Vedci vyvrátili ďalší očkovací mýtus: Rodičia sa začali o deti ešte viac báť!

08.08.2015 08:59

    [...]

    Účastníci výskumu boli náhodne rozdelení do troch skupín. Prvá skupina dostala na preštudovanie odbornú literatúru, ktorá vyvracala bežné očkovacie mýty. Druhá skupina dostala materiály opisujúce nebezpečné riziká spojené s prenosnými ochoreniami. Boli v nich zahrnuté aj príbehy rodičov, ktorých deti sa chorobami nakazili a pripojili k nim aj odstrašujúce fotografie symptómov a priebehu ochorenia. Tretia skupina bola iba kontrolná a dostala na preštudovanie nesúvisiace odborné materiály.

    Na konci výskumu dospeli vedci k potešujúcemu zisteniu – druhá testovacia skupina svoje postoje prehodnotila a mnohí rodičia mali k očkovaniu oveľa pozitívnejší vzťah, ako ľudia z ostatných dvoch skupín. Výskumníci sa domnievajú, že sa im takýmto jednoduchým spôsobom podarilo nájsť účinnú zbraň proti mätúcim antivakcinačným hnutiam.

 

    Viac na stránke topky.sk.