Věk popíračů

04.08.2010 09:41

       V květnu vydal časopis New Scientist speciální číslo s názvem Age of Denial (Věk popírání). Věnuje se v poslední době rozšířenému fenoménu popírání vědeckých poznatků. Ať už se jedná o odmítání vakcín pro údajnou škodlivost, boj kreacionistů proti evoluční teorii, hnutí popírající "oficiální" verzi událostí 11. září, popírače holocaustu nebo popírače globálního oteplování či vlivu člověka na klima, všechny tyto zdánlivě nesouvisející snahy mají mnoho společných rysů.

       [...]

       V roce 1998 publikoval doktor Andrew Wakefield v renomovaném vědeckém časopise Lancet studii, která naznačovala souvislost mezi očkováním a autismem. Wakefield se stal ikonou antivakcinačního hnutí, které mělo v některých zemích za následek odmítání očkování a vzestup nemocí jako jsou spalničky. Vlna následných studií Wakefieldovy výsledky nepotvrdila, závěr byl, že vakcína nezpůsobuje ani nezvyšuje riziko autismu. Ba co víc, na doktora Wakefielda se sesypala lavina kritiky, ukázalo se, že jeho studie byla placena právníky, kteří chtěli prokázat, že vakcíny způsobují autismus, šlo tedy o konflikt zájmů. Ukázalo se navíc, že data ve Wakefieldově studii jsou nepřesná, či přímo zfalšovaná. Tvrdil například, že u jednoho z dětí se poruchy chování začaly objevovat týden po očkování. Lékařské záznamy chlapce ale ukázaly, že již 10 týdnů před injekcí měla jeho matka podezření, že dítě má problémy se sluchem, což jsou klasické první příznaky autismu. Jestliže ale dítě trpělo autismem již před očkováním, těžko mohla vakcína způsobit jeho nemoc. Problémy s Wakefieldovým článkem v Lancetu byly zkrátka tak velké, že se od studie nakonec distancovala většina spoluautorů a nakonec i samotný časopis Lancet stáhnul článek z publikačního záznamu. Podle závěrů vyšetřování General Medical Council Wakefield při provádění svého výzkumu postupoval "nečestně a nezodpovědně," mezi jeho prohřešky bylo i to, že na oslavě narozenin svého syna mámil po přitomných dětech krevní vzorky za peníze (5 liber), podroboval autustické děti invazivním procedůrám, které nebyly nutné, často za cenu závažných zdravotních komplikací. Tento šarlatán a podvodník je přitom stále antivakcinační komunitou považován za hrdinu a jeho zdiskreditovaná studie považována za důkaz, že vakcíny způsobují autismus.

 

       Viac na stránke blog.iDNES.cz.