Vedci zisťovali, ako sa rodičia rozhodujú o očkovaní detí

22.08.2016 00:00

    [...]

    Očkovanie detí odmietajú na Slovensku stovky rodičov. Vedci z Ústavu experimentálnej psychológie Slovenskej akadémie vied zmapovali, čo všetko ovplyvňuje rodičov pri rozhodovaní o tejto otázke. Sledovali viacero cieľových skupín od študentiek, budúcich matiek, rodičov a verejné diskusné portály až po individuálne skupinové rozhovory s ľuďmi, ktorí očkovanie odmietajú.

    "Pýtali sme sa na skúsenosti s očkovaním, zdroje informácií a postup rozhodovania pri očkovaní ich detí. Skúmali sme zrozumiteľnosť a presvedčivosť najčastejších spôsobov prezentácie proočkovacích posolstiev, ktorými zdravotnícke autority snažia presvedčiť verejnosť o prínosoch očkovania. Identifikovali sme témy a argumenty zástancov a odporcov očkovania," uviedla Mária Hatoková z vedeckého tímu.

 

    Viac na stránke MediWeb.