Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom - 2x DOPLNENÉ

21.08.2012 02:55

Ing. Marián Fillo

 

Doplnené: Článok bol pôvodne vydaný 20.VI.2012 o 1136 a doplnený o posledný odstavec pred záverom 31.VII.2012 o 336. Následne doplnená štúdia o príznakoch otravy ortuťou vs. príznakoch autizmu 21.VIII.2012 o 255.

 

       V jednej diskusii som bol obvinený (resp. sme boli obvinení) z toho, že manipulujem(e), napr. v otázke autizmu z očkovania:

"Dôkazy typu: vzrástol počet očkovaní, vzrástol počet autistických detí = očkovanie spôsobuje autizmus, bez akejkoľvek etiopatogenézy?"

       Pritom tvrdiť, že neexistuje nijaká etiopatiogenéza ohľadne autizmu z očkovania, je už v súčasnej dobe vrcholom ignorancie. Okrem zistení Dr. Wakefielda, ktoré boli potvrdené (áno, potvrdené) najmenej 26 ďalšími štúdiami v 5 rôznych krajinách sveta:

 1. Karoly Horvath, John C. Papadimitriou, Anna Rabsztyn, Cinthia Drachenberg:
  "Gastrointestinal abnormalities in children with autistic disorder"
  The Journal of Pediatrics November, 1999, 135(5):559-63
 2. Raoul I. Furlano, Andrew Anthony, Richard Day, Angela Brown, Louise McGarvey, Michael A. Thomson, Susan E. Davies, Mark Berelowitz, Alastair Forbes, Andrew J. Wakefield, John A. Walker-Smith, Simon H. Murch:
  "Colonic CD8 and γδ T-cell infiltration with epithelial damage in children with autism"
  The Journal of Pediatrics, 2001, 138(3):366-372
 3. Paul Ashwood, Simon H. Murch, Andrew Anthony, Alicia A. Pellicer, Franco Torrente, Michaela A. Thomson, John A. Walker-Smith, Andrew J. Wakefield:
  "Intestinal Lymphocyte Populations in Children with Regressive Autism: Evidence for Extensive Mucosal Immunopathology"
  Journal of Clinical Immunology November, 2003, 23(6):504-517
 4. Paul Ashwood, Andrew J. Wakefield:
  "Immune activation of peripheral blood and mucosal CD3+ lymphocyte cytokine profiles in children with autism and gastrointestinal symptoms"
  Journal of Neuroimmunology, apríl 2006, 173(1-2):126-134
 5. Vijendra K. Singh, Reed P. Warren, J. Dennis Odell, W. Louise Warren, Phyllis Cole:
  "Antibodies to myelin basic protein in children with autistic behaviour"
  Brain, Behavior and Immunity, 1993, 7:97-103
 6. Vijendra K. Singh, Ryan L. Jensen:
  "Elevated Levels of Measles Antibodies in Children with Autism"
  Pediatric Neurology, 2003, 28(4):292-294
 7. Harumi Jyonouchi, Lee Geng, Agnes Ruby, Barbie Zimmerman-Bier:
  "Dysregulated Innate Immune Responses in Young Children with Autism Spectrum Disorders: Their Relationship to Gastrointestinal Symptoms and Dietary Intervention"
  Neuropsychobiology, 2005, 51:77-85
 8. Harumi Jyonouchi, Lee Geng, Agnes Ruby, Chitra Reddy, Barbie Zimmerman-Bier:
  "Evaluation of an association between gastrointestinal symptoms and cytokine production against common dietary proteins in children with autism spectrum disorders"
  The Journal of Pediatrics May, 2005, 146(5):605-610
 9. Arthur Krigsman, Marvin Boris, Alan Goldblatt, Carol Stott:
  "Clinical Presentation and Histologic Findings at Ileocolonoscopy in Children with Autistic Spectrum Disorder and Chronic Gastrointestinal Symptoms"
  Autism Insights, 2009, 1:1-11
 10. Polymnia Galiatsatos, Adrian Gologan, Esther Lamoreux:
  "Autistic enterocolitis: Fact or fiction?"
  Canadian Journal of Gastroenterology, február 2009, 23(2):95-98
 11. Vijendra K. Singh:
  "Phenotypic expression of autoimmune autistic disorder (AAD): A major subset of autism"
  Annals of Clinical Psychiatry, 2009, 21(3):148-161
 12. Stephen J. Genuis, Thomas P. Bouchard:
  "Celiac Disease Presenting as Autism"
  Journal of Child Neurology, 29.VI.2009; 000:1-6
 13. Roumen N. Nikolov, Karen E. Bearss, Jelle Lettinga, Craig Erickson, Maria Rodowski, Michael G. Aman, James T. McCracken, Christopher J. McDougle, Elaine Tierney, Benedetto Vitiello, L. Eugene Arnold, Bhavik Shah, David J. Posey, Louise Ritz, Lawrence Scahill:
  "Gastrointestinal Symptoms in a Sample of Children with Pervasive Developmental Disorders"
  Journal of Autism and Developmental Disorders, marec 2009, 39(3):405-413
 14. Ellen R. Bolte:
  "Autism and clostridium tetani"
  Medical Hypotheses August, 1998, 51:133-144
 15. Richard H. Sandler, Sydney M. Finegold, Ellen R. Bolte, Cathleen P. Buchanan, Anne P. Maxwell, Marja-Liisa Väisänen, Michael N. Nelson, Hannah M. Wexler:
  "Short-Term Benefit From Oral Vancomycin Treatment of Regressive-Onset Autism"
  Journal of Child Neurology, júl 2000; 15(7):429-435
 16. John Walker-Smith, Judith Andrews:
  "Alpha-1-antitrypsin, autism, and coeliac disease"
  Lancet, 1972, 2:883–884
 17. Mary Stewart Goodwin, T. Campbell Goodwin, Murray A. Cowen:
  "Malabsorption and cerebral dysfunction: A multivariate and comparative study of autistic children"
  Journal of Autism and Childhood Schizophrenia, január-marec 1971, 1:48-62
 18. Franco Torrente, Paul Ashwood, Richard Day, N. Machado, Raoul I. Furlano, Andrew Anthony, Susan E. Davies, Andrew J. Wakefield, Michaela A. Thomson, John A. Walker-Smith, Simon H. Murch:
  "Small intestinal enteropathy with epithelial IgG and complement deposition in children with regressive autism"
  Molecular Psychiatry, 2002, 7:375-382
 19. Franco Torrente, Andrew Anthony, Robert B. Heuschkel, Michael A. Thomson, Paul Ashwood, Simon H. Murch:
  "
  Focal-Enhanced Gastritis in Regressive Autism with Features Distinct from Crohn's and Helicobacter Pylori Gastritis"
  American Journal of Gastroenterolgy, apríl 2004, 598-605
 20. Paul Ashwood, Andrew Anthony, Alicia A. Pellicer, Franco Torrente, John A. Walker-Smith, Andrew J. Wakefield:
  "Intestinal Lymphocyte Populations in Children with Regressive Autism: Evidence for Extensive Mucosal Immunopathology"
  Journal of Clinical Immunology, november 2003, 23:504-517
 21. Atsuko Shinohe, Kenji Hashimoto, Kazuhiko Nakamura, Masatsugu Tsujii, Yasuhide Iwata, Kenji J. Tsuchiya, Yoshimoto Sekine, Shiro Suda, Katsuaki Suzuki, Gen-ichi Sugihara, Hideo Matsuzaki, Yoshio Minabe, Toshiro Sugiyama, Masayoshi Kawai, Masaomi Iyo, Nori Takei, Norio Mori:
  "Increased serum levels of glutamate in adult patients with autism"
  Progress in Neuro-Psychopharmacology and Biological Psychiatry, 30.XII.2006, 30:1472-1477
 22. Sydney M. Finegold, Denise Molitoris, Yuli Song, Chengxu Liu, Marja-Liisa Vaisanen, Ellen R. Bolte, Maureen McTeague, Richard H. Sandler, Hannah Wexler, Elizabeth M. Marlowe, Matthew D. Collins, Paul A. Lawson, Paula Summanen, Mehmet Baysallar, Thomas J. Tomzynski, Erik Read, Eric Johnson, Rial Rolfe, Palwasha Nasir, Haroun Shah, David A. Haake, Patricia Manning, Ajay Kaul:
  "Gastrointestinal Microflora Studies in Late-Onset Autism"
  Clinical Infectious Diseases, 1.IX.2002, 35(Suppl 1):S6-S16
 23. Yuli Song, Chengxu Liu, Sydney M. Finegold:
  "Real-Time PCR Quantitation of Clostridia in Feces of Autistic Children"
  Applied and Environmental Microbiology, 2004, 70(11):6459-6465
 24. Helena M. R. T. Parracho, Max O. Bingham, Glenn R. Gibson, Anne L. McCartney:
  "Differences between the gut microflora of children with autistic spectrum disorders and that of healthy children"
  Journal of Medical Microbiology, október 2005, 54:987-991
 25. Lenny G. González, Carolina López, Dianora C. Navarro, Lilia Negrón, Lucy S. Flores, Rosario Rodríguez, Marbella Martínez, Aderbal Sabrá:
  "Caracteristicas endoscópicas, histologicas e inmunologicas de la mucosa digestiva en ninos autistas con síntomas gastro-intestinales"
  Archivos venezolanos de puericultura y pediatría 2006; 69(1):19-25
 26. Gastroenterology 2005, 128(4-Suppl 2):P303
   

je tu napr. štúdia na primátoch, ktorým podávali alikvótne dávky vakcín z štandardného US očkovacieho kalendára a ktoré mali abnormality vo vývoji mozgu, aké sú typické pre autistické deti:

       Ďalej bolo zistené a vedecky potvrdené, že u detí s mitochondriálnou dysfunkciou môže očkovanie spôsobiť autizmus:

       Ortuť (thiomersal) sa nakoniec tiež ukázala byť zásadnou, keď bol vďaka zákonu o slobodnom prístupe k informáciám odhalený podvod v tzv. "Dánskej štúdii", sponzorovanej CDC, ktorá akože dokázala, že výskyt autizmu v Dánsku stúpal napriek vylúčeniu thiomersalu z dánskych vakcín. V skutočnosti však klesol:

       Tým padla hlavná štúdia, ktorá akože mala dokázať, že ortuť vo vakcínach s autizmom nesúvisí. Ako sa nakoniec ukázalo, očividne súvisí. Pozoruhodné je tiež, že príznaky autizmu u mnohých autistov sa nápadne podobajú na príznaky otravy ortuťou, čo podrobne rozoberá štúdia:

       Zaujímavá je aj štúdia, ktorá našla štatisticky významnú súvislosť medzi mierou zaočkovanosti a výskytom autizmu v USA:

       Ďalšia vysoko pravdepodobná hypotéza o etiopatogenéze autizmu prisudzuje raketový nárast autizmu zavedeniu konjugovaných vakcín do plošného očkovania:

 • Brian J. Richmand: "Hypothesis: Conjugate vaccines may predispose children to autism spectrum disorders", Medical Hypotheses, 2011, 77(6):940-947
   

       Okrem toho Dr. Theresa Deisher a kol. zistila, že fragmenty ľudskej DNA môžu oproti fragmentom zvieracej DNA až s 1.000.000.000x vyššou pravdepodobnosťou spôsobiť mutácie ľudských buniek, pričom vo vakcínach, vyrobených na bunkových tkanivách, pochádzajúcich z umelo potratených ľudských plodov (akou je aj MMR vakcína, vakcína proti ovčím kiahňam a vakcína proti hepatitíde A) SÚ FRAGMENTY ĽUDSKEJ DNA, čoby zvyšky z výrobného procesu, ktoré sa nepodarilo úplne odfiltrovať. Zmeny v krivke nárastu autizmu v USA sa podozrivo zhodujú s dátumami zavedenia takýchto umelo-potratových vakcín do plošného očkovania v USA:

       Na záver: Dr. Blaylock a prof. Strunecká spájajú autizmus s chronickou stimuláciou mikroglií a imunoexcitotoxicitou, ktoré sú spôsobené hlavne hliníkom a glutamanom sodným vo vakcínach. Podrobnosti možno nájsť do istej miery v knihe prof. Struneckej "Přemůžeme autizmus?" a dôkladnejšie i odbornejšie v knihe Dr. Blaylocka a prof. Struneckej: "Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorders", ktorú môžem vážnym záujemcom poskytnúť, ak mi pošlú e-mail na sloboda.v.ockovani@gmail.com.

       K odobným zisteniam ohľadne úlohy hliníka pri vzniku autizmu dochádzajú aj prof. Christopher A. Shaw a Dr. Lucija Tomljenovic vo svojej štúdii:

ktorej český preklad sme zverejnili pod názvom "Štúdia: Přispívají hliníková adjuvans ve vakcínách k stoupajícímu výskytu autismu?".

 

Zhrnutie

       Máme tu hneď niekoľko možných etiopatogenéz autizmu v súvislosti s očkovaním:

 1. vakcinačný vírus osýpok, spôsobujúci GIT problémy s následným GAPS (Guts and Psychology Syndrome, viac o ňom v knihe: https://www.dary-zivota.sk/dary-zivota/eshop/0/3/5/277-Syndrom-travenia-a-psychologie)
 2. mitochondriálna dysfunkcia a z nej vyplývajúca náchylnosť k autizmu, urýchlená očkovaním
 3. ortuť vo vakcínach
 4. konjugované vakcíny
 5. vakcíny, vyrobené pomocou bunkových tkanív, pochádzajúcich z umelo potratených bábätiek
 6. hliník + glutaman sodný
   

       Obhajcovia očkovania, tvrdiaci, že hovorím(e) o autizme z očkovania "bez akejkoľvek etiopatogenézy", by sa už teda naozaj mali zobudiť.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi približne 5 hodín čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Vedecké dôkazy o súvislosti očkovania s autizmom

vrate si co chcete

palo | 29.10.2012

Vsetci si mozete hovorit co chcete a ako chcete,pisat co chcete a ako chcete.Mam len stredoskolske vzdelanie,no zdravy sedliacky rozum a oci,ktore vidia.Vsetkym-statu a chorym zakonom klanajucim sa az po samu zem a z hlavou zaborenou hlboko do piesku-ci uz zo zasady alebo zo zbabelosti odkazujem toto:Hlboko vas to zasiahne a otvoria sa vam oci az vtedy,ked sa nieco take prihodi vasmu dietatu.Nasledky budete vidiet az do konca zivota,no uz je neskoro... :-( no ako sa hovori,nadej zomiera posledna a su moznosti napravy.Vrelo odporucam vodu od Panny Marie,aj pre neveriacich.:-) ..aspon vyskusajte,za to nedate nic..

autista

daska | 22.08.2012

Moje dieta je ukázkovym príklsfom.... najprv velmi pekne prospuevajuce dieta,potom pi ockovani v 16 m. Ticho... nic... zastaveny... pefiatricka nedovolila ani nazret do karty,aj ked som mala ns to pravo,aby som jej dokazala,ze mam pravdu... dnes je mi to jedno. Hladam cestu,ako dalej zit s takymto synom

ubohost

Evis | 21.08.2012

pane Fillo, je vidět, jak spousta lidí nedokáže skousnout že by pravda mohla být i jinde než tam, že vakcíny jsou dobré a bezpečné! je vidět, jak se farmako propagandě daří očkovat marketingem mysl!! všichni ti, co tu píší nepodloženou kritiku, to dělají z toho důvodu, aby vás odradili od toho, co děláte. je však spousta lidí, kteří nejsou zaslepeni a kteří vám fandí, kterým pomůžete při rozhodnutí zda očkovat či ne. také by mě zajímalo, kolik z těch kritiků je obchoďáků z farmako firem, kolik ze SUKL, kolik zaslepených a zastrašených či podplacených lékařů a pod. a kolik prostě jen natvrdlých občanů, kteří si nechají do hlavy vtloukat pravdu někoho jiného. protože kdyby si tady vše pročetli, včetně odkazů na stuide atd., museli by o tom minimálně začít uvažovat.. ale bránit něco, co oni sami nikdy nemůžou dokázat, že funguje, takovým způsobem, jakým to tady dělají, je ubohost a je mi jich líto.. divím se, že jim to stojí za to.. a nějaké hlášky, že tento web bude smazán, no nevím.. kdyby si každý mohl mazat weby jak by chtěl, kam by to asi spělo.. to je blbost a i kdyby náhodou, tak se jednoduše vytvoří jiný web. stejně tak, jako může být vytvořen takový program, může se snadno vytvořit program jiný, který to tomuto programu znemožní.. a opět to jejich zastrašování. sakra, vy jim ale musíte pít krev, musí být vzteky bez sebe, že už pravda leze na povrch!!!

Ktora studia?!

wlad | 06.08.2012

Moze mi autor vysvetlit ktora z tychto studii nasla pozitivny link medzi ockovanim a autizmom?! Z tych 26 ten link neskumala ani jedna jedina! A ani ta nepotvrdzuje kauzalnu suvislost tak, ako sa to snazite prezentovat. Ubohe zavadzanie a take ... ezotericke, hodne celeho tohto platku.

Re:Ktora studia?!

Ing. Marián FILLO | 21.08.2012

Tých 26 štúdií potvrdzuje zistenia Dr. Wakefielda, ktoré sú stavebnými kameňmi jeho teórie o vzniku autizmu z MMR vakcíny. To, že sú to štúdie potvrdzujúce zistenia Dr. Wakefielda (ktorý na základe nich tvrdí, že MMR vakcína spôsobuje autizmus), je tam predsa jasne napísané. Nie je tam napísané, že všetkých tých 26 štúdií potvrdzuje príčinnú súvislosť očkovania s autizmom.

Takže aké zavázanie?

A tie ďalšie štúdie ste zrejme úplne prehliadol, čo?

Hm

lia | 03.08.2012

na tejto stranke sa uz dlhsie bavim pan astrolog ... :D

Re:Hm

Ing. Marián FILLO | 04.08.2012

Astrológ???
Nepomýlila ste si ma náhodou s nebohým Františkom Šteffekom?

Kydy

sympatizant | 01.08.2012

Vážený autor tohto článku, nehnevajte sa, ale Vaše výplody sú hodnoverné asi tak ako kázanie o stvorení sveta za 7 dní či staré grécke báje a povesti. Nepíšem to ako zástanca vakcín, mám k modernej "na dôkazoch založenej medicíne" zdravo skeptický postoj, no vydávať články z prevažnej miery venujúce sa súvisu medzi zažívacím traktom a autizmom za potvrdenie vzniku či rozvinutiu autizmu z očkovania je vrchol klamstva a manipulácie. Vaše vzory sú zrejme v politike (u nás napr. Mečiar, Čarnogurský či Dzurinda) čo nie je veľká sláva, keďže každé klamstvo je raz prekuknuté. V každom prípade, hodnovernosť Vášho logu či ako to nazvať je napriek veľkej snahe nulová, čím robíte celej veci medvediu službu a vlastne tým aj zadupávate prípadné vecné argumenty proti očkovaniu.

Ty si ateista veriaci v zázračnú medicínu.

Vladom | 01.08.2012

Svet bol stvorený za 6 dní. Politika je len divadlo. Ak ťa tento web nezaujíma, tak ho nečítaj.

Re:Kydy

Vlado | 01.08.2012

Vlastne je jedno čo je napísané v článku, lebo tento web je na čiernej listine a bude retroaktívne vymazaný pomocou pripravovaného systému Palladium.

Re:Re:Kydy

ela | 06.08.2012

Pravda sa neda zmazat....

Re:Re:Re:Kydy

Vlado | 22.08.2012

Dá a veľmi ľahko.

Re:Kydy

Ing. Marián FILLO | 04.08.2012

Váš príspevok nič nemení na fakte že najmenej polovica autistických detí má vážne problémy s trávením a zároveň, že tieto problémy sa objavili krátko po nejakom očkovaní, najčastejšie po MMR vakcíne.

Ale Wakefieldova hypotéza je len jednou zo šiestich či siedmych.

Úlohou článku bolo len zhrnúť vedecké štúdie, ktoré našli pozitívnu súvislosť medzi očkovaním a autizmom, nič viac, nič menej.

Neviem, čo na tom je "medveďou službou", keď ukazujem, že hypotéza o očkovaním spôsobenom autizme má svoje vedecké podklady...

Re: vedecké dôkazy

junk science | 09.07.2012


https://youtu.be/P0ZZTjChW4o?t=1m59s

Re:Re: vedecké dôkazy

Ing. Marián FILLO | 22.07.2012

Tak to je teda riadny výplach. Argumentovať za očkovanie proti osýpkam v USA úmrtnosťou na osýpky v Afrike... Huh, to chce riadne silný žalúdok. To je naozaj bravúrna ukážka "junk science".

No a že ortuť nesúvisí s autizmom??? Vážne?
https://www.news-medical.net/news/20110810/Mercury-and-autism-link-strengthened.aspx

Rovnakou demagógiou je ukážka grafu VÝSKYTU osýpok. Je jasné, že osýpky významne poklesli po zavedení očkovania. Ale koho to trápi??? Dôležité je, či sa na ne umiera alebo nie, a tiež či majú vo významnom počte prípadov vážne komplikácie (napr. SSPE) alebo nie.

A že vraj Wakefield falšoval svoj výskum??? To už bolo dávno vyvrátené: https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-obvinenia-briana-deera-voci-dr-andrewovi-j-wakefieldovi-su-falosne-dokumenty-analyzoval-nezavisly-expert/

A ten údajný "Wakefield faktor", teda vplyv Wakefielda na výskyt osýpok vo Veľkej Británii je tiež úplná haluz:
https://www.slobodavockovani.sk/news/osypky-vo-velkej-britanii-wakefield-faktor/

Takže by sme to mohli uzavrieť tak, že autor toho videa v údajnej snahe zotrieť "junk science" (odpadovú vedu) v skutočnosti sám predvádza "junk science" par excellence! Po slovensky: zlodej kričí: chyťte zlodeja!

dávno vyvrátené

Elia | 21.06.2012

"Štúdie" Dr. Wakefielda, ktoré tu prezentujete ako dôkaz, boli už vyvrátené, tento pán je podvodník, aj jeho vtedajší spoluautori ho prestali podporovať, nebudem to tu všetko vypisovať, prečítajte si:
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Wakefield
(na konci sú aj zdroje)
alebo aj hocikde inde, cez Google, články aj zo CNN a množstvo iných. Ak odpoviete, že je to konšpirácia, niet vám pomoci.

Čo sa týka tých vašich linkov na dôkazové články, dala som si tú námahu a prečítala som prvých 13. Zo všetkých 13, len v 1 (slovom JEDNEJ JEDINEJ) bola čo i len zmienka o súvislosti očkovania s autizmom, aj to v diskusii autor píše, že autizmus je podľa neho autoimunitné ochorenie, ktoré môže byť spustené vírusom, ALE ďalší výskum je potrebný na potvrdenie tohoto spojenia. Ďalšie články hovoria o aberantných imunologických odpovediach detí s autizmom, a o ich defektoch vrodenej imunity. V jednom sa dokonca spomína, že autizmus má vyššiu prevalenciu u chlapcov ako u dievčat - ako vysvetlíte tento fakt?
Nemám nervy na otváranie ďalších článkov, myslím, že by to bolo zbytočné.

To, že používate "veľké" slová, latinské, vám nepomôže. Obsah článku ma absolútne nepresvedčil o vašej pravde. Pletiete piate cez deviate, podpisujete sa ako inžinier, teda nemáte žiadnu kvalifikáciu sa vedecky vyjadrovať o medicíne.

Pravdepodobne hádžem hrach na stenu, ale ak čo i len jedného človeka, ktorý toto bude čítať donútim sa zamyslieť, tak to stálo za to.
Utekám z tejto vašej konšpiračné teórie podporujúcej pseudovedeckej stránky a to isté by mal urobiť každý rozumne zmýšľajúci človek, ktorý toto číta.

Re:dávno vyvrátené

prak | 21.06.2012

Elia, ani regiment lekárov tvrdiacich toto čo ty, ma nemôže presvedčiť, ked moje skúsenosti zo svojim milovaným dieťaťom,sú presne opačné! Pochop to! Verím tomu, čo vidííím! Prídi si vyskúšať, aká je starostlivosť o vážne poškodené dieťa. Poviem ti aj nad čím rozmýšľame, ked svoje dieťa prebaľujeme, krmime...aké mohlo byť naozaj....nebyť jedovatých vakcín...Ty nevidíš tie nešťastné rodiny, ich invalidné deti, ich celoživotné trápenie, každodenné výčitky, ako sprosto lekárom naleteli....Kým sa na to nepozrieš z tejto strany, budeš naozaj len utekať, ale neschováš sa....

Re:dávno vyvrátené

anett | 21.06.2012

Mam pocit,ze ste si vobec nedocitali cely clanok az do konca,ani info k studii Dr. Versträtena pod clankom, ani prepis z meetingu tykajuci sa zisteni v studii Dr. Versträtena. Ak by ste si to vsetko precitali, nemohli by ste zaujat takyto postoj...
Ad: "V jednom sa dokonca spomína, že autizmus má vyššiu prevalenciu u chlapcov ako u dievčat - ako vysvetlíte tento fakt?"

Velmi jednoducho. Vedec Boyd Haley pozna odpoved uz davno...Testosterón... https://www.slobodavockovani.sk/news/detsky-lekar-odbornik-odhaluje-myty-o-ockovani/
konkretne
Nebezpečenstvo kombinovania očkovacích látok (!!!)
Jeden problém, na ktorý sa často zabúda, je možné poškodenie zdravia kvôli synergickému pôsobeniu kombinácií očkovacích látok, ktoré nikdy nebolo skúmané. Nikto nevie, či baktérie a vírusy v očkovacích látkach, podávaných ako časť detského očkovacieho kalendára, na seba nejak pôsobia, alebo či na seba pôsobia stopové množstvá thimerosalu (ktoré stále sú vo viac-dávkových baleniach niektorých očkovacích látok) a veľké množstvá hliníka, ktoré sú v mnohých očkovacích látkach. Dr. Palevsky hovorí:
"Jeden vedec, menom Boyd Haley, skúmal niektoré zložky očkovacích látok a
1. čo sa stane s nervovými bunkami, keď ich v laboratóriu vložíte do určitých zložiek očkovacích látok
2. čo sa stane s nervovými bunkami, keď pridáte ďalšiu zložku očkovacej látky.
Konkrétne ukázal, že za prítomnosti thimerosalu nastávajú na nervových bunkách ťažké poškodenia. Ak pridáte hliník k thimerosalu, potrebujete menej thimerosalu na poškodenie imunitných a nervových buniek.
Keď potom pridáte neomycín (antibiotikum vyskytujúce sa v niektorých očkovacích látkach), znásobí sa poškodenie nervových buniek vyvolané ortuťou a hliníkom.
A keď kultivujete nervové bunky spolu s testosterónom a iné spolu s estrogénom, a vystavíte ich určitým zložkám očkovacích látok, ako napr. thimerosalu, uvidíte, že nervové bunky vystavené testosterónu sú viac a vo väčšom množstve poškodené, než nervové bunky "namáčané" v estrogéne. To vyvoláva určité starosti, lebo vidíme, že deti s neurologickými poruchami vývoja sú v pomere 4 chlapci na 1 dievča.
Takže by sme sa mali opýtať, či testosterón vlastne robí deti zraniteľnejšími voči vplyvu jedov ako ortuť, hliník a ich kombinácia.
Žiadna z týchto štúdií nebola robená na ľuďoch. Ľudia hovoria: "Nemôžeme robiť takéto štúdie." A ja hovorím: "Prečo nie?" A oni mi na to odpovedajú: "Je to neetické." A ja im na to:
"Dobre teda. Ak je neetické robiť tieto štúdie zložiek očkovacích látok a ich kombinácií, tak potom je neetické aj očkovanie vo všeobecnosti."
Takže nám chýbajú dôležité údaje, ktorým nechceme veriť, a tiež nám chýba mnoho dôležitých údajov, ktoré nechceme zhromaždiť, lebo väčšinu týchto štúdií robia samotní výrobcovia očkovacích látok."

A co sa tyka Dr. Wakefielda treba si pozriet aj jeho vypoved, pozriet sa na financne väzby casopisu BMJ a Sunday Times na vyrobcov vakcin GSK a Merck, kto mal aky zaujem okamzite umlcat a zdiskreditovat tohto lekara a potom si spravit vlastny nazor...
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-obvinenia-briana-deera-voci-dr-andrewovi-j-wakefieldovi-su-falosne-dokumenty-analyzoval-nezavisly-expert/
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-zaluje-bmj-za-tvrdenie-ze-jeho-studia-je-podvodom/
https://www.slobodavockovani.sk/news/murdoch-a-vakciny-horsi-zlocinec-nez-jste-si-mysleli/
https://www.slobodavockovani.sk/news/preco-zdravotnicki-predstavitelia-zasli-do-takych-krajnosti-aby-umlcali-dr-andrewa-wakefielda/
https://www.slobodavockovani.sk/news/sud-v-rimini-taliansko-rozhodol-ze-autizmus-u-dietata-bol-sposobeny-ockovanim-ministerstvo-ma-zaplatit-odskodne/
https://www.slobodavockovani.sk/news/casopisy-british-medical-journal-bmj-a-the-lancet-uzatvorili-partnerstvo-s-vyrobcom-vakcin-merck-sharp-dohme-msd-/
https://www.slobodavockovani.sk/news/dr-andrew-wakefield-o-mmr-a-autizme-1z3/
https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-opice-dostali-autizmu-podobne-priznaky-po-ockovani-mmr-a-dalsimi-vakcinami/

napr. treba vediet aj toto:
Brian Deer je reportérem, který neurvale útočil na Dr. Wakefielda na stránkách Sunday Times, novin řízených synem Ruperta Murdocha Jamesem Murdochem, který je v představenstvu GlaxoSmithKline, která MMR vyrábí. Deer pracoval na případu za pomoci Medico-Legal Investigations, soukromé vyšetřovací agentury, jejímž jediným zdrojem financování je Asociace britského farmaceutického průmyslu. Deer byl jak novinář píšící o Wakefieldovi, tak člověk, který předložil případ praktikování medicíny Radě pro obecné lékařství, a pak psal také o průběhu jednání...

Re:Re:dávno vyvrátené

anett | 24.06.2012

este toto
https://www.slobodavockovani.sk/news/prof-john-walker-smith-spolupracovnik-dr-andrewa-wakefielda-vyhral-zalobu-proti-gmc-u-najvyssieho-sudu-velkej-britanie/

Re:dávno vyvrátené

J.N. | 23.06.2012

Že Vám nie je hanba, nesiahate Dr. Wakefieldovi ani po päty a nazvete ho podvodníkom. A najtrapnejšie je to Vaše s tými chlapcami a dievčatami, to čo sa tak nasprostasto pýtate? Ako keby ste nevedeli čo je to gender medicine.

Re:dávno vyvrátené

Ing. Marián FILLO | 23.06.2012

Ďalšia, v poradí asi už 584., kritika, ktorá nie je absolútne ničím podložená, len samé veľkohubé kecy bez akýchkoľvek dôkazov a overiteľných faktov.

Chcem vidieť tie štúdie, ktoré akože vyvrátili všetkých tých 26 štúdií, čo potvrdzujú zistenia Dr. Wakefielda. Konkrétne ku každej z nich chcem vidieť, ktorá iná štúdia ju údajne vyvracia a tiež, kto ju financoval, a to isté ku tej najspornejšej štúdii (Lancet 1998)

Takéto trápne akože-argumenty, aké ste tu teraz predviedla, ma naozaj nemôžu rozhodiť a už vôbec nie presvedčiť, lebo však v tom vlastne absolútne nijaký argument nie je, len samé prejavy nafúkanosti na vlastnú kvalifikáciu (vlastne ani nie na skutočnú kvalifikáciu, ale len na nejaké papiere).

A prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. je pre Vás dostatočne kvalifikovaná? Alebo snáď chcete povedať, že nie? Stavím sa, že v otázke očkovania či imunológie jej Vaša kvalifikácia nesiaha ani po členky. Ale to je aj tak fuk, lebo nie je dôležitý papier, ale to, čo človek naozaj vie.

Jedno som sa v rámci argumentačných sporov naučil: komu došli vecné argumenty, utieka sa k osobným útokom. Toto bol ďalší skvelý príklad tohto pravidla.

A článok zo CNN má byť akože argumentom vo v zásade vedeckom spore? To je zlý vtip alebo praktická ukážka Vašej hyper-kvalifikácie? V CNN už odznelo toľko ľahko preukázateľných lží, že sa mi ani veriť nechce, že by niekto vôbec ešte mohol používať články zo CNN ako argumenty.

A chlapci sú cca 4x častejšie autistami než dievčatá údajne kvôli tomu, že (v priemere) nemajú tak dobré schopnosti prirodzenej detoxikácie tela, ako majú (v priemere) dievčatá.

Re:

anett | 21.06.2012

Dakujem za link - je mi z tych ludí zle - FÚÚÚJ !!! toto sú presne tí "pseudovedci" a nie tí, čo sa skutočne snažia nájsť pravú príčinu a ktorých sa snažia títo pseudovedci bez chrbtovej kosti akymkolvek sposobom umlcat a zdiskreditovat ako napr. aj Dr.Wakefielda-pravda vsak vzdy casom vyjde najavo a toho uz sme nastastie aj my svedkami-nemusime cakat este dalsie polstorocie a vystavovat tak nase deti tymto jedom...vdaka zakonu o slobodnom pristupe k informaciam si kazdy moze prepis tohto rozhovoru dnes precitat a hadam sa uz aj tym najnaivnejsim a najzaslepenejsim konecne aspon trosku pootvoria oči, aj ked otvorit uplne si ich radsej ani nechcu, lebo je pohodlnejsie a psychicky menej narocne nevidiet pravdu...

A kedy presne sa u nas prestali pouzivat vakciny s thiomersalom? 2008? ktory mesiac? aj ked viem, ze nahodna kontrola v Australii odhalila thiomersal aj vo vakcine Infanrix hexa,ktora mala uz byt oficialne bez thiomersalu a aj ked viem,ze thiomersal nie je samozrejme jediny problem....

Re:Re:

Ing. Marián FILLO | 23.06.2012

Problém je, že thiomersal sa stále používa na udržanie sterility počas výrobného procesu niektorých "bez-ortuťových" vakcín, takže stopové množstvá thiomersalu naďalej v niektorých akože "thiomersal-free" vakcínach stále sú. Pritom pre citlivejších jedincov aj nanomolárne množstvá môžu spôsobiť vážne poškodenia zdravia, tzn. aj Infanrix Hexa s pomerne malým ale predsa nejakým množstvom thiomersalu.

No a čo ja viem, tak od r. 2007 sú u nás pre deti už len bezortuťové vakcíny. Ale neviem teraz o nejakom autoritatívnom zdroji, kde by to bolo uvedené. Možno by bolo dobre spýtať sa ÚVZ SR skrz Zákon č. 211/2000 Z.z.

a este studia Verstraeten 2003

anett | 20.06.2012

z knihy Dr.Hirteho:

"Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích
látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek
jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích
látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně
zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví.
V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované
výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie
Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického
průmyslu:
„Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným
onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní
souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet
s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat
... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí
výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak
důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku
studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším
zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy
s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální
míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti
zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..."
Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému
vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl,co tomu předcházelo."
V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi
autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického centra) :
„První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi
očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem,
případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie
z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost
s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla
nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem
thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním
průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by
vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost
vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní
můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto
závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie
očekávat jiný výsledek."
Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen
na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce
vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics
vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003).
S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň
částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování."

A spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck...

Re:a este studia Verstraeten 2003

Ing. Marián FILLO | 21.06.2012

Tu máme do slovenčiny preložené podstatné časti tej utajenej porady o thiomersale vo vakcínach:
https://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

Záznamy: 1 - 25 zo 25

Pridať nový príspevok