Více než 2000 očkovaných dětí zemřelo v USA - taková je cena podnikání

15.10.2012 13:48

       Japonští vládní činitelé vydali počátkem března 2011 lékařům příkaz zastavit NEPOVINNOU vakcinaci proti pneumokoku a hemofilu (haemophilus influenzae type B vaccine – HIB) neboť následkem těchto očkování zemřely už 4 děti. Daleko horší informace – týkající se dětí v USA - však oficiálně oznámena nebyla: více než 2000 dětí zemřelo jen v USA poté, co byly očkovány těmito vakcínami a nikdo odpovědný dosud nevaroval rodiče ani nezastavil jejich produkci. Životně důležitou se tedy stává bezpečnostní revize, která by měla rozhodnout o zastavení nebezpečného očkování, aby tak byly další děti ochráněny před zdravotní újmou nebo úmrtím, způsobeným nevhodným očkováním.

       Paul Offit – oficiální mluvčí bojující za výrobce vakcín – se hájil proti japonskému radikálnímu opatření těmito slovy: „Japonské ministerstvo zdravotnictví se dopustilo velkého omylu, když zakázalo očkovací programy proti pneumokoku a HIB.“ Dále pak vyslovil tento mluvčí domněnku, že úmrtí byla pravděpodobně způsobena syndromem náhlého úmrtí (sudden infant death syndrome – SIDS) nebo z jiné podobné příčiny – mohlo to být cokoliv, ale ne vakcíny. Často se údajně stává, že děti onemocní a zemřou jen shodou okolností.

 

       Viac na stránke CelostniMedicina.cz.