nasadili ? A tí angličania sú fakt tupci, že sa očkujú proti meningokokom, stále tvrdím že to očkovanie najviac škodí kolebom pediatrom. Prepáčte za názor, ale mám ho taký, ale nepotreboval som si pečítať na internete, stačilo mi vidieť a prežiť videné.

Re:Re:Re:Re:len tak dalej

MUDr.Ludmila Eleková | 26.10.2012

Vy jste neodpověděl na moje úvahy a dotazy a chcete další odpovědi ode mne. Faktem je, že očkování proti meningokokům nechrání proti všem typům a bez informace o typu meningokoka, který zabil ty pacienty, které znáte, je tahle debata bezpředmětná. Faktem je, že průběh nemoci zásadně závisí na imunitě pacienta. Faktem je, že smrtelně nemocný se nakazí od bezpříznakového nosiče. Ani jeden z těchto faktů jste nevyvrátil.
Tyto fakta ve své odpovědi ignorujete a pouštíte se do mě kvůli homeopatii.
O homeopatii jsem se dostatečně vyjádřila jinde na těchto stránkách, nebudu se opakovat, najděte si to. A když o tom tolik víte, odpovězte mi, jak byste vysvětlil pomocí pouhého placebo efektu výsledky zkoušek homeo léků: všichni zkoušejííc mají stejné symptomy, zkouší-li se v jedné skupině 2 léky, tj. polovina bere lék A a druhá polovina lék B, mají obě skupiny zřetelně odlišné symptomy. Během pár dní účastníci vědí, do které skupiny patří. Zkouška je samozřejmě zaslepená. A když tu skupinu rozpustíte, za pár let vezmete skupinu úplně jiných lidí a vyzkoušíte na nich tytéž léky, mají stejné příznaky jako původní skupiny. Tento jev je pozorován celých 200 let, co homeopatie existuje, bez jediné výjimky. Když tak jistě víte, že to je podvod, velmi by mě zajímalo vaše vysvětlení tohoto jevu, který je nepochybný.
Argumentovat tím, že se Angličani očkují proti meningokokům, je směšné. Stejně můžete odsoudit moje negativní stanovisko na očkování proti chřipce, protože Němci se očkují mnohem víc než my. Očkují se, protože jim doktoři řeknou, že je to pro ně dobré. Ti, co si najdou informace sami, se neočkují.
A ještě jedna věc na závěr_ můj nejstarší syn je proti meningokoku očkován. Je to 15 let zpět. Tehdy jsem znala jen oficiální informace a bála se. Byla tehdy malá epidemie a nějaké děti zemřely. Další děti jsem již neočkovala. A viděla jsem lidi s amputovanými končetinami po této nemoci, tak si nemyslete, že o ní nic nevím.
A kdybych ji měla léčit, samozřejmě že pacientovi dám intravenózně antibiotika. Plus další potřebné léky. Znám limity homeopatie a v souvislosti s podobnými nemocemi jsem ji nikdy nedoporučovala. Bude-li rodina pacienta chtít přidat homeopatika ke konvenční léčbě, vyhovím jim.
Výskyt v ČR za loňský rok je 66 případů. Byla jsem i na přednášce právě o této nemoci a probíraly se tam konkrétní případy. Všichni bez jediné výjimky měli v předchorobí velkou zátěž. Puberťák, který do vyčerpání tancoval na diskotéce, opil se a bral drogy. Muž, který slavil narozeniny, ožral se, spadl do pangejtu, kde prochladl. Stresovaný vyčerpaný branec, atd., atd. Ani jeden případ nebyl člověk, který by neměl v anamnéze podobnou zátěž. Nějaká forma oslabení se musí týkat i těch kojenců. Nebylo to úmrtí náhodou po jiném očkování jako malý Maroško, jehož případ se tu probíral?
Nevyvrátil jste ani jeden z mých argumentů a místo toho se pustíte do útoku na homeopatii a moje vzdělání. Netuším, co se vám na mé odpovědi nelíbilo.

Re:Re:Re:Re:Re:len tak dalej

ivan | 29.10.2012

pani doktorka, žiadny útok, prežité, videné, zažité. nič viac nič menej.
Ja tu neriešim typy meningokokov a teórie o očkovaní. Čo sa týka vzdelania a pod. jednoducho Váš článok je absolútne nevyvážený, na jednej strane citujete široko ďaleko a potom to fakt zaklincujete homeopatiou. Čo vlastne ňou liečite ? Infarkty, encefalitýdy, porážky, zápaly pľúc, diftériu, tetanus, hepatitidu B, C....a môžem pokračovať. Alebo čo ?
Viete homeopatia je biznis oveľa nechutnejší ako celé očkovanie, hodnota tak jedna česká koruna a cena tak 2 eurá, tak aspoň budme úprimný. Dobre to viete sama. Ešte raz, ja nepotrebujem odpovedať, ja som napísal čo som videl a prežil, nič viac nič menej.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:len tak dalej

MUDr.Ludmila Eleková | 30.10.2012

Homeopatií léčím většinou chronické nemoci, někdy psychosomatické, ale také autoimunitní, alergie, poruchy chování u dětí, sníženou imunitu apod. Nemoci, které jste jmenoval u nás neléčí homeopaticky prakticky nikdo, protože pacienti obvykle skončí v nemocnici a tam to prostě nejde. Ovšem zápal plic jsem si vyléčila sama sobě homeopaticky, znám lékaře pediatra, který tak léčí i děti, hepatitis se dá léčit /viděla jsem případy), zášrkt a tetanus homeopaté léčí od začátku a vlastně všechny vámi jmenované nemoci byly a porůznu na světě jsou léčeny homeopaticky. že je vám to zatěžko uvěřit, je mi líto, ale je to váš problém. Fakta jsou, že se to homeopaticky léčí. Viděla jsem studii o homeo léčení pacientů s plicními nemcoemi léčenými na JIP, kdy homeo léčba přidaná ke konvenční zkrátila dobu nutné intubace, podávání kyslíku, zlepšila plicní funkce a zkrátila dobu hospitalizace a to statisticky významně, Ta studie proběhla na vídeňksé klinice a výsledky byly publikovány v časopise Chest, což je renomovaný lékařský časopis. A takových studií je spousta. Jen není zájem o nich mluvit.
A velmi bych ocenila, kdybyste mi poskytl nějaké důkazy o tom, že homeopatie je nechutný byznys. O ceně léků jsme se spolu bavili. Balení cca 70Kč, tj cena léku kolem 7-10kč, stejně jako u jakéhokoli výrobku prodávaného v maloobchodě. Protestujete stejně vehementně proti cenám alopatických léků nebo i chleba? Snad si nemyslíte, že když si něco koupíte v obchodě, že celou částku, kterou jste zaplatil, dostane výrobce? 20% sebere stát. Fakt netuším, co za byznys se dá nadělat s léky v ceně 70Kč. A jde-li vám o cenu homeopatického vyšetření - platíte čas a kvalifikaci, jako všude jinde, platil byste i u konvenčního lékaře, kdyby vyšetření nebylo hrazeno z pojištění a to nejspíš mnohem více.
Mluví z vás závist a neznalost, negativní emoce, které mají původ bůhví kde. Já jsem jen zmáčkla nějaký váš knoflík a spustila starý program, jen netuším jaký. Jak se říká, potrefená husa se vždy ozve. Co ve vás trefila zmínka o homeopatii?

Re:Re:Re:len tak dalej

Rado | 27.10.2012

Mýlite sa, proti meningokokom je už na Slovensku nová vakcína so seroskupinami A,C,W-135,Y

Vakcína proti seroskupe B je vo vývoji a hoci by sme si to zbozne zelali, zatiaľ nie je známe či sa jej dockame, nie je jednoduché ju vyvinúť. Avšak seroskupiny ktoré vyššie spomínam sú stále zodpovedne za cca 40% Invazivnych meningokokovych ochoreni

Re:Re:Re:Re:len tak dalej

Ing. Marián FILLO | 29.10.2012

Nimenrix je ale len od 1. narodenín vyššie, hoci to je konjugovaná vakcína. Takže stále platí, že v prvom roku života sa dá očkovať len proti séroskupine C. A aj to by v 3. mesiaci života bábo ešte nemalo prakticky žiadnu ochranu, aj keby už malo za sebou prvú dávku. Bolo by mu treba najmenej ešte jednu dávku na aspoň akú-takú hladinu protilátok.

Takže ak niekto tvrdí, že 3-mesačné dieťa mohlo byť proti meningokokom chránené očkovaním, tak je úplne vedľa.

Re:Re:len tak dalej

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Pokiaľ viem, tak prvý zákon o očkovaní bol u nás v platnosti ešte za Márie Terézie, po rozpade Rakúsko-Uhorska tuším už v r. 1919 bol ďalší zákon o povinnom očkovaní, teraz už česko-slovenský. Ale to boli iba pravé kiahne. Ostatné povinné očkovania prišli až po 2. svetovej vojne.

Vírusy a baktérie samozrejme spôsobujú choroby a neraz aj úmrtia, otázkou však je, čo majú spoločné ľudia vážne poškodení alebo zabití vírusom/baktériou. Častokrát by sa došlo na to, že to boli
a) podvýživení
b) ťažkí fajčiari
c) alkoholici
d) vyslovene nezdravo sa stravujúci ľudia (čo sa, žiaľ, stále týka väčšiny obyvateľov SR i ČR)
e) ľudia s rizikovým povolaním (napr. lekári, prichádzajúci do styku s krvou pacientov) a/alebo správaním (napr. promiskuita)
f) ľudia, žijúci v chronickom strese
g) ľudia s ničivými rodinnými vzťahmi
h) nedojčené deti
atď.

Skrátka, nájde sa mnoho rizikových faktorov. V prípade, že niekto chce alebo musí byť v rizikovej skupine, nech sa - pre mňa za mňa - dá zaočkovať, ak chce.

Ale nech nenútia žiadne očkovanie všetkým bez rozdielu, a už vôbec nie tým, čo sa zodpovedne starajú o svoje zdravie, zdravie svojich detí, svoje vzťahy, vyhýbajú sa rizikovým faktorom atď.

Mimochodom: jedna dávka vakcíny proti meningokokom (u detí do 1. narodenín je schválená len vakcína proti séroskupine C) nestačí na vytvorenie akej-takej imunity. Na to treba dávky aspoň dve. Takže v 3 mesiacoch by Maroškovi nepomohlo absolútne nijaké očkovanie - ani keby ten vinný meningokok bol zo séroskupiny C.

Takže ten Váš poukaz na očkovanie dojčiat proti meningokokom je v tomto prípade úplne mimo.

Re:Re:Re:len tak dalej

ivan | 29.10.2012

ano presne nepomohlo by mu žiadne očkovanie v troch mesiacoch, epidemiologický význam očkovania v populácii neexistuje (teda podľa niekoho ???) ale teraz neviem a ak by ten kojenec mal 10 mesiacov a bol by zaočkovaný proti meningokokom, tak by ochorel alebo nie ?
A ak by nebol zaočkovaný Infanrixom, tak by toho meningokoka dostal alebo nedostal ? a ak by nebol zaočkovaný a by ho dostal tak by prežil ? Nejako tomu nerozumiem. Medicína bola, je a bude o prínose, riziku a cene. Neviem prečo očkovanie má byť o niečom inom. Inak ja sám by som bol za očkovanie dobrovoľné, čím menej tým lepšie (pre lekárov a biznis s tým spojený), čo si budeme nahovárať. Na takej meningokokovej sepse sa dá zarobiť na liekoch oveľa viac ako na očkovaní proti tomu a to platí všeobecne. Napríklad taká liečba hepatitidy B, to sú iné pálky ako nejaký smiešny engerix. Ja stále tvrdím, že jedna z najlepších činností ľudí je fajčenie, to prináša toľko chorôb, že z toho je super biznis pre množstvo lekárov a farmafiriem.
Takže ako stále tvrdím, nie je to všetko také čiernobiele s tým biznisom v medicíne a s očkovaním.

Re:Re:Re:Re:len tak dalej

Ing. Marián FILLO | 30.10.2012

Nie som veštec, ale je tu veľmi dobrý predpoklad, že by to dieťa bez očkovania zvládlo toho meningokoka lepšie. Zdroj je citovaný v článku.

Neviem o akom epidemiologickom význame očkovania proti meningokokom je reč, keď proti nim nie je takmer nikto zaočkovaný. Pri tejto úrovni zaočkovanosti nemožno ani snívať o nejakom epidemiologickom význame očkovania.

Liečba sepsy síce môže byť pomerne drahá, ale je to jednorázová záležitosť. Naproti tomu chronické ochorenia a trvalé poškodenia zdravia (ktoré očkovanie celkom jednoznačne spôsobuje, debata je len o tom, že ktoré všetky) sú oveľa lepším biznisom, lebo ide o "liečbu" až po hrob. Takže by som to s tým biznisom videl trochu inak...

syndrom

jar | 25.10.2012

co si myslite o syndrome nahleho umrtia dojciat,cim je to sposobene?

Re:syndrom

MUDr.Ludmila Eleková | 25.10.2012

Hlavně očkováním, čím jiným. Dokud se neočkovalo, tak se to prakticky nevyskytovalo. Případy zalehnutí dítěte mohly být zamaskovaná zabití, dříve to chodilo všelijak.
existují studie prokazující zvýšení úmrtnosti kojenců na SIDS po DTP vakcíně až 8x. Když japonsko neočkovalo děti do 2 let proti pertusi, poklesla jim úmrtnost na SIDS cca 10x. Dostali se tehdy na nejlepší místo ve světě v kojenecké úmrtnosti.

Re:Re:syndrom

Zara | 27.10.2012

Vaše neodborne odpovede pani Elekova sú tiež spôsobené ockovanim?

Re:Re:Re:syndrom

BuG.ToM | 27.10.2012

Vaše primitívne otázky pani Zara sú spôsobené nízkym IQ alebo klapkami na očiach?

Re:Re:Re:Re:syndrom

Jozef Šišulák | 28.10.2012

p.Zara toho asi veľa od p.Elekovej nečítala/alebo práve preto?/ ináč ba si odpustila tú inpertinenciu.Ja pozorne čítam všetky články a reakcie od nej a dakujem jej za vysokoerudované a inteligentné odpovede,obdivujem ju za jej odvahu verejne sa postaviť vakcinacistom.

Re:Re:Re:syndrom

MUDr.Ludmila Eleková | 30.10.2012

Moje neodborné odpovědi si můžete ověřit zde:
www.whale.com, najdete tam v sekci DTP očkování dlouhatánský seznam důkazů o souvislsoti.
Dále zkušenost Japonska ze 70.let, přestali očkovat kojence proti pertusi a děti jim PŘESTALY umírat na SIDS. Začali očkovat a začaly umírat.
Dále studie N.Millera, byla publikována i zde: čím víc nějaká země očkuje, tím má vyšší kojeneckou úmrtnost
Práce dr. Viery Scheibner s monitorováním dechu.
Laskavě si to vše prostudujte a pak vyvraťte, když to víte tak dobře.
Kolik materiálů o souvislosti očkování a SIDS jste vy osobně studovala, že se považujete za odborníka? Vypište je, podívám se na ně.

prof dluholucky

neuveritelne | 25.10.2012

kdesi som citala, ze onen pan odmietol nechat zaockovat svojich vnukov. vie niekto o tom viac?

Re:prof dluholucky

bralenka | 25.10.2012

je to na diskusii v slobodeočkovania
Re:Re:Pocet komplikacii po ockovani proti TBC
irena | 15.05.2011
prosím vás ako môžte očakávať od popredných vakcinacistov , že budú mať súcit . Poznám lekárku, ku ktorej chodia vnúčatá tohto rafinovaného deda. Liečia sa homeopaticky a neočkujú vôbec.


Viac tu: https://www.slobodavockovani.sk/diskusia/

Re:prof dluholucky

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Je to taká JPP (jedna pani povedala).
Neviem, či sa tomu dá veriť...

Re:Re:prof dluholucky

irena | 26.10.2012

Nieje to žiadne jpp a tebe som to hovorila tiež osobne tak asi zabúdaš nejako tiež.
Mojej dcére Katke to povedala sama od seba homeopatka z Prievidze, ktorá je asi aj pediatrička , keď bola so Simonkou u nej v Chorvátsku na liečebnom pobyte že hlavná vec že profesor Dlhosprostý svojich vnukov neočkuje a liečia sa u nej homeopaticky.
Tomuto neviem prečo by som nemala veriť a ty nemusíš keď nechceš nám to aj tak nepomôže . A na vrahov mám jednoznačne kritický a odsudzujúci postoj a nebudem ich nazývať žiadnymi slušnými názvami či ma vymažeš alebo nie , so svojimi postojmi som jednoznačne vysporiadaná navždy do smrti a nebudem ich nazývať ešte profesormi no fujtajbl ble.

Re:Re:Re:prof dluholucky

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

Nehnevaj sa na mňa, Irenka, ale Ty si to povedala mne, Tebe to povedala Katka, Katke to povedala nejaká bližšie neurčená (jedna pani) homeopatka z Prievidze. Hmmm...

A čo iné to je, než JPP? Samozrejme, môže sa ktokoľvek spýtať priamo pána profesora, že či sú jeho vnúčatá očkované:
sdluholucky@nspbb.sk
sdluholucky@dfnbb.sk
Som zvedavý, čo odpovie.

Čo však nie je JPP, ale priamo poznám príslušné osoby, tak synovec iného slovenského vakcinacistu, šéfa slovenskej pobočky Sanofi Pasteur - Dr. Oleára, neočkuje a tuším ešte ďalšie dve mladé rodiny, čo sú mu príbuzní. Pravda, na veľkú zlosť pána doktora. Takže ak by to aj bolo tak, ako jedna pani homeopatka z Prievidze povedala, je možné, že sa tak deje na zlosť pánu profesorovi.

Nerobil by som teda z toho vedu a už vôbec by som túto vec (ak je to vôbec pravda) nepripisoval samotnému Sveťovi. Ale koho to zaujíma, nech sa Sveťa sám opýta, lebo spoľahlivosť správ z tretej či štvrtej ruky už býva dosť otázna.

super článok

bralenka | 25.10.2012

Pán Fillo, hlboko si cením vašu prácu. článok šírim dalej a mám pocit, že stále viac a viac ľudí je konečne lepšie informovaných.

Re:super článok

Ing. Marián FILLO | 25.10.2012

Ďakujem za poklonu.

Vystizne!

alena | 25.10.2012

Perfektny clanok! Uplne vystizne! Suhlas!

Hadam ale nie su az taki nechapavi - tito "vodcovia" - zrejme len patria na zoznam platenych "mienkotvorcov" farmabiznisu,ako je "dobrym zvykom" aj v inych krajinach sveta...

A co sa tyka Polysorbatu 80 - aj u mysich samcov sposoboval atrofiu semennikov - ja by som sa obavala preto aj vplyvu na plodnost u muzov, ked budu chciet mat dnesne ockovane babatka o 30 rokov vlastne deti - Polysorbat 80 je vo vakcinach aj v roznych liekoch pre deti - typu multivitaminove sirupceky Martankovia a pod. a bohvie v com este...

Re:Vystizne!

Ing. Marián FILLO | 25.10.2012

Máte zdroj na tú atrofiu semenníkov u samcov po polysorbáte 80?

Re:Re:Vystizne!

alifie | 25.10.2012

Možná šlo nešlo o semeníky u samců, ale o vaječníky u samic:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8473002?dopt=Abstract

Re:Re:Re:Vystizne!

Ing. Marián FILLO | 25.10.2012

Áno o tom viem, a o tom aj píšem, ale zaujala ma tá informácia o semenníkoch u samcov, tak by som rád vedel, odkiaľ pochádza.

Re:Re:Re:Re:Vystizne!

janynka | 26.10.2012

Ten polysorbát 80 som veru našla aj bežných potravinách (rezance a i.), je teda v malých množstvách neškodný?? Ako prídavná látka zakázaný nie je....

Re:Re:Re:Re:Re:Vystizne!

ela | 26.10.2012

hm, polysorbat je aj vo vitaminovych tabletkach pre tehotne... takto clovek odpali seba aj este nanarodene babo...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Vystizne! ela

BuG.ToM | 27.10.2012

mozno vo vitaminoch pochybnej kvality
skus na www.damianvit.sk

Re:Re:Re:Re:Re:Vystizne!

Ing. Marián FILLO | 26.10.2012

No nieže by nebol škodlivý, ale vo väčších množstvách je samozrejme viac škodlivý než v menších množstvách, a vpichnutý je viac škodlivý než zjedený. Ale to platí takmer na všetko.

Re:Vystizne!

jar | 25.10.2012

velmi dobry clanok.len ma mrzi,ze ked chcem dalsim ludom otvorit oci,ako to vlastne je,tak ich to az tak nezaujima.skoda.to ma trochu stve,su zaslepení..a hlavne takí,co maju male deti..dufam ze sa co najviac ludi spamätá...

Re:Re:Vystizne!

bralenka | 25.10.2012

oni sa spamätajú až na vlastnej skúsenosti z rodiny či známych, no žiaľ neskoro, ako my...

Re:Re:Vystizne!

janynka | 26.10.2012

Máš pravdu, je to veľmi ťažké vysvetliť kamoške, známym, rodine, aby neočkovali. Aj si vypočujú, že prečo, snažím sa im dať čo najviac info, ale kukajú na mňa....no ako na debila, veď predsa každý očkuje, čo povie dr. a tak, alebo aj majú pochybnosti o vakcíne...... a od lekára prídu zaočkovaní......darmo, prehovorili ich a oni sa chorôb boja....asi bude ešte dlho trvať, kým lekári budú považovaní za bohov.

Re:Re:Vystizne!

stara mama | 16.11.2012

Nám sa zas padaroxne strala takáto situácia:

- dcéra išla do podarne v Bratislave s našim vtedy 3. mesačným vnúčikom a pri tejto príležitosti ho chceli žaočkovať Hexou a ešte ďalšími jedmi , ale nakoľko prehrmela akurát tá aféra s Hexou, tak ho dcéra odietla dať zaočkovať ! Pri tejto príležitosti si vypočula od lekárky niečo o detských hrobčekoch a pod.... ale potom dodala, že : to Vás ovplyvňuje ten Žilinčan Fillo však ???
Dcéra kukala na ňu, lebo vtedy sme o p. Fillovi a tejto stránke ani len netušili, hehe a tak vlastne nechtiac urobila reklamu p. Fillovi aj tejto stránke , za čo sme jej vlastne veľmi povďační. Od tejto doby neustále sledujeme, čo sa deje a toto nás utvrdzuje v presvedčení, že konáme správne a to nielen z vlastných skúseností, ktoré som na tejto stránke tiež popisovala. My sa nebojíme povedať rovno do očí - my neočkujeme a basta , howk.

Poporte na vybrali.sme, nech si to precita co najviac ludi. Zaujimave argumenty, dakujem.

tsss | 25.10.2012

https://vybrali.sme.sk/c/Vodcovia-4-slovenskych-odbornych-lekarskych-spolocnosti-spolahlivo-dokazali-ze/

Re:Poporte na vybrali.sme, nech si to precita co najviac ludi. Zaujimave argumenty, dakujem.

bralenka | 25.10.2012

rada podporím dobrú vec

Záznamy: 1 - 92 zo 92

Pridať nový príspevok