Veľká Británia konečne urobila správne rozhodnutie na ochranu detí... Prečo tak neurobia aj USA?

22.02.2011 12:36

Mercola.com - 17.I.2011 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "UK Finally Makes Smart Decision to Protect Children… Why Doesn’t the US?"
       z angličtiny preložila Bc. Kristína Hills a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Ministri a vládni poradcovia v britskom parlamente hlasovali proti podávaniu chrípkových vakcín deťom mladším než 5 rokov a to aj napriek tomu, že vo Veľkej Británii v súčasnosti zúri chrípková epidémia.

       Je možné, že sa riadili slovami Dr. Hugha Fudenberga, ktorý patrí k svetovej špičke v oblasti imunológie a ktorý zistil, že každý, kto bol v rokoch 1970–1980 zaočkovaný proti chrípke, má oveľa vyššiu pravdepodobnosť v starobe ochorieť na Alzheimerovu chorobu.

       Podľa Vaccine Truth:

„Je možné, že sa britská vláda už poučila. Namiesto očkovania sa rozhodla oživiť heslo „Chyťte ju, zahoďte ju, zničte ju“ z minuloročných reklám na boj s prasacou chrípkou. Ide o to, že najlepší spôsob ako bojovať s chrípkou je lekcia z hygieny.“

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu: 

       Deti do 5 rokov nebudú vo Veľkej Británii túto sezónu očkované proti chrípke, a to vďaka hlasovaniu britských ministrov a vládnych poradcov. Po zrušení očkovania proti chrípke pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov v roku 2010 sa rozhodli pokračovať v neočkovacom pláne pre túto vekovú skupinu hovoriac, že očkovanie by nebolo významným prínosom.

       Toto bolo múdre rozhodnutie, keďže očkovanie proti chrípke je zvyčajne neúčinné a pre mnohých ľudí môže byť riskantné (nielen pre deti a starších ľudí, ale prakticky pre každú vekovú kategóriu).

 

USA stále odporúčajú očkovať deti proti chrípke aj napriek mnohým varovným signálom

       Americkí lekári už niekoľko rokov trvajú na tom, aby boli všetky deti od 6 mesiacov do 18 rokov každoročne zaočkované proti chrípke. Predstavitelia verejného zdravotníctva ale trvajú na tom, aby sa KAŽDÝ človek starší než 6 mesiacov dal zaočkovať KAŽDÝ rok bez ohľadu na to, či je zdravý alebo chorý a či je riziko malé alebo veľké.

       Čo urobí každoročná vakcína proti chrípke s Vaším imunitným systémom?

       Nebudete s touto kopou očkovaní náchylnejší na komplikácie choroby a smrť v dôsledku chrípky? Nebudú deti, ktoré už teraz dostávajú 48 dávok 14 vakcín odo dňa narodenia až do veku 6 rokov, vystavené zvýšenému riziku chronických ochorení v dôsledku každoročného očkovania proti chrípke počas navštevovania základnej a strednej školy?

       Odpoveď skutočne nepoznáme.

       Predstavitelia verejného zdravotníctva USA urobili výrazný "pokrok" a začali odporúčať očkovanie proti chrípke pre všetkých, a to bez príslušných štúdií bezpečnosti. Takže ak dávate očkovať proti chrípke seba alebo Vaše dieťa, v skutočnosti sa/ho ponúkate ako pokusného králika. Inými slovami: VY ste súčasťou štúdie bezpečnosti!

       Tohtoročná očkovacia látka proti sezónnej chrípke je kombináciou dvoch bežných kmeňov chrípkových vírusov a vírusu prasacej chrípky H1N1 – nemáte možnosť vybrať si samostatnú vakcínu proti sezónnej chrípke alebo samostatnú vakcínu proti prasacej chrípke.

       Ide o tú istú vakcínu, ktorej aplikácia bola pre deti do 5 rokov v Austrálii počas chrípkovej sezóny v lete 2010 zakázaná, pretože jej používanie sprevádzal neočakávane vysoký počet hlásení vysokých horúčok, zvracaní a febrilných kŕčov u detí tejto vekovej skupiny. Do júna 2010 bolo hlásených vyše 1.000 ťažkých reakcií na očkovanie proti chrípke u detí do 5 rokov. Pozn. prekl.: Austrália má cca 22,5 mil. obyvateľov.

       Očkovanie proti chrípke sa tiež silne odporúča tehotným ženám, hoci NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. red.) píše:

„Očkovacie látky proti chrípke patria medzi medikamenty skupiny C, čo znamená, že sa neuskutočnili reprodukčné štúdie na zvieratách a nie je známe, či tieto vakcíny môžu u tehotnej ženy poškodiť plod alebo či môžu ovplyvniť reprodukcieschopnosť."

       Nátlak na zaočkovanie každého muža, ženy či dieťaťa v USA je ale, nanešťastie, čoraz silnejší.

       V štáte New Jersey schválili zákon, ktorý nariaďuje, aby boli každoročne zaočkované všetky deti navštevujúce predškolské zariadenia. Niektorí zdravotnícki pracovníci dostanú výpoveď, ak každoročné očkovanie proti chrípke odmietnu.

       Toto možno považovať len za začiatok oveľa väčšej kampane, ktorá môže v budúcnosti skončiť diktovaním, či Vám bude alebo nebude dovolené študovať na univerzite a či budete môcť získať vyššie vzdelanie, zamestnať sa alebo aj cestovať... Jednoducho povedané, tomuto trendu prikazovania dať sa každoročne zaočkovať proti chrípke sa musíme postaviť na odpor - treba ho zastaviť.

 

Zákon o reforme zdravotníctva ohrozuje školákov očkovaním proti chrípke

       Bod 2524 Zákona o reforme zdravotníctva obsahuje program s názvom  „Žiadne dieťa nezostane bez očkovania proti chrípke", čo sťažuje situáciu rodičov, ktorí svoje deti nechcú dať zaočkovať.

       V rámci tohto programu sa základné a stredné školy po celých USA budú využívať ako „proti-chrípkové očkovacie strediská“, kde sa deti môžu naučiť čítať a zároveň sa nechať v ten istý deň aj zaočkovať proti chrípke.

       Sami si o tomto programe môžete prečítať priamo v Zákone o reforme zdravotníctva, od str. 1391. Samotný text hovorí:

„Podľa tohto bodu bude vytvorený program, vďaka ktorému všetky deti od 5 do 19 rokov budú každoročne očkované proti chrípke podľa odporúčaní ACIP."

       Pozn. red.: ACIP = Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu.

       Nateraz je tento program dobrovoľný, no počas epidémie prasacej chrípky bolo podľa podobného scenára mnoho detí "nedopatrením" zaočkovaných bez súhlasu ich rodičov.

       Podľa údajov Organic Health Adviser:

       Jednotlivé školy si budú môcť vybrať, či sa stanú súčasťou programu „Žiadne dieťa nezostane bez očkovania proti chrípke". Bolo by teda dobré, keby ste zavolali na riaditeľstvo školy a získali ich stanovisko (zatiaľ, čo im vyjadríte svoje znepokojenie nad tým, že sa zo škôl stávajú očkovacie kliniky).

 

Nikdy nebola dokázaná účinnosť očkovania proti chrípke

       Vakcíny proti chrípke jednoducho nefungujú tak, ako sa Vám to ich výrobcovia snažia natlačiť do hlavy, napr.:

 • Podľa štúdie, uverejnenej v časopise Archives of Pediatric & Adolescent Medicine (Archívy lekárstva pre deti a dorast), očkovanie malých detí proti chrípke nijak neznížilo návštevnosť ambulancií a počet hospitalizácií pacientov počas dvoch chrípkových sezón.
 • Po rozsiahlom systematickom preskúmaní 51 štúdií, uverejnenom v Cochrane Database of Systematic Reviews, sa zistilo, že vakcína proti chrípke nie je u detí o nič účinnejšia než placebo.
 • ŽIADNA štúdia nedokázala presvedčivo, že by očkovanie proti chrípke chránilo starších ľudí pred úmrtiami na chrípku.
 • Časopis Lancet zverejnil štúdiu, ktorá zistila, že očkovanie proti chrípke NEZNIŽUJE riziko zápalu pľúc u starších ľudí. Vláda USA totiž každoročne hovorí o úmrtiach „na chrípku“, drvivá väčšina týchto úmrtí však v skutočnosti je na zápal pľúc a NIE na chrípku.
 • Výskum, publikovaný v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (Americký časopis pre liečbu respiračných chorôb a intenzívnu starostlivosť), taktiež potvrdzuje fakt, že počet úmrtí na chrípku a zápal pľúc neklesá ani napriek tomu, že sa zvýšil počet starších ľudí, ktorí sa nechali zaočkovať (z 15% v roku 1980 na dnešných 65%).
   

       Tak sa nenechajte pomýliť – aj keď je vaše dieťa zaočkované proti chrípke, môže dostať chrípku (alebo ochorenie s príznakmi chrípky). Dôvodom je, že očkovanie chráni len proti určitým kmeňom a ak sa do vakcíny vyberú niektoré chrípkové kmene typu A a B, tak to ešte neznamená, že sa budú v obyvateľstve šíriť práve tieto kmene. Takže to, aké chrípkové kmene sa budú šíriť vo vašej oblasti, je len niekoho odhad.

       Známe ale je, že očkovanie proti chrípke aktívne oslabuje Váš imunitný systém a teda pravdepodobnosť, že ochoriete, sa môže zvýšiť.

 

Očkovanie oslabuje Váš imunitný systém

       V čase, keď chrípka vrcholí, je nevyhnutné, aby Váš imunitný systém fungoval správne. No hneď po očkovaní proti chrípke (a akomkoľvek inom očkovaní) sa obranyschopnosť Vášho imunitného systému zníži, a je možné, že to tak zostane po niekoľko mesiacov. Tu je len niekoľko príkladov, ako očkovanie oslabuje a mení Vašu imunitnú odpoveď:

 • Niektoré zložky očkovacích látok sú nervovými jedmi a môžu mať nepriaznivý vplyv na fungovanie mozgu a imunity. Patria sem hlavne ťažké kovy, hlavne konzervanty obsahujúce ortuť, ako aj hliníkové adjuvanty (látky posilňujúce imunitnú odpoveď - pozn. red.).
 • Laboratórne upravené vírusy môžu ešte viac oslabiť Vašu imunitnú odpoveď.
 • Cudzia DNA/RNA zo zvieracích bunkových tkanív môže vo Vašom tele spôsobiť spúšť a u niektorých ľudí spustiť autoimunitné choroby (t.j. keď imunitný systém útočí na bunky a orgány svojho vlastného tela, napr. detskú cukrovku (cukrovku 1. typu), alebo poruchy štítnej žľazy - pozn. red.).
 • Očkovanie môže zmeniť fungovanie Vašich T-buniek a urobiť Vás tak náchylnejšími na chronické (= dlhotrvajúce, možno až doživotné - pozn. red.) poruchy imunity a ďalšie chronické ochorenia.
 • Očkovanie môže spustiť alergiu tak, že do Vášho tela zavedie veľké množstvo molekúl cudzích bielkovín ktoré nemohli byť úplne rozložené Vašou tráviacou sústavou, keďže sú vpichnuté priamo do tela, čím tráviacu sústavu obchádzajú. Vaše telo na ne môže reagovať formou alergickej reakcie
   

       Čiže na to, aby ste získali pochybnú dočasnú imunitu proti dvom-trom z mnohých kmeňov chrípkového vírusu, si znižujete svoju obranyschopnosť voči miliónom iných patogénov (= choroboplodných zárodkov, napr. baktérií alebo vírusov - pozn. red.)  a vystavujete sa riziku nežiadúcich účinkov vakcíny. NVIC sa o týchto nežiadúcich účinkoch vyjadrilo nasledovne:

„V dôsledku použitia vakcíny proti prasacej chrípke H1N1 v roku 2009 a vakcíny proti sezónnej chrípke, ktorá obsahuje pandemickú H1N1 zložku v sezóne 2010/2011 bol zaznamenaný nárast počtu hlásení Guillain-Barrého syndrómu (GBS), Bellovej obrny, idiopatickej trombocytopenickej purpury (ITP), kŕčov a narkolepsie.“

       Mnoho chrípkových vakcín v USA taktiež obsahuje ortuťový konzervant thimerosal v množstvách presahujúcich federálne bezpečnostné smernice!

 

Ak vám očkovanie ublíži na zdraví, máte len malú nádej na odškodnenie

       Pred 1.X.1988 v USA platilo, že ak Vám alebo Vášmu dieťaťu očkovanie ublížilo na zdraví, tak ste mohli zažalovať výrobcu očkovacej látky a získať odškodné za ujmu na zdraví.

       Potom bol schválený zákon, podľa ktorého každý človek s nežiadúcimi účinkami, ktorý požaduje odškodnenie, je povinný oň najprv požiadať prostredníctvom Federálneho programu pre odškodnenie obetí očkovania (National Vaccine Injury Compensation Program = NVICP), s pomocou tzv. „očkovacieho súdu“ (vaccine court). Až potom môže začať súdne konanie.

       NVICP bol „založený na to, aby zabezpečil dostatočnú zásobu očkovacích látok, stabilizoval cenu očkovacích látok, založil a udržiaval dostupný a spravodlivý súd pre tých, čo majú po istých očkovaniach zdravotné problémy.“

       No ak čítate medzi riadkami, zistíte, že NVICP bol v skutočnosti zriadený na ochranu výrobcov očkovacích látok a NIE tých, ktorým očkovanie ublížilo.

       Barbara Loe Fisher z NVIC, ktorá spolu s ďalšími obhajcami slobodnej voľby v očkovaní vyzýva americký kongres o reformu, a ak je to možné, tak dokonca aj o zrušenie tohto fatálne chybného programu, hovorí:

... dve z troch detí nezískajú federálne odškodnenie."

       Ak dieťa zostane vážne choré alebo zomrie po očkovaní, výrobcovia vakcín sú dokonale chránení, a AK vôbec získa odškodné od NVICP, tak ho v skutočnosti nezaplatia výrobcovia vakcín ale daňoví poplatníci.

       PPJ Gazette nedávno uviedli:

„Bežne zaužívaná mylná predstava je, že fondy na odškodnenie obetí očkovania finančne dotujú výrobcovia očkovacích látok, no zistili sme, že ich financujú spotrebitelia vo forme spotrebnej dane od 0,75 do 3,75 dolárov za dávku. Výrobcovia dávajú túto spotrebnú daň do fondu a odpočítavajú ju ako náklad zo svojich daní."

       No opäť je pravdou, že vo väčšine prípadov očkovacie súdy odmietnu vyplatiť odškodnenie. PPJ Gazette pokračuje:

„Ak chcete získať odškodnenie za poškodenie zdravia spôsobené očkovaním, najprv sa musíte zaregistrovať vo „fonde“. Váš prípad bude následne prehodnotený očkovacím súdom, ktorý pozostáva z 3 až 5 vybraných osôb, tzv. "odborných znalcov".

Tieto osoby môžu ale nemusia mať medicínske vzdelanie a môžu ale nemusia poznať ústavné zákony na spravodlivý proces. Toto je výbor, ktorý si „vypočuje“ detaily vášho prípadu a rozhodne, čo ďalej. Nie je tu žiaden sudcovský zbor.

Ak rozhodnú vo váš prospech, môžete získať odškodné. Ak je ich rozhodnutie negatívne alebo ak s ním nie ste spokojní, môžete váš prípad posunúť federálnemu alebo štátnemu súdu. V tomto čase budete už pravdepodobne finančne zruinovaní. Je zriedkavé, že by sa federálne a štátne súdy čo i len zaoberali prípadmi poškodenia očkovaním, nieto ešte aby hlasovali proti rozhodnutiu očkovacieho súdu.“

       Takže neurobte chybu a pred zaočkovaním seba alebo svojho dieťaťa sa dobre informujte o možných rizikách, pretože ak to nedopadne dobre, tak výrobcovia očkovacích látok sotva priznajú svoju zodpovednosť za spôsobené škody.

 

9 dobrých rád, ako nedostať chrípku

       Drvivá väčšina „chrípkových“ ochorení, ktoré ľudia dostanú, nemá nič spoločné s kmeňmi chrípkového vírusu typu A alebo B. Ide skôr o iné typy vírusových a bakteriálnych nákaz. Aj tak však počas priemernej chrípkovej sezóny dostane chrípku 5% až 20% obyvateľov USA. Väčšina z nich nezažije komplikácie chrípky a vybuduje si niekoľko rokov trvajúcu prirodzenú imunitu proti tým kmeňom chrípkového vírusu, ktorými boli nakazení!

       Žiaľ, ak predstavitelia verejného zdravotníctva a výrobcovia vakcín budú držať nastúpený kurz, Vaše deti a vnúčatá si nebudú môcť vybudovať svoju prirodzenú imunitu proti kmeňom chrípkového vírusu typov A a B.

       Zdravé deti majú komplikácie chrípky len zriedkavo, a čo je dôležitejšie, veľmi zriedkavo vôbec chytia samotnú chrípku. Namiesto neustáleho očkovanie proti chrípke (o ktorom je dokázané, že je neefektívne a jeho bezpečnosť je otázna) je optimálny životný štýl a výživa najlepším spôsobom ako sa ochrániť pred chrípkou:

 1. Optimalizujte svoju hladinu vitamínu D. Ako som už predtým spomenul, je to jeden z úplne najlepších spôsobov, ako sa vyhnúť AKÝMKOĽVEK nákazám. Nie chrípkové vírusy, ale nedostatok vitamínu D je pravdepodobne SKUTOČNOU PRÍČINOU každoročnej chrípkovej epidémie.
         Istá japonská štúdia zistila, že skupina detí, ktorá užívala vitamín D3, mala o 58% nižšiu pravdepodobnosť, že dostane chrípku typu A. Je to oveľa účinnejšie než akákoľvek očkovacia látka proti chrípke, a to bez množstva potenciálne zničujúcich nežiaducich účinkov.
         Takže by som vás chcel dôrazne vyzvať, aby ste si hladinu vitamínu D Vás i Vašich detí sledovali a aby ste sa ubezpečili, že je na liečebnej úrovni, t.j. medzi 50-65 ng/ml.
 2. Vyhýbajte sa cukru a priemyselne spracovaným potravinám. Cukor takmer okamžite oslabuje Váš imunitný systém a ako iste viete, silný imunitný systém je kľúčom k boju proti vírusom a ďalším ochoreniam. Buďte si vedomí toho, že cukor (sacharóza) je prítomný aj v potravinách, do ktorých by ste to nepovedali, napr. kečup alebo ovocná šťava.
 3. Doprajte si dostatok odpočinku. Je ťažké plniť si svoje každodenné povinnosti, keď ste vyčerpaní. Takisto je ťažké pre váš organizmus bojovať s chrípkou, ak je príliš unavený. Určite si prečítajte môj článok "Guide to a Good Night’s Sleep" ("Sprievodca dobrým nočným spánkom"), v ktorom nájdete vynikajúce rady, ktoré Vám pomôžu dobre si odpočinúť.
 4. Majte k dispozícii účinné prostriedky pre zvládnutie stresu. Všetci každodenne čelíme stresu, ale ak vám začne prerastať cez hlavu, tak váš organizmus nebude dosť silný na boj s chrípkou a s ďalšími ochoreniami.
         Ak máte pocit, že stres má negatívny vplyv na vaše zdravie, porozmýšľajte nad využitím nejakej techniky psychológie energie ako napr. Emotional Freedom Technique (technika emocionálneho oslobodenia),  ktorá vynikajúco pomáha pri úľave od stresu vyplývajúceho z akýchkoľvek príčin, od práce cez rodinu až po traumatické zážitky.
 5. Cvičte. Cvičenie zlepšuje obeh a prietok krvi cez Váš organizmus. Prekrvenejšie sú aj časti Vášho imunitného systému, čo znamená, že váš imunitný systém môže rýchlejšie odpovedať na problémy, ktoré by inak viedli k ochoreniu. Môžete si prezrieť moje pokyny pre cvičenie, kde sa nachádzajú skvelé tipy na to, ako začať. Taktiež odporúčam, aby ste si osvojili špičkových 8 cvičení.
 6. Nájdite si dobrý živočíšny zdroj omega-3 mastných kyselín, napr. olej z morského kôrovca. Zvýšte svoj príjem zdravých a dôležitých tukov ako omega-3, ktoré sú dôležité pri ochrane zdravia. Je veľmi dôležité vyhýbať sa poškodeným olejom omega-6 (napríklad trans-mastné kyseliny) ktoré sa nachádzajú vo väčšine spracovaných potravín a vážne narúšajú Vašu imunitnú odpoveď.
 7. Umývajte si ruky. Tým znížite pravdepodobnosť, že by sa vírus dostal do Vášho nosa, úst alebo preniesol na druhých ľudí. Určite nepoužívajte antibakteriálne mydlá – sú úplne zbytočné a spôsobia viac škody než úžitku. Namiesto toho vyhľadávajte obyčajné mydlá bez chemických prísad, ktoré môže používať celá Vaša rodina.
 8. Pravidelne jedzte cesnak. Cesnak je širokospektrálne antibiotikum, ktoré účinkuje proti baktériám, vírusom a prvokom vo vašom organizme. A na rozdiel od antibiotík si naň tieto mikróby nedokážu vybudovať odolnosť, takže je úplne bezpečný. Ale ak ste naň alergickí alebo ho nemáte radi, radšej ho nejedzte lebo by mohol spôsobiť viac škody než úžitku.
 9. Vyhýbajte sa nemocniciam a očkovaniu. Ak nejde o naliehavý prípad, odporúčam obchádzať nemocnice širokým oblúkom, keďže sú miestom, kde môžete chytiť nákazu akéhokoľvek druhu, a pravdepodobnosť nákazy chrípkovým vírusom je v nich jednou z najvyšších.