Vedeli ste? Ak nedáte dieťa očkovať, hrozí vám pokuta!

13.04.2012 00:00

       [...]

       Pacient, resp. jeho zákonný zástupca v plnej miere rozhoduje o zdravotnej starostlivosti, a bez jeho súhlasu nie je možné vykonať žiadny zákrok. Takisto má právo na úplné informácie a lekár alebo iný zdravotnícky personál je povinný ich poskytnúť. Aj očkovanie je zdravotný zákrok a a práva pacienta i povinnosti zdravotníkov sa ho plne týkajú.

       Lekári a zdravotnícki pracovníci sú povinnú rešpektovať právo pacienta na informovaný súhlas (o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutie zdravotnej starostlivosti atď.) aj v oblasti povinného očkovania. Ak lekár zaočkuje bez splnenie povinnosti plne informovať, alebo bez súhlasu pacienta či jeho zákonného zástupcu, poruší zákon č. 576/2004 a vystavuje sa riziku žaloby.

 

       Viac na stránke NajMama.sk.