VI. SK vakci-kongres: „My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas…“

13.01.2015 17:39

Ing. Marián Fillo

 

      Ako po predchádzajúcich 5 rokov, aj tento rok sa v polke januára (tzn. tento týždeň, štvrtok 15. až sobotu 17.I.2015) stretnú vo Vysokých Tatrách slovenské (a sčasti aj české, rozumej: medzinárodné) vakci-špičky ako prednášajúci a radoví detskí či iní lekári ako poslucháči, aby si pripísali nejaké-tie kredity, absolvovali spoločenský večer, polyžovali sa a pod. A hlavne aby sa stretli s kamarátmi zo slovenských/českých pobočiek nadnárodných farmaceutických firiem, vyrábajúcich očkovacie látky. Oficiálne sa to volá „VI. slovenský vakcinologický kongres“, ja to ale skrátim na SK vakci-kongres, prípadne len vakci-kongres.

 

Cyperská firma ako usporiadateľ

       Tým, čo videli pozvánky na predchádzajúce ročníky SK vakci-kongresu, udrie do oči výrazne iný design manuál. V hlavičke už nesvieti ako usporiadateľ vydavateľstvo Samedi s.r.o., ale zbrusu nová firma A-medi management s.r.o., ktorá podľa oznamu na stránke Samedi od 1.I.2015 preberá aktivity vydavateľstva Samedi s.r.o. Niektoré aktivity však prevzala očividne skôr, lebo pozvánka na tento vakci-kongres mala dead-line na prihlášky 1.XII.2014 a na tej pozvánke už je ako usporiadateľ A-medi management, nie Samedi.

       Nebol som však celkom presný: A-medi nie je nová s.r.o. Je to stará s.r.o., založená 13.III.2008 pod názvom Lions Marine s.r.o., ktorá sa však až od 23.X.2014 premenovala na A-medi management a zmenili sa aj jej spoločníci (v podstate vlastníci). Tí predchádzajúci nás nezaujímajú, ale aktuálnym vlastníkom je cyperská firma NEPHTHYS LIMITED (adresa: Stasinou & Boumpoulinas 3, 1st floor, Nicosia 1060, Cyperská republika), ako to dokladuje výpis z obchodného registra. Zostal však jeden z konateľov (Ing. Martin Maťaš), čo budí silný dojem, že vlastne len vyviezol svoju firmu do daňového raja. Ale to je len dojem, nedovolím si to tvrdiť. :-)

       Zmena však nastala aj v Samedi s.r.o., ktorú do konca roku 2014 vlastnil istý pán inžinier s trvalým pobytom v Česku, ale od nového roka (tzn. odkedy A-medi prebrala aktivity vydavateľstva Samedi) je jediným spoločníkom firma Remedies s.r.o., sídliaca na Kupeckého 3, 82108 Bratislava, čo isto nie náhodou je aj sídlo A-medi management s.r.o. Toľko k usporiadateľovi vakci-kongresu — súčasnému i minulému.

 

Vedecký kongres či product placement?

       Ďalšia vec, ktorá udrie do oka hneď na druhej strane pozvánky, a čo v predchádzajúcich 5 ročníkoch nebývalo, je neprehliadnuteľná reklama na vakcínu Zostavax „proti pásovému oparu“ (herpes zoster).

       Na posledných troch stranách pozvánky potom nájdeme reklamy na vakcíny Prevenar 13, Rotarix a Synflorix.

       Ale o tom viac v samostatnom článku.

 

Príhovor doc. Krištúfkovej

       Pred rokom sa doc. Krištúfková v úvodníku pochválila, ako brnkala na city resp. citovo vydierala ústavných sudcov, ale tento rok je to ešte o poznanie horšie. Najprv sem skopírujem celé jej úvodné slovo z pozvánky na vakci-kongres a potom si ho rozoberieme. Tento rok je uvítanie až na 3. strane pozvánky, keďže celú 2. stranu zabrala reklama na Zostravax:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

       dovoľte mi pozvať Vás na šiesty Slovenský vakcinologický kongres, ktorý sa koná už na tradičnom mieste v hoteli Patria vo Vysokých Tatrách a v tradičnom čase, koncom druhého pracovného týždňa v roku. Zvykli sme si, že organizujeme jedno z prvých, ak nie prvé väčšie odborné podujatie v novom roku na Slovensku. To má určité výhody aj nevýhody. Výhody vidíme v tom, že do nového roku vstupujeme plní elánu, oddýchnutí po vianočných a koncoročných sviatkoch bez únavy z účasti na iných podujatiach. Nevýhodou je, že sme v pozornosti nielen odborníkov, ale aj osôb, ktoré hľadajú vo všetkom konšpirácie. Takto nám vlani urobili službu, keď tajne nahrali záznam z nášho rokovania v prvý deň kongresu. Neviem, aké z toho, čo počuli, urobili závery, ale mne ich audiozáznam z internetu pomohol pri opätovnom prezeraní obrázkov z niektorých zaujímavých prednášok. Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že aktivity odporcov očkovania na Slovensku stagnujú, prípadne trošku ustupujú. Chýba im ďalšie „šokujúce odhalenie pravdy“, alebo jednoducho platí, že „každá senzácia trvá tri dni“? Tohtoročný kongres nám už dáva priestor venovať sa aktuálnym a skutočným problémom v prevencii chorôb ako sú hemoragické horúčky, vírusová hepatitída typu A a mumps, ktoré prebiehajú v epidémiách a ohrozujú zdravie verejnosti. Rovnako ako početné skupiny neočkovaných detí, ktoré sú časovanou bombou pre vznik ďalších epidémii. My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas, kedy môžeme prezentovať potrebu našej profesie tak ako hasiči pri požiari. V oboch prípadoch však vznikajú zbytočné škody, ktorým sa dá predchádzať. Riešenia neočakávaných udalostí akými epidémie vždy sú, vyžadujú erudovaný prístup založený na najnovších vedeckých poznatkoch nielen epidemiológov, ale aj ostatných lekárov. Kongresu sa zúčastňujú lekári pracujúci často v neľahkým podmienkach, s neprispôsobivými občanmi, bez podpory nadriadených a bez spoločenského uznania. Zostavovateľov odborného programu by potešilo, keby Vám účasť na kongrese rozšírila vedomosti a pomohla v prípade potreby prijímať správne rozhodnutia pri ochrane zdravia našich detí, dospelých, cestovateľov a iných rizikových skupín. Snažíme sa robiť všetko preto, aby sme Vás zaujali aktuálnosťou prezentovaných tém, odborným prístupom a príjemným prostredím.

       Tešíme na stretnutie s Vami

       S úctou

Zuzana Krištúfková

 

       Možno aj vám niektoré z týchto viet pripadali zvláštne, prekvapivé či nedôstojné lekára. Alebo možno ani nie… Preto sa skúsme nad nimi zamyslieť podrobnejšie, venujme pozornosť jednotlivým výrokom, slovám a ich významom. A možno budete prekvapení, čo slová doc. Krištúfkovej vlastne znamenajú, čo skrývajú a predovšetkým aké sú ich dôsledky.

„Nevýhodou je, že sme v pozornosti nielen odborníkov, ale aj osôb, ktoré hľadajú vo všetkom konšpirácie.“

       Ak tu je niekto naozaj zodpovedný za vytváranie konšpiračných teórií, tak je to práve doc. Krištúfková, ktorá ma ani za nič nechcela na vakci-kongres pustiť. Čo tak strašne tají, že sa kongresu, ktorému ona predsedá, ani za svet nesmie zúčastniť novinár, ktorý je dokonca ochotný zaplatiť všetky poplatky, ako keby bol účastníkom-lekárom? Niet lepšieho dôvodu na tvorbu konšpiračných teórií, než je táto neopodstatnená uzavretosť pred verejnosťou, tobôž v otázke, ktorá sa verejnosti priamo a bytostne dotýka (povinné očkovanie). To je presne ako Mníchovská zrada: o nás bez nás. Alebo je možno tá uzavretosť opodstatnená — ak sú tie konšpiračné teórie pravdivé.

       Ak sa teda doc. Krištúfková sťažuje na osoby, „ktoré hľadajú vo všetkom konšpirácie“, mala by si v prvom rade upratať pred vlastným prahom, tzn. nebrániť záujemcom aj mimo lekárskej obce v účasti na vakci-kongrese, prinajmenšom nie v prípade, keď uhradia plný účastnícky poplatok. Práve transparentnosť a otvorenosť je to, čo vylučuje a priam bráni vzniku konšpiračných teórií, a naopak: uzavretosť, utajovanie a rokovanie za zavretými dverami je to, čo konšpiračným teóriám nahráva a čo ich vznik povnecuje. O čo teda doc. Krištúfkovej ide? Prečo postupuje tak, že sama vytvára pôdu pre konšpiračné teórie? Je to snáď jej zámerom? Nebolo by lepšie a jednoduchšie otvoriť dvere — ukázať, že epidemiológovia nemajú čo tajiť, a preto sú maximálne otvorení a chcú komunikovať s každým, kto o to prejaví záujem? Nebol by toto ten najlepší signál pre lekárov, pre rodičov, pre širokú verejnosť? Nezobralo by to snáď vietor z plachiet všetkým konšpiračným teoretikom? Prečo to teda doc. Krištúfková neurobí? Aké má k tomu dôvody?

„Takto nám vlani urobili službu, keď tajne nahrali záznam z nášho rokovania v prvý deň kongresu.“

       Toto mi teda vôbec nesedí. Buď tá nahrávka nebola tajná, tzn. doc. Krištúfková pozná osobu, ktorá nahrávku zhotovila, a vie o nej, že patrí medzi osoby, „ktoré hľadajú vo všetkom konšpirácie“. Alebo tá nahrávka tajná bola, a potom doc. Krištúfková nemôže mať najmenšieho poňatia o tom, či zhotoviteľ nahrávky patrí medzi tých, čo „hľadajú vo všetkom konšpirácie“. Jedno a druhé nie je možné zároveň, tzn. doc. Krištúfková si protirečí.

„Neviem, aké z toho, čo počuli, urobili závery, ale mne ich audiozáznam z internetu pomohol pri opätovnom prezeraní obrázkov z niektorých zaujímavých prednášok.“

       Stačí sa opýtať, ale nikto z našich oponentov akosi neprejavil záujem o naše závery, takže kým sa pani docentka neopýta, nedozvie sa — aké jednoduché! Inak mi to celé pripomína bájku o líške a hrozne. Keď líška nedočiahla na pekné šťavnaté hrozno, povedala si: „Aj tak je kyslé!“ Podobne doc. Krištúfková zubami-nechtami bráni napr. mojej účasti na vakci-kongrese, dokonca na minuloročnej pozvánke sa už objavil aj zákaz:

„Počas kongresu je zakázané fotografovať a zhotovovať akýkoľvek audio alebo videozáznam, s výnimkou fotografa s povolením od organizátora kongresu.“

       Napriek jednému aj druhému sa však doc. Krištúfková úplne nečakane tvári (podobne ako líška z bájky), že tá nahrávka bola úplne v pohode, ba dokonca že jej pomohla, takže je vlastne veľmi dobré, že tá nahrávka „unikla“. Toto si naozaj neviem vysvetliť inak než tak, že doc. Krištúfková absolútne nie je schopná priznať si porážku, a tak radšej verejne vo veľkom klame. Túto moju hypotézu potvrdzuje aj skutočnosť, že doc. Krištúfková už verejne klamala vo vysielaní Slobodného vysielača, ako aj 8.X.2011 na XVII. vakcinačnom dni SR v Žiline, takže nič nové v jej psychologickom profile. Dá sa teda povedať že drzé, bezočivé klamstvá na verejnosti sú pre doc. Krištúfkovú charakteristické a nie sú pre nás vlastne vôbec žiadnym prekvapením.

       A keď už sme pritom, milí priatelia medzi účastníkmi vakci-kongresu, buďte, prosím, aj tento rok takí láskaví a nahrajte nám aspoň zvuk — pomôžete tým nielen nám, ale aj doc. Krištúfkovej (podľa jej vlastných slov). Vopred srdečne ďakujeme. :-)))

„Možno sa mýlim, ale zdá sa mi, že aktivity odporcov očkovania na Slovensku stagnujú, prípadne trošku ustupujú.“

       :-))) Pravda je v prvej časti vety („Možno sa mýlim“). I keď určitý dojem v tomto smere by sa dal pochopiť, pretože napr. ja osobne som bol už príliš zavalený e-mailami od neočkujúcich rodičov a tiež svojou živnosťou, ktorú som sa po dlhom uvažovaní nakoniec rozhodol zavrieť, pretože jednak to pri tak nízkom obrate bolo stratové, jednak to žralo viac času, než mi bolo milé. Ku koncu októbra 2014 som sa teda zbavil tejto železnej gule na nohe a môžem sa už teraz naozaj naplno venovať otázke (ne)očkovania. A to aj robím a tí, čo sledujú www.slobodaVockovani.sk, si to nemohli nevšimnúť. Minulý rok tiež pokračovali seriály článkov o očkovaní v dvoch slovenských mesačníkoch, v priemere každý mesiac bola niekoľko-hodinová relácia o očkovaní na Slobodnom vysielači, nuž ale ak to doc. Krištúfková vyhodnotila ako stagnáciu, či dokonca ústup, v poriadku. Má právo mýliť sa. :-)

       A čo je naozaj podstatné: donedávna 99,xy%-ná zaočkovanosť klesá dobre že nie voľným pádom, čo vnímam ako následok toho, že čoraz viac rodičov pristupuje k očkovaniu s väčšou zodpovednosťou, čoraz viac rodičov je informovaných, vzdelaných a predovšetkým čoraz menej rodičov sa obáva pýtať sa, zaujímať sa o očkovanie, viesť s lekármi dialóg. Takže tento výrok doc. Krištúfkovej mi pripadá ako urputná snaha vzbudiť u svojich kolegov neopodstatnené, na vode postavené sebavedomie. Skúsme sa však pozrieť na druhú stranu barikády: na Očkovacích novinách Dr. Kasardu, ktorý má s očkovaním po profesionálnej stránke spoločné akurát to, že robil (neraz skrytú) reklamu výrobcovi vakcín GlaxoSmithKline (teda nielen GSK, ale hlavne GSK), doslova skapal pes: posledný prebratý agentúrny článok je z 30.VI.2014, posledný vlastný článok z 13.I.2014. Čiže práve dnes je výročie. Za celý rok nevydali žiadny nový svoj článok. Opakujem: Na Očkovacích novinách skapal pes. :-)

       No a starší braček Očkovacích novín — Sprievodca očkovaním — mal podľa Googlu za ostatných 30 dní 9 nových stránok. Schválne píšem stránok, lebo o článkoch nemožno ani vo sne hovoriť, keď sú to len krátke otázky a odpovede v dĺžke jedného odstavca. Sprievodca očkovaním teda nie je ešte úplne mŕtvy, ako sú Očkovacie noviny, ale keď vezmeme do úvahy, že celý Pfizerom platený team odborníkov vyprodukoval za mesiac len tak smiešne málo, a porovnáme to s „amatérskym“ webom www.slobodaVockovani.sk, kde za ten istý čas pribudlo 30 článkov, niekedy aj poriadne dlhých a informáciami nabitých, tak by sme si mali položiť otázku: Kto tu stagnuje, či dokonca ustupuje? :-)

„Chýba im ďalšie „šokujúce odhalenie pravdy“, alebo jednoducho platí, že „každá senzácia trvá tri dni“?“

       Doc. Krištůfkovej nepripadá úmrtie bábätka na následky niečoho, čo by nemalo škodiť ale naopak chrániť (tzn. na následky očkovania), ako šokujúce? Nepripadá jej šokujúce, že napr. na rozdiel od USA, kde za 25 rokov vyplatili odškodné v celkovej výške vyše 3 miliardy dolárov, na Slovensku nikto nemá žiadnu šancu dostať akékoľvek odškodnenie za to, že mu štátom vynucované očkovanie dokaličí či dokonca zabije dieťa? Je to pre doc. Krištúfkovú len suché „číslo v štatistike“, „povolená strata“, či dokonca „3-dňová senzácia“? Je to pre ňu prijateľná „price for doing business“ (daň za podnikanie)? Nijak ju to nepohne, nedvihne zo stoličky, je jej to úplne fuk???

       Nuž, nám to teda nie je fuk a naozaj nás šokuje, čo tu očkovacia mafia stvára na nič netušiacich neinformovaných občanoch, ako drzo a bezostyšne porušuje ústavu a ostatné zákony, pretože očkovanie (rozumej: výroba a predaj vakcín) je nado všetko, nado všetky ľudské práva, nad zákony ľudské aj Božie, je dokonca (pre nich, nie pre nás, pochopiteľne) cennejšie než ľudské životy, ktoré má údajne chrániť. Ako spievajú The Refusers: Vaccination über alles!

„Tohtoročný kongres nám už dáva priestor venovať sa aktuálnym a skutočným problémom v prevencii chorôb ako sú hemoragické horúčky, vírusová hepatitída typu A a mumps, ktoré prebiehajú v epidémiách a ohrozujú zdravie verejnosti.“

        A doteraz ste sa venovali akým problémom? Neaktuálnym? Neskutočným? Fiktívnym? Nereálnym?

„Rovnako ako početné skupiny neočkovaných detí, ktoré sú časovanou bombou pre vznik ďalších epidémii.“

       Huh! Deti sú „časovanou bombou“? Čo mi to len pripomína? Žeby snahu o zvecnenie ľudských bytostí (dokonca detí!!!) — vyvolanie mylného, vlastne psychopatického dojmu, že živá ľudská bytosť je vecou, že nie je človekom — ktorá je typickým predstupňom neľudskej diktatúry, ako napr. „židovská časovaná bomba“ či „rómska časovaná bomba“ v hitlerovskom Nemecku? Snahu vyvolať u jednej skupiny občanov (tu: poslušne očkujúcich) strach z druhej skupiny občanov (tu: neposlušne očkujúcich či vôbec neočkujúcich) a následne nenávisť prvých voči druhým, a potom obmedzovanie ľudských práv či dokonca úplné vykynoženie druhej skupiny prvou, podobne ako bola dobovými novinami za Slovenského štátu podporovaná nenávisť voči Židom a (možno o niečo menej) voči Rómom?

       Milí fanúšikovia Slovenského štátu, už vás vidím, ako vás moje slová práve vytočili… Ale prečítajte si nejaké archívne výtlačky Gardistu a podobných plátkov z rokov 1939 či 1940 a potom sa môžeme o tom pobaviť, ako sa tam písalo o Židoch. Ja som si tie staré noviny čítal, tak viem, o čom hovorím. Chceli by ste, aby sa trebárs v Anglicku písalo rovnako tak o nás — Slovenoch a Slovenkách?

       No a rétorika týchto vojnových novín voči Židom akoby z oka vypadla rétorike doc. Krištúfkovej voči neočkovaným/neočkujúcim. Ba vlastne naopak: rétorika doc. Krištúfkovej akoby z oka vypadla proti-židovskej rétorike pro-režimných novín za Slovenského štátu. Žeby sa doc. Krištúfková inšpirovala práve tam?

       A čo bude o rok? Urobí z neočkovaných detí bioteroristov? A ďalší rok už bude volať rovno po tom, aby sa zatvárali do koncentračných táborov? A o rok na to bude volať po ich fyzickej likvidácii (vyvraždení)? Sme si vôbec vedomí, kam toto speje???

„My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas, kedy môžeme prezentovať potrebu našej profesie tak ako hasiči pri požiari.“

       A toto je čo za obludnosť??? Takže epidemiológovia by sa mali tešiť z ľudského nešťastia? To čo za sociopatický hyenizmus doc. Krištúfková propaguje??? To znie ako slová dealera výrobcu liekov, ktorý sa teší z nárastu chorobnosti na práve tú chorobu, proti ktorej lieky predáva, lebo však budú tento štvrťrok tučné odmeny, no nie? Alebo má aj doc. Krištúfková tučné odmeny za to, že je viac ľudí chorých, a teda sa predá viac výrobkov farmaceutického priemyslu? Ak nie, tak ako inak si mám jej slová vysvetliť?

       A to si vážne doc. Krištúfková myslí, že hasiči sú také hyeny, že sa tešia, keď niekomu (takmer) zhorí dom, aby sa mohli predviesť, že akí sú dôležití? Že sa tešia z utrpenia druhých? Toto si vážne pani doktorka myslí o hasičoch???

       Táto veta ma doslova ohromila. Normálne som nechcel veriť vlastným očiam, že vedúca odbornej lekárskej spoločnosti bola schopná na verejnosti vypustiť takýto psychopatický výrok. Preto som jeho prvú časť dal aj do nadpisu.

„Kongresu sa zúčastňujú lekári pracujúci často v neľahkým podmienkach, s neprispôsobivými občanmi, bez podpory nadriadených a bez spoločenského uznania.“

       Tá chyba („neľahkým“ namiesto „neľahkých“) je aj v pôvodine, tú som tam nezaniesol ja.

       Mali by sme sa však zamyslieť, prečo sú účastníci kongresu lekármi bez spoločenského uznania. Nie je to náhodou preto, že (česť svetlým výnimkám) potupne a protizákonne udávajú neočkujúcich rodičov regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ), robia na rodičov protizákonný nátlak, citovo ich vydierajú a obviňujú ich z toho, že chcú zabiť svoje deti, keď ich nedajú zaočkovať (hoci reálne sú neočkované deti spravidla oveľa zdravšie než ich očkovaní rovesníci)? Nechýba mnohým lekárom spoločenské uznanie preto, lebo klamú rodičov o nežiaducich účinkoch očkovania („len mierne a krátkodobo zvýšená teplota, zatvrdnutie, bolestivosť, začervenanie a opuch v mieste vpichu, nič viac“), lebo nevedia svoje tvrdenia o očkovaní podložiť žiadnymi overiteľnými faktami (a už vôbec nie vedeckými štúdiami), lebo nepredložia rodičom príbalový leták vakcíny ešte pred očkovaním, ako im to ukladá zákon o liekoch? Nechýba im spoločenské uznanie preto, lebo popierajú existujúce kontraindikácie očkovania, vyhadzujú neočkujúcich rodičov a ich deti z ambulancie a z evidencie, dajú si zaplatiť za predpisovanie „tej správnej“ značky liekov alebo za prednášku v prospech výrobcu medikamentu a keď „treba“ tak aj sfalšujú zdravotnú dokumentáciu atď. atď.?

       To si vážne myslíte, milí lekári, že si takto získate spoločenské uznanie? Tak potom mám pre vás jednu dôležitú správu: Zabudnite na to! Takýmto prístupom, aký veľmi veľká časť z vás (opäť: česť svetlým výnimkám) predvádza vo vzťahu k rodičom, ktorí nechodia s deťmi na očkovanie poslušne ako ovce na porážku, ale sa svedomite zaujímajú o všetko, čo má vojsť do tela ich dieťaťa — či jedlo, či lieky, či vakcíny, — takýmto prístupom nemáte najmenšiu šancu získať akékoľvek spoločenské uznanie či dôveru. Môžete ich tým jedine tak stratiť! Uznanie a dôvera sa nedá nariadiť. Nedá sa ustanoviť zákonom, nariadením vlády, ani vyhláškou ministerstva zdravotníctva. Uznanie a dôveru si musí lekár zaslúžiť svojou každodennou prácou, neúplatnosťou, skutočným záujmom o problémy pacienta, ľudským prístupom…

       A kto je neprispôsobivý občan? Nemá doc. Krištúfková na mysli pod neprispôsobivými občanmi aj nás, čo nie sme ochotní prispôsobiť svoje vedomosti a svoje svedomie aktuálnemu šialenému očkovaciemu kalendáru a hlavne brutálnym očkovacím postupom typu hlava-nehlava, ignorovaniu neurologických a iných kontraindikácií očkovania atď., aké sú na Slovensku na dennom poriadku? Očkovacej diktatúre, očkovacej totalite, očkovacej mafii sa ja osobne prispôsobovať naozaj nemienim, takže zrejme budem pre doc. Krištúfkovú aj ja neprispôsobivým občanom, hmmm…

„Zostavovateľov odborného programu by potešilo, keby Vám účasť na kongrese rozšírila vedomosti a pomohla v prípade potreby prijímať správne rozhodnutia pri ochrane zdravia našich detí, dospelých, cestovateľov a iných rizikových skupín.“

       Tak teraz vážne neviem, či to je len nešikovnosťou vyjadrovania doc. Krištúfkovej, alebo naozaj považuje za rizikové skupiny všetky deti, všetkých dospelých aj všetkých cestovateľov, teda celý národ je vlastne rizikovou skupinou?

       Bez ohľadu na to sa však doc. Krištúfková zrejme úplne minula povolaním. To jej ani po desiatkach rokov honosenia sa titulom MUDr. ešte nedošlo, že rozhodnutie o očkovaní či inom zdravotníckom zákroku prijíma pacient, že lekár môže nanajvýš tak pacientovi navrhnúť rôzne možnosti a potom vykonať tú, ktorú si pacient vyberie, alebo nerobiť nič, keď pacient zákrok odmietne, ale že konečné rozhodnutie je vždy len a len na pacientovi (prípadne rodičovi/opatrovníkovi), nie na lekárovi? Toto mám ja-laik vysvetľovať dlhoročnej lekárke???

 

       Toľko k pozvánke. A nenechajte si ujsť tri reklamy na vakcíny na posledných troch stránkach pozvánky. V ďalšom článku som sa pozrel bližšie na program vakci-kongresu.

       Mimochodom: nieéééé, vôbec tu nejde o biznis, nejde tu o kšeft, nejde tu o predaj čo najviac vakcín, nejde tu o zaočkovanie čo najviac ľudí proti čo najviac chorobám (bez ohľadu na to, či to tí ľudia reálne potrebujú a či im to nebude viac na škodu než na úžitok), kdeže-kde… To nech vás ani nenapadne! Je to čisto odborné, vysoko odborné podujatie, rozumeno? :-)

 

       A keď už bola reč o hasičoch, pozrite si toto trojminútové video. Stojí za to… :-)

       P.S.: doc. Krištúfkovú som e-mailom upovedomil o tomto komentári a o tom, že rád zverejním jej prípadnú odpoveď. Doposiaľ mi od nej žiadna odpoveď neprišla.

 

Diskusia: VI. SK vakci-kongres: „My epidemiológovia by sme sa mali tešiť, že prichádza náš čas…“

Milan | 15.01.2015

doc. Krištúfková je bud prilis casto ockovana (upratane vedomosti thiomersal-om), horliva konzumentka fluoru (apatia - zub.pasty), alebo (a to najskor) je to chazarsky parazit

Krištufkova zasa pobavila.

Klara | 14.01.2015

Vďaka pan Fillo za report.

stretnutie bielej mafie za zatvorenymi dverami

xxx | 14.01.2015

Asi majú čo skrývať .
Lekári, pediatri, pichajú do detí nebezpečné jedovaté karcinogénne látky a nechávajú si od zdravotnej poisťovne za to zaplatiť (posraných 20€).
Rodičom zostane dieťa s doživotným poškodením zdravia, ak prežije.
Žiadna zodpovednosť, žiadne svedomie, žiadna ľudskosť, len krutý bezohľadný mamon.
Pre pár drobných Vám urobia z dieťaťa, autistu !
Anjeli plačú a Satan sa raduje !

Sudruzka dilerka opat nesklamala :)

Biba | 14.01.2015

Tieto slovenske vakcikongresy, to uz je hotova dilerska epopeja.
Kazdemu sudnemu cloveku by stacili uz iba postrehy z nich a v podstate ma jasno o ockovacom biznise a argumentacnom aparate tychto tzv.odbornikov.
Opat vdaka aj za tuto "pitvu", Marian...a nech sa sudruhom v objati cyperskej schrankovej fajne lyzuje...u nich vycitky svedomia rozhodne nehrozia. :)

Jožko Ferko | 14.01.2015

Ach, biedny to národ ktorý pani epidemiologičke neprisudzuje taký význam aký si prisudzuje ona sama ;-)

Lulik | 14.01.2015

Raz som si precitala knizky od Mudr. Elekovej - o ockovani. Tie knihy ma presvedcili hned. Ale tato pani Kristufkova...ja proste neviem, mne tieto jej slova a cokolvek co ona zo seba dostane (uz po precitani tej knizky) znie ako uplne lacny humor.

Vdaka Marian, clanok je super :)

petra | 14.01.2015

tak, tak- komunisticke nutenie, ale ziadna zodpovednost...

Senior

Helena | 14.01.2015

Veľmi dobrý článok - ďakujeme.

Záznamy: 1 - 8 zo 8

Pridať nový príspevok