Vládní zpráva: Značná část Romů žije v sociálním vyloučení

06.10.2011 17:09

       [...]

       Co se týká bydlení, zpráva konstatuje, že jsou Romové odkázáni ve větší míře na levné bydlení nižší kvality a častěji jsou vystavováni diskriminaci a nekalým praktikám zejména ze strany pronajímatelů a realitních kanceláří. Na místní úrovni častěji podléhají segregačním tlakům, které na ně vyvíjí místní samospráva a v nichž se odráží postoje většinového obyvatelstva vůči Romům.

       Ve srovnání s většinovou populací jsou na tom Romové hůř i po zdravotní stránce. Přitom dobrý zdravotní stav je zásadním předpokladem sociálního začleňování, protože ovlivňuje soběstačnost, ekonomickou nezávislost dosaženou skrze aktivní participaci na trhu práce, připomíná zpráva. Dospělí sociálně vyloučení Romové mívají více chronických onemocnění. Charakteristickým rysem je u nich zanedbávání prevence a nezdravý životní styl. Dalším výrazným problémem bylo zanedbávání preventivního očkování zejména u dětí. Ty jsou kvůli nekvalitnímu bydlení více ohroženy infekčními chorobami, chronickými nemocemi a nemají celkově vhodné prostředí pro svůj vývoj.

 

       Viac na stránke České noviny.cz.