Vakcíny, z ktorých majú rodičia najväčšie obavy

01.09.2010 20:07

Mercola.com - 27.III.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "The Vaccines That Worry Parents Most"
       z angličtiny preložila Mgr. Zdenka Pepelová, PhD. a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Štúdia realizovaná na Michiganskej univerzite ukázala, že hoci rodičia väčšinou zdieľajú presvedčenie, že vakcíny sú dobrým spôsobom ako chrániť ich deti pred chorobami, zároveň vyjadrujú znepokojenie z potenciálnych nepriaznivých účinkov vakcín.

       Majú pochybnosti najmä o bezpečnosti nových vakcín.

       Štúdia je založená na výskume viac ako 1500 rodičov, ktorý bol realizovaný minulý rok. Okolo 12 percent rodičov uviedlo, že odmietli lekárom odporúčané očkovanie svojich detí.

       Títo rodičia mali tendenciu vyhýbať sa štyrom vakcínami:

  • vakcína proti ľudskému papilloma vírusu (HPV), kvôli obavám z vedľajších účinkov
  • vakcína proti meningokokovým ochoreniam, kvôli riziku Guillain-Barrého syndrómu, poruchy imunitného systému
  • MMR vakcína, kvôli možnému riziku autizmu
  • vakcína proti ovčím kiahňam

       Z tých, ktorí odmietli konkrétnu vakcínu pre svoje dieťa (deti), najviac rodičov uviedlo, že ich obavy boli založené na niečom, čo o vakcíne počuli alebo čítali. Skoro rovnaké množstvo rodičov uviedlo, že sa domnievajú, že riziko vedľajších účinkov vakcín je príliš veľké.

       Autori štúdie vyvodili záver, že toto zistenie naznačuje, že súčasné osvetové kampane verejného zdravotníctva o bezpečnosti vakcín nie sú efektívne, a že zdravotnícki predstavitelia by mali vyvinúť väčšiu snahu o zmiernenie obáv rodičov z bezpečnosti vakcín.

       Autori takisto uviedli, že využívanie novších techník sociálneho marketingu (Twitter, Facebook atď.) môže byť potenciálnou stratégiou pre šírenie informácií o vakcínach.

 

Komentár Dr. Mercolu

       Je ironické, že táto štúdia zistila, že zdravotnícki predstavitelia si nerobia dobre svoju prácu: odpovedať na obavy rodičov ohľadom bezpečnosti vakcín. Zhodou okolností s tým súhlasím – ale nie z tých istých dôvodov ako autori tejto štúdie.

       V protiklade k tomu, čo štúdia vyvodzuje, rodičia DOSTÁVAJÚ posolstvo, ktoré úradníci chcú, aby počuli. Od pediatrov po školy, zákonodarcov, miestnych i celoštátnych spravodajcov, mantra, že vakcíny sú pre vás dobré a tak bezpečné, ako sa len dá, je počuť jasne a nahlas.

       Jediný problém je, že dnes je vek internetu. Na rozdiel od predchádzajúcich čias, kedy rodičia museli bez otázok akceptovať všetko, čo im zdravotnícki predstavitelia tvrdili ako svätú pravdu, dnes môžu rozmýšľať samostatne. Ak sa u ich 12-ročného atléta náhle vyvinie neurologický problém a je na lôžku po HPV vakcíne, môžu sa pozrieť na internet a nájsť tisíce článkov a blogov o nepriaznivých účinkoch očkovania proti HPV.

       Alebo (dosť často) si urobia prieskum predtým, ako je ich dieťa zaočkované, pozrú sa na internet a hľadajú v profesionálnych časopisoch, navštevujú stránky o zdraví, ako je aj táto (Mercola.com – pozn. red.). Potom, keď sú v ambulancii detského lekára, sú ozbrojení množstvom informácií, ktoré by inak určite nezískali. Veľa z týchto informácií sa týka bezpečnosti vakcín – či skôr ich nebezpečnosti.

       Takže problém nie je v tom, že rodičia nepoznajú pravdu o bezpečnosti vakcín. Pre úrady verejného zdravotníctva je skutočným problémom to, že ju POZNAJÚ.

 

Viete, že môžete použiť VAERS - pacientmi vytvorenú databázu poškodení spôsobených očkovaním?

       VAERS je federálna kontrolná databáza, do ktorej môže ľubovoľný občan USA prispieť. Bola založená v roku 1990 ako priamy dôsledok National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA = Federálneho zákona o poškodeniach zdravia očkovaním v detstve) z roku 1986, ktorý vyžaduje, aby zdravotnícki profesionáli a výrobcovia vakcín hlásili Ministerstvu zdravotníctva USA nežiadúce účinky, ktoré sa objavia po podaní rutinne odporúčaných vakcín.

       Dôležitý aspekt VAERS však je, že hocikto môže príspevky čítať a aj prispieť svojím hlásením nežiadúcich účinkov očkovania do tejto databázy. Takže ak váš lekár neberie na vedomie vaše obavy, keď u vášho dieťaťa po podaní vakcíny pozorujete regres alebo ochorie, môžete to nahlásiť – a to robia ľudia v rekordných počtoch.

       VAERS nájdete na tejto stránke. Alebo môžete ísť na stránku Medalerts.org, ktorá poskytuje jednoduchý, výkonný vyhľadávač na vyhľadávanie určitých reakcií alebo vakcín v databáze VAERS.

       Medalerts takisto ponúka mesačné analýzy a ročné súhrny VAERS. Napríklad, ak si pozriete prehľad z januára 2010, môžete vidieť, že rok 2009 bol rekordný čo do počtu hlásení do VAERS.

       Medalerts graficky znázornil 20-ročné dejiny hlásení nežiadúcich účinkov niektorých vakcín, a vidno z toho, že tie vakcíny, ktorých sa rodičia podľa Michiganskej štúdie najviac obávali, patria medzi tie s najväčším počtom záznamov o nežiadúcich účinkoch.

 

Takže, ktoré vakcíny sú najnebezpečnejšie?

       S viac ako 70 uvádzanými vakcínami je VAERS jedinečným nástrojom, ktorý vám môže pomôcť ľahko identifikovať, ktoré vakcíny, sú spojené s najvýraznejšími vedľajšími účinkami. Je však dôležité vedieť, že iba malý zlomok nežiadúcich účinkov je hlásených. Štúdie odhadujú, že ide o prinajlepšom o 10% a prinajhoršom 1% nežiadúcich účinkov, takže skutočných nežiadúcich účinkov je OVEĽA viac než tvrdí štatistika.

       Ale aj napriek tomu databáza VAERS ukazuje, že v posledných troch rokoch množstvo záznamov o nežiadúcich účinkoch očkovania vo všeobecnosti veľmi prudko narástlo.

       Napríklad vakcína, ktorou sa rodičia z výskumu Michiganskej univerzity zaoberali najviac – HPV vakcína – podľa VAERS spôsobila 68 úmrtí a takmer 18.000 nežiadúcich účinkov.

       Niet divu, že rodičia sa o túto vakcínu zaujímajú!

       Za niekoľko málo rokov sa nepriaznivé reakcie hlásené v súvislosti s očkovaním proti HPV – najmä Gardasilom, keďže Cervarix bol povolený v USA len nedávno – počítajú na tisíce, a čísla stále rastú.

 

Grafy rozprávajú príbeh

       Ak sa pozriete na grafy od Medalerts, uvidíte, prečo sa rodičia tak obávajú niektorých z vakcín, čo sú na trhu.

       Pri pohľade na graf uvidíte, že v roku 1990 bolo hlásení pomerne málo, keďže to bol rok, v ktorom bola databáza VAERS založená. Všimnete si trvalý nárast v počte hlásení v priebehu rokov – a potom náhla špička začínajúca v roku 2007, keď sa objavilo niekoľko nových vakcín, ako napríklad vakcíny proti HPV a rotavírusom.

       Ak sa pozriete na tieto špičky, a takisto na najvyššie priečky v grafe, uvidíte, že najvyššie sú novšie vakcíny, ktorých sa rodičia obávali – HPV, meningokoky a ovčie kiahne. Ale podľa Medalerts “staré” vakcíny, vrátane MMR a detskej obrny, takisto dosahujú významne vysokú a stálu úroveň hlásení.

       Takže ktoré vakcíny sú najčastejšie hlásené do VAERS? Tetanus, záškrt, čierny kašeľ (DPT), hepatitída (nákazlivá žltačka), pneumokoky, ovčie kiahne, HPV, pásový opar, meningokoky a rotavírusy.

       Sú to všetko vakcíny, ktoré boli v mediálnych správach, a pred ktorými som mnohokrát varoval.

 

Najvyšší súd sa bude zaoberať prípadom nežiadúcich účinkov

       V marci 2010 sa Najvyšší súd USA uzniesol, že bude rozhodovať o tom, či rodičia, ktorí sa domnievajú, že ich deti boli poškodené vakcínou, môžu žalovať výrobcov liekov. USA Today 8.III.2010 uviedli, že Robalee a Russell Bruesewitzovci požiadali súd, aby zasiahol, po tom, čo 3. oblastný odvolací súd USA vo Philadelphii rozhodol, že federálny zákon im takúto žalobu znemožňuje.

       Rodičia pôvodne obžalovali firmu Wyeth po tom, ako ich dcéra Hannah trpela vysiľujúcimi záchvatmi kŕčov niekoľko hodín po podaní tretej dávky DPT. Hannah je dnes teenager a trpí reziduálnymi záchvatmi.

       Súd sa bude prípadom zaoberať na jeseň a bude ostro sledovaný.

 

Dôkaz, že vakcíny nás nezachránili

       V posledných pár týždňoch CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.) a FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad na kontrolu potravín a liečiv v USA - pozn. red.) výrazne zmenili svoje internetové stránky. Ak ste (podobne ako ja) častým návštevníkom týchto stránok, zistíte, že priame odkazy na dôležité informácie, ako napr. príbalové letáky k vakcínam, ktoré poskytujú oveľa viac informácií o možných vedľajších účinkoch, sa po novom hľadajú ťažšie než predtým.

       Avšak dobrou správou je, že vďaka internetu stále môžete nájsť o vakcínach všetky informácie, ktoré hľadáte. A stále môžete písať a prezerať si hlásenia do VAERS.

       Na početných stránkach ako National Vaccine Information Center, ako aj blogoch a tematických stránkach, vrátane mojej stránky, stále môžete nájsť „zvyšok príbehu“, ako napr. túto výbornú správu, ktorá ukazuje na rozdiel od vyjadrení zdravotníckych predstaviteľov, že vakcíny NEVYHUBILI choroby v rozvinutých krajinách.

       Táto výborná stránka podrobne a jasne ukazuje, že choroby, o ktorých zdravotnícki predstavitelia tvrdia, že nás môžu bez očkovania zabiť, nielen že už boli na ústupe, keď sa objavili príslušné vakcíny, ale boli už prakticky na pokraji vymiznutia.

       A nielen to. Ako ukazuje táto stránka, grafy o chorobách tiež:

“… ukazujú, že nárast počtu vládou požadovaných (povinných) očkovaní koreluje s výrazným nárastom počtu úmrtí detí vo veku do päť rokov, a tiež je spojený so syndrómom náhleho úmrtia dieťaťa (SIDS), rôznymi degeneratívnymi ochoreniami vrátane cukrovky, a zdá sa, že spôsobuje aj všeobecné poškodenia imunitného systému u kojencov a detí.

       Dôkazy takisto poukazujú na očkovanie ako hlavný faktor v nedávnom prudkom náraste výskytu neurodegeneratívnych ochorení u detí, ako je napr. autizmus.”

       Ak porovnáte tabuľky výskytu chorôb s grafmi od Medalerts, uvidíte jednu šokujúcu vec: vymenili sme výskyt takmer vymiznutých chorôb za závratnou rýchlosťou pribúdajúce nežiadúce účinky očkovania!

       A toto sa nazýva pokrokom?

       Iba ma to nabáda zamýšľať sa nad tým, prečo zdravotnícki predstavitelia nepriznávajú pravdu, keď ju jasne vidno. Dôkazy jasne hovoria, že očkovanie neurobilo nič pre zastavenie chorôb v USA.

       Ale nespoliehajte sa len na moje slová. Namiesto toho, aby som ukončil tento článok trpkou poznámkou, rád by som vás upozornil na povznášajúcu správu, s ktorou pravdepodobne vládni zdravotnícki predstavitelia nepočítali. Práve vyšla v podobe komentára vo vydaní New England Journal of Medicine z 10.III.2010.

       V článku The Missing Voice of Patients in Drug-Safety Reporting” („Chýbajúci hlas pacientov v hláseniach o bezpečnosti liečiv“) tento uznávaný seriózny vedecký časopis podotýka, že je čas na ukončenie „pštrosieho“ prístupu k výskumu liečiv a hláseniu nežiadúcich účinkov. Časopis píše:

“Súčasná prax uvádzania nežiadúcich účinkov v informáciách o liečivách je založená na implicitnom predpoklade, že primeraný obraz pacientovej subjektívnej skúsenosti môže byť poskytnutý len prostredníctvom dokumentácie klinického lekára.

       Avšak podstatná časť dôkazov tomuto predpokladu odporuje, a ukazuje sa, že lekári systematicky podceňujú závažnosť príznakov u pacientov, že seba-pozorovania pacientov často zachytávajú nežiadúce účinky, ktoré lekári ignorujú, a že zlyhanie lekárov pri zaznamenávaní týchto príznakov vedie k výskytu predchádzateľných nepriaznivých následkov.”

       To nie je vtip!

 

Potrebujeme zlepšiť podanie údajov

       Cieľom Michiganskej štúdie bolo zistiť, čo zdravotnícki predstavitelia môžu urobiť, aby presvedčili rodičov, že vakcíny sú bezpečné. Dospela k záveru, že predstavitelia by mali odviesť lepšiu prácu v podávaní údajov propagovaním bezpečnosti skrz detských lekárov a sociálny marketing (= marketing propagujúci správanie prispievajúce k dobru spoločnosti, napr. používanie bezpečnostných pásov alebo nefajčenie na verejných priestranstvách – pozn. red.).

       Úplne súhlasím.

       Či už je to prostredníctvom detských lekárov, médií alebo sociálneho marketingu, potrebujeme sa zlepšiť v podávaní údajov – s jednou námietkou: takisto potrebujeme počúvať pacientov a ich rodičov, a brať vážne ich znepokojenia ohľadne vakcín.

       Je čas, aby zdravotnícki predstavitelia zistili, čo rodičia chcú – a zaslúžia si, – aby im boli podávané vedecké a skutočné údaje, a aby im bola daná možnosť výberu, keď ide o očkovanie ich samých alebo ich detí.

 

CDC chce umlčať médiá

       Nanešťastie nič nenasvedčuje tomu, že by sa niečo také dialo. Naopak, tajomníčka Ministerstva zdravotníctva USA Kathleen Sebelius sa nedávno pre Reader's Digest vyjadrila, že zdravotnícki predstavitelia sa rozhodli vyriešiť problém rastúceho znepokojenia ohľadne vakcín spôsobujúcich autizmus umlčaním tlače.

       Áno, čítate správne. V marcovom vydaní Reader's Digest, v rozhovore v spojitosti s vakcínami proti H1N1 Sebeliusová povedala:

“Existujú skupiny, ktoré trvajú na tom, že vakcíny sú zodpovedné za rôzne problémy, a to napriek všetkým vedeckým dôkazom.

       Oslovili sme vydavateľov a skúsili ich presvedčiť, aby nedávali názorom týchto ľudí rovnakú váhu ako tomu, čo veda ukázala a ďalej ukazuje o bezpečnosti vakcín.“

       Nedať im rovnakú váhu? Nie je popis oboch strán problému to, o čom by mala byť „objektívna“ novinárska práca?

       Najsmutnejšie na tom je, že Sebeliusová to myslí vážne. Poslednou odpoveďou zdravotníckych predstaviteľov na znepokojenie rodičov ohľadne vakcín je, že ak nemôžu manipulovať a balamutiť vás priamo, umlčia médiá.

       Ľudkovia, musíte si jednoducho uvedomiť, že neexistuje žiadny náhradník, ktorý za vás splní vašu úlohu, najmä v súvislosti s takým dôležitým problémom ako je tento. A vždy pamätajte, že máte moc prevziať kontrolu nad vlastným zdravím a zdravím vašich detí. Použite ju!