VLD SLK: Otvorený list vláde SR, poslancom NR SR a prezidentovi SR

28.01.2012 00:00

       [...]

       zúčastnili sme sa stretnutia na MZ SR 25.1.2012 ku kritickej situácii v očkovaní detí a dospelých. Minister zdravotníctva SR Ivan Uhliarik a ani prítomná generálna riaditeľka sekcie legislatívno- právnej MZ SR Mgr. Katarína Lutherová, neboli schopní predložiť, prečítať žiadnu citáciu zo zákonov, ktorá by poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti ukladala povinnosť, alebo aspoň dávala možnosť obstarávať lieky(vakcíny) v lekárni. Minister Uhliarik prečítal §20 zákona 362/2011 Z.z. kde sa ukladá poskytovateľovi povinnosť objednávať vakcíny, ale povinnosť obstarávania liekov(vakcín) má určenú iba zdravotná poisťovňa. Je to logické, keďže vakcíny na povinné očkovanie sa obstarávajú so zdrojov verejného zdravotného poistenia, ktorými disponujú iba zdravotné poisťovne. Lekári nie sú povinní mať pripravené vakcíny na povinné očkovanie vo svojej ambulancii, ale sú povinní si vakcíny objednať vo verejnej lekárni ak lieky(vakcíny) obstarala a dodala do lekárne zdravotná poisťovňa. Ak zlyhalo obstarávanie a dodávanie vakcín zdravotnými poisťovňami do lekární, lekári za to nenesú žiadnu zodpovednosť.

       [...]

       Opakovane sa obraciame na vás pani predsedníčka vlády SR Iveta Radičová a členovia vlády SR, na vás páni poslanci NR SR a na Vás pán prezident SR Ivan Gašparovič, je ohrozené zdravie a životy veľkého počtu ľudí a preto je nevyhnutné okamžité vyriešenie situácie vyhlásením núdzového stavu podľa ústavného zákona z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu tak, aby bolo možné nariadiť zdravotným poisťovniam okamžité obstarávanie vakcín akýmkoľvek možným spôsobom do rozbehnutia ich centrálneho nákupu zdravotnými poisťovňami. V prípade ohrozenia zdravia a života ľudí sa musí nájsť okamžité riešenie. Ako najschodnejšiu možnosť vidíme počas núdzového stavu sa vrátiť k doterajšej praxi obstarávania vakcín prostredníctvom receptov v lekárňach, ktorý fungoval do 1.12.2011 a ktorý považujeme za optimálny ako z hľadiska logistiky tak aj z hľadiska bezpečnosti pacientov.

 

       Viac na stránke Zoznam zdravotníckych zariadení.