Vedec z amerického úradu verejného zdravotníctva potvrdzuje, že Donald Trump mal pravdu v otázke autizmu z očkovania

10.11.2016 23:16

Natural News4.XI.2015S. Johnson

 

    Pôvodný článok CDC scientist confirms Donald Trump is right about vaccines and autism
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

Donald Trump pred zástavou USA    Pre Donalda Trumpa nie sú sporné otázky ničím neobvyklým a debata okolo očkovania nie je výnimkou. V sérii rozhovorov a príspevkov na Twitteri za posledných pár rokov sa tento kandidát na prezidenta USA vyjadril, že silne verí v spojitosť medzi „príšernými“ vakcínami a autizmom. Navrhol, aby sa očkovalo menej kombinovanými resp. samostatnými vakcínami, čo by znížilo výskyt autizmu u detí v USA. Napriek tomu, že ho oznamovacie prostriedky hlavného prúdu (mainstreamové médiá) kvôli takýmto poznámkam nazývajú šialeným extrémistom, vedec zo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre potláčanie a predchádzanie chorobám v USA = americká obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva) Dr. William Thompson potvrdil Trumpove podozrenia, konkrétne že spojitosť medzi očkovaním a autizmom je skutočná.

    Kongresman (poslanec Kongresu — dolnej komory parlamentu USA) Bill Posey z Floridy pomohol odhaliť túto korupciu v CDC. Nedávno prečítal na pôde kongresu prehlásenie, napísané vedcom zo CDC Dr. Williamom Thompsonom. V tomto prehlásení Dr. Thompson priznal, že z dôležitej štúdie vypustili údaje, ktoré preukazovali výrazne vyšší výskyt autizmu u černošských chlapcov, čo boli očkovaní MMR vakcínou pred 3. narodeninami. Posey povedal:

„Bez ohľadu na predmetnú vec si rodičia, rozhodujúci o zdraví svojich detí, zasluhujú mať prístup k najlepším dostupným údajom. Mali by byť schopní spoľahnúť sa na federálne úrady USA, že im tieto povedia pravdu. Preto predkladám túto záležitosť na pôde parlamentu.“

    Potom prečítal prehlásenie Dr. Thompsona. Týkalo sa štúdie, zverejnenej v roku 2004 v časopise Pediatrics. Tento lekár odhalil, že on a jeho spolupracovníci úmyselne zničili v tejto štúdii získané údaje, ktoré preukazovali, že černošskí chlapci, očkovaní MMR vakcínou pred 3. narodeninami, mali o 340% vyššie riziko autizmu. Podľa tohto informátora usporiadalo CDC stretnutie vedcov, na ktorom diskutovali o tom, či zničia tieto dôkazy. Autori sa rozhodli svoje zistenia skartovať. Našťastie, Dr. Thompson si z právnických dôvodov uchoval počítačové súbory a papierové kópie vynechaných údajov. Posey dospel k záveru:

„Pán hovorca, verím, že je našou povinnosťou zabezpečiť, aby spisy od Dr. Thompsona neboli ignorované. Preto ich na požiadanie poskytnem poslancom Kongresu a poslaneckým výborom. Keď zvážime povahu týchto spisov od informátora, ako aj skutočnosť, že do veci je namočené CDC, je potrebné vypočúvanie a dôkladné prešetrenie tejto veci.“

    Keďže sa však táto správa týka očkovania, oznamovacie prostriedky hlavného prúdu tieto odhalenia naďalej ignorujú. Medzitým pokračujú vo vykresľovaní Donalda Trumpa ako pomätenca, keď naznačuje spojitosť medzi očkovaním a autizmom. Tento dvojitý meter spôsobuje úžas a brucha bôľ.

    Trump neustúpil z debaty o očkovaní napriek útokom oznamovacích prostriedkov hlavného prúdu na tieto jeho poznámky. V roku 2015 sa zjavil v relácii konzervatívnej moderátorky Laury Ingraham a povedal:

„Poznám ľudí, ktorí mali úplne roztomilé deti, fungujúce na 100%, všetky nádherné, šikovné a bystré, a keď šli na očkovanie a boli zaočkované touto kombinovanou vakcínou, na jednu šupu, tak skončili so strašným autizmom.“

    Trump navyše povedal v roku 2012 v televíznej relácii Fox News:

„Videl som ľudí, ktorí mali úplne zdravé dieťa, šli na očkovanie a o mesiac neskôr už to dieťa nebolo viac zdravé.“

    Trump mal podobné poznámky v sérii príspevkov na Twitteri v roku 2014, keď správa CDC odhalila, že za ostatné dva roky vzrástol výskyt autizmu u detí v USA o 30%. Táto správa CDC, predchádzajúca Trumpove príspevky na Twitteri, vlastne nehovorila o tom, čo spôsobilo tento nárast výskytu autizmu. Keď však uvážime nedávne svedectvo Dr. Thompsona, ľahko prídeme na najmenej jednu odpoveď.

 

Zdroje:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.