Vláda rozhodla o pozastavení výstavby pavilónu na výrobu vakcín

01.08.2012 17:27

       [...]

       Správa štátnych hmotných rezerv (SŠHR) ako predkladateľ návrhu odôvodnila tento krok tým, že doteraz nebol vybratý prevádzkovateľ, ktorý by sa podieľal na realizácii práve tejto časti pavilónu. Ako uvádza materiál SŠHR predložený na vládu, výber prevádzkovateľa, ktorý bude schopný v prípade pandémie okamžite začať výrobu pandemickej vakcíny, je rozhodujúcim pre ďalšiu realizáciu investičného zámeru. Kým sa tak nestane, pokračovať sa má len v prácach na stavebnej časti pavilónu a na prácach vo vonkajších priestoroch areálu. Pozastavenie podľa SŠHR dáva priestor na prehodnotenie riešení technologickej časti v spolupráci s budúcim prevádzkovateľom.

       Rokovania so záujemcami majú dať odpoveď na otázku, aké sú ich podmienky a požiadavky. Do konca septembra má zároveň ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská a predseda SŠHR Kajetán Kičura predložiť vláde návrh ďalšieho postupu ako aj finančné dopady, technické a ďalšie podmienky budúcej prevádzky v Malackách. Štátne hmotné rezervy navrhli pozastavenie výstavby technologickej časti vzhľadom na preinvestované prostriedky a každodenný nárast možného neefektívneho nakladania s finančnými prostriedkami štátu.

 

       Viac na stránke Topky.sk.